31.10.19, 09:55

31 X 1517 - początek destrukcji cywilizacji Zachodu

502 lata temu 31 października 1517 roku Marcin Luter przybił na drzwiach kaplicy elektorskiej w Wittenberdze 95 swoich tez. Plugawe nauki Lutra stały się kolejnym etapem niszczenia zachodniej cywilizacji.

Jak przypomina redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki, w swojej pracy „Luter. Ciemna strona rewolucji” (wydanej przez wydawnictwo Fronda), rodzina Lutra nosił pierwotnie nazwisko Luder (oznaczające padlinę, łajdaka, lafiryndę). Ojciec Lutra był dobrze sytuowany (był współwłaściciele kopalni). Bity w dzieciństwie przez ojca Marcin Luter zgodnie z poleceniem ojca trafił na studia prawnicze, które pomimo dobrych wyników w nauce (był też absolwentem wydziału nauk artystycznych), przerwał i niespodziewanie wstąpił do klasztoru (pomimo braku powołania). Jedna z wersji życiorysu Marcina Lutra wskazuje, że chciał się w klasztorze ukryć przed odpowiedzialnością za zabicie człowieka w pojedynku. Na studiach Marcina Lutra niewątpliwie kształtowały wrogie katolicyzmowi idee humanizmu, który dążył do dekonstrukcji cywilizacji łacińskiej.

W czasach Marcina Lutra Kościół katolicki borykał się z wieloma wewnętrznymi problemami. Formacja kapłanów była słaba, brak wiedzy duchownych i wiernych czynił katolików podatnymi i bezbronnymi wobec herezji. Do słabości Kościoła przyczynił się system beneficjów, najlepsze dawały ogromne zyski, przez co hierarchowie zajmowali się biznesem, a nie wiarą.

Marcin Luter jako zakonnik ciągle przeżywał zaburzenia emocjonalne, huśtawkę emocjonalną od depresji po entuzjazm. Pobyt w zakonie nie ukoił jego nerwów, więc rosła jego frustracja i nienawiść do Kościoła katolickiego. Silnym zaburzeniom emocjonalnym towarzyszyły stany lękowe (w tym i paranoiczny lęk przed Bogiem) i niemożność postrzegania Boga jako miłosiernego (Luter postrzegał Boga jako surowego sędziego, który Lutra nienawidzi). Pomimo swoich problemów Marcin Luter zrobił w zakonie zaskakująco szybką karierę, gdy miał 29 lat podlegało mu już 11 domów zakonnych, znany był ze swoich kazań i wykładów. Luter opisywał w swoich pismach swoje depresje i to jak nękany był przez demony.

Jako wykładowca uniwersytecki w małej mieścinie Wittenberdze Marcin Luter początkowo głosił nauki zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego i piętnował herezje. Z czasem zaczął głosić kłamliwe herezje o tym, że Kościół milczy o miłosierdziu bożym, a katolicyzm rzekomo głosi, że zbawienie wynika tylko z dobrych uczynków.

15 października 1517 rok Marcin Luter na drzwiach Kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych przybił swoje tezy. Był już wtedy niezwykle wpływowy. Sam się postrzegał jako twórca nowej religii odmiennej od katolicyzmu. W Niemczech wielu duchownych i wiernych było sfrustrowanych rzekomą dominacją Włochów w Kościele. Marcin Luter doskonale pasował im na lidera buntu wyrosłego z tej frustracji.

Zlaicyzowanych zakonników do Lutra przyciągała jego doktryna, mówiąca o tym, że trzeba zaakceptować swoją grzeszność, nie walczyć z nią (uznająca taką walkę z własną grzesznością za przejaw pychy, i heretyckie przekonanie o możliwości samo zbawienia tylko swoimi dobrymi czynami). Dla zlaicyzowanego kleru Luter był wyzwoleniem od trudów życia zakonnego i wyrzutów sumienia w wypadku porzucenia zakonu. Dla zlaicyzowanego kleru okazało się ważne przyzwolenie na stosunki seksualne (grzeszność zdaniem Lutra nie odbierała łaski od Boga). W swoim (potępionym przez Kościół katolicki) nauczaniu Luter negował istnienie wolnej woli, możliwości samodoskonalenia i rozwoju duchowego. Ukoronowaniem takiej postawy Lutra był jego ślub z zakonnicą.

Marcin Luter polemikę papieża, Kościoła, zakonów, ze swoimi herezjami, określał mianem agresji Włochów na Niemcy, i odwoływał się do niemieckiego nacjonalizmu. Postawę lutra wsparł lokalny władca Fryderyk – władzy świeckiej w Niemczech podobała się wolność od presji autorytetu papieża.

Postulat likwidacji zakonów (uznawanych przez Lutra za dzieło diabła, miejsce perwersyjnych orgii seksualnych, nienaturalne ograniczenie dominującego nad kobietami popędu seksualnego) i przekazania ich mienia w ręce możnych zapewnił poparcie władz cywilnych dla rewolucji Lutra. Luter nie pozwolił jednak by jego rewolucja stała się rewolucją biednych przeciwko bogatym, majątek Kościoła katolickiego trafił w ręce możnych, a nie biedoty – Luter poparł eksterminacje 100.000 chłopów uczestników powstania, którzy chcieli też skorzystać na zaborze katolickiej własności.

By zyskiwać coraz lepszą pozycję, Luter zwodził Rzym, twierdząc, że nie jest heretykiem. Rzym najpierw bezczynnie przyglądał się poczynaniom Lutra, by z czasem zbyt wolno działać, dzięki czemu Lutrowi udało się skutecznie zbudować swoją pozycję. Gdy Luter był już pewny nienaruszalności swojej pozycji, jawnie odrzucił papieży, sobory, tradycje, i chwalił heretyków.

 

Jan Bodakowski

Komentarze

Laila2019.11.1 0:02
Będziemy czytać katolickie bzdety i będziemy patrzeć jak nasi katoliccy przywódcy nisko kłaniają się innym, silniejszym, mądrzejszym. Dlaczego nie jesteśmy potęgą z tym kościołem?
Laila2019.10.31 23:46
No chyba, że ten katolicki kraik to większa potęga niż USA?
Laila2019.10.31 23:42
To naprawdę jest śmieszne. Gdzie były rozbiory? W katolickiej Polsce. Protestanci przynajmniej nie sprzedawali własnych krajów dlatego są lepiej rozwinięte i bogatsze np USA i Niemcy.
Laila2019.10.31 23:37
Rozbiory były możliwe w katolickiej Polsce. Protestanci NIE SPRZEDAWALI własnych krajów. Tam gdzie byli kraje są bogatsze, lepiej rozwinięte- Niemcy, USA i wiele innych. Niestety.
stan2019.10.31 21:12
Oto do czego prowadzi grzech ciężki, zagłuszany pychą. Luter - człowiek cierpiący na chorobę dwubiegunową. Powinien być leczony psychiatrycznie, a nie wspierany przez chciwych możnowładców. Przykre, że herezja stała się religią. To był początek końca Niemiec.
Laila2019.10.31 23:30
No jasne, są bogatsi i mają lepiej funkcjonujące państwo. Koniec Niemiec? Polskę sprzedawali polscy katolicy, protestanci nie sprzedawali własnego kraju.
az2019.10.31 15:59
Większość katolików i samych protestantów nie zna rzeczywistych przyczyn reformacji. Warto posłuchać: Czym protestantyzm różni się od katolicyzmu - ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz https://youtu.be/96eTfsJZFkk?t=15 Film "Luter i rewolucja protestancka": https://youtu.be/TechAN1vVPQ
lady chapel2019.10.31 20:35
1. https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/355bdb5605/Reformacja-w-Polsce.pdf 2. https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/355bdb5605/Sola-Gratia.pdf
Jarek 2019.10.31 14:58
Taką samą destrukcję wprowadził ponad 2 tysiące lat temu Pan Jezus burząc dotychczasowe układy i sprzeciwiając się obłudzie Funkcjonariuszy Boga. To chyba jest proste: gdyby nie było tych wszystkich błędów i grzechów w Kościele Katolickim (o których musiał -w imię przyzwoitości- wspomnieć Autor tego artykułu) i gdyby ówcześni funkcjonariusze raczyli na serio rozmawiać z Lutrem,to do Reformacji by nie doszło. Nie mi oceniać,tylko Bóg zna serce każdego człowieka. Sam Pan Jezus powiedział: ,,...nie zabraniajcie im...kto nie zbiera ze Mną,ten rozprasza..." Znam wielu Protestantów,również tych uzdrowionych i uratowanych przez Pana Jezusa i osobiście boję się Boga-gdybym miał odbierać innym ludziom cześć i szacunek i prawo do kochania Boga. A Autorowi polecam lekturę wypowiedzi św. JP II o M. Lutrze.
az2019.10.31 15:50
Czym protestantyzm różni się od katolicyzmu - ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz https://youtu.be/96eTfsJZFkk?t=15
Jarek2019.10.31 19:30
,,Luter"- film fabularny. Polecam -w imię dotarcia do prawdy. To spojrzenie na Reformację z pkt. widzenia Protestantów i próba zrozumienia intencji i przeżyć duchowych M. Lutra
az2019.11.1 8:41
@Jarek - "Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego (J 6, 68) Nie znam drugiego człowieka w dziejach kultury duchowej, szeroko pojętej, poza Marcinem Lutrem, który w tak systematyczny sposób dokonał satanizacji Boga. Teza wszystkich tez Lutra, a na której nabudowana jest cała nowożytność, zawarta jest w jego komentarzu do Psalmów, gdzie ojciec reformacji pisał, iż „Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem”. Tragizm wszystkich protestantów polega na tym, że zmieniono im obraz Najświętszego Boga, a oni nawet o tym nie wiedzą!
Pieś2019.10.31 14:51
"W czasach Marcina Lutra Kościół katolicki borykał się z wieloma wewnętrznymi problemami. Formacja kapłanów była słaba, brak wiedzy duchownych i wiernych czynił katolików podatnymi i bezbronnymi wobec herezji. Do słabości Kościoła przyczynił się system beneficjów, najlepsze dawały ogromne zyski, przez co hierarchowie zajmowali się biznesem, a nie wiarą." 502 lata minęły, w KK nic się nie zmieniło.
Laila2019.11.1 0:06
Herezja zaczęła się w kościele.
leszczyna2019.10.31 14:11
Protestantyzm to "początek destrukcji cywilizacji Zachodu" czy "kolejny etap niszczenia zachodniej cywilizacji" - niech by się p. Jan Bodakowski zdecydował. Bo jakie byłyby wcześniejsze etapy niszczenia? Najazdy Hunów? Wyprawy Wandali? Obstawiam za żelazny punkt niszczenia zwłaszcza chrześcijaństwa na Zachodzie rządy Borgiów w Watykanie. To była żyzna gleba dla protestantyzmu. A i dzisiaj na czasie: w diecezji gdańskiej symonia ma się dobrze, jak zeznają księża poszkodowani przez bp Głódzia. To jest dramat naszego Kościoła, że największe zło można tolerować, byle było kurą znoszącą złote jaja.
lady chapel2019.10.31 13:31
Kim są ewangelicy reformowani - świetny dokument TVP https://www.youtube.com/watch?v=xfKpWaXK654 A TU ożna oglądnąć nabożeństwa z kościoła ewangelickiego w Warszawie: https://www.youtube.com/watch?v=qhDtd0QdSEw I trochę o reformacji: https://www.youtube.com/watch?v=On7OF4NwTo0
Reytan2019.10.31 13:10
Protestanci od XVI wieku zamordowali kilka milionow Polakow,i zdradzaja Polske z kazdym najezdzca po kolei.
Laila2019.11.1 0:12
Protestanci przynajmniej nie sprzedawali własnych krajów tak jak polscy KATOLICY. Byli i są w USA i i innych bogatszych i lepiej rozwiniętych krajach. Ludzie przestają chodzić do kościoła a tu proszę szczekanie i ujadanie. Kościół w Polsce nie ma przyszłości.
Laila2019.11.1 0:56
Ciekawe co będzie jak tam w USA prezydentem zostanie protestant. Będzie wesoło patrzeć jak katolicki kraj się płaszczy? Ktoś kiedyś może wygarnąć , bo w końcu możecie się doczekać.
Darek2019.10.31 12:59
Przypomnijcie sobie dlaczego były te tezy? nie dlatego że kosciół Rzymski był ok ale dlatego ze bładził i ciemiężył swoich poddanych! Protestantyzm był i jest ok dopóty, dopóki przestrzega Biblii to samo tyczy sie katolików
Reytan2019.10.31 13:09
Protestanci od wiekow zawsze z wrogami Polski.
Darek2019.10.31 13:30
Ja jestem protestantem, popieram PIS i nie nie jestem wrogiem Polski wprost przeciwnie!
az2019.10.31 17:32
@Darek, zachęcam cię jako protestanta, ale zachęcam też wszystkich katolików do obejrzenia tego dokumentu. Historia Lutra - ojca reformacji i jej wpływ na naszą współczesność są ogromne. "Luter i rewolucja protestancka": https://youtu.be/TechAN1vVPQ Pozdr.
Pieś2019.10.31 14:55
A idioci od wieków wypisują bzdury. Kiedyś na ścianach publicznych toalet, teraz w internecie.
Świecki hetero 2019.10.31 12:51
Handel odpustami, zamiłowanie do pieniędzy to wszystko jest i teraz w Polsce. Luter był jaki był ale czy nie został do tego sprowokowany? Czy tak samo nie jest teraz w Polsce? Że każdy kontakt z księdzem kojarzy się z wydawaniem pieniędzy? Nawet zwyczajowa, niby nieco nawet towarzyska wizyta księdza po kolędzie to również zbieranie kasy.
Reytan2019.10.31 13:06
Komunisci i protestanci zawsze RAZEM przeciwko Polsce.
katolik2019.10.31 12:34
do ja-- nawet jeżeli nie masz zielonego pojęcia o wierze katolickiej,albo po prostu uważasz siebie za najmądrzejszego na swiecie,to wiedz,ze jedynym Zbawicielem dla człowieka,także dla ciebie i Lutra i dla każdego człowieka na świecie jest Jezus Chrystus. Nic cokolwiek ktokolwiek w tej prawdzie będzie chciał udowodnić cos przeciwnego nie jest w stanie,wiec nie ma się nawet co wysilać na jakiekolwiek bzurne gadanie.Tak jest i koniec w temacie.
lola2019.10.31 16:30
Czy ja neguję to, że zbawicielem jest Jezus Chrystus? Gdzie tak napisałem? Piszę swoje opinie - chyba mi wolno. Nie musisz ich czytać. Byłem bardzo gorliwym katolikiem, ale nie mogę należeć do wspólnoty, gdzie: jeden biskup nawołuje do nienawiści wobec innych; drugi biskup pijak w sierpniu nawołuje do trzeźwości; Rydzyk, kpi ze wszystkich i okrada podatników - tak wyciąganie łap Rydzyka po pieniądze podatników - jest zwykłym złodziejstwem. Nie wszyscy w Polsce płacący podatki są katolikami, to raz, a te miliony bardziej by się przydały szpitalom.
katolik2019.11.1 19:24
wiesz na czym polega Twój problem? Napisałes byłem katolikiem,widzisz ,jeżeli jesteś gorliwym człowiekiem w tym co robisz,to zwaz ,ze do koscióła chodzi się dla Jezusa i to powinno być dla Ciebie ważniejsze niż słabości człowieka księdza,który oczywiście jest posłany przez Boga do Ciebie.Ale to wiesz to dalsza część historii ,ten jego problem .Pewnie tak właśnie miałem napisać i co ty na to ? Bo mysle że to db się stało. Piszę to dla Twojego dobra
katolik2019.11.1 19:27
I pamiętaj nie zamieniaj wiary w Boga na pomoc charytatywna.BO Bóg ma swoje miejsce w życiu człowieka i pomoc tez
Jarek2019.10.31 12:20
Jan Bodakowski - znawca wszystkiego, ale ciągle bez pracy. Zacytuje biskupa klasyka "nie pierd..." Luter miał racje - zakony żeńskie, to były burdele dla wyższych rangą urzędników KK. Poczytaj może Bodakowski o odkryciach grobów noworodków w podziemiach opuszczonych klasztorów żeńskich. Co wiatropylne były?
Reytan2019.10.31 13:07
Protestanci i Komuna,jedna sprawa.
leszczyna2019.10.31 14:03
Jakie klasztory masz na myśli??
lola2019.10.31 16:31
żeńskie, zwłaszcza te średniowieczne.
leszczyna2019.10.31 17:10
Coś konkretnego podrzucisz?
Tomaso2019.10.31 12:10
Luter o Apokalipsie św. Jana: "Nie znajduję nic apostolskiego, ani prorockiego w tej księdze. Apostołowie bowiem nie zwykli przemawiać przenośniami; prorokują w słowach jasnych i zrozumiałych. Niech każdy myśli o tym, co mu doradza jego rozum; co do mnie, mój rozum czuje wstręt do tego i to jest dla mnie dostateczne do odrzucenia". I o własnych doktrynach: "Nie godzę się, aby nauka moja mogła podlegać czyjemukolwiek osądowi, nawet anielskiemu. Kto nie przyjmuje mojej nauki, nie może dojść do zbawienia".
Pan T2019.10.31 16:25
Jakieś źródło?
Izabela2019.10.31 12:06
A papież Franciszek znaczek wydrukował na 500 lecie reformacji. Z radości czy ze smutku?
JONASIK2019.10.31 10:57
Bardzo sympatyczny artykuł, taki przyjazny w stosunku do braci w wierze.
Jan Bodakowski2019.10.31 11:27
jaka wiara ''braci'' taki stosunek
katolik2019.10.31 10:35
i co Katolicy mają odprawiać Mszę sw w jedności z protestantami powstałymi na bazie zrabanej psychy Lutra? Niech NIKT nie próbuje zrobić z polskich katolików Judaszy.,bo mu się to nie uda!
ja2019.10.31 11:24
I ty się słoneczko dobrze przyjrzyj tkz katolikom.
Laila2019.11.1 11:16
Katolicy nie są świeci.Tym bardziej, że faceci w sukienkach roszczą sobie prawo do mówienia i odpuszczania win w imieniu ofiar bez ich często zgody. Patologia.
XXX2019.10.31 10:28
Gdyby nie ta cywilizacja zachodu to byście gryźli teraz rzepe i popijali ropą surowiczą przy chronicznym zapaleniu płuc.
Michał Jan2019.10.31 15:20
Jak cywilizacja zachodu jadła żaby, ślimaki i pesto, to u nas jedli kapłony, więc z tą rzepą, to pudło. Akurat reformacja nie miała wpływu na odkrycie penicyliny.
lady chapel2019.10.31 10:06
Jakoś u ewangelików nie słychać o wszystkich tych brudach, którymi zasłynął KK. Ale by cokolwiek wiedzieć o reformacji- należy zapoznać się trochę z jej historią, z historią ówczesnego KK i jego grzechów, które chciał "naprawić" Luter - odpusty, rozpusta, pieniądz, władza, itp... 1. https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/355bdb5605/Reformacja-w-Polsce.pdf 2. https://plate-attachments.s3.amazonaws.com/attachments/355bdb5605/Sola-Gratia.pdf Bo przeciętny katolik nic o hostorii KK tak naprawdę nie wie
ruisdael2019.10.31 10:21
Pierwsze zdanie do przemyślenia!!!
Jan Bodakowski2019.10.31 11:29
odpusty były OK to z nich finansowano pomoc socjalną, jak zlikwidowano odpusty, to państwo zaczęło nakładać podatki
Izabela2019.10.31 12:13
Pan Jezus dobrze wiedział że Kościół jako instytucja będzie niedoskonały, bo stworzony z ludzi. Przecież na Apostołów również wybrał kiepskich, ułomnych i niezbyt odważnych. Ale powiedział też, że Kościół przetrwa do końca. Bo moc w słabości się doskonali. Właśnie dlatego daje nam takich świętych jak JPII, Stefan Wyszyński czy ksiądz Jerzy, żeby wyciągali Kościół z opałów w jakie wpychają go jego słudzy, czy też świat zewnętrzny.
Reytan2019.10.31 13:02
Protestanci zamordowali juz kilka milionow Polakow,i jeszcze pyskuja.
Laila2019.11.1 0:51
U nich przynajmniej nie było rozbiorów to nie polscy katolicy, nie sprzedają swoich krajów.
az2019.10.31 15:57
Katolicy i sami protestanci nie znają rzeczywistych przyczyn reformacji. Warto posłuchać: Czym protestantyzm różni się od katolicyzmu - ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz https://youtu.be/96eTfsJZFkk?t=15 Film "Luter i rewolucja protestancka": https://youtu.be/TechAN1vVPQ