12.08.21, 16:21fot. bratnizew.pl

80. rocznica zamordowania przez Niemców w Auschwitz Św. Maksymiliana Kolbego – dwie książki i komiks o znienawidzonym świętym

80 lat 14 sierpnia 1941 roku w niemieckim obozie Auschwitz Niemcy zamordowali ojca Maksymiliana Marie Kolbego. Święty Maksymilian Kolbe to jeden z najbardziej znienawidzonych przez żydokomunę i za życia, i po śmierci, kapłanów Kościoła katolickiego. Franciszkanin zabity w czasie wojny przez niemieckich narodowych socjalistów. Kapłan, który swoimi inicjatywami medialnymi pomieszał szyki masonom i lewicy.

Żydzi i masoni nienawidzili świętego Maksymiliana Kolbego, bo uznawał on masonerie za zagrożenie dla Polski i wypominał sanacyjnej klice Piłsudskiego związki z masonerią. Prasa związana ze świętym nie wahała się też pisać prawdy o destruktywnej roli Żydów w międzywojennej Polsce.

Dziś dla lewicy, pseudo liberałów i Żydów atakujących Maksymiliana Kolbego nie ma znaczenia, że święty i inni franciszkanie nieśli pomoc Żydom podczas II wojny światowej, co było w oczach okupanta niemieckiego zbrodnią karaną śmiercią.

Święty Maksymilian Kolbe swoje media udostępnił publicystom katolickim i narodowym, uświadamiającym Polaków o zagrożeniu, jakim dla Polski i Polaków, są Żydzi, masoni, heretycy, komuniści i neomarksistowska lewica szerząca demoralizację seksualną.

Treści z przedwojennego „Rycerza Niepokalanej” i „Małego Dziennika” (czasopism wydawanych przez świętego) są do dziś niezwykle aktualne. Współcześni świętemu Polacy i katolicy musieli walczyć z tym samym cywilizacyjnym zagrożeniem ze strony lewicy, z którymi i my dziś walczymy.

W rocznice męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbe, której sprawcami byli 14 sierpnia 1941 w KL Auschwitz Niemcy, do Oświęcimia powinny z całej Polski zdążać pielgrzymki. Niestety tak się nie dzieje. Można odnieść wrażenie, że postać świętego, jest celowo skazywana na zapomnienie. Dzieje się tak zapewne z kilku powodów. Święty ukazał jak tworzyć popularne media katolickie, zwalczał masonerie, i jest znienawidzony przez środowiska żydowskiego.

Przodkowie świętego Maksymiliana przybyli do pracy na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim z ziemi czeskiej, będącej fragmentem monarchia Habsburgów. Pomimo swojego czeskiego pochodzenia ojciec świętego był żarliwym polskim patriota (polski patriotyzm to patriotyzm wspólnej kultury, a nie krwi). Podobnie i matka świętego, mająca polskie pochodzenie, była wielką polską patriotką. Rodziców świętego łączyła też żarliwa wiara katolicka (prześladowana przez rosyjskiego zaborcę) - byli tercjarzami zakonu franciszkanów. Kiedy ich synowie dorośli postanowili kontynuować życie w klasztorach.

Rodzina świętego była ofiarą kryzysu, z rodzinnej Zduńskiej Woli, po sprzedaży warsztatu tkackiego przeniosła się do Łodzi, a potem do Pabianic. Ubóstwo, ciężka praca, nie były przeszkodą dla rodziców świętego w żarliwych praktykach religijnych i działalności społecznej – ojciec świętego prenumerował nacjonalistyczną prasę i działał w chadeckich organizacjach społecznych.

Święty urodził się w 1894 roku w bardzo religijnej rzemieślniczej rodzinie. Mały Rajmund Kolbe (późniejszy święty – Maksymilian to imię zakonne) w szkole miał doskonałe wyniki w nauce. W gimnazjum wziął udział w antyrosyjskim strajku szkolnym, domagając się nauczania po polsku, zniesienia ograniczeń etnicznych i religijnych uderzających w Polaków i katolików w dostępie do szkół, zniesienia nadzoru rosyjskiej policji nad szkołami.

W czasie nauki w gimnazjum Rajmund zdecydował o wstąpieniu do seminarium, by do niego się dostać, bo nie było takiego w zaborze rosyjskim prześladującym katolików, przekroczył nielegalnie granicę zaboru rosyjskiego i w leżącym w zaborze austriackim Lwowie wstąpił do seminarium. W wieku 16 lat święty rozpoczął nowicjat zakonny. Po roku złożył śluby zakonne. Rozważał też, czy nie odejść z seminarium i wstąpić do Legionów.

Po wstąpieniu do zakonu franciszkanów został wysłany przez zakon na studia do Rzymu. W Rzymie prócz doktoratu z filozofii i teologii studiował matematykę, filozofię, chemie, biologie, astronomie i psychologię. W 1915 (inne źródła mówią o 1918) święty miał we włoskim urzędzie patentowym złożył papiery na patent "Etereoplan" czyli statek kosmiczny do podróży międzyplanetarnych, a nawet między gwiezdnych. Statek miał poruszać się na zasadzie odrzutu (statek miał też popisać w artykule dla czasopisma „Scienza per Tutti” - artykuł zawierał wykresy i obliczenia matematyczne. Po latach okazało się, że przewidywania Maksymiliana Kolbego były słuszne.

Maksymilian Kolbe w swoim artykule przewidywał, że „najpierw można by przecież wysłać sam aparat — zaopatrzony w odpowiednie urządzenia, określając na podstawie dokładnych obliczeń wpierw drogę krótką — którą by mógł powrócić na ziemię. Po powrocie należałoby przestudiować różnicę zaistniałą pomiędzy przewidzianym a rzeczywistym zachowaniem się aparatu i po wyeliminowaniu niedociągnięć należałoby wysłać go na odległość większą i ponownie przeanalizować wyniki. Gdy już aparat okaże się bezpieczny, a zwierzęta w nim umieszczone do odbycia pierwszych podróży zniosą je dobrze, wówczas będzie można bez niebezpieczeństwa dla życia zaryzykować podróż”.

Jednym z kolegów świętego na studiach w Rzymie był Rajmund Gościński, który po latach porzucił katolicyzm, został działaczem neopogańskiej Zadrugi, i po wojnie robił karierę w PRL. W Rzymie w 1917 ojciec Maksymilian powołał do życia Milicję Niepokalanej, której celem była obrona Kościoła przed masonami i heretykami, oraz nawrócenie wrogów Pana Boga. Potrzebę takich działań uzasadniało to, że celem masonerii była likwidacja Kościoła katolickiego, zbudowanie globalnego superpaństwa i wspieranie satanizmu. Dla ojca Maksymiliana masoneria była „zorganizowaną kliką fanatycznych Żydów, dążących […] do zniszczenia Kościoła katolickiego”.

Po pierwszej wojnie światowej ojciec Maksymilian wrócił do odrodzonej Polski. W Krakowie był wykładowcą w seminarium, jednak jego wykłady nie cieszyły się uznaniem kleryków. Po przeniesieniu do Lwowa, od 1922 rozpoczął w tym galicyjskim mieście wydawanie „Rycerza Niepokalanej”. Pismo miało wysoki poziom merytoryczny i było wydawane w nowoczesnej formie. Czasopismo to miało być odtrutką na działalność Żydów i masonów wykorzystujących prasę do rządzenia światem, demoralizacji i szerzenia laicyzmu. Ojciec Maksymilian uważał, że plany Żydów i masonów doskonale ukazują „Protokoły mędrców Syjonu”.

Pomimo wielu trudności, nieustannej nędzy, ostatecznie pod koniec lat dwudziestych, ojciec Maksymilian stworzył w Niepokalanowie nowy klasztor franciszkański (działkę pod klasztor użyczył zakonnikom książę Jan Drucki Lubecki – gdyby klasztor został zlikwidowany, ziemia wraca do rodziny Druckich Lubeckich).

Pomimo ataków sanacyjnego urzędu podatkowego klasztor dynamicznie się rozwijał. Chcąc szerzyć wiarę i w innych krajach ojciec Maksymilian w 1930 roku wyruszył na misje do Japonii. Japoński Niepokalanów powstał w Nagasaki. W Japonii wydawał japońską wersję „Rycerza Niepokalanej” (która wydawana była bez problemu nawet w czasie II wojny światowej). Umiejscowienie klasztoru w biednej dzielnicy, a nie w centrum, na wyraźne żądanie świętego, uchroniło klasztor przed zniszczeniem Nagasaki amerykańską bombą atomową – góra oddzielająca biedną dzielnicę od centrum uchroniła klasztor – prawdopodobnie amerykańscy protestanci specjalnie zrzuci bombę atomową na Nagasaki, by zniszczyć ten ośrodek katolicyzmu w Japonii.

Po powrocie z Japonii w Polsce ojciec Maksymilian wydawał od 1935 roku codzienną gazetę „Mały Dziennik” w nakładzie dochodzącym do 200.000 egz. (w dni powszechnie w nakładzie 130.000 egzemplarzy i 220 tysięcy w niedziele) – od 1935 wychodziło też pismo organizacyjne „Informator Rycerza Niepokalanej”. Nakład Rycerza Niepokalanej dochodził do 750.000 nakładu (w 1939 do 1 miliona), wychodzącego od 1933 dla młodzieży „Rycerzyka Niepokalanej” 220.000 – od 1938 wychodziło też pisemko dla dzieci „Mały Rycerz Niepokalanej”. Sanacja nie pozwoliła zakonnikowi na regularne otwarcie radia Niepokalanów, które działo już od 1938 roku. 1939 roku w Niepokalanowie mieszkało 700 zakonników. Od 1932 „Rycerz Niepokalanej” był wydawany po włosku, od 1939 po łacinie.

Po zajęciu przez Niemców Polski ojciec Maksymilian odesłał do domów 700 zakonników, by nieśli pomoc potrzebującym w miejscach swoich rodzinnych domów, w Niepokalanowie pozostał 37 braci. Szybko jednak pozostałych w klasztorze kilkudziesięciu zakonników zostało przez Niemców uwięzionych w obozie koncentracyjnym, ale po kilku miesiącach zwolnionych. Po kilku miesiącach bracia wrócili do klasztoru i nieśli pomoc tysiącom Polaków i Żydów wygnanych przez Niemców z ziem II RP włączonych do Niemiec. W ramach eksterminacji polskiej elity Niemcy ponownie aresztowali ojca Kolbego i czterech innych braci w 1941 roku. Święty po pobycie na Pawiaku został wysłany przez Niemców do Auschwitz, gdzie został przez Niemców bestialsko zamordowany.

Po wojnie Niepokalanów zaczął działać od 1945. W 1949 komuniści skonfiskowali zakonnikom maszyn, sprzęt drukarski oraz nieruchomości, w 1952 zakazali wydawania „Rycerza Niepokalanej”, nałożyli podatki większe od wartości klasztoru, szkalowali zakonników w prasie.

W roku 80 rocznicy zamordowania zakonnika nakładem wydawnictwa franciszkanów ukazał się profesjonalnie narysowany francuski komiks „Maksymilian Kolbe. Święty w Auschwitz” (autorstwa Jeana-Françoisa Viviera). Komiks ukazuje męczeńską śmierć zakonnika w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym, objawieniu, jakie przyszły święty miał w dzieciństwie, studia w Rzymie, inspiracje dla powstania Milicji Niepokalanej, Niepokalanów, wydawnictwa, misje w Japonii, męczeństwo japońskich katolików, pomocy Żydom podczas II wojny światowej.

https://bratnizew.pl/img/911/www.jpg

Nakładem wydawnictwa AA ukazało się kieszonkowe wydanie pracy „Święty Maksymilian Maria Kolbe. Nie ma większej miłości… ” autorstw (żony byłego prezesa IPN) Joanny Wieliczki-Szarkowej - znanej z wielu popularyzujących najnowszą historię polski książek. Z kart pracy przystępnie napisanej krakowskiej historyk czytelnicy poznają dzieciństwo, młodość, lata studiów, walkę z masonerią, Milicję Niepokalanej, Niepokalanów, prasę, misje w Japonii, męczeństwo pod niemiecką okupacją.

https://www.aa.com.pl/wp-content/uploads/2021/08/Swiety-Maksymilian-Maria-Kolbe-Nie-ma-wiekszej-milosci-Wieliczka-Szarkowa_w500px.jpg

Najobszerniejszą pracą jest wydana przez wydawnictwo Biały Kruk praca „Wiara i ofiara. Życie, dzieło i epoka św. Maksymiliana M. Kolbego” autorstwa Czesława Ryszki. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który swego czasu wykrył, że różańce służą katolikom do podrzynania gardeł Żydom i gejom, z racji, że książka Czesława Ryszki jest ciężka i ma twardą okładkę, zapewne uzna, że celem jej powstania jest wymuszanie, na modłę francuskiej policji, zeznań z Żydów i gejów. Dla dzielnych tropicieli wszelakiego faszyzmu nie będzie miało znaczenia, że autor starał się w swej pracy przekonać czytelników, że Maksymilian Kolbe nic do Żydów nie miał.

https://bialykruk.pl/ksiegarnia/environment/cache/images/500_500_productGfx_8291.jpg


Jan Bodakowski

Komentarze

heniek2021.08.15 10:38
anonim to bezczelny gad jak mało kto
heniek2021.08.15 10:36
kretyn będzie zawsze tylko kretynem
Aldona2021.08.14 17:40
80 lat temu św. Maksymilian Maria Kolbe został w #Auschwitz dobity przez Niemców po 2 tygodniach agonii w celi głodowej. Oddał swoje życie, by ocalić współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Ofiara św. Maksymiliana na zawsze pozostanie symbolem poświęcenia dla drugiego człowieka. - Beata Szydło. - 80 lat później klika rządząca Polską doprowadziła swoją bezczynnością i dyletantyzmem tylko w 1,5 roku do śmierci ponad 200.000 Polaków (wg. danych IHME).
matis892021.08.14 17:02
Pan Jezus w Orędziach Ostrzeżenie przestrzegał przed TRUJĄCYMI szczepieniami i je przepowiedział 17.06.2012r. tak samo jak przepowiedział obalenie Benedykta XVI i ustanowienie Fałszywego Proroka ........... ,,Moja droga umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia światowych walut są coraz bliższe ukończenia. Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę nie widzianą nigdy wcześniej. Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia ponieważ będzie was ono ZABIJAĆ.......''
Du wasserpolnischer Schweinehund2021.08.14 18:12
RAUS!
Gnida2021.08.13 1:08
Masoni nie trzęsa Polską Żydzi nie są problemem-jeśli pyta Radio Wolna Europa z Muncheim
Anonim2021.08.12 22:00
Przez Niemców czy przez nazistów? To księdza Popiełuszkę zamordowali Polacy czy Ubecy?
Ed2021.08.12 20:23
Ale Żydostwo wściekłe z nienawiści do człowieka który nawet swoje życie poświęcił dla innego człowieka. Kiedyś nawet podziwiałem naród żydowski, ale pokazaliście światu jakimi obłudnikami jesteście i rozumiem dlaczego świat wami się brzydzi. Posuniecie się do każdej podłości.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.08.12 19:13
taki święty a ten wasz miłosierny bóg pozwolił by zdychał w męczarniach?
Anonim2021.08.12 17:29
ten fanatyczny antysemita, miłośnik nazizmu i fan Hitlera zdanie zmienił dopiero pod komorą gazową - też mi święty
PERFIDIA KŁAMSTW ŻYDA!2021.08.12 17:32
Tow. "dr hab elektryku-teoretyku" Keller-Krawczyk, Kolbe 𝐍𝐈𝐄 był żadnym antysemitą gdyż tylko w 𝟑 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐚𝐜𝐡 napisał coś co można by było uznać za "antysemickiego". ---- 𝐓𝐘𝐋𝐊𝐎 𝐰 𝟑 𝐏𝐑𝐙𝐘𝐏𝐀𝐃𝐊𝐀𝐂𝐇! ----- Na tysiące wydanych gazet, książek i audycji te 𝟑 𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐭𝐨 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐳𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚! Poza tym, w czasie okupacji w Niepokalanowie uratowano kilkuset (czy nawet tysiąc i kilkuset) Żydów
gosc do Anonima2021.08.12 18:43
takie debilizmy wypisywać brak słów
ref2021.08.13 9:04
To sam Bóg umierał w męczarniach bo odwagę by umrzeć za drugiego człowieka daje Bóg, który jest z człowiekiem wierzącym i jest w człowieku. Maksymilian Maria Kolbe z własnej woli ofiarował swoje życie, Bóg dał mu jednak tę odwagę ofiarowania siebie , ona sama z siebie się nie bierze. Dla mnie śmierć Maksymiliana Marii Kolbe, w tak straszny sposób, była atakiem szatana na to co w człowieku boże, na dobroć, miłość, poświęcenie. A im człowiek bliżej Boga tym atak złego jest podlejszy stąd te męczarnie. Wszelkie dobro w nas od Boga pochodzi w 1 Kor 4,7 czytamy : " Co masz, czego byś nie otrzymał, a jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał.
"Polak" i jego "tanaka shitshow" CYT.:2021.08.12 17:28
"Tenże sam o. Kolbe był przed wojną czołowym polskim żydożercą i walnie się przyczynił do potworności polskiego antysemityzmu i antysemityzmu w ogóle. Jest obciążony niesłychanie wielkimi grzechami z tego tytułu. A czy jego Bóg mu wybaczył, to zupełnie inna sprawa i nic nikomu do tego."
PERFIDIA KŁAMSTW ŻYDA!2021.08.12 17:30
Tow. "prof. dr" Hertrich-Woleński, Kolbe 𝐍𝐈𝐄 był żadnym antysemitą gdyż tylko w 𝟑 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐚𝐜𝐡 napisał coś co można by było uznać za "antysemickiego". ---- 𝐓𝐘𝐋𝐊𝐎 𝐰 𝟑 𝐏𝐑𝐙𝐘𝐏𝐀𝐃𝐊𝐀𝐂𝐇! ----- Na tysiące wydanych gazet, książek i audycji te 𝟑 𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐭𝐨 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐳𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚! Poza tym, w czasie okupacji w Niepokalanowie uratowano kilkuset (czy nawet tysiąc i kilkuset) Żydów
Polak2021.08.12 17:53
Oczywiście że nie był antysemitą, Kolbe tylko fanatycznie nienawidził żydów, wypełniał swoje periodyki przedrukami co bardziej żydożerczych artykułów z Der Sturmera i sam był bardzo chętnie drukowany w tej gadzinówce.
Czytaj "Polak" czytaj:2021.08.12 18:41
Tylko w 𝟑 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐚𝐜𝐡 napisał coś co można by było uznać za "antysemickiego". ---- 𝐓𝐘𝐋𝐊𝐎 𝐰 𝟑 𝐏𝐑𝐙𝐘𝐏𝐀𝐃𝐊𝐀𝐂𝐇! ----- Na tysiące wydanych gazet, książek i audycji te 𝟑 𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐭𝐨 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐳𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚! Poza tym, w czasie okupacji w Niepokalanowie uratowano kilkuset (czy nawet tysiąc i kilkuset) Żydów
Polak2021.08.13 4:32
No właśnie, czytaj. Najlepiej rozumiejąc co czytasz. Co numer "rycerza" miałeś jakieś żydożercze wymioty lub przedruki, więc o czym bredzisz? Kolbe ział nienawiścią całe życie i gadzinówka która wydawał jest na to najlepszym dowodem.
UDOWODNIJ!2021.08.13 11:47
Czytaj "Polak" czytaj: Tylko w 𝟑 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐩𝐚𝐝𝐤𝐚𝐜𝐡 napisał coś co można by było uznać za "antysemickiego". ---- 𝐓𝐘𝐋𝐊𝐎 𝐰 𝟑 𝐏𝐑𝐙𝐘𝐏𝐀𝐃𝐊𝐀𝐂𝐇! ----- Na tysiące wydanych gazet, książek i audycji te 𝟑 𝐫𝐚𝐳𝐲 𝐭𝐨 𝐣𝐞𝐬𝐭 𝐳𝐧𝐢𝐤𝐨𝐦𝐚 𝐥𝐢𝐜𝐳𝐛𝐚! Poza tym, w czasie okupacji w Niepokalanowie uratowano kilkuset (czy nawet tysiąc i kilkuset) Żydów
Polak2021.08.15 12:40
Czyli napisał propagandowe kłamstwa nie mające nic wspólnego z działalnością tego oszalałego z nienawiści szamana. Poczytaj dowolny z jego periodyków, nie ma znaczenia który numer. Przejrzyj Der Sturmera, sprawdź jak często i chętnie cytowano wyrzygi Kolbego. To że teraz sekta próbuje udawać że nic takiego nie miało miejsca w żaden sposób nie zmienia rzeczywistości.
Polak2021.08.12 17:25
Chcieliście chyba napisać "o nienawidzącym świętym antysemicie".
anonim2021.08.12 16:53
"Żydzi i masoni nienawidzili świętego Maksymiliana Kolbego, bo uznawał on masonerie za zagrożenie dla Polski...." i nic się nie zmieniło w temacie , dalej go nienawidzą a gość mówił 100% prawdy.
NEOS com pl2021.08.12 17:20
... dzis historia przyznac musi racji Sw. Maxymilianowi ... gdyby usunito zydow z placu II wojny wszyscy mogliby przezyc ... !!!!
Hej ty Bystry-NEOS co sra na dachu!2021.08.12 17:26
Are coming tomorrow night? Just remember, this is 4 stars joint, therefore a decent jacket and tie is required. Well Skrzypek?
Anonim2021.08.12 16:24
Facet był kanalią, ale tuż przed śmiercią się nawrócił. Pytanie czy to przekreśla pozostałe 99,9% jego nędznego żywota? Nie nam a Panu Bogu to osądzać.
Rumcajs2021.08.12 16:52
Piszesz o jaruzelskim czy kiszczaku