Na polecenie prokuratora Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania posesji i samochodów na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego gdzie ujawnili 2 tony tytoniu, ponad 7 tysięcy sztuk papierosów i 70 litrów bimbru. Zabezpieczono również m.in. laptopy, telefony komórkowe, karty SIM, samochód dostawczy, oraz pieniądze w kwocie prawie 120 tysięcy złotych. Straty Skarbu Państwa mogły wynieść około 2 milionów złotych.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił 13 zatrzymanym 26 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk oraz popełnienia przestępstw karnoskarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania na wniosek prokuratora wobec 3 osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Już w zeszłym roku doszło do pierwszych zatrzymań członków zorganizowanej grupę przestępczą zajmującą się produkcją papierosów i ich dystrybucją. Zebrane informacje doprowadziły wtedy do zlikwidowania nielegalnej fabryki papierosów. Efektem działań było 11 osób zatrzymanych, w tym 9 obywateli Białorusi i 2 Polaków oraz zabezpieczenie 5,6 miliona sztuk papierosów oraz 7,7 ton krajanki tytoniowej.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.