Zatrzymani w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu usłyszeli zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT i prania brudnych pieniędzy. Kierujący grupą zgodnie z wnioskiem prokuratora został tymczasowo aresztowany przez sąd. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i dozoru Policji.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy przestępczej za pośrednictwem podmiotów gospodarczych zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną samochodów osobowych oraz furgonetek, które reprezentowali, w latach 2018-2019 wystawili w sposób nierzetelny 200 faktur VAT o łącznej wartości przekraczającej 100 mln złotych. Faktury te następnie zostały wykorzystane w rozliczeniach ze Skarbem Państwa, a do obrotu trafiły pojazdy, których rzeczywiste pochodzenie zmieniono. Jak ustalono przestępczy proceder podejrzanych spowodował uszczuplenie należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT na kwotę blisko 20 mln złotych.

Na poczet grożących podejrzanym kar i środków karnych o charakterze majątkowym prokurator dokonał zabezpieczenia należącego do nich mienia o łącznej wartości przekraczającej 1,6 mln złotych.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.