W dokumencie zaproponowano: dialog ze światem, gdyż Kościół nie może się ograniczyć do „jednokierunkowego” przekazywania Ewangelii światu; zdefiniowanie „tradycji Kościoła jako dynamicznej i w ciągłym rozwoju”; dążenie do „konkretnej formy decentralizacji, jeśli chodzi o „tematy dyskusji”, w imię „jedności” oraz „różnorodności” i wreszcie udział świeckich w podejmowaniu decyzji na rzecz „odpowiedzialności” i „przejrzystości”.

Belgijscy biskupi według tych informacji mają opowiadać się „za głębszą refleksją nad rolą kobiet w Kościele, proponując, by decyzje dotyczące żeńskich diakonów pozostawiono indywidualnym diecezjom albo krajowym lub kontynentalnym konferencjom biskupów”. Taka koncepcja zakłada, że „wyświęcanie kobiet na diakonów nie powinno być powszechnie obowiązkowe lub zakazane”.

W swoim liście biskupi sugerują poza tym większe zaangażowanie ludzi świeckich w zarządzanie Kościołem i nowe spojrzenie na sakramentalne, a także symboliczne rozumienie święceń kapłańskich. Hierarchowie również zadeklarowali: „Święcenia kapłańskie viri probati [sprawdzonych żonatych mężczyzn] nie powinny być powszechnie obowiązkowe ani zakazane”.

Belgijscy hierarchowie podkreślili oprócz tego znaczenie nowoczesnych mediów cyfrowych w działalności lokalnych kościołów i potrzebę lepszej komunikacji z młodzieżą.

Propozycje biskupów mają być poddane pod dyskusję w poszczególnych diecezjach, a rezultaty tych dyskusji muszą być przedstawione biskupom do 7 kwietnia. Następnie zostaną one przekazane do biura synodu biskupów w Rzymie.

Proces synodalny zainicjowany przez papieża Franciszka w 2021 r. opiera się na konsultacjach na całym świecie, których synteza zostanie przedstawiona pod dalszą dyskusję. Kwestie poruszane przez biskupów Belgii będą rozpatrywane „na poziomie całego Kościoła we współpracy z dykasteriami Kurii Rzymskiej, jak również grupami ekspertów z wszystkich kontynentów”.