Nowelę poparło 441 posłów, nikt nie był przeciw, a 12 posłów wstrzymało się od głosu.

- „Jeżeli niedziela poprzedzająca pierwszy dzień Bożego Narodzenia przypada na dzień 24 grudnia, zakaz, o którym mowa, w art. 5, nie obowiązuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia”

- głosi ustawa.

Przyjęcie nowelizacji było konieczne z uwagi na fakt, że w myśl aktualnych przepisów, niedziela przypadająca 24 grudnia była niedzielą handlową.