Z dziesięciu więźniów, którzy uzyskali zgodę na tzw. „medyczną pomoc w umieraniu” (Medical Assistance in Dying, MaiD), jak określa się eutanazję w Kanadzie, „dziewięciu otrzymało ją w zewnętrznych placówkach, a jeden otrzymał ją w placówce karanej na indywidualną prośbę”. O’Connel zaznaczyła, że w wszystkich tych przypadkach eutanazję przeprowadził „personel medyczny”.

Alex Schadenberg, dyrektor Euthanasia Prevention Coalition, stwierdził, że liczba osób przebywających w więzieniach federalnych, którzy zostają uśmierceni w wyniku eutanazji będzie „nieustannie rosnąć, jeśli nie ustanowi się reguł, które by temu zapobiegały”. Wskazał on na zmianę, jaką wprowadzono w ustawie w marcu 2021 r., która zastąpiła wymóg śmiertelnej choroby stwierdzeniem, że do eutanazji kwalifikuje się „nieodwracalny stan medyczny”. Tymczasem określenie to „nie jest definiowane w prawie”.

Zdaniem Schadenberga, jeśli nie wprowadzi się modyfikacji w przepisach, „wziąwszy pod uwagę realia życia więziennego i realia kanadyjskiego prawa o MAiD”, może dojść do tego, że liczba więźniów starających się o eutanazję, drastycznie się zwiększy. Ci, u których stwierdzono tzw. „nieodwracalny stan medyczny”, będą bowiem chcieli „uciec prze życiem więziennym”, a zatem będą „szukać śmierci z pomocą medycznego zabójstwa”.

Podobnie ocenia tę sytuację Jack Fonseca z Campaign Life Coalition. Wskazując na zło prawa dopuszczającego eutanazję, działacz stwierdził, że, premier Justin Trudeau, „a dziwo (...) zdołał przywrócić karę śmierci w Kanadzie tylnymi drzwiami: eliminując więźniów śmiertelnym zastrzykiem!” Fonseca uważa, że nie ma żadnego „zabezpieczenia chroniącego przed ekspansywną naturą eutanazji jako rozwiązania na ludzkie cierpienie”. Jego zdaniem, jeśli nie przywróci się kryminalizacji wspomaganego samobójstwa, będzie ono „niepowstrzymanie dozwolone jako prawo dla każdego, kto doświadcza cierpienia, czy będzie to cierpienie cielesne, psychiczne czy społeczne”.

Obecnie próbuje się w Kanadzie rozszerzać coraz bardziej zakres osób uprawnionych do eutanazji. Jednak w wyniku masowej krytyki, w tym ze strony znanych lekarzy i psychiatrów, liberalny rząd Trudeau odsunął do 2027 r. plan wprowadzania dostępności MAiD dla osób chorych psychicznie.

Według statystyk w 2022 r. w wyniku eutanazji w Kanadzie zmarło 13.241 osób, co stanowi 4,1 proc. wszystkich zgonów w tym kraju i jednocześnie wzrost o 31,2 proc. w porównaniu do 2021 r. Jak stwierdza Clare Marie Merkowsky z „Life Site News”, wprawdzie jeszcze nie podano danych za rok 2023, ale „wszystkie oznaki wskazują na sytuację jeszcze bardziej ponurą niż w 2022 r.”