Kardynał był głównym prelegentem na sympozjum, które odbyło się 23 lutego. Konferencję zorganizował wydział dogmatyczny uniwersytetu, a tematem było „misyjny nakaz Chrystusa w kontekście religijnym, kulturowym i społecznym dzisiejszej Afryki”. W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział około 700 uczestników z Afryki Wschodniej, których przyciągała obecność kardynała Saraha, jak i arcybiskupów z Nairobi i Kisumu.

Kard. Sarah jeszcze w styczniu poparł afrykańskich biskupów odrzucających Fiducia supplicans jako przyzwolenie na błogosławienie par homoseksualnych. Dziękując tym „konferencjom biskupów, które już dokonały tego dzieła prawdy”, hierarcha jednocześnie zachęcił, by i inni biskupi wydali podobne oświadczenia. Zaznaczył: „Decyzje [afrykańskich biskupów] i mocny sprzeciw wobec deklaracji Fiducia supplicans podzielam i uważam za swoje”.

Według kardynała sprzeciw wobec watykańskiej deklaracji oznacza „mocne i radykalne przeciwstawienie się herezji, która poważnie osłabia Kościół, Ciało Chrystusa, ponieważ jest sprzeczna z wiarą katolicką i Tradycją”. Ten sprzeciw nie oznacza jednak opozycji wobec papieża Franciszka.

Niedawno kard. Gerhard Müller, jeden z wielku krytyków watykańskiego dokumentu, w tekście zamieszczonym w „First Things” uznał Fiducia supplicans za „problematyczną doktrynalnie”, a także „problematyczną z punktu widzenia duszpasterskiego” oraz zawierającą „poważne wady”.