- Celem tego podręcznika jest ukazanie, przez pryzmat definicji politologicznych z Wiedzy o Społeczeństwie, wydarzeń z lat 1945 - 1979 w PRL i na świecie, zwłaszcza ukazanie procesów historycznych, które ukształtowały naszą współczesność. Niezwykle przystępnie napisany tekst ilustruje ponad 500 zdjęć i grafik. Do rozszerzeń tekstów w postaci filmów i czy tekstów źródłowych (zamieszczonych w internecie) można dotrzeć poprzez kody QR. Drugi tom podręcznika przybliży czytelnikom wydarzenia z lat 1980 – 2015 – pisze Jan Bodakowski w swoim tekście na serwisie Fronda.pl.

Artykuł zatytułowany „Lewicowy skowyt nienawiści z powodu podręcznika prof. Roszkowskiego” uwypukla różnice w podejściu do historii polski oraz polskiej tradycji opracowanego przez prof. Roszkowskiego podręcznika w porównaniu z innymi wcześniejszymi publikacjami.