Aż 44,6 proc. badanych jest zdania, że wojna na Ukrainie powinna zakończyć się dopiero wtedy, gdy Ukraina pokona Rosję i odzyska Krym oraz Donbas wraz z wszystkimi utraconymi od 2014 roku w wyniku rosyjskiej inwazji terytoriami.

26,5 proc. ankietowanych było natomiast zdania, że wojna powinna zakończyć się szybciej, w wyniku negocjacji pokojowych, nawet kosztem ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy na rzecz Rosji.

17,8 proc. uważa, że działania wojenne powinny zakończyć się jak najszybciej z zachowanie obecnego stanu kontrolowanych przez obie strony konfliktu terytoriów.

Natomiast 11,1 proc. spośród uczestników badania odpowiedziało, że nie ma ten temat sprecyzowanego poglądu.

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 20-22 stycznia 2023 roku metodą CAWI & CATI 50/50 na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.