Sąd Najwyższy Białorusi sterowany przez reżim Łukaszenki podtrzymał wyrok poprzedniej instancji, w wyniku którego Andrzej Poczobut został skazany na 8 lat więzienia.

- Sąd Aleksandra Łukaszenki zarzucił mu „nawoływania do nienawiści” i oskarżył o działania „godzące w bezpieczeństwo narodowe Republiki Białorusi” – przypomina portal rp.pl.

Poczobut złożył apelację od wyroku pierwszej instancji, która została rozpatrzona przez sędziego Igora Lubowickiego, który – czytamy – nie jest osobą przypadkową sterowanym przez satrapę i dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenkę.

Wiadomo o nim, że wydawał już wcześniej wyroku polityczne. Skazał on m.in. „niedopuszczonego do wyborów w 2020 roku czołowego rywala Łukaszenki, bankiera Wiktara Babarykę na 14 lat łagrów”. Ponadto został w czerwcu ubiegłego roku Orderem Honoru, który wręczył mu osobiście białoruski dyktator.