Cichanouska wyjaśniła, że „wspólny gabinet przejściowy” będzie kolegialnym, reprezentującym interesy narodowe organem wykonawczym, podejmującym działania na rzecz obrony niepodległości i suwerenności Białorusi oraz faktycznej deokupacji jej terytorium. Rząd tymczasowy stawia sobie za cel również „przywrócenie prawa i porządku konstytucyjnego, opracowanie i wdrożenie środków mających na celu powstrzymanie nielegalnego sprawowania władzy, zapewnienie przejścia od dyktatury do demokracji oraz stworzenie warunków do przeprowadzenia uczciwych i wolnych wyborów, opracowanie i wdrożenie decyzji niezbędnych do osiągnięcia demokratycznych przemian na Białorusi”.

- „Toczy się wojna, czas działać”

- oświadczyła Białorusinka.

Lider Narodowego Zarządu Antykryzysowego Paweł Łatuszka został przedstawicielem gabinetu ds. tranzytu władzy. Przedstawiciel inicjatywy BYPOL Alaksandr Azarau został powołany na stanowisko przedstawiciela ds. przywrócenia ładu publicznego. Przedstawicielem ds. zagranicznych został Walery Kawalaeuski, dyplomata związany ze środowiskiem Cichanouskiej. Gabinet ds. obrony i bezpieczeństwa narodowego obejmie były dowódca brzeskiej grupy szturmowo-desantowej Walery Sachaszczyk.