Odwrócenie trendu oraz wzrost dynamiki importu żywności do naszego kraju nie spowodował jednak tego, by ucierpiało na tym nasze dodatnie saldo wymiany handlowej.

Eksport polskiej żywności w ostatnich 11 miesiącach zwiększył się według danych GUS aż o 27 proc., do niemal 204 mld zł, co jest historycznym wynikiem.

Na przestrzeni całego roku szacuje się, że polski eksport żywności osiągnie wynik na poziomie ok. 220 mld zł. Dla porównania, w roku poprzedzającym wyniósł on 171,8 mld zł.

Zdaniem ekspertów to przede wszystkim „zasługa” inflacji, która spowodowała wzrost cen produktów żywnościowych nie tylko w Polsce, ale również w krajach, które importują od nas żywność.

Głównymi importerami polskiej żywności są Niemcy, Holandia, Francja, Włochy i Czechy.