Na pytanie, czy w takiej sytuacji polscy żołnierze stacjonujący na granicy powinni móc używać broni, twierdząco odpowiedziało 85,7 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest tylko 10,7 proc. respondentów, a 3,6 proc. nie ma zdania.

Według sondażu przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”, poparcie wyraziło m.in. 88 proc. mężczyzn, a także 90 proc. osób w wieku powyżej 50 lat. Jeśli chodzi o przeciwników takiego rozwiązania, dominują wyborcy Nowej Lewicy (19 proc.).