Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podkreślił po spotkaniu z Nancy Pelosi, że „rosyjska aneksja okupowanych obszarów Ukrainy będzie kolejnym aktem bezprawia, na które wspólnota międzynarodowa zgodzić się nie może”. Zapewnił, że reakcją na działania Kremla będą kolejne sankcje.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów wyraziła podziw dla stanowczej postawy, jaką wobec rosyjskiej agresji zajmuje Polska.

- „Mówiła o zaporze, którą zbudowaliśmy na granicy z Białorusią. Wskazała, że to jest taka pozycja, która wzbudza zrozumienie i poważanie wolnego świata”

- relacjonował prof. Rau.