Sodano urodził się w 1927 roku w Piemoncie na północy Włoch.

Był sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej oraz dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

Niedawno przeszedł infekcję koronawirusem, po której znalazł się w stanie krytycznym.

Wieczny pokój w Miłosierdziu swoim racz mu dać Panie…