15.09.19, 16:30zdj. creisor [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)]

Aleksander Posacki SJ: 'Bolesne objawienia' Matki Bożej

Tajemnica Matki Bożej Bolesnej nie jest jedynie liturgicznym wspomnieniem (15 IX), ale, jak się wydaje, aktualizuje się ona w sposób wstrząsający we współczesnym świecie. Nie sposób bowiem nie zwrócić uwagi na zjawiska, które polegają na płaczu (czasem krwawymi łzami) obrazów oraz figur Matki Bożej na całym świecie. Wielokrotnie z obrazów poświęconych Matce Bożej Bolesnej ciekły łzy (np. w 1972 r. w Rendinara czy w Cinquefrondi we Włoszech). Zjawisko to dotyczy także ikon u prawosławnych (np. w 1960 r. w Nowym Yorku czy w 1986 r. w Chicago).

Nie chodzi jednak o naiwność, która wszystkie tego rodzaju manifestacje traktuje jednoznacznie jako odsłonę nadprzyrodzoności czy transcendencji. Z drugiej strony byłoby jednak nieuczciwością intelektualną i moralną zaprzeczać mnogości faktów, siląc się na sceptyczne interpretacje, zwłaszcza że w wielu przypadkach laboratoryjnie potwierdzono prawdziwość ludzkich łez i krwi, które płynąc z maryjnych obrazów i figur były i są na tyle częste, że można tu stworzyć bogatą chronologię.

Maryja płacze od wieków

Wiele fenomenów mówi samych za siebie i dostarcza bogatego materiału przynajmniej do refleksji dla tych, którzy nie chcą być ślepi czy głusi. Ważne są manifestacje szczególnie w XX stuleciu, gdyż można je było bardziej zweryfikować, wykorzystując osiągnięcia techniki, przy pomocy których można wyeliminować np. fakt oszustwa. Jednakże już wiele wieków wcześniej kroniki historyczne zarejestrowały zjawiska tego rodzaju, o czym warto wspomnieć, by uświadomić sobie zakres i wagę problemu. Ciągłość czasowa podobnych fenomenów daje bowiem wiele do myślenia, nawet jeśli nie przesądza się tutaj sprawy. I tak np. w Görgsöny koło Pécs na Węgrzech cudowny obraz "Maryja Stolica Mądrości", według zapisów źródłowych z 30 IV 1464 r., broczył krwią, niekiedy tak obficie, że krew spływała na ziemię. Zjawisko to powtórzyło się kilka razy w okresie od 30 IV do 18 V 1464 r. Podobnie było w 1583 r. w Copacabana w Boliwii.

Krwawiąca figurka stała się przedmiotem kultu także w 1603 r. w Scherpenheuvel-Montaigu w Belgii. Krwawe łzy z obrazu popłynęły w 1660 r. w Klokoosko na Węgrzech. Podobnie było w 1715 r. w Szent-Antal na Węgrzech, gdzie obraz Maryi Wspomożycielki płakał krwawymi łzami. W 1813 r. polski żołnierz z Lichenia, Tomasz Kłossowski, gdy zwrócił się ciężko ranny w modlitwie do Maryi, ujrzał Matkę Bożą smutną i płaczącą. Po uzdrowieniu Kłossowski znalazł w 1836 r obraz odpowiadający tej wizji, który od 1848 r. zgodnie z Jej życzeniem czczony jest publicznie. W 1846 r. w La Salette we Francji dokonały się słynne objawienia Matki Bożej, ostrzegające przed grzechami, takimi jak przekleństwa czy zaniedbywanie modlitwy, gdzie dała Ona do zrozumienia, że te grzechy są powodem Jej łez.

W XX wieku fenomen łez i płaczu Maryi objawił się w takich miejscowościach jak San-Tai-Dse (Mandżuria, 1900), Bordeaux (Francja, 1907) czy też w Tourtres (Francja, 1910). Siostra Amalia (1901-1977), współzałożycielka Instytutu Jezusa Ukrzyżowanego, wśród wielu niebiańskich wizjiujrzała też Chrystusa, który rzekł do niej: O cokolwiek ludzie będą Mnie prosić ze względu na łzy Mojej Matki, tego udzielę im z życzliwością. Matka Boża, którą widziała, nauczyła ją odmawiać różaniec łez, który zamiast krzyżyka posiada medalik z przedstawieniem Madonny Płaczącej i z napisem: Matko Bolesna, Twoje łzy zniweczą panowanie piekła.
W 1949 r. w Lublinie z kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w katedrze lubelskiej przez dwa dni płynęły łzy wobec naocznych świadków (R. Ukleja).

Płacz Róży Duchownej i Matki Bożej Fatimskiej

W 1947 r. w Montichiari-Fontanelle (Włochy) Pierina Grilli, pielęgniarka, ujrzała pierwszy raz Matkę Bożą, która była bardzo smutna, a Jej oczy były pełne łez, spływających na ziemię. Jej pierś przeszywały trzy duże miecze. Maryja powiedziała tylko trzy słowa: Modlitwy ofiary pokuty. Ukazując się wielokrotnie (zawsze z trzema różami na piersiach), Maryja nazwała się Różą Duchowną (Rosa Mystica), domagając się realizacji tych trzech życzeń. Dalsze objawienia miały miejsce w latach 60. przy źródle w Fontanelle oraz w latach 1974-1976. Ukazując się 8 IV 1975 r., zalana łzami Maryja w nieopisanym cierpieniu wyrzekła rozdzierającą skargę: O, gdybyś wiedziała, jak wiele moich dzieci kroczy drogą zatracenia. Innym zaś razem powiedziała: Ludzkość pędzi na własną zgubę. Wiele dusz ginie. W czasie procesji w Fontanelle w listopadzie 1985 r. z kilku małych figur Róży Duchownej płynęły obficie łzy, czego świadkami było wielu uczestników nabożeństwa, a 8 XII 1985 r. płakała także drewniana statua Róży Duchownej w katedrze w Montichiari.

Jednakże już w 1982 r. w parafii Matki Bożej w Maasmechelen (Belgia) płakała pielgrzymująca figura Madonny Róża Duchowna, co potwierdziło tysiące przybyłych pielgrzymów. Podobnie figura Róży Duchownej płakała w Montenaken w Belgii, w jednym z domów. Także w Nowym Yorku w 1984 r. płakała figura Róży Duchownej obfitymi łzami, tak że zbierano je do kielicha. W Chicago w 1984 r. na oczach ks. proboszcza R. Jasińskiego i jego parafian wydarzył się fenomen płynących łez, co dogłębnie poruszyło wiernych i spowodowało ożywienie życia religijnego. Odnotowano też liczne uzdrowienia i nawrócenia. Także w 1984 r. obraz Madonny Róży Duchownej wylewał krwawe łzy (Los Charcos, Kolumbia). Cud łez figury Róży Duchownej miał też miejsce w 1984 r. w Neuental-Zimmersrode (Niemcy), w 1984 r. w Cartagena (Kolumbia), w Jambeiro (Brazylia), w Tumbes (Peru), w 1985 r. w Hamont (Belgia), w Montrealu (Kanada), w Dublinie (Irlandia), ostatnio także w 1990 r. w Louveira (Brazylia), gdzie pielgrzymująca figura Róży Duchownej płacze często prawdziwymi łzami, co zostało potwierdzone laboratoryjnie.

W 1972 r. także figura Matki Bożej Fatimskiej płakała w Montrealu (Kanada), w Nowym Orleanie (USA), w Porziano k. Asyżu, w Ravennie Włochy (łzy były krwawe, udowodniono laboratoryjnie ich prawdziwość). W Damaszku (Syria) w 1977 r. w kościele Matki Bożej płakała obficie Jej figura, co robiło wrażenie na tysiącach chrześcijan i mahometan. W 1974 r. w Gusago (Włochy) figura płakała w mieszkaniu ks. proboszcza. W 1983 r. w Akita (Japonia) potwierdzająca Fatimę drewniana figura bardzo często płakała i krwawiła. Płakała również figura Matki Bożej z Lourdes w Caltamisetta (Sycylia), jak również w 1985 r. w Melleray (Irlandia).

Odsłona tajemnicy zbawienia

Współczesne przebudzenie religijnej wyobraźni nie oznacza automatycznie otwarcia się na transcendencję. Można zapytać: Czy objawienia maryjne nie są wraz ze swoim dramatyzmem właściwym wskazaniem na transcendencję? Czy Ona jest jednak rzeczywiście obecna w sensie czasowo-przestrzennym, czy może Jej wizje u rozmaitych ludzi na przestrzeni wieków są wyrazem mniej realistycznego, ale za to prawdziwego wyrazu intuicyjnego otwarcia się na tajemnicę bytu (K. Rahner)? Dla wielu chrześcijan "wyobraźnia religijna" będzie zbyt pojemna czy zbytnio narażona na religijny pluralizm. Jednakże człowiek odbiera głos transcendencji poprzez swoje uwarunkowania. Objawienia maryjne były różne w różnych epokach. Ogólnie rzecz biorąc, płacz (zwłaszcza krwawymi łzami) to rodzaj informacji, która może pochodzić od Boga, wskazującej np. na Boże współczucie, apelujące także do ludzkich serc.

Może też oznaczać, że w życiu ludzkim panuje jakaś dysharmonia czy nawet chaos. W tym kontekście pojęć "kary", "końca świata" (obecnych od początku w Objawieniu biblijnym) czy zapowiadanych "cierpień człowieka" jako skutków owej dysharmonii, nie można traktować jako doświadczeń, które są jedynie subiektywne, neurotyczne czy marginalne. Jak stwierdza L. Scheffczyk, objawienia Matki Bożej nigdy nie mogą być traktowane jako marginalne, także dlatego, że Maryja nie była i nie jest osobą prywatną (L. Scheffczyk, Obietnica pokoju). Informacja przekazywana przez Matkę Bożą dotyczy istoty wiary. W istocie chodzi o przypomnienie faktu, iż człowiek musi dokonać wyboru między zbawieniem a potępieniem, a nie o jakieś emocjonalne straszenie czy zasmucanie człowieka. Jednakże cierpienia i płaczu nie można w prosty sposób zignorować, ale należy je przeciwstawić fałszywej radości "świata".

Interwencja Maryi odnosi się do człowieka, aby przestał grzeszyć, co zresztą jest zawsze aktualizacją orędzia Objawienia (Mt 7,13-27; Łk 13,1-9). Według R. Laurentina orędzia Maryi mają sens pedagogiczny, ale także znaczenie proroczego wstrząsu. Istotną cechą jest według niego zbieżność wszystkich posłań maryjnych, w których jednym z powtarzających się elementów jest zapowiedź kary za grzechy, tj. cierpień, które mogą być tylko zmniejszone, a nie usunięte. Jednakże zawężanie orędzi jedynie do wyroku immanentnej sprawiedliwości: zbrodni i kary, fałszowałoby ich sens. Najistotniejszym posłaniem jest to, że grzech krzyżuje Chrystusa; właśnie z tej strasznej zbrodni wypływa wszelkie zło (R. Laurentin, Współczesne objawienia Najświętszej Marii Panny). Płacz Maryi jest wezwaniem do modlitwy i do pokuty, czyli do tego, co było istotą orędzia biblijnego, a także patrystycznej nauki ascetycznej czy też świadectwa świętych.

Aleksander Posacki SJ

Posłaniec

Komentarze

ja2019.09.16 10:07
ruska śmierdząca onuca dzielnicowy opętany przez demony teraz bluźni przeciw Matce Bożej...
wyj\\\\205tek FF 00 A9 Bca10kHz2019.09.16 10:02
Uwielbiam tego księdza, wygląda i mówi rzeczy jak najczarniejszy charakter z Harrego Pottera
Jan Radziszewski2019.09.16 8:11
Utrata każdej duszy, każdej osoby to wielka i bardzo bolesna strata. Dla Boga, który tak bardzo kocha każdego człowieka, utrata każdej duszy, która się potępia to wielki przemożny ból Bożego Serca i wielka niczym niepowetowana strata. Utrata każdej duszy, która się na wieki potępi w piekle, nie może być w żaden sposób naprawiona. Nie ma nikogo w piekle, kto nie chciał się potępić, bo potępieńcy świadomie dokonują swojego wyboru, dlatego Sprawiedliwy Boży Sędzia nie może zastosować do nich jakiejkolwiek okoliczności łagodzącej. Uświadamiam was o dziatki lube, że wystarczy doskonały żal za grzechy wypowiedziany słowami lub myślą w chwili swojego konania, a to złagodzi Boży wyrok z najsurowszego, wiecznego potępienia, na złagodzony, czyściec.
Mikołaj 2019.09.16 5:54
Ci którzy tutaj bluźnią na Matkę Bożą , popełniają grzech który nie podlega odpuszczeniu , albowiem Ona jest przybytkiem Ducha Świętego . " Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. 32 Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym . " . Niewolno się nawet za nich modlić : " "Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono”(1 J 5,16)" .Oni są tak brudni , że ja nawet nie kalam się żadną dyskusją z nimi !.
anonim2019.09.16 12:49
Czczenie Matki Boskiej jest grzechem śmiertelnym - to grzech sodomski! Złamanie najważniejszego przykazania dekalogu, za które to Bóg ukarał Sodomę i Gomorę!
RHQQ22019.09.16 4:31
Na te bolesne objawienia proponuję APAP :)
BiegunkaProrocza2019.09.16 11:43
Na biegunkę loperamid. A na gazy Espumisan.
Prwada wyzwala2019.09.15 20:45
Większość przedstawień artystycznych Maryji ( Miriam) pokazuje Ją jako blond kobietę, o jasnej karnacji twarzy lub jako jasną szatynkę z jasną karnacja i błękitnymi oczami. Dla mnie to dziwne, wszak była żydówką, czyli musiała mieć czarne, krucze włosy, ciemną cerę i kolor oczu inny niż ten w wyobrażeniach wiernych. W Biblii nie ma słowa o tym jak Jezus wyglądał ale to też nam mówi, że nie odbiegał od przeciętnego wyglądu izraelity, czyli się nie wyróżniał swoją fizjonomią. Teraz pytanie, kto płacze rzewnymi łzami skoro posąg lub obraz przedstawiają postać skrajnie odbiegającą od wyglądu typowej kobiety będącej żydówką?
Jan Radziszewski2019.09.15 22:59
Co uważasz że Adam i Ewa byli może Semitami? otóż NIE Adam i Ewa Byli Lechitami tzn Polakami Bo przodkiem Pana Jezusa Był Lechita z Warmi który wyemigrował 1000 lat przed narodzeniem Pan Jezusa z Warmi /czyt Ks Rut która jest pramatką dla potomstwa króla Dawiada ponadto źwróóć UWAGę NA źRóDŁOSŁóW SŁOWIAńSKI Da-wid Da-widzenie Da-światło czy Miriam Mirem-jestem Pokojem-Jestem gdyby nie to że Pan odziedziczył ok 80% POlskiego to nie dziw się że nie mają cech semitów tj żydów tym bardziej że tzw swoji odrzucili Pana Jezusa (J 19,15) wybierają cezara z piekla rodem tj Lucyfera /iz 14,12-15 Sura 113,1 )
RHQQ22019.09.16 4:29
Dobre, masz tego więcej. Spadłem z kanapy właśnie. Myślałeś o stand-upie może? Ja bym bilet kupił.
andrzejhahn32019.09.15 19:15
pewnie ja bolalo kiedy trzech ja obracalo
Slazaczka2019.09.19 13:59
Panie Andrzeju, modlę się za Pana!... Pozdrawiam :-)
JS2019.09.15 18:15
Nie czytajcie tekstów, BLUŹNIERSTW dzielnicowego czy JP III !!!!!!!!!!!!!!!!!! Odnoszę wrażenia, że w przypadku dzielnicowego pisze nie człowiek ale demon ! Nie wiem czy modlitwa coś mu pomoże (:-( Króluj nam Chryste !
az2019.09.15 19:05
"Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono”(1 J 5,16) Króluj nam Chryste! Matko Boża bądź uwielbiona !
anonim2019.09.15 18:04
UWAGA NA DEMONY NA TYM FORUM - dzielnicowy na czele
anonim2019.09.15 18:03
JEZUS JEST PANEM POLSKI i MOIM PANEM, MARYJA JEST KRÓLOWĄ POLSKI i MOJĄ KRÓLOWĄ, BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONA MARYJO !
Klerbusters2019.09.15 17:37
Jeżeli ta Maryjka naprawdę krwawi trzeba ją po prostu porżnąć na kawałki zobaczyć co jest w środku i sprawe oszustwa wyjaśnić by prymitywnym ludziom nie mieszać w głowie
anonim2019.09.15 17:03
Ja też raz miałem objawienie! widziałem matkę boską gołą i poleciała mi sperma z pytonga!
ja2019.09.15 21:41
Dlaczego moderator nie reaguje aby usunąć takie komentarze i do togo proszę o zgłoszenie do prokuratury o obrazę uczuć religinych.
Michal2019.09.16 11:41
Jest takie powiedzenie o tym, że pieniądze nie śmierdzą. Fronda jest dla wielu (dla mnie też) źródłem ŁOŁ contentu, czyli beki. Wchodzę tu wyłącznie po to by poczytać śmieszne komentarze, święte oburzenia zdwewociałych katoli oraz bzdury pisane przez osoby współpracujące z Frodą. Jest z tego na prawdę kupa beki, portal ostro satyryczny. Jak widzisz jest tu dużo reklam, każde wyświetlenie reklamy to pieniądze... Dlatego im więcej fajnych, śmiesznych i obleśnych komentarzy tym lepiej, bo to powoduje przypływ większej kasy. To takie proste.
Memento mori2019.09.15 22:30
Oj ty biedny, chory człowieku, czy ty wiesz co ty mówisz? Zapłaczesz kiedyś, kiedy przyjdzie twoje ostatnie tchnienie. Zal mi ciebie.
Daniel2019.09.15 22:45
TY piepszony chamie bez szkoły zawszony zwierzaku! Do psychiatry !!! Za taką zniewagę modlić się za Ciebie trzeba, ale na ulicy by nie było po Tobie co zbierać
az2019.09.15 23:11
"Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono”(1 J 5,16)
To ja2019.09.16 16:48
A czym on obraził uczucia napisał co mu się przytrafiło, zakonnice też czesto miewają sny o seksie z Jezusem