08.06.17, 19:30 foto: PR24/MS

Andrzej Mroczek dla Frondy: Ideologia Państwa Islamskiego nie umrze wraz z nim

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Manchester, Londyn, niedawno po raz kolejny Paryż, z tym, że w tym przypadku napastnik został postrzelony i nikomu nic się nie stało. Czy powinniśmy się do tego typu akcji przyzwyczajać?

Andrzej Mroczek, ekspert do spraw terroryzmu: Przede wszystkim mamy do czynienia z falą aktywności terrorystycznej, aktywności osób, które inspirują się ideologią Państwa Islamskiego. Nie możemy mówić, że mamy do czynienia z typową kampanią terrorystyczną – to fala terroru, która przybiera różnego rodzaju formy mniejszej aktywności, jak również wzmożonych działań w poszczególnych państwach.

Z czym się to wiąże? 

Przede wszystkim związane jest to z sytuacją jaka ma miejsce na terenach, które tak zwane Państwo Islamskie zajmuje. W momencie większych ataków na ISIS, w momencie wywierania na nich większego nacisku można spodziewać się większej aktywności niektórych spośród jego komórek, które w jakiś sposób zostały założone na terenie państw europejskich.

Jednym słowem źródłem fali terroru w Polsce jest Państwo Islamskie, tak?

W chwili obecnej tak. Współczesne oblicze terroryzmu, tego z którym mamy do czynienia jest inspirowane przede wszystkim ideologią ISIS. Wszystko co się dzieje wynika z propagandy i indoktrynacji wychowawców politycznych Państwa Islamskiego.

Zniszczenie Państwa Islamskiego unicestwiłoby tę falę? Dałoby to Europie Zachodniej chwilę wytchnienia?

Nie możemy rozpatrywać tego w kategoriach „chwili wytchnienia”. Pamiętamy jaka była fala terroryzmu inspirowanego przez Al-Kaidę. Na kanwie Al-Kaidy wyrosło Państwo Islamskie, z chwilą, kiedy zostanie ono zlikwidowane osoby, którym w jakiś sposób jest bliska ta ideologia będą aktywować się w ramach innej struktury.

My musimy przygotować się na to, że dziesiątki lat, które są przed nami będą naznaczone różnymi atakami terrorystycznymi, pod ideologią dżihadu, nie koniecznie będzie miało to związek z przynależnością do konkretnej organizacji.

Czy nie dałoby się jednak pokonać ISIS w taki sposób, aby w kolejnych latach nie dochodziło do reaktywacji?

Ideologia Państwa Islamskiego będzie się jeszcze utrzymywała przez kilkadziesiąt lat. Zacznie ona obumierać w chwili, kiedy powstaną inne atrakcyjne organizacje terrorystyczne, które przyciągną tych, którzy byli wierni ideologii Al-Kaidy i Państwa Islamskiego.

Gdy spojrzymy na mapę zamachów terrorystycznych to Polska jako jedna z nielicznych jawi się na niej jako zielona wyspa. Czy nadal taką pozostanie?

Dziś bezpieczna jest nie tylko Polska, ale i kraje dawnego bloku wschodniego. Proszę też zwrócić uwagę, że do zamachów terrorystycznych nie dochodzi nawet na terenie Węgier, mimo iż te prowadzą bardzo restrykcyjną politykę względem osób, które przebywają na ich terenie, a które to są tak zwanymi „migrantami”. Na nasze bezpieczeństwo składa się wiele czynników, po pierwsze nie jesteśmy atrakcyjnym celem, a po drugie jesteśmy narodem w miarę jednolitym rasowo i kulturowo.

Czy to wszystko?

Oczywiście w moim przekonaniu jednym z istotniejszych elementów jest to, że nasze służby mają znacznie większe uprawnienia niż np. służby francuskie, czy brytyjskie. Proszę zwrócić uwagę, że funkcjonariusze francuscy dopiero na początku zeszłego roku 2016 mogli prowadzić działania operacyjne po cywilnemu w metrze - wcześniej nie mogli tego robić. Podobnie zresztą jest w Wielkiej Brytanii, gdzie okazało się, iż funkcjonariusze nie mają przy sobie broni palnej…

Dziękuję za rozmowę.