24.10.18, 07:15

Anna Fotyga ostrzega przed Rosją na Morzu Azowskim!!!

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata poświęcona sytuacji na Morzu Azowskim. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrała przewodnicząca Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) Anna Fotyga.

Europoseł PiS mówiła, że podczas ostatniej misji SEDE na wschód Ukrainy, w tym Mariupola i Tałakiwki, przedstawiciele Parlamentu mogli naocznie stwierdzić, jak poważna jest sytuacja w rejonie Morza Azowskiego. W ocenie Anny Fotygi, przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu projekt rezolucji, której jest współautorką, dokładnie oddaje tę sytuację. Znalazł się w nim m.in. zapis, iż podobne metody naruszania wód terytorialnych oraz blokowania żeglugi morskiej Rosjanie stosują także na Morzu Bałtyckim, w tym w przypadku Zalewu Wiślanego. Na tym aspekcie podczas swego wystąpienia skupiła się Anna Fotyga, która także dwa tygodnie temu na posiedzeniu SEDE zwracała uwagę, iż "chociaż Zalew Wiślany leży daleko od Morza Azowskiego, to metody których Rosjanie od dawna używają do blokady portu w Elblągu są podobne".  

"Agresywna postawa Federacji Rosyjskiej na Morzu Azowskim każe nam zwrócić uwagę także na inny schemat, który ten kraj wykorzystuje do blokowania dostępu do terytoriów. Dzieje się tak na Zalewie Wiślanym, na polskich wodach terytorialnych" – mówiła dzisiaj Fotyga.  "Chciałabym również zwrócić uwagę moich kolegów na pełne lub częściowe ograniczenie dostępu do portów morskich przez Nord Stream 2. Jest to również ważny dodatkowy czynnik tego projektu" – skrytykowała Gazociąg Północny przewodnicząca SEDE.

Biorąca udział w debacie Federika Mogherini podziękowała SEDE i Annie Fotydze za podjęcie działań w zakresie Morza Azowskiego, zarówno misję do Mariupola, jak i debatę na forum SEDE, które przyczyniły się do podjęcia tego tematu przez Parlament oraz wspomogły działania UE.

Rezolucja na temat sytuacji na Morzu Azowskim głosowana będzie w czwartek.

mod/służba prasowa PiS