09.05.11, 19:48

„Bálint Balassi” - program stypendialny

Zwycięzcy konkursu otrzymają po 800 EUR miesięcznego stypendium na pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i innych wydatków związanych z programem. W ciągu tych trzech miesięcy zobowiązani będą napisać tekst w języku polskim dotyczący Węgier. Objętość tekstu powinna wynieść 40 000 - 60 000 znaków.

 

Minister Administracji i Sprawiedliwości zapewni wyłonionym kandydatom możliwość kontaktu z ekspertami i instytucjami odpowiednimi do ich wykształcenia i zainteresowań.

 

Wymagania:

- Wiek 24 – 35 lat

- Obywatelstwo polskie

- Minimum 8 ukończonych semestrów studiów

- Biegła znajomość języka angielskiego

 

Mile widziane:

- Bycie absolwentem prawa, nauk politycznych lub dziennikarstwa 

- Znajomość języka węgierskiego

- Wcześniejsze publikacje naukowe lub inne

 

Stypendium:

Chętni do wzięcia udziału w programie są proszeni o przygotowanie tekstu o objętości ok. 10 000 znaków w języku polskim na następujący temat:

"Jaki rodzaj wspólnych szans oferuje Polsce i Węgrom rok 2011?"


Prosimy o przesłanie aplikacji pocztą do 20 maja br. na adres:

Wegierski Instytut Kultury w Warszawie

00-009 Warszawa

ul. Moniuszki 10

 

 

Aplikacje powinny zawierać:

- CV

- Tekst o objętości ok. 10 000 znaków

- List motywacyjny nie dłuższy niż 1 jedna strona zawierający opis zainteresowań związanych z Węgrami

 

Na kopertach prosimy napisać: “BALASSI”

 

Osobiste spotkania z kandydatami odbędą się w Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie w dniach 6 i 7 czerwca 2011 r.

Zwycięzcy zostaną poinformowani pocztą do 15 czerwca br. Stypendium odbędzie w Budapeszcie pomiędzy 15 września a 15 grudnia br.

Ostateczny termin złożenia pracy w ramach programu stypendialnego to 10 grudnia 2011.

 

Po więcej informacji prosimy pisać na: [email protected] lub [email protected]

 

Bálint Balassi był wybitną postacią węgierskiego renesansu. W swojej liryce obok wierszy poświęconych Bogu i miłości tworzył również poezję patriotyczną. Pierwsze tłumaczenie jego dzieł zostało opublikowane w Krakowie. Balassi przez ponad rok przebywał również w Polsce, będąc na dworze króla Stefana Batorego. W 1589 r. przybył znowu do Polski, aby wziąć udział w wojnie z Turkami. Zmarł w 1594 r. w wyniku śmiertelnych ran odniesionych podczas oblężenia Esztergom.

 

Poezja Balassiego po polsku:

http://mek.niif.hu/02100/02174/html/01.htm#08

 

roja