Czy papież Franciszek spotka się z Joe Bidenem w Rzymie przed debatą amerykańskich biskupów o odmowie udzielania Komunii św. politykom, którzy popierają rozwiązania sprzeczne z nauką Kościoła? Według Białego Domu Joe Biden uda się w swoją pierwszą podróż do Europy 10 czerwca. Z kolei źródła watykańskie sugerują, że amerykański prezydent miałby się złożyć wizytę ojcu świętemu 15 czerwca, czyli jeden dzień przed spotkaniem amerykańskich biskupów.

Amerykańscy biskupi mają omówić problem udzielania Komunii św. proaborcyjnym politykom, takim jak Joe Biden. Tymczasem do mediów wypłynęła lista 68 amerykańskich hierarchów, którzy podpisali list argumentujący przeciwko dyskusji na ten temat. Wśród nich znaleźli się m.in. tacy znani duchowni, jak kard. Blase Cupich z Chicago, kard. Wilton Gregory z Waszyngtonu, kard. Joseph Tobin z Newark czy bp Robert McElroy z Sandiego. Kardynał Timophy Dolan z Nowego Jorku z kolei poprosił o usunięcie swego nazwiska z listu.

Biden ma uczestniczyć w Europie w szeregu wydarzeń, m.in. w Szczycie G7 w Wielkiej Brytanii oraz 14 czerwca w szczycie NATO w Brukseli. Ma się też spotkać z Władimirem Putinem w Genewie 16 czerwca. Oczekuje się, że właśnie przed tym ostatnim spotkaniem amerykański prezydent miałby złożyć wizytę papieżowi Franciszkowi.

Konferencja Biskupów USA ma zaplanowane spotkanie w dniach 16-18 czerwca. Część dyskusji ma dotyczyć przyjęcia dokumentu o „spójności eucharystycznej”. Jak podaje portal „Life Site News”, „dokument proponuje podjąć kwestię godności przyjmowania Komunii Świętej w przypadku katolików w urzędach publicznych. Tacy politycy, jeśli otwarcie odstępują od nauki katolickiej w poważnych sprawach, takich jak aborcja, staną w obliczu surowych kar kościelnych, w tym wykluczenia z przyjmowania Komunii Świętej w zgodzie z katolickim Kodeksem prawa kanonicznego”.

Arcybiskup Jose Gomez, przewodniczący Konferencji Biskupów, wyjaśnił w swoim liście z 22 maja tego roku, że „w świetle niedawnych badań jest jasne, że istnieje brak zrozumienia wśród wielu katolików co do natury i sensu Eucharystii. Ten dokument nauczycielski podejmie temat fundamentalnych doktryn odnoszących się do Eucharystii, które Kościół jako całość musi odzyskać i ożywić”.

Wbrew działaniom wspomnianych 68 biskupów, którzy dążyli do wstrzymania lub opóźnienia omówienia tego tematu, abp Gomez stoi na stanowisku, że problem odmowy Eucharystii takim politykom, jak Nancy Pelosi czy Joe Biden zostanie poddany pełnej dyskusji.

 

jjf/LifeSiteNews.com, ChurchMilitant.com