11.09.16, 11:20Fot. Pixabay

Biskupi: Wychowanie najskuteczniejsze poprzez świadectwo

Dziś rozpoczyna się VI Tydzień Wychowania. W związku z tym polscy biskupi wystosowali list pasterski do wiernych, w którym piszą: „Wychowanie jest jedną z najważniejszych form naśladowania miłosiernej miłości Boga”.

Wychowanie według słów biskupów pozwala na realizowanie uczynków miłosiernych – tak wobec ciała, jak i wobec duszy: „Wypełniając program wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie miłości, przełożone na konkretny język uczynków miłosierdzia, trzeba pamiętać, że „radzić”, „pouczać”, „upominać”, „pocieszać” należy nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, a zwłaszcza przykładem własnego życia”.

„Miłosierni jak ojciec” to hasło trwającego obecnie w Kościele Jubileuszu Miłosierdzia. Wspomniany Tydzień Wychowania wpisuje się więc idealnie w obchody Roku Jubileuszowego – piszą biskupi. Powołują się tu na słowa Jana Pawła II z jego encykliki „Dives In misericordia”.

W liście podkreślony jest także fakt uzależnień i niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Lekarstwem na to może być odpowiednie budowanie relacji międzyludzkich, zwłaszcza z bliskimi. Tutaj właśnie niezbędna jest rola rodziców.

dam/Fronda.pl