27.01.19, 13:15

Były korwinista zakłada partię PolEXIT

Dawni koledzy Janusza Korwin-Mikkgo powołali do życia nową partię polityczną. Partia PolEXIT ewidentnie kierowana jest do tego samego elektoratu co Wolność i w razie samodzielnego startu w wyborach zaszkodzi koalicji narodowców i wolnościowców.

Jak informuje w swojej notatce prasowej nowo powstała partia PolEXIT jej liderem jest euro posłem do Parlamentu Europejskiego Stanisław Żółtkek. Wśród innych polityków partii są Tomasz Krzciuk i Janusz Żurek.

Celem nowej partii jest zreformowanie „Unii Europejskiej jako strefy wolnego handlu, swobodnego przepływu osób i kapitału, zgodnie z założeniami ojców założycieli Wspólnoty Europejskiej, między innymi Ś.P. Pana Roberta Szumana”.

Partia Żółtka potępiła przygotowywane rozporządzenie Unii Europejskiej, które „nadaje instytucjom Unijnym kompetencję odbierania krajom członkowskim UE wszelkich wypłat pieniężnych (mimo wcześniejszych odpowiednich umów), w przypadku jakiegokolwiek nieposłuszeństwa ze strony któregoś z państw. Od 2021 roku, Unia Europejska stosować będzie agresję ekonomiczną w przypadku tych państw, które chcąc korzystać ze swojej suwerenności np.: będą kultywować swoje tradycje, nie będą zgadzały się na przymusową relokację imigrantów lub ze względu na konserwatywny charakter społeczeństwa oraz racjonalne podejście do sprawy, nie będą godziły się na szczególne przywileje dla homoseksualistów itp. Agresja ekonomiczna będzie mogła być zastosowana uznaniowo przez urzędników europejskich. W sytuacji, jeśli wpływy z Unii Europejskiej dla danego Państwa zostaną zawieszone, państwa te i tak zobowiązane będą do wpłacania na rzecz struktury wspólnotowej swojej składki”.

Według notatki prasowej „programem partii jest dążenie do postawienia Unii przed alternatywą: albo Polska i część innych krajów wychodzi z UE, albo pod tym naciskiem nastąpi szybka reforma Unii Europejskiej, tak aby ta była związkiem niepodległych państw, suwerennych narodów, który zapewnia swobodny przepływ osób, kapitału, idei oraz wolnego handlu. Jeżeli reforma Unii Europejskiej nie powiedzie się, partia PolEXIT wzywa inne państwa europejskie do wystąpienia z aktualnej Unii oraz powołania nowej Unii, opartej na wspólnych i pozytywnych ideałach. Członkowie nowopowstałej partii podkreślają, że dzisiejsza Unia Europejska coraz mocniej przypomina organizację okupacyjną, a państwa członkowskie jawią się jako okupowane kolonie”.

Jak informuje partia „prezesem partii jest europoseł Stanisław Żółtek. Partia została zgłoszona do rejestracji w połowie grudnia ubiegłego roku”. Sąd wstrzymał się z rejestracją i zarządzał od partii dosłania „opisu znaku graficznego partii i poprawkę w statucie”.

Jan Bodakowski

Komentarze

JR2019.01.28 9:43
Oby nie wróciły te czasy kiedy istniało w Polsce w okresie przemian kilkadziesiąt różnych ugrupowań politycznych. To nic dobrego nie wróży. Petru sobie, Żółtek sobie, Piotrowski sobie, Biedroń sobie, "feministki" sobie i co dalej? Czy to nie celowe rozbijanie i mącenie ludziom w głowach? Polacy zamiast jednoczyć się to będą dzielić! Ludzie opanujcie się, zostawcie te swoje animozje i partykularne cele. Dobro Polski i Polaków powinno być podstawowym celem!
Gwizda2019.01.28 13:15
ojojojjj najlepiej się zjednoczyć w JEDNEJ partii, ewentualnie w 2, byle zblatowanych
Jan Radziszewski2019.01.27 19:58
DD ot odpowiedź na twoje insynuacje na forum, że żydzi to aniołki w polityce? Pan 495 6.10. 2007 Teraz Sanhedryn będzie rządził światem, który znacie. Będzie miał on wielki wpływ na najbliższe wydarzenia w Polsce i na świecie. to może faktycznie są aniołkami jak twierdzisz - to powiedz dlaczego wywoła kryzys finansowy tj w świecie sterują kryzysami? znak bardzo bliskiego upadku UE sterowanej przez jw. + Pan +++ 25 kwietnia 2015r. + zapowiada jej rozpad Aniołowie wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego rozpoczęli już swoje działanie. Do realizacji tego są używane stworzone żywioły. Grzech popełniany przez człowieka w amoku, zwielokrotnił się względem Sodomy i Gomory. Już wkrótce rozpadnie się Unia Europejska. + Pozwolę toczyć się wydarzeniom oczyszczającym, aby obudzić z uśpienia hipnozą demona, choć niektóre dusze. czy nie żąda + Pan od nas + 26 styczeń 2016r. + bezwłocznego opuszczenia UE "Chcę, aby znaleźli się w Polsce odważni przywódcy, którzy wyprowadzą Polskę z Unii Europejskiej, a chętnym zaproponują stworzenie nowej, opartej na Bogu, na cywilizacji miłości, a nie jak obecna Unia, cywilizacji śmierci. +++ Bóg + 26 kwietnia 2016r. + stawią nam żądanie bezwłocznego wyjścia z UE i podaje przyczyny bezwłocznego opuszczenia UE ! "Żądam, aby Polska odstąpiła od Unii Europejskiej. + Masoneria chce was zlikwidować przez wciągnięcie w sieć pułapek i intryg
Urszula Lipska2019.01.27 21:48
hehehe
Tomek2019.01.27 14:29
Pomysł dobry ale coś mi się zdaje, że za tym Ruskie stoją więc można to traktowac tak samo jak i samego Krowina - jako barwną ciekawostkę polityczną.
Gwizda2019.01.27 14:41
Ty masz chyba manię przesladowczą. Dziś juz tylko całkowicie zaprzedana agentura jankeska, izraelska albo szwabska bredzi o 'putinie'. Za tym stoi piss czyli izrael po prostu.
DD2019.01.27 17:37
Skoro on ma manię prześladowczą to jak nazwiesz doszukiwanie się wszędzie działań izraelskiej agentury?
Gwizda2019.01.27 14:27
Ocho... tak właśnie piss rozwala konkurencję po prawicy. Zaraz się namnoży róznych partyjek, aby przypadkiem ktoś nie przekroczył progu wyborczego.