Z najnowszego raportu CBA wynika, że nie była wiarygodna nawet co druga firma oferująca sprzęt ministerstwu zdrowia na podstawie przepisów antycovidowych.

O raporcie CBA poinformowała Rzeczpospolita.

Przyjęta na początku pandemii ustawa antycovidowa umożliwiała resortowi zdrowia zakup niezbędnego sprzętu z wolnej ręki.

Z treści raportu wynika, że CBA miała zastrzeżenia aż do połowy firm, które oferowały ministerstwu nabycie sprzętu w trybie ustawy antycovidowej.

Na początku pandemii zapotrzebowanie na sprzęt medyczny było ogromne. Najbardziej potrzebne były środki ochrony osobistej dla pracowników medycznych oraz respiratory. To wówczas dokonany został kontrowersyjny zakup respiratorów od handlarza bronią oraz chińskich maseczek nieposiadających odpowiednich certyfikatów. W przypadku respiratorów sprawa była o tyle skomplikowana, że spółka handlarza bronią została zarekomendowana resortowi zdrowia przez Agencję Wywiadu.

"Z raportu szefa CBA wynika, że skala nadużyć mogła być znacznie większa. Ogromne środki, jakimi dysponował resort zdrowia, i brak przejrzystych procedur zamówień publicznych przyciągnęły wiele podejrzanych firm. Weryfikację podmiotów ubiegających się o kontrakt prowadziło na szeroką skalę CBA. Wpłynęły do niego informacje o 152 złożonych ofertach, a sprawdzeniu poddano blisko 500 osób i podmiotów" - czytamy w Rzeczpospolitej.

Najwięcej zgłoszeń od firm oferujących sprzęt medyczny odnotowano w początkowym okresie pandemii tj. od marca do maja. Następnie dynamika ta znacząco spadła.

W ponad połowie przypadków CBA wydała opinię negatywną lub wskazano na zastrzeżenia dotyczące samego podmiotu lub konkretnej oferty.

CBA objęło podobną kontrolą Agencję Rezerw Materiałowych. Podmiot ten odpowiedzialny był za dostarczenie sprzętu do szpitali tymczasowych budowanych przez spółki Skarbu Państwa.

W przypadku Agencji Rezerw Materiałowych zbadano oferty 45 kontrahentów - CBA wydało 4 opinie negatywne, wobec 10 podmiotów sformułowano zastrzeżenia, a w przypadku jednego opinii nie wydano ze względu na niedostateczną ilość informacji.

jkg/rp