26.07.17, 16:11zdj. Facebook

CBOS:45 procent Polaków chce referendum ws. przyjmowania imigrantów

CBOS przeprowadziło badanie opinii publicznej zatytułowane:  „O czym Polacy chcieliby się wypowiedzieć w referendum?”.

45 procent respondentów uważa, że w naszym kraju powinno odbyć się referendum dotyczące przyjmowania uchodźców z krajów muzułmańskich. 34 procent badanych chciałoby mieć głos w sprawie reformy edukacji. Przyjęcie przez Polsckę waluty euro budzi zainteresowanie 26 procent Polaków, prawna regulacja dostępności aborcji 23 procent badanych, natomiast na temat kierunków zmian ustrojowych w Polsce chciałoby się wypowiedzieć 21 procent respondentów. 

Uczestnikom sondażu zadano pytanie: „W jakich sprawach, Pana(i) zdaniem, powinno się w Polsce w najbliższym czasie przeprowadzić ogólnokrajowe referendum?”. Respondenci mieli wskazać nie więcej, niż dwie sprawy z podanej listy. CBOS zwraca uwagę na pewną tendencję. Ponad połowa sympatyków PiS i Kukiz'15 (PiS- 57 procent, Kukiz'15- 55 proc.) jest zainteresowana referendum w sprawie przyjęcia uchodźców, natomiast wyborców Nowoczesnej, PO oraz SLD bardziej interesuje reforma edukacji (72 procent Nowoczesna, 52 procent PO, 43 procent SLD). 

Zdaniem 52 procent respondentów referenda ogólnokrajowe przeprowadza się w naszym kraju zbyt rzadko. 29 procent badanych jest zdania, że dzieje się to  „tak często, jak potrzeba”, 13 proc. nie miało zdania, a 6 proc. stwierdziło, że referenda są „zbyt często”.

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 czerwca - 6 lipca 2017 roku na liczącej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

JJ/PAP, Fronda.pl