Chcesz gwarancji zbawienia? 9 pierwszych piątków miesiąca. Takiego filmu jeszcze nie było. W 7 minut przekonam Ciebie do tego, że każdy katolik POWINIEN odprawić to nabożeństwo. Nie wiesz kiedy umrzesz, ale możesz zagwarantować sobie wieczność!

Z tego video dowiesz się:

czym jest nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca

dla kogo przewidziane jest to nabożeństwo

skąd pomysł na to nabożeństwo

kim jest siostra zakonna - św. Małgorzata Maria Alacoque

jakie najważniejsze słowa powiedział Pan Jezus na temat tego nabożeństwa

po co brać udział w tych nabożeństwach. Obietnice Chrystusa:

 

Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 

Ponadto dowiesz się o warunkach wypełnienia tego nabożeństwa oraz jego celu. Usłyszysz także, co znaczące postacie mówiły na temat tego nabożeństwa.