01.02.21, 13:00Screenshot Youtube

Chcesz gwarancji zbawienia? 9 pierwszych piątków miesiąca

Chcesz gwarancji zbawienia? 9 pierwszych piątków miesiąca. Takiego filmu jeszcze nie było. W 7 minut przekonam Ciebie do tego, że każdy katolik POWINIEN odprawić to nabożeństwo. Nie wiesz kiedy umrzesz, ale możesz zagwarantować sobie wieczność!

Z tego video dowiesz się:

czym jest nabożeństwo pierwszych piątków miesiąca

dla kogo przewidziane jest to nabożeństwo

skąd pomysł na to nabożeństwo

kim jest siostra zakonna - św. Małgorzata Maria Alacoque

jakie najważniejsze słowa powiedział Pan Jezus na temat tego nabożeństwa

po co brać udział w tych nabożeństwach. Obietnice Chrystusa:

 

Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

 

Ponadto dowiesz się o warunkach wypełnienia tego nabożeństwa oraz jego celu. Usłyszysz także, co znaczące postacie mówiły na temat tego nabożeństwa.

Komentarze

wierzący2021.02.6 14:44
To jest inna, zmieniona Ewangelia. Zaprzeczenie zbawieniu z łaski przez wiarę. Co apostoł Paweł pisał o głoszeniu zmienionej Ewangelii? Przeczytajcie na początku listu do Galatów: "Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść4 do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!"
czekista2021.02.2 9:34
A ktorego miesiaca?
Rick Sanchez2021.02.1 19:26
A jak frondelki spluniecie trzy razy przez lewe ramie i będziecie się podcierać zawsze lewa ręką to pan Jezus przyjmie was bez kolejki!!! True Story
kefas2021.02.1 13:12
A może tak do Źródła. Jakie są warunki otrzymania zbawienia? Mówi o tym wiele miejsc w Piśmie Świętym. Ewangelia Jana 3:3 pisze o nowych narodzinach, zaś Ewangelia Jana 3:6-8 o narodzinach z Ducha. List do Galacjan 3:1-2 mówi o zbawiającej wierze, jednocześnie zaznaczając, że tylko wiara zbawia. Ewangelia Jana 1:12 mówi o przyjęciu Jezusa jako warunku zostania dzieckiem Boga, a Ewangelia Jana 14:6 o tym, że zbawienie może dokonać się tylko przez Jezusa i nie ma innej drogi. List do Rzymian 3:21-24 uważa, że zbawienie następuje niezależnie od zakonu, czyli od przestrzegania zasad prawa mojżeszowego, zwężając można powiedzieć: niezależnie od Dekalogu. Zaś List do Efezjan 2:8-9 jednoznacznie powiada: zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków, jest porównywane z aktem stworzenia dokonanym przez Boga. Podsumowując. Zbawienie dokonuje się niezależnie od naszych zasług, niezależnie od przestrzegania zasad. Każdy z nas zbawiony może być poprzez wiarę, odrodzenie dokonane przez Ducha Świętego, nowe narodziny w Bogu. Warunkiem tego jest przyjęcie daru aktem wiary. Podporządkowanie się Bogu i pozwolenie, aby Duch Święty nas ukształtował. Takie ujęcie problemu prowadzi nas w prostej linii do pewności zbawienia, gdyż jest ona darem, a dar albo się ma albo nie ma i zasługi nie odgrywają tutaj roli. W Nowym Testamencie znajduje się wiele fragmentów mówiących o pewności zbawienia. Każdy z nas po spełnieniu warunków osiągnięcia zbawienia może mieć Boże gwarancje. I tak l List Jana 5:11-l 2 stwierdza, że żywot wieczny wypływa z Syna i każdy, kto jest w Nim ma go. Ewangelia Jana 3:18, mówi że każdy, kto wierzy w Syna ma żywot wieczny, a dalej w Ewangelii Jana 5:23-24 dodaje, iż ten, kto słucha Słowa Jezusowego i wierzy Bogu nie stanic przed sądem, ale przeszedł z śmierci do żywota. Ewangelia Jana 6:47 z kolei stwierdza, że warunkiem żywota jest wyłącznie wiara w Jezusa. Ewangelia Jan 8:51: kto wierzy w Jezusa nie umrze na wieki, albo Ewangelia Jana 3:15-16: kto wierzy w Jezusa, ten nie zginie na wieki. Trzeba więc stwierdzić: pewność zbawienia może być faktem w życiu każdego chrześcijanina, gdyż zbawienie nie dokonuje się poprzez nasze osobiste zasługi, ale jest darem. Zbawienie jest bowiem skutkiem ofiary Jezusa Chrystusa złożonej na drzewie krzyża. To On poprzez swoją śmierć otworzył nam drogę do nieba. Każdy, kto uwierzy Jezusowi, narodzi się na nowo i podda się działaniu Ducha Świętego ma zbawienie, ma pewność, że jego miejsce jest na wieki w niebie. Co więcej: jest on wybroniony od sądu ostatecznego. Zarazem trzeba pamiętać, że wiara, o której mowa to znacznie więcej niż przyjęcie do świadomości, że Bóg jest. Wiara według Nowego Testamentu to decyzja podporządkowania swojego życia Bogu w taki sposób, że zamiast nas Bóg staje się naszym "centrum decyzyjnym" (Ga 2:20).
Anonim2021.02.1 13:23
To Rydzyk się nie załapie??? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
saul2021.02.3 11:41
Kefasie, sięgnąłeś do Źródła. Skąd masz jednak pewność, że Źródło nie jest zatrute? Tę pewność czerpiesz wyłącznie ze Źródła. Ile jest 2 + 3? Odpowiadasz: 2 + 3 jest 9. Dlaczego, pytam. Mówisz że dlatego, bo 9 to właśnie 2 + 3. Tymczasem do prawdziwego Boga dojdą tylko ci, którzy go zrozumieją, nieuwikłani w żadne religijne zniewolenie. Nie uwierzą w niego, a go zrozumieją. To ciężka robota, zrozumieć Boga. Ale Bóg stworzył świat w określonym celu. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Znacznie łatwiej niż zrozumieć Boga jest uwierzyć. Kłopot w tym, że wierzysz nie w Boga, a w to, co żydzi wymyślili w V w. p. n. e., gdy przebywali w Babilonie podczas niewoli. A to z prawdziwym Bogiem ma niewiele wspólnego. Jeśli lubisz czytać, a z Twojego wpisu wynika, że lubisz też analizować, proponuję, byś zaczął szukać Prawdy. Prawdy o Bogu-Stwórcy świata. Ten Bóg ma zupełnie inne właściwości niż żydowski JHWH ulepiony z sumeryjskiego boga Enlila. Żydowski opis świata opiera się na babilońskim eposie Enuma elisz (od pierwszych słów "Kiedy na wysokościach"), mówiącym o tym, jak bóg Marduk zrobił porządek w świecie. Kłopot w tym, że sumeryjscy bogowie, a później babilońscy, nie mieli nic wspólnego z Bogiem-Stwórcą świata. Bogami nazywali ich ludzie. Wszsytko co Biblia mówi o naszych początkach, wydarzyło się w Sumerze i nie miało cudownego charakteru. Tymczasem żydzi jednego z tych bogów, wspomnianego Enlila (Pan Rozkazu, w Kanaanie znany jako El Szaddaj lub El Eljon - Pan Wysokiej Góry) tysiące lat później uczynili jedynym, stopniowo zabrali mu rodziców, żonę i dzieci i wyposażyli w moc stwarzania świata. To kompletna bzdura. Dlatego w religiach abrahamowych wymagana jest wiara oraz dogmaty wiary, bo ta opowieść jest kompletnie pozbawiona logiki. Tymczasem to co działo się w Sumerze jest całkowicie logiczne i nie potrzeba do tego żadnej wiary. W drodze do prawdziwego Boga też nie potrzeba wiary. Wystarczy rozum, ten najcenniejszy dar od Boga, rozróżnianie tego co możliwe od tego co niemożliwe. Gdy zrozumiesz tego Boga, zrozumiesz wszystko. Pojmiesz też co trzeba robić, by do niego dojść. Nikt za wiarę w nieprawdziwego boga, nawet jeśli ta wiara jest szczera i bardzo silna, nie da Ci życia wiecznego. Nie bądź naiwny. Życie jest po to i tylko po to, by znaleźć drogę do Boga. Pozdrawiam i życzę odwagi zrobienia pierwszego kroku we właściwym kierunku.
Po 11 ...2021.02.1 13:11
W przypadku KK, to raczej nie o gwarancji ale rękojmi trzeba informować. Tylko czy katolicy odróżniają gwarancję od rękojmi? Ciekawe?
anonim2021.02.1 13:23
Na lekcji religii nie był ten temat poruszany.