18.09.14, 17:04pomnik Armii Czerwonej (fot.Wikipedia)

Cmentarz Armii Czerwonej zabytkiem!

Bohaterskim żołnierzom Armii Radzieckiej, oswobodzicielom Polski, poległym w walce z hitlerowskim okupantem, wdzięczni mieszkańcy powiatu płońskiego, ciechanowskiego, działdowskiego, mławskiego i płockiego”– głosi inskrypcja na pomniku z sowieckim żołnierzem na cmentarzu w Bolęcinie.

Jak pisze „Nasz Dziennik”, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął decyzję o wpisaniu pomnika do rejestru obiektów chronionych.

Na naszym terytorium istnieją także mogiły poległych żołnierzy z Wehrmachtu. Byli narzędziem polityki Hitlera. Mimo to mają swoje cmentarze. Mają nazwiska – tam, gdzie są ustalone. Ale nie ma kłamliwych napisów o tym, że nas wyzwolili, nie ma swastyk i symboli niemieckiego totalitaryzmu. Bo byłyby obraźliwe dla naszej pamięci narodowej, byłyby obraźliwe dla pamięci ofiar niemieckiego terroru – komentuje dr Maciej Korkuć z krakowskiego Biura Edukacji Publicznej IPN.

Cmentarz w Bolęcinie powstał w 1945 r.,pomnik ku czci żołnierzy Armii Radzieckiej odsłonięto 9 maja 1948 roku. Na cmentarzu pochowano prawie 2,5 tys. żołnierzy sowieckich.

Dlaczego pomnik jest traktowany jak zabytek? - Cmentarz ma wartość historyczną jako miejsce pochówku żołnierzy poległych w trakcie walk w 1944 i 1945 r. na północnym Mazowszu, a także wartość artystyczną jako realizacja przestrzenna nekropolii w konwencji socrealistycznej – stwierdził Rafał Nadolny, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, w uzasadnieniu swojej decyzji.

Wpisanie tego obiektu, i tak objętego ochroną, do rejestru zabytków jawi się jako próba zakonserwowania wykutej w kamieniu stalinowskiej propagandy w obecnym jej kształcie –uważa dr Maciej Korkuć.

ed/Nasz DziennikKomentarze

anonim2014.09.18 17:45
Żeby nawet cmentarza nie uszanować! Nie ma już żadnej granicy w nienawiści do Rosjan?
anonim2014.09.18 17:47
Gender Diabeł i Bóg wykluczenie! wykluczenie! wykluczenie! cyfro siłę nam daj i mocą swoją rządź szyszynką mózgową masturbacja! masturbacja! masturbacja! cyfro siłę nam daj i mocą swoją gwałć ją gwałć scientio! potężna a za i wżdy policzysz mrówki na Ziemi?
anonim2014.09.18 18:30
@M.M. W cywilizacji zachodniej mamy taki zwyczaj, że nie grzebiemy przy kościach wrogów i tego zdaje się dotyczył spór Antygony z Kreonem...Ale podstawą naszej cywilizacji jest prawda a ta zakazuje stawiania pomników ohydnym najeźdźcom, mordercom, gwałcicielom i ogólnie wrogom...
anonim2014.09.18 19:24
Na cmentarzu powinna być tablica z nazwiskami poległych a pomnik wraz z podobnymi mu pomnikami powinien trafić do muzeum komunizmu.
anonim2014.09.18 19:28
Nie jestem w stanie zrozumieć Niemcom wybaczyliśmy i wielcy przyjaciele , a Rosjanie ciągle wrogiem nr 1, nawet zmarłym n ie dajemy szacunku, oj prawiczki z ipn-u. Coś mi się wydaje ,że nasza historia zależy nie od faktów ale od tego kto ją pisze. Teraz Centkiewicz główny historyk. Rydzyk niech nie miesza w tym polskim kotle , niech zacznie prowadzić ludzi do Boga.
anonim2014.09.18 19:33
@PanYurek Prawda, że to proste? Tylko nie dla azjatyckiej hordy...
anonim2014.09.18 19:36
@stefa60 Do 1941 roku na terenach okupowanych przez Sowietów wymordowano więcej Polaków niż na terenach zajętych przez Niemcy. Jak nie ma swastyk, tak nie powinno być bolszewicko masońskich gwiazdek...
anonim2014.09.29 20:23
Toz to zdrajcy Polski sa co takie klamliwe propagandy glosza. Dawniej takich wieszano.