29.04.13, 19:17

Czy walka z komuną zostanie wreszcie doceniona? Rzeczpospolita: Trwają prace nad projektem ustawy

Przygotowywane są dwa projekty ustaw. Jeden z ramienia polityków partii rządzącej oraz drugi obywatelski projekt działaczy dawnej „S”. Różnica pomiędzy projektami dotyczy ilości osób, którym zostałaby przyznana pomoc, z tytułu przyszłej ustawy.

W przypadku projektu grupy senatorów pod przewodnictwem wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego (PO), pomoc materialna miałaby objąć kilka tysięcy najbiedniejszych zasłużonych działaczy, a równać miałaby się wysokości najniższej emerytury. Ograniczony zasięg pomocy, zdaniem senatorów i zwolenników projektu, ma przyspieszyć wprowadzenie ustawy. Pomysłodawcami projektu są doradcy prezydenta: Jan Lityński i Henryk Wujec.

Z kolei w porozumieniu z historykami IPN, powstaje projekt działaczy podziemnej „S”, który uhonorować miałby nawet do 60 tysięcy osób. Projekt ustawy o „statusie weterana opozycji wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach 1971-1989 oraz korpusie weterana opozycji antykomunistycznej”, choć szczegóły nie są jeszcze dopracowane, zakłada ułatwienia w dostępie do służby zdrowia, wsparcie w działaniach o przyznanie mieszkania komunalnego czy renty specjalne. Jednym z ostatnich działań podjętych przez twórców projektu, było wysłanie informacji o pracach nad jej powstaniem do marszałka Senatu, Bogdana Borusewicza. Twórcy podkreślają, że nie chodzi o zasiłki, ani o pomoc społeczną, ale „o rozwiązanie, godne ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę”.

MCC/rp.pl