- „Czy żal spowodowany śmiercią osoby bliskiej licuje z postawą chrześcijanina, który żyje nadzieją zmartwychwstania – pyta w swoich rozważaniach ks. Waldemar Linke z Zakonu Pasjonistów.

Ks. Linke prezentuje rozważania na temat śmierci i jej przeżywania przez bliskich na przykładzie tekstów zarówno ze Starego jak i Nowego Testamentu.

- Analiza tekstów ze Starego Testamentu pokaże nam, że reakcja na śmierć osoby bliskiej w świetle wiary religijnej Izraela daleka była od jednoznaczności i nie zawsze miała religijne odniesienia. Dopiero Jezus i ewangelia o życiu wiecznym, jaką przyniósł, dały podstawę do tego, aby człowiek mógł z odwagą spojrzeć w oczy bólu, jaki powoduje strata kogoś bliskiego – pisze ks. Linke.

W Nowym Testamencie jako kluczowa do rozważań rysuje się postać Łazarza.

- Żałoba w kulturze, w jakiej rodziło się pierwotne chrześcijaństwo, postrzegana była przede wszystkim jako „uroczyste i publiczne potwierdzenie obecności zła, jest reakcją grupy na odchylenie, jakie się w niej dokonuje – czytamy.

- Jezus daje im możliwość zmierzenia się z każdą formą zła. Jest to spojrzenie bardzo optymistyczne, które zawiera pewne uproszczenie niepozwalające na ujęcie całości zagadnienia – pisze duchowny.

 

Pełny tekst można przeczytać - TUTAJ

 

mp/Waldemar LINKE CP, Warszawskie Studia Teologiczne, XXII/1/2009, 217-232