25.09.17, 14:00zdj. Youtube

Dobra zmiana! GUS: W Polsce spada skrajne ubóstwo

Główny Urząd Statystyczny przedstawił analizę, z której wynika, że w ubiegłym roku w Polsce spadło skrajne ubóstwo. W 2015 r. wskaźnik ten wynosił 6,5 procent, w 2016- 4,9. 

Według GUS, największej poprawie uległa sytuacja rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci). W tej grupie wskaźnik skrajnego ubóstwa spadł z ok. 17 do 10 procent. 

Analitycy uważają, że do tej tendencji przyczynił się spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń, a w przypadku rodzin z dziećmi- wprowadzenie programu Rodzina 500 Plus. 

Powołując się na badanie budżetów gospodarstw domowych, GUS podał w komunikacie, że w ubiegłym roku znacznie poprawiła się sytuacja gospodarstw domowych. Znalazło to odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa. W 2016 r. poniżej granicy ubóstwa skrajnego żyło ok. 5 procent osób w naszym kraju. Najbardziej poprawiła się sytuacja dzieci w wieku 0-17 lat, a także rodzin wielodzietnych, w gospodarstwach domowych prowadzonych przez osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym lub zawodowym, jak również wśród mieszkańców wsi i małych miast. 

GUS odnotowało również poprawę sytuacji gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi, np. dziećmi do lat 16 lub osobami niepełnosprawnymi utrzymującymi rodzinę w całości lub większości. 

Tak jak i w latach ubiegłych, najniższy wskaźnik ubóstwa odnotowano w gospodarstwach domowych bez dzieci na utrzymaniu, w gospodarstwach prowadzonych przez osoby o wykształceniu wyższym oraz wśród mieszkańców największych ośrodków.

Według analityków GUS czynniki, które w największym stopniu przyczyniły się do spadku zasięgu ubóstwa skrajnego i relatywnego w 2016 r., to wzrost wynagrodzeń, spadek bezrobocia, a w przypadku rodzin z dziećmi - wprowadzenie od 1 kwietnia 2016 r. świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500 Plus).

yenn/PAP, Fronda.pl