09.06.19, 11:20Fot. via Wikipedia, CC 0

Duch Święty nie przychodzi do nas inaczej jak przez Maryję

Wielu w Polsce uważa, że duchowość maryjna stoi w sprzeczności z charyzmatycznością. Kapłan z Rzymu wskazuje że Duch Święty nie przychodzi do nas inaczej jak przez Maryję.

W Nowej Hucie w Krakowie miało miejsce ważne teologiczne wydarzenie, jakim było spotkanie IX Strumienie Miłosierdzia (25-26 września 2015) "Maryja - Matka Ożywiona Duchem Świętym" (1) Brał w nim udział Ks Bp Grzegorz Ryś i S. Marzena Władowska CHR, ale pragnę swoją refleksję poświęcić wystąpieniom gościa z Rzymu, ks Fabio Bartoliego, który jest proboszczem parafii św Benedykta w Rzymie (2). Jest to jego drugie publiczne wystąpienie w Polsce, pierwsze miało miejsce podczas spotkania „Jezus na Lodowisku” transmitowanym przez nasz portal (3). Opublikowano też jego książkę o duchowym odczytywaniu Apokalipsy. (4)

Obalone stereotypy
Treści które wygłosił Ojciec Fabio są szczególnie ważne dla polskiej duchowości w której jest dużo stereotypowego myślenia jakoby duchowość maryjna stała w sprzeczności z charyzmatycznością. Taki przesąd niekiedy panuje po obydwu stronach teologicznej dyskusji. Zauważam, że tradycjonaliści katoliccy zarzucają odnowie charyzmatycznej myślenie protestanckie i odciąganie Polaków od tradycyjnej duchowości maryjnej. Wśród członków wspólnot charyzmatycznych w Polsce ta sprawa wygląda różnie i nieraz w ramach jednego ośrodka formacyjnego potrafią być spore różnice. Trudno tu o podsumowanie, ale sama słyszałam jak podczas spotkania jednej ze starszych w Polsce wspólnot leciwa już liderka tłumaczyła się grupie z tego że zaproponowała zaśpiewanie pieśni do Matki Bożej Częstochowskiej w sierpniu „choć to takie nie odnowowe” i towarzyszyła tej wypowiedzi niechęć zebranych osób do maryjnego kultu. Natomiast sama jestem w nieco młodszej wspólnocie charyzmatycznej Odnowy w Duchu Świętym która każde spotkanie kończy modlitwą o beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego i pielęgnuje kult wizerunku Maryi w parafialnym sanktuarium. To moje skromne wycinkowe doświadczenie pokazuje, że kwestia miejsca Maryi w sercach charyzmatyków jest bardzo ważna. Choć jest maryjna praktyka modlitwy rzadko mamy okazję usłyszeć konferencje mówiące o Maryi w kontekście naszej duchowości.

"Wspólnota, która jest Maryją”
Te ważne słowa o Maryi Ojciec Fabio Bartoli zawarł zwłaszcza w swojej konferencji, z której nagranie umieszczamy poniżej. Ważne, że nie jest to jedynie teoretyczne rozważanie, ale wynik praktyki duszpasterskiej. „chciałbym wyjść przede wszystkim od opowieści, od świadectwa pewnego doświadczenia. Z tego powodu zatytułowałem tę pierwszą konferencję: „Wspólnota, która jest Maryją”. I jest także dobrze przedstawić się – prawda – więc ja jestem tutaj, bo jestem asystentem kościelnym tej wspólnoty, wspólnoty bardzo starej, włoskiej, która istnieje od 1971 r., więc oczywiście to, o czym Wam mówię, rodzi się z tego doświadczenia, czyli ja nie robię nic innego jak przynoszę pomiędzy Was doświadczenie, które przychodzi już od długiego czasu.”  Konferencje są rozwinięciem słów Maryi która w hymnie „Magnificat” wychwala Boga, a ta modlitwa chwały jest najważniejsza dla naszej modlitwy dzisiaj.

Wtedy Maryja rzekła:

"Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.

Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest Jego imię -

a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.

On przejawia moc ramienia swego,

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.

Ujął się za sługą swoim, Izraelem,

pomny na miłosierdzie swoje -

jak przyobiecał naszym ojcom -

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki". 
(Łk. 1 46-56)

Jak być Maryją?
Ojciec Fabio twierdzi, że wspólnota „musi być Maryją”, to znaczy wychwalać Boga jak Maryja. 
Pierwsze słowo to imię Maryi, a drugie słowo to imię wspólnota. Oni wyczuwają więc to: Maryja musi być w centrum Odnowy charyzmatycznej. Będziemy mieli trzy konferencje, żeby to wyjaśnić. Nie ma Odnowy charyzmatycznej, gdzie nie ma Maryi. I druga wielka intuicja to ta, że Odnowa charyzmatyczna musi rodzić wspólnotę, z Odnowy rodzi się wspólnota, jeżeli nie ma wspólnoty, która się rodzi, nie jest to autentyczna Odnowa. Jest wielka różnica między grupą i wspólnotą. Grupa jest zbiorem osób, które gromadzą się okazjonalnie na modlitwie, ale fakt bycia razem nie ma szczególnego znaczenia: mógłbyś być ty, mógłby być inny, byłoby to bez znaczenia. Wspólnota to coś bardzo odmiennego. Wspólnota jest braterstwem, oznacza komunię życia, oznacza, że te osoby są świadome bycia zjednoczone przez to samo powołanie, przez to samo wezwanie, oznacza, że mamy to samą i jedną tożsamość. Rodzi się więc Wspólnota Maryja. I my rozumiemy tę nazwę – „Wspólnota Maryja” nie w tym sensie: wspólnota, która należy do Maryi, lub wspólnota, która ma Maryję jako patronkę, ale raczej oznacza ona: Wspólnota, która Jest Maryją. To, co chcemy powiedzieć, że wspólnota w pewien sposób czyni obecną Maryję, jak gdyby była niemal ciałem Maryi – prawie jak - nie chcę oczywiście powiedzieć herezji – nie chodzi tu o ciało Maryi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ta wspólnota więc chce być Maryją, ta wspólnota chce żyć jak Maryja, ta wspólnota chce mieć Maryję jako model, jako osobę do naśladowania, jako styl życia w świecie. Z tego powodu my zazwyczaj mówimy, że duchowość „Wspólnoty Maryja” to duchowość charyzmatyczna, chrystocentryczna i maryjna.”.(5) Zapraszam do wysłuchania pełnej treści konferencji, których zapisy znajdują się poniżej.

Symboliczne miejsce konferencji
Należy zauważyć, że spotkanie Strumienie Miłosierdzia” odbyło się w ważnym symbolicznym miejscu jakim jest kościół. p.w Matki Bożej Częstochowskiej w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta w której posługuje zgromadzenie ojców cystersów. Nowa Huta byłą zbudowana przez komunistów jako wzorowe dla socjalizmu miasto robotników, w którym miało nie być kościoła. Jednak ten zamysł nie udał się, bo ludzie pieszo, pomimo braku dobrej komunikacji szli do starego kościoła cystersów w Mogile, gdzie znajdowało się staropolskie sanktuarium cudownego krucyfiksu. Tam robotnicy brali kościelne śluby, chrzcili dzieci, niejako swoją masową obecnością wymuszając zmianę charyzmatu wspólnoty zakonników która z zasady jest kontemplacyjna. Wkrótce też ludzie tam zapragnęli publicznie oddawać hołd ulicznemu krzyżowi, co zaskutkowało krwawo tłumionymi zamieszkami. Natomiast zbudowanie kościoła na osiedlu „szklane domy”, w czym brał udział bp. Karol Wojtyła stało się symbolem zwycięstwa Maryi i polskiego Narodu nad pomysłami komunistów. (6) Ojciec Fabio podczas konferencji podkreślał też rolę cystersów w rozwoju myśli maryjnej w Kościele.  

Maria Patynowska

     Bibliografia
(1) Strona internetowa „Strumieni Miłosierdzia” wraz z programem http://www.strumieniemilosierdzia.odnowa.org/

(2) Strona internetowa parafii św Benedykta w Rzymie a na niej teksty ks. Fabio http://www.parrocchiasanbenedetto.org/tag/don-fabio-bartoli/; strona wspólnoty http://www.comunitamaria.it/ 
(3) Zapisy archiwalne „Jezus na Lodowisku” http://www.fronda.pl/a/zobacz-jezusa-na-lodowisku-transmisja-specjalnie-dla-frondapl,52677.html

(4) Bartoli Fabio, Wyjdź, ludu mój, z Babilonu. Dobra Nowina Apokalipsy: opór i radość. Komentarz biblijny. Bratni Zew 2015

(5) ze spisanego tekstu pierwszej konferencji http://www.franciszkanie.pl/artykuly/krakow-tozsamosc-wspolnoty-charyzmatycznej 
(6) Niward St. Karsznia, Wymowa Krzyża w Sanktuarium Mogilskim.

 

Pierwsza konferencja o.Fabio Bartoli od 11.40 do 44.20 minuty

https://www.youtube.com/watch?v=nRIhKvxgsD4

2 konferencja od 18.00 do 1:20.00 minuty

https://www.youtube.com/watch?v=Lv4LyhDsmRk

3 konferencja od 9.00 do 1:20.00 minuty

https://www.youtube.com/watch?v=TFCl_Nx6zSQ

modlitwa końcowa od 1:38.00
https://www.youtube.com/watch?v=SSlp-xuWILc

Komentarze

Mikołaj2019.06.12 9:48
Piękny temat , ale szkoda że w komentarzach słychać tylko kwiczenie , szczekanie i kacerstwo !. Pośród takich wypowiedzi pisanie o Tej , którą Bóg zachował od skażenia grzechem , aby dała ciało Jego Synowi , które daje nam Chrystus na życie wieczne , to rzucanie pereł przed wieprze i dawanie psom tego co święte !.
JONASIK2019.06.10 1:21
Mała korekta: "Duch Święty nie przychodzi do nas inaczej jak przez Radio Maryja" Amen
andrzejhahn32019.06.9 21:40
znowu o duchach.............ale wy macie dobry towar nieuki frondowskie
moher2019.06.9 21:20
Jawna herezja.
pawel_OPs2019.06.12 11:32
Gdzie ta herezja, i kiedy, przez kogo potępiona? Może przynajmniej treść anatemy?
mordechaj2019.06.9 20:43
To są herezje, ale Fronda to portal heretyków i sekciarzy. W Piśmie Świętym nie ma NIC o tym, że Duch Święty "przychodzi do nas nie inaczej , jak przez Maryję". Za takie herezje powinno wykluczać się z kościoła katolickiego. Dogmaty o Maryi są takie, niektóre bardzo świeżej daty: I „O Bożym Macierzyństwie Maryi” Dogmat został ogłoszony na soborze w Efezie w 431 r. – święta Dziewica jest Matką Boga, ponieważ urodziła Słowo Boże, które stało się ciałem. II „O Maryi zawsze Dziewicy” Dogmat ogłosił papież Marcin I na Synodzie Laterańskim w Rzymie w 649 r. – Maria z Nazaretu została zapłodniona przez Ducha Świętego bez nasienia, następnie urodziła zachowując swe nienaruszone dziewictwo. III „O Niepokalanym Poczęciu Maryi” Dogmat ogłoszony w 1854 r. przez papieża Piusa IX bullą Ineffabilis Deus – Najświętsza Maryja Panna w pierwszej chwili swego poczęcia za szczególną łaską i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy winy pierworodnej. IV „O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny” Dogmat ogłoszony przez papieża Piusa XII w 1950 r. – Niepokalana Boża Rodzicielka, zawsze Dziewica, Maryja doznała Wniebowzięcia.
Janek2019.06.9 20:12
Przestańcie mieszać zwykłym ludziom w głowach i robić z Matki Boskiej boginię pośredniczkę, bo później rodzą się kwiatki typu że Trójca Święta to: Jezus, Józef i Maryja. Poniżej fragment Athanasianum, co by nie zapomnieć o istocie wiary: Wiara zaś chrześcijańska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając istoty; inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz Ojca i Syna, i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat.
stahu2019.06.9 22:47
Jaśko a ty szabas jak Chrystus i apostołowie święcisz ???
Janek2019.06.9 23:01
Ja to po koleji świętuje: w raz z muzułmanami w piątek, żydami w sobotę i chrześcijanami w niedzielę.
maniek 2019.06.9 18:18
co to jest ,ten basniowy "duch swiety" ?
PrzychodziDoLekarzaBoziaZWąsamiDoPasa2019.06.9 16:30
Stężone kato-pierdy. Pambuk, bozia, jamioły, jezusek, duszki, święte Wojtyły wpakowane do blendera i puszczone na obroty max. Każdy klero-pierdzioch potrafi sporządzić taką miksturę. A polska kato-ciemnota rozdziawi w zachwycie jednozębną paszczękę i będzie klaskać na klęczkach.
nikt2019.06.9 13:36
To co obecnie piszę Kościół od zarania określał mianem herezji i miał na nią odpowiednie narzędzia : wykluczenie , bat , topór albo stos . Przecież to on swymi dogmatami ustalał co jest prawdą a co nie . Epoka rządów Kościoła to reżim strachu a w efekcie hamulec rozwoju ludzkości . A więc mamy to co mamy i będziemy mieć to , co Bóg nam przeznaczył . Na szczęście ta dyktatura się kończy . Jeszcze ma parę przyczółków na świecie ( m. inn. w Polsce ) , ale to już końcówka .
Hi, hi...2019.06.9 13:58
ku...o kremlowska keller, antyklerykal wyleciales niemal ze wszystkich blogow parchu sadzisz ze mozesz sie ukryc pod setka nikow bolszewiku? nie prowokuj bo moge ci zrobic taki cyrk w twoim zyciu ze sie ze smiechu nie pozbierasz staruchu
EST2019.06.9 13:18
Nie wierzysz bydlaku, twoja sprawa. Uszanuj wierzacych bolszewicka mendo !
exsacerdos2019.06.9 13:00
Gdzie o tym jest w Biblii??? Nigdzie !!! Katolickie zwiedzenie szatańskie i tyle w temacie.
Stanislaw2019.06.9 12:38
"Konferencje są rozwinięciem słów Maryi która w hymnie „Magnificat” wychwala Boga, a ta modlitwa chwały jest najważniejsza dla naszej modlitwy dzisiaj." - Nieprawda! mamy wyraźną odpowiedź: Jezusa zalecał "Ojcze nasz"! To Jego słowa i Jego wola! Na co nam jakieś nowe chrześcijaństwo czy maryiaństwo?
stahu2019.06.9 16:16
W każdy możliwy sposób diabeł odciąga ludzi od Prawa Bożego ... Po nawiedzonych widać skutecznie
Max Fiend2019.06.9 12:04
Więcej naciąganych bredni nie wymyślił? Dlaczego niby Duch Święty miałby "nie przychodzić do nas inaczej jak przez Maryję", która przecież nie jest osobą boską tylko świętą KK. Nie wystarczy najbardziej oczywisty Jedyny Pośrednik między Bogiem a ludźmi? Po co jeszcze do tego na siłę mieszać Maryję?
Hi, hi ..2019.06.9 13:19
jehowa ku.... "teologiem"
Max Fiend2019.06.9 13:52
Fabio Bartoli? Nie, ten akurat jest księdzem KK, co nie przeszkadza mu bredzić :-D
Hi, hi...2019.06.9 13:59
spier.... jehowy smieciu nie wierzysz - twoja sprawa uszanuj mendo kremlowska wierzacych kiedys na ulicy sie doigrasz
Max Fiend2019.06.9 14:13
Krytyka przez katolika czyiś bredni nie jest brakiem szacunku. A jak dla mnie to możesz sobie wierzyć, że masz czwartą żeńską osobę boską i w nią wierzyć, ale to nie jest katolicyzm :-D
Hi, hi,..2019.06.9 14:42
jestes takim katolikiem i teologiem jak putin demokrata ku.... o jehowa, bolszewicka
Antoni2019.06.10 6:42
katolik miłuj cy bliźniego. Smiech na salo
Polak Ateista Dumny Gej2019.06.9 12:00
Pomaszerowaliśmy na rekord! Blisko 100tys uczesztników na warszawskiej Paradzie Równości! Byłem i ja :) "Wg. policjantów, którzy zabezpieczają wydarzenie, pochód ma ok. 4 kilometrów długości. Według pierwszych szacunków w paradzie bierze udział 80 tys.osób." Relacja: https://www.youtube.com/watch?v=6mRBzhJqbrE http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,24877013.html#s=BoxOpImg2 🌈❤️Duma duma i jeszcze raz DUMA!🌈❤️
nikt2019.06.9 11:59
Nawet tego nie czytam i nie wiem czy bluźni , gdyż sam nagłówek jest totalną bzdurą . Maryja , to zupełnie coś innego . To córa Ziemi . Duch Święty to element boży . Jezus był składnikiem jednego i drugiego . Resztę znajdziecie w Piśmie Świętym . Nie napiszę bardziej szczegółowo . Sami dochodźcie . Macie od groma teologów i innych " uczonych w piśmie " itp . Jak pojaśnieje Wam nieco w głowach to zacznijcie szukać a znajdziecie odpowiedzi na swoje pytanie . Ale nie wystarczy tylko szukanie. Trzeba też w odpowiedni sposób żyć i autentycznie kochać Boga . Żywą miłością . Nie wiecie co to takiego ? Mieliście na to 2000 lat .
Max Fiend2019.06.9 12:12
Bo to infantylny synkretyzm. Niektórym oprócz Trójcy Świętej marzy się istniejąca od tysiącleci w religiach i wierzeniach "bogini pramatka", towarzyszka jakiegoś boga. Problem w tym, że Jezus nie miał partnerki, to na siłę przerobili na półboginię jego matkę naciągając ponad miarę logikę i relacje bosko-ludzkie.
nikt2019.06.9 13:11
Tego , czy Jezus miał partnerkę i potomstwo nie wie nikt . Dla mnie to bez znaczenia . Był Synem Boga i pokazywał drogę którą mamy iść i czego Jego Ojciec od nas oczekuje . A tego , czym lub kim była Jego Matka dowiedziałam się na pielgrzymkach do Miejsc Objawień Maryjnych . Ale to moja wiedza i zachowam ją dla siebie .
Max Fiend2019.06.9 13:48
Dla mnie też, ale po co o tym bredzić i brnąć w nielogiczne i niczym nie poparte rozważania?
nikt2019.06.9 21:59
A skąd wiesz , że niczym nie poparte ? To ,że Ty nie masz potwierdzenia naukowego na swoje rozważania nie oznacza tego , że ja też ich nie mam . Ale dla mnie są nieistotne i nie zamierzam nikomu ich przedstawiać by coś komuś udowadniać . Mogę jedynie napisać , czyli pobredzić coś niecoś . A to jak to kto inny odbiera nie ma dla mnie znaczenia .
Max Fiend2019.06.9 22:41
Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć dobrej zabawy samemu ze sobą :-D
nikt2019.06.9 12:13
Jeszcze muszę coś napisać . Wśród wszystkich ludzi , których widuję na co dzień i w mediach : najbliżej Prawdy była matka Jerzego Popiełuszki ( o ile jeszcze żyje ) . Ona wiedziała , chociaż nie rozumiała .
Max Fiend2019.06.9 13:50
Zostaje zawsze pytanie: co wiedziała? Bo każdy z nas ma własne wyobrażenia.
nikt2019.06.9 22:03
Znała prawdę której Ty nie znasz . Masz tylko wyobrażenia .
Max Fiend2019.06.9 22:19
Nie mogę jej znać, bo to jej osobista wymyślona prawda i niczyja inna zwłaszcza, że jej nie rozumiała :-D
Mateusz2019.06.9 11:48
Kolejna część bełkotu sekty podszywającą się pod chrześcijan.
Stanislaw2019.06.9 12:27
Duch Święty to Osoba Boska, przychodzi NA Maryję i na nas, nie PRZEZ Maryję na nas.
Janek2019.06.9 20:26
Bo przez opatrzne rozumienie wstawiennictwa świętych a szczególnie wstawiennictwa Matki Bożej, co nie którym się wszystko pomieszało, to człowiek może (nie musi!!!) prosić Maryję o pomoc w wysłuchaniu przez Boga, a nie że Bóg-Duch Święty , działa dzięki Maryji, której do działania nie potrzebuje!!! Co to za teologia? czyja? Bo na pewno nie katolicka.
pawel_OPs2019.06.12 11:04
No cóż, św. Bonawentura, św. Ludwik Grignon de Montfort i św. Alfons Maria Liguori byli zdania przeciwnego (a wymieniłem tylko trzy imiona świętych, którzy uważali, że wszystkie łaski nadprzyrodzone, które ludzie otrzymują, przechodzą przez ręce Maryi - było ich na pewno więcej). Aby było bardziej "biblijnie", należy wspomieć, że Pan Jezus pierwszy cud - cud w Kanie Galilejskiej uczynił na prośbę Maryi (tylko Jan podaje to wydarzenie - ale wyraźnie zaznacza, że był to POCZĄTEK cudów, a nie któryś cud z kolei); zesłanie Ducha Świętego również nastąpiło, gdy Apostołowie byli zgromadzeni w Wieczerniku z Maryją.
JanP2019.06.9 11:26
Bluźni.
Stanislaw2019.06.9 12:29
Objawienie Boże nic nie mówi o tego rodzaju drodze Ducha Świętego do nas! Kto miłuje Maryję, niech dla Niej nie zmyśla nieprawdy!