20.02.17, 13:14Fot. Youtube

Duda wręczył odznaczenia działaczom NZS

Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe działaczom Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Okazją była 36. rocznica zarejestrowania NZS przez komunistyczne władze 17 lutego 1981 roku. Była to pierwsza taka organizacja w krajach bloku komunistycznego. Dzień później - 18 lutego 1981 roku - podpisano Porozumienie Łódzkie, gwarantujące autonomię uczelniom w całym kraju i kończące najdłuższy okupacyjny strajk studencki w Europie, który trwał 29 dni.

W przemówieniu wygłoszonym podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda dziękował odznaczonym za ich działania. "Nie tylko gratuluję odznaczeń, ja przede wszystkim bardzo dziękuję za to żeście nam tę wolność przynieśli" - powiedział prezydent.

Zauważył, że ze strony PRL-owskich władz za taką działalność groziły niezwykle poważne konsekwencje. "Można było zostać wyrzuconym z uczelni z wilczym biletem, można było nie móc zdobyć wykształcenia, można było w ten sposób złamać sobie życie, można było zostać aresztowanym, pobitym, a nawet - jak wiemy - zamordowanym" - wyliczył Andrzej Duda. Zaznaczył, że jednak w tym przypadku "pragnienie wolności było większe".

Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 roku, kiedy po fali ogólnopolskich strajków robotniczych podpisano Porozumienia Sierpniowe. Umożliwiły one powstanie pierwszego wolnego i niezależnego związku zawodowego "Solidarność". NZS było studenckim odpowiednikiem "Solidarności", skupiającym młodych ludzi dążących do demokratyzacji życia akademickiego i struktur uczelnianych. Gdy 13 listopada sąd odrzucił wniosek o jego rejestrację, rozpoczęły się akcje protestacyjne na uczelniach. Po zerwaniu rozmów studentów z delegacją ministerstwa nauki 21 stycznia 1981 roku, został ogłoszony strajk okupacyjny.

emde/IAR