05.04.16, 08:05

Dziś ostatni sprawdzian szóstoklasisty

Od przyszłego roku sprawdzian szóstoklasisty zostanie zlikwidowany. Dziś odbędzie się po raz ostatni. 

Prawie 339 tysięcy szóstoklasistów w blisko 12 tysiącach szkół podstawowych przystąpi dzisiaj do ogólnopolskiego obowiązkowego testu. Jak podaje MEN, test zostanie prawdopodobnie od przyszłego roku zlikwidowany.

Jak informuje Ministerstwo Edukacji Narodowej sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach w podstawie programowe i odnosi się do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego.

Uczniowie piszą test z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej, ale nie określa się jednak minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Egzaminu nie można więc nie zdać, a jego wynik nie wpłynie na możliwość dostania się do gimnazjum rejonowego. Może jednak mieć wpływ na rekrutację do wybranego gimnazjum spoza rejonu.

ds/telewizjarepublika.pl

Komentarze

anonim2016.04.5 8:27
egzamin ten pozwala segregować uczniów na lepszych i słabszych w gimnazjach zapewniając im bardziej optymalne warunki do nauki na swoim poziomie, po co go likwidować ?
anonim2016.04.5 16:59
Egzamin nie segreguje niczego, bo wszyscy muszą być przyjęci do gimnazjów. A jeśli w wiosce istnieje jedna podstawówka i jedno gimnazjum, to sprawa jest zamknięta. Egzamin szóstoklasisty sprawia tylko, że cała szósta klasa marnowana jest na naukę wpasowywania się w klucze egzaminacyjne.