W kontekście wojny na Ukrainie oraz w związku z pojawiającymi się doniesieniami mediów na temat deficytów zboża oraz innych płodów rolnych w wielu krajach na świecie, firma Elewarr ogłosiła już w marcu br., że magazyny tej największej spółki skarbu państwa przechowującej m.in. zboża są pełne.

Aktualnie spółka dysponuje w 17 obiektach magazynowych (elewatory i magazyny płaskie) powierzchnią przechowalniczą o wielkości do 700 tys. ton — czytamy w magazynie „Spichlerz”.

Dane te zostały przestawione podczas spotkania zarządu spółki z Wicepremierem i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem.

Spotkanie dotyczyło m.in. sytuacji na rynku zbóż w kontekście wojny na Ukrainie — czytamy.

Elewarr to największa obecnie spółka Skarbu Państwa świadcząca usługi „przechowywania sparametryzowanych asortymentów zbożowych i rzepaku" oraz zajmująca się handlem. Podstawową misją jej działalności we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych jest „przechowywanie państwowych rezerw zbóż w celach strategicznych”.

Godne odnotowania jest także to, że spółka zaczęła wracać na właściwe tory, aby reprezentować obecny bardzo wysoki poziom pod zarządem nowego prezesa dr. Daniela Alaina Korony.

Elewarr powstał w maju 1992 r. z inicjatywy Agencji Rynku Rolnego (dzisiejszy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). To ta spółka została pomówiona przez polityka Polskiego Stronnictwa Ludowego Marka Sawickiego, który jako gość programu telewizyjnego TVP Info „Mineła 8” w dniu 7.8.2019 r. stwierdził, że Elewarr spółka z o.o. jest bankrutem, względnie został doprowadzony do bankructwa. Ponadto jako osoba udzielająca głosu dla Bussines Insider Polska do materiału prasowego z dnia 10.7.2021 r. powiedział, że Elewarr jest na skraju upadłości.

Z uwagi na to, że powyższe wypowiedzi naruszały dobre imię przedsiębiorstwa, spółka Elewarr złożyła pozew przeciwko Markowi Sawickiemu o ochronę dóbr osobistych. Po rozpatrzeniu pozwu Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił, że wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL, były minister rolnictwa i poseł Marek Sawicki naruszył dobre imię spółki Elewarr i nakazał mu zamieszczenie przeprosin na okres 14 dni na stronie internetowej Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - PSL, UED oraz Konserwatyści w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia. Ponadto Sąd zasądził od pozwanego Marka Sawickiego na rzecz powoda, spółki Elewarr z siedzibą w Warszawie, kwotę 1 757 zł tytułem kosztów procesu, w tym 1 140 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

mp/spichlerz/elewarr