Biskupem pomocniczym w Rockville Centre na obszarze aglomeracji Nowego Jorku Ojciec Święty mianował ks. Andrzeja Jerzego Zglejszewskiego. Był on dotychczas współ-kanclerzem kurii tej amerykańskiej diecezji. Urodzony 18 grudnia 1961 r. w Białymstoku, studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w tamtejszym seminarium. Ukończył je, już po wyjeździe w 1987 r. do Stanów Zjednoczonych, w seminarium Niepokalanego Poczęcia w Huntington, gdzie obecnie wykłada.

Po przyjęciu w 1990 r. święceń kapłańskich ks. Andrzej Zglejszewski był kolejno wikariuszem w kilku parafiach, a przez ostatnich osiem lat, od 2007 r., kierował diecezjalnym biurem liturgicznym. Zajmował się też formacją diakonów stałych. Do pracy wśród bardzo zróżnicowanych pochodzeniem amerykańskich katolików nowy biskup pomocniczy Rockville Centre ma dobre przygotowanie językowe. Oprócz polskiego i angielskiego zna też włoski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i francuski.

Beb/Archibial.pl/Radio watykańskie