29.02.20, 13:16Fot. wikipedia

Historia Drogi Krzyżowej: W drodze z cierpiącym Zbawicielem

Nasi przodkowie już wiele stuleci temu starali się stworzyć taki rodzaj nabożeństwa, które pozwoliłoby im szczególnie głęboko przeżywać Mękę Zbawiciela. Tak powstała Droga Krzyżowa.

Mniej więcej 800-900 lat temu na zachodzie Europy, a nieco później u nas, pobożność chrześcijan zaczęła się zmieniać. Dawniej więcej mówiono o potędze Boga, nawet jeśli przedstawiano Go na krzyżu, to nie cierpiącego, lecz triumfującego. Wynikało to z rywalizacji chrześcijaństwa we wczesnym średniowieczu z kultami pogańskimi. Księża chcieli przekonać swoich nowych wiernych, że Bóg, w którego uwierzyli jest potężniejszy od bożków, w których wierzyli ich dziadowie.
Potem dopiero ludzie zaczęli dostrzegać właściwy wymiar Ofiary Chrystusa. I zapragnęli Ją zrozumieć i przeżyć...

Nabożeństwo upadków Jezusa
Wielkim przeżyciem dla Europejczyków okazało się poznanie miejsc Męki Pańskiej podczas wypraw krzyżowych. Dwa posługujące ludziom w miastach nowo utworzone zakony – franciszkanie i dominikanie, zaczęli wówczas organizować tzw. nabożeństwa upadków Jezusa. Kiedy franciszkanie, w I połowie XIV wieku, przejęli opiekę nad sanktuariami jerozolimskimi rozwinął się kult "dróg", czyli przejścia Chrystusa z pretorium Piłata, gdzie zapadł wyrok, na Golgotę, gdzie został wykonany. Z połączenia tych dwóch nabożeństw powstały stacje Drogi Krzyżowej. Nazwę wprowadził w 1458 roku W. Wey.
Odwiedzanie Ziemi Świętej przez wielu pielgrzymów sprawiało, że po powrocie do domu starali się o stworzenie namiastki Jerozolimy, by łatwiej odczuć to, co przeżywali w miejscu Męki Zbawiciela. Począwszy od XV wieku w całej Europie wznoszono więc budowle przypominające jerozolimskie. Zespoły tych budowli zaczęto nazywać kalwariami.
Pierwsza Kalwaria powstała w latach 1405-1420 w południowej Hiszpanii. Założył ją dominikanin, bł. Alvaro z Kordowy w górach Sierra Morena. Następne Kalwarie stanowiły coraz większe obiekty sakralne, np. Kalwaria w Plougastel w Bretanii miała 200 kaplic i figur.
Początkowo liczba stacji Drogi Krzyżowej pozostawała nie ustalona – było ich 7, 9, 12, 18 itd.; różnie lokowano też punkt wyjścia nabożeństwa (Wieczernik, Ogrójec, pałac Piłata). W obecnej postaci Droga Krzyżowa została ukształtowana w XVIII wieku.

Jak w Jerozolimie
W XVI wieku Droga Krzyżowa stała się w Polsce popularnym nabożeństwem. Pierwsza kalwaria w naszym kraju zawdzięcza swoje powstanie wojewodzie krakowskiemu Mikołajowi Zebrzydowskiemu.
Zebrzydowski w 1605 r. przeczytał książkę Chrystiana Adrichomiusa opisującą Jerozolimę w czasach Chrystusa. Były tam wyliczone miejsca uświęcone męką Jezusa oraz podane odległości między poszczególnymi miejscami. Autor zachęcał czytelników, aby takie stacje odtwarzali koło swych domów, by rozważać tam cierpienia Chrystusa. Zebrzydowski zapalił się do tego pomysłu tym bardziej, że dopatrzył się w swych dobrach znacznego podobieństwa terenu do położenia Jerozolimy. Wojewoda mieszkał wówczas w zamku w Lanckoronie. Sąsiednia Góra Żarek przypominała mu wzgórze Golgoty, rzeczka Skawinka – jerozolimski potok Cedron, Góra Lanckorońska – Górę Oliwną.
Ksiądz Feliks Żebrowski, wychowawca syna wojewody, rozmierzył teren i pomógł Zebrzydowskiemu ustalić miejsca poszczególnych stacji. W tych miejscach w następnych latach budowano później kaplice. Nie wszystko dało się odtworzyć dokładnie tak, jak w Jerozolimie. Odległości między poszczególnymi miejscami były zwykle dłuższe, ale Zebrzydowski wychodził z założenia, że "za jeden krok Chrystusa winniśmy zrobić i dziesięć".

Tłumy pielgrzymów
Kalwaria Zebrzydowska, bo tak nazwano później miejscowość, która powstała przy kalwarii, już w XVII wieku ściągała tłumy pielgrzymów.
Ojcowie Bernardyni, których w 1600 roku sprowadził do swych dóbr Zebrzydowski, prowadzili wiernych świeżo wyznaczonymi dróżkami. Nabożeństwo zaczynało się od Wieczernika lub od Ogrójca i dzieliło się na Drogę Pojmania i Drogę Krzyżową. W epoce baroku pielgrzymi starali się przejść drogę Chrystusa w czasie realnym, takim w jakim miały miejsce poszczególne wydarzenia, czyli np. spędzali noc w piwnicy pałacu Kajfasza.
Wieść o nowym "jerozolimskim nabożeństwie", jak je nazwano, rozeszła się szybko. Do r. 1632 odwiedziło Kalwarię ponad piętnastu biskupów polskich. Przybywali także pielgrzymi z sąsiednich krajów (w r. 1614 książę cieszyński Adam Wacław, w 1615 arcybiskup Strzegomia kardynał Jerzy Forgacz). W 1621 dziękował tam za obronę Chocimia królewicz Władysław, przybywali też hetmani Stanisław Lubomirski i Stanisław Koniecpolski.
Wkrótce podobne kalwarie zaczęły powstawać w innych częściach kraju. Natomiast najstarszy z zachowanych polskich tekstów nabożeństw Drogi Krzyżowej, opatrzony tytułem "Sposób nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego", wydany został we Wrocławiu w roku 1731.
 

Komentarze

Oglada - Psy 3 w imie zasad (2020) 2020.02.29 17:17
Oglądaj Oglądaj - Psy 3  w imię zasad (2020) oraz inne filmy/seriale www.ciinema.eu ========= Jedyny VOD gdzie płacisz raz i masz dożywotni dostęp, Wystarczy założyć konto oraz je aktywować i juz ogladasz.
Protestant2020.02.29 15:26
Jeszcze zanim Zebrzydowski przeczytał książkę opisującą pielgrzymkę do Jerozolimy, inny polski magnat, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany Sierotką, w latach 1582–1584 odbył podróż do Ziemi Świętej. Wspomnienia z niej wydał jako "Pamiętniki z pielgrzymki do Ziemi Św.". A zatem już pod koniec XVI w. nasz rodak przekazał innym osobiste wrażenia z odbytej podróży. Nie mniej ciekawe jest tło rodzinne tego pielgrzyma. Był on bowiem synem Mikołaja Radziwiłła Czarnego, który od lat 50-tych XVI w. był protestantem i jednym z najważniejszych protektorów protestantyzmu w Polsce. Jego staraniem w 1563 r. wydano polski przekład Pisma św., tzw. Biblię brzeską. Było to ok. 35 lat przed przekładem ks. Jakuba Wujka. Niestety, Mikołaj Radziwiłł Czarny pod koniec życia poparł unitarian (braci polskich, kwestionujących doktrynę Trójcy Świętej). Wspomniany wcześniej jego syn, chociaż wychowany w domu kalwińskim, przeszedł jednak na katolicyzm - ale zapewne to religijne wychowanie skłoniło go do pielgrzymki. Jego gorliwość religijna przejawiła się jeszcze w jeden sposób: skupował egzemplarze Biblii wydanej przez jego ojca, i je palił. Tak oto wiek reformacji kształtował poszczególnych ludzi, ich rodziny, formy pobożności itd. Z pewnością nad kwestiami chrześcijańskiej wiary nie przechodzono wtedy obojętnie. Szkoda, że pobożność pielgrzymkową (nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest wyrazem) postrzegano w konfrontacji z pobożnością ukierunkowaną na Pismo św. W Kościołach tradycji protestanckiej, Wielki Piątek stanowi jeden z kulminacyjnych dni w ciągu roku. W tym dniu rozważa się szczególnie Mękę Pańską.
Katolicka Kretynizacja Polski 2020.02.29 15:04
Naprawdę klechy są tak durne że "myślą" iż ktoś przeżywa jakąś drogę krzyżową? ludzie przyłażą do kościoła żeby odbębnić co swoje i co by ludzie nie gadali! a przeżyć to można orgazm podczas seksu...
Sex portal2020.02.29 13:48
Cześć kotku, szukasz seksu, przelotnej znajomości lub związku? Nie czekaj tylko dołącz do nas na www.xlove.com.pl Tysiące samotnych kobiet czeka aż wreszcie ktoś zrobi krok w ich kierunku! Specjalny lokalizator pomoże Ci znaleźć Twoją kobietę w zasięgu co do 10km Nie daj im czekać tylko dołącz już dziś!