22.05.20, 11:44Screenshot Youtube - PCh24TV - Polonia Christiana

Prof. Roberto de Mattei: Nadchodzi czas oczyszczenia, a Chrystus zwycięży

Zaprzeczanie prawdzie o karach, jakie Bóg zsyła na ludzkość, świadczy o ateizmie. Dziś wielu biskupów na całym świecie wprost nurza się w ateistycznym myśleniu. Ale Pan nie pozostawi swojego Kościoła. Nadchodzi czas oczyszczenia, a Chrystus zwycięży - wskazuje prof. Roberto de Mattei, historyk Kościoła.


Idea sądu i kar Bożych


Prof. Roberto de Mattei, 21 maja uczestniczył w Rome Life Forum, konferencji organizowanej w Rzymie przez katolickie środowiska konserwatywne. De Mattei wypowiedział się na temat Bożych kar.

„Gdy dzieje się tak, że to nawet ludzie Kościoła zaprzeczają idei Bożej kary, to wówczas widzimy, że kara już została wymierzona i jest nieodwracalna” - zauważył.

De Mattei stwierdził, że w dobie pandemii koronawirusa "szczególnie zakazanym tematem jest ten o Bożym sądzie i karze na przestrzeni dziejów”.

Nawiązując do objawień fatimskich, de Mattei powiedział, że "Przesłanie z Fatimy otwiera się straszliwą wizją piekła i przypomina nam, że nasze życie na ziemi jest bardzo poważne, bo daje nam dramatyczny wybór: niebo albo piekło, wieczna szczęśliwość albo wieczne potępienie. Zgodnie z tym, co wybierzemy, zostaniemy osądzeni w momencie naszej śmierci, a od werdyktu, gdy zostanie raz ogłoszony, nie będzie odwołania”.

Zdaniem historyka po śmierci czeka nas wszakże jeszcze drugi sąd, Sąd Ostateczny. Ten sąd jest potrzebny, bo, jak wyjaśnia św. Tomasz z Akwinu, sąd szczegółowy dotyczy człowieka jako jednostki, a Sąd Ostateczny – ludzi jako rasy i wspólnoty; to na nim dojdzie do oddzielenia dobrych od złych. Jest to związane również z tym, że nasze czyny żyją po naszej śmierci; św. Tomasz podaje przykład Ariusza, z którego powodu do końca świata istnieć będzie herezja, oraz przykład Apostołów, dzięki którym do końca głoszona będzie Ewangelia.

- Święci Benedykt, Franciszek i Dominik otrzymają nagrodę za całe dobro, jakie ich praca przyniosła aż do końca świata, podczas gdy Luter, Wolter i Marx zostaną ukarani za całe zło, jakie ich z kolei praca spowodowała aż do koca świata. Z tego powodu musi być Sąd Ostateczny, podczas którym wszystko dotyczące każdego człowieka, w jakimkolwiek aspekcie, zostanie idealnie i jasno osądzone - stwierdził. 

- Sąd szczegółowy i Sąd Ostateczny są dwoma momentami, w których manifestuje się osąd Boży nad ludźmi i narodami. Jego skutkiem jest nagroda lub kara. W przypadku osób indywidualnych nagroda lub kara może zostać wymierzona albo w czasie ich życia ziemskiego albo w wieczności, ale w przypadku narodów, które nie mają życia wiecznego, nagroda lub kara musi być zastosowana tylko w czasie biegu historii. Jako że Sąd Ostateczny zakończy historię, w owym momencie Jezus Chrystus nie skaże niektórych narodów na wieczne potępienie, ale raczej otworzy oczy całej zebranej ludzkości tak, by zobaczyła, jak poszczególne narody były nagradzane lub karane w casie historii w odpowiedzi na ich cnoty lub ich grzechy - podniósł w dalszej kolejności historyk.

De Mattei stwierdził również, że Bóg nie ogranicza się do tych dwóch sądów; sądzi od samego początku stworzenia; osądził Lucyfera i zbuntowane anioły, osądził Adama i Ewę. Bóg jest jednak nieskończenie sprawiedliwy i nieskończenie miłosierny, toteż każdy sąd Boga oparty jest na miłosierdziu. Wyrazem tego jest sakrament pokuty.

 

Nadchodzący czas żniw

 

Nadchodzi wszakże także czas, w którym anioł woła: „Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi” (Ap 14, 14-15). Powołując się na przesłanie św. Bernardyna ze Sieny, de Mattei podkreślił, że istnieje siedem oznak wskazujących na nadchodzący czas żniw. Te oznaki to:

- Istnienie wielu okropnych grzechów, jak w Sodomie i Gomorze;
- Popełnianie grzechu z pełną wiedzą i celową zgodą;
- Popełnianie grzechów przez ludzkość jako całość;
- Popełnianie grzechów publicznie i bezwstydnie;
- Popełnianie ich z całym zaangażowaniem serc grzeszników;
- Popełnianie ich w formie trwałej i stałej.

„Oto godzina, w której Bóg karze grzechy pychy, zbytku i chciwości dopustami zarazy, wojny i głodu”, podkreślił historyk.

De Mattei stwierdził zatem, że o ile zło w życiu człowieka może być nie tylko karą, ale też próbą – i tak jest najczęściej – która przygotowuje go na wieczną szczęśliwość, to gdy idzie o narody tak nie jest; jako że narody nie mają duszy, wszelkie spadające na nie zło może być tylko i wyłącznie karą.


Ocena pandemii koronawirusa


„Kościół odpowiadał zawsze na bluźnierstwa ateistów przywołując, że wszystko, co się dzieje, zależy od woli Boga i ma znaczenie. Gdy jednak to sami ludzie Kościoła zaprzeczają idei Bożej kary, oznacza to, że kara już została wymierzona i jest nieodwracalna. W dniach wybuchu koronawirusa arcybiskup Mario Delpini z Mediolanu posunął się nawet do tego, by powiedzieć, że jest pogańską ideą myśleć, iż Bóg zsyła kary. W rzeczywistości myślenie, że Bóg tego nie robi, czyni z człowieka nie poganina, ale ateistę. Fakt, że właśnie w ten sposób myśli wielu biskupów na całym świecie oznacza, że katolicki episkopat jest w skali globalnej zanurzony w ateizmie. A to jest oznaka Bożego oczyszczenia, które już się rozpoczęło” - stwierdził de Mattei.

„Św. Bernardyn wyjaśnia, że im bliższa jest kara Boża, tym ludzie, którzy na nią zasługują, są tego mniej świadomi. Przyczyną takiego zaślepienia umysłu jest pycha, initium omnis peccati. Pycha zaciemnia intelekt, nie pozwala mu dostrzec, jak blisko jest zniszczenie, a Bóg poprzez tę ślepotę chce upokorzyć pysznego” - wskazał historyk.

„Ci, którzy dzisiaj z coraz większą siłą odrzucają ideę Bożej kary, to ludzie Kościoła. Odrzucają karę, ponieważ odrzucają sąd Boga, którzy zastępują sądem świata. Ale bojaźń Boża rodzi się z pokory, podczas gdy strach przed światem rodzi się z pychy” - pouczył. Przypomniał następnie, że, jak uczy Pismo, bojaźń Boża jest początkiem mądrości.

g/pch24

Komentarze

Jan Radziszewski 2020.05.24 8:31
żyd Lech Keler itd zapewne ucieszy cię wieść i tzw zboki Lucyfera pocieszę was kara wkrótce spadnie na Sekielskiego z powodu szkalowania KK i jego wrednych planów zniesławienia św. Jan Pawła II wtorek, 19 maja 2020 19 V 2020 Sekielski umrze dokładnie 10 października 2020 Wtorek, 19 maja Zapisz dziecko - Dobrze dziecko, skoro to Cię nie satysfakcjonuje do końca to Sekielski umrze niż będzie rocznica wyboru Jana Pawła II. - Dziękuję Panie Jezu, chwała Tobie Chryste. - Panie Jezu, nie gniewaj się, a jakby tak była dokładna data?, dokładny dzień? - A jaki byś chciał dzień, dziecko? - 10 października 2020. - Tak, dziecko:) Poważny tym razem uśmiech Pana Jezusa. - Dziękuję Panie Jezu, Chwała Tobie Chryste. Dziękuję. -:) Pan Jezus się ze mnie śmieje. - Panie Jezu, Ty się ze mnie śmiejesz, ale ów Sekielski umrze naprawdę 10 października tego roku? - Tak dziecko, 10 października 2020 nastąpi jego zgon. - Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste Królu. Cześć i Uwielbienie Bogu Ojcu. -:) Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski To cóż panie Sekielski, zostało Ci ponad cztery miesiące życia. Dokładnie cztery miesiące i dwadzieścia dni. Korzystaj z życia i ciesz się sukcesem intensywnie bo aż przez prawie pięć miesięcy. Nażyj się na całego kolego. Trzeba będzie umrzeć w smoleńską półrocznicę, w którym to Smoleńsku brało udział państwo Izrael, wielki wróg Polski i Polaków. Jak ktoś tak kocha Polskę genetycznie jak Ty to musi być i data dobra. Widzisz, nie jesteś zlekceważony jak kto podrzędny. Masz dobrą datę. Oszczędzono Ci też trudu bo człowiek na tej ziemi musi się trudzić, a Ty już nie będziesz musiał aby dorzucać paliwa na rocznicę wyboru Jana Pawła II w 100 lecie Jego urodzin. Może zaczniesz, ale nie skończysz. No, wszakże się tym pocieszysz, że nie wszystek umrzesz ( non omnis moriar) bo zostaną po Tobie Twe dzieła. W rzeczy samej to Cię mogę zapewnić, nie wszystek umrzesz. Tylko rzecz polega na tym iż raczej będziesz w miejscu gdzie będziesz chciał umrzeć i to jak najbardziej wszystek, ale nie będziesz mógł. Będziesz umierał nie mogąc umrzeć. I na tym polega problem. Ale póki co ciesz się życiem. Nie wiem czy życzyć Ci abyś się zdrowo odżywiał. Ciesz się swoją urodą, może będą tacy co w niej zagustują, w tym przede wszystkim niewiasty. Urodą, która przywodzi na myśl państwo Izrael, choć jest to jakaś odmiana arabska wręcz. Coś jak Saudowie?, kryptożydzi.
kropka2020.05.23 10:27
Panie profesorze,radzę przeczytać dzienniczek świętej siostry Faustyny.
John2020.05.23 2:11
Komiczna panika przed wirusem, która sparaliżowała większość ludzi Kościoła, a zwłaszcza nasz episkopat świadczy o kompletnym braku wiary w istnienie Boga, którego miejsce zajęła szczepionka preparowana z ciał abortowanych dzieci.
ja katolik2020.05.22 17:15
cd. nt zagłady apokaliptycznej. Wskazania duchowe dla Reszty Wierzących. (oparto na Orędziach z Medjugorie, które po wielu latach już ustało obecnie! 2 maja 2020, były one zapowiedziane, że będą trwały do Końca Czasu.) Podano syntetycznie , jako minimum. * Oddanie się Jezusowi przez Maryję; * Odmawianie różańca; *Spowiedź i Komunia: Eucharystia, dopuki jeszcze jest możliwość bo ustanie; * Post o chlebie i wodzie (w piątki i środy); Jeśli to niemożliwe to odmówienie sobie przyjemności np.: TV, internetu przez komp. czy smartfony, korzystanie z tego w sposób niezbędny, itp. * pokuta dla bardziej zaawansowanych i umocnionych w praktykach wiary rozumiana za swoje grzechy i innych ( głębsze i trwalsze praktykowania postu); *Okazywanie chrześcijańskiej Miłości, rozpoczynanie od najbliższych , potem do dalszych ludzi, nie odwrót; dla tych , którzy mogą: * trzy godz. modlitw dziennie, podzielenie czasu na obowiązki stanu i modlitwę, aby pracoholizm nas nie pochłonął; * Gromadzenie się w Kościele domowym. Zacząć os własnej rodziny, a gdy to niemożliwe od przyjaciól i znajomych. Należy ich świadomie wybrać i pielęgnować tę Wspólnotę Miłości i Przyjaźni... * Najczęściej jednak pozostaje samotność i trzeba się do tego przygotować.... z Jezusem i Matką Najświętszą. Autorowi znane są też orędzia w tej sprawie z Fatimy, Garabandal, Akita... i inne. Pozostało jeszcze podanie przygotowań materialnych na czasy końca wg. różnych objawień i orędzi.
Grażyna2020.05.23 0:34
Ja katolik, Piszesz świętą prawdę! Zgadzam się z tym. Byłam w Medjugorie, bardzo dawno temu! Coś wspaniałego! Nie da się zapomnieć. Ale było też drugie straszne przeżycie! To bardzo tragiczna data pobytu! Gdy już byliśmy, dowiedzieliśmy się, że właśnie tego dnia był zamach na wieże WTC w USA. To była tragedia! Mało kto wtedy jeszcze miał komórkę! A mówili, że wybuchła wojna i granice sa pozamykane,że mobilizacja wojska w całej Europie! Szok, płacz! Dopiero rano na pocztę i dzwoniliśmy do swoich domów! Ulżyło nam! Nie da się zapomnieć! Napisz coś o tym 2028 roku, jak bedzie, proszę cię.
ja katolik2020.05.22 13:49
Czas Apokalipsy, Oczyszczenia jest bliski. Masoneria rządzi światem i kościołem. Obecny świat będzie zniszczony.Obecna pandemia to początek.Będą po koronawirusie nowe globalne plagi na ludzkość , która czyni potworne zło. Ludzie odrzucili Jezusa Chrystusa i życie chrześcijańskie, dlatego musi przyjść zagłada. Będzie coraz większe działanie Szatana jego demonów i ludzi oddanych całkowicie diabłu, także w naszej ojczyźnie. Pozostanie mała Reszta Wierzących. Wskazania dla Reszty: cdn) .
metron 2020.05.22 14:15
Katolik jasnowidz a wróżenie przecież zabronione.
_-_2020.05.22 16:09
To nie jasnowidztwo.To wykład Pś. Chyba nikt nie zaprzecza że "korona" to tylko początek boleści.Mój proboszcz też powiedział tak pół roku temu że wszyscy czują że nadchodzi coś "bardzo mrocznego i złego", no i bingo! Też mam niekiedy wizje jak np.będzie wyglądał świat w 2028 roku.I uwierz mi, nie chcerz wiedzieć szczegółów... Galatów 6 werset 8: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie. Te słowa do dziś się sprawdzają.Zawsze.
JS2020.05.22 13:06
Kara Boża to nie zemsta ! Bóg zabiera Swoją Łaskę i wydaje nas na działanie sił, za którymi poszliśmy, których słuchaliśmy ! Gdybyśmy nie byli objęci Łaską Bożą, Bożą ochroną szatan już dawno by nas zmiażdżył, rozdeptał jak depcze się bezbronnego robaczka na chodniku. Króluj nam Chryste ! Precz z antychrystem ! Pozdrawiam
katolicka kretynizacja polski2020.05.22 12:47
Nie rozumiem, dlaczego taki kretyn, lewacki przygłup jak jak pisze na katolickim portalu ?
PiS to masoneria tak jak PO2020.05.22 12:32
W Polsce należałoby zacząć od przywrócenia Wielkiego Konserwatysty Teologa i Filozofa znawcę ideologii Zla Abp. St. Wielgusa! Terlikosie. Sakiewicze, hejkeGójskie, Lisickie,Milcarki, Jurki - na kolanach PRZEPROŚCIE!
M.a2020.05.22 12:27
Zajrzyjmy w głąb swojego sumienia, bo oczyszczenie trzeba zacząć od siebie. Panie Boże dopomóż tym , z nas którzy najbardziej potrzebujemy Twego Miłosierdzia.
qqo2020.05.22 12:24
No to jest gotowe kazanie dla członków episkopatu Polski na najblizszą Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego. Polecam
Lech Keller-Krawczyk2020.05.22 12:22
Zgadzam się. Nastąpi oczyszczenie ludzkości z absurdu religijnej ciemnoty.
katolicka kretynizacja polski 2020.05.22 12:03
dopóki będą żyli wyświęceni księżą oraz powołani biskupi, podczas pontyfikatu JPII, kościół nigdy się nie oczyści z pedofilii!
pol2020.05.22 12:45
Zamilcz idioto !
Eustachu2020.05.28 6:28
ty w ogóle czytasz teksty które komentujesz ?