23.11.20, 08:24

Jałmużna prawdziwie miła Bogu

PIERWSZE CZYTANIE

Pieśń odkupionych przez Baranka

Ap 14, 1-3. 4b-5

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem: A oto Baranek stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy.

I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Istotami żyjącymi, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi.

Ci Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie; ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są bez zarzutu.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Wdowi grosz

Łk 21, 1-4

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki, i rzekł: «Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie».

Oto słowo Pańskie.

 

Komentarze

gleen2020.11.23 19:44
Juści matka boska cieszy sie z tych dukatów i jezusek . Księża to się brzydzą wręcz pieniędzmi dlatego wszystkie zaraz wydają w najbliższym salonie samochodowym.
Zbg.2020.11.23 10:32
Bóg miluje ZUS,bo tysiącom ludzi daje co miesiąc jałmużne.