21.04.20, 09:40Fot. Cezary Piwowarski via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Jan Bodakowski: Czy islam i Koran to sztuczne twory polityczne?

Religia jest niewątpliwie jednym ze zjawisk umożliwiających kreację wspólnoty narodowej. Bez katolicyzmu nie byłoby Polski (wielowiekowej tożsamości kulturowej, jaką znamy). Zapewne gdybyśmy pozostali przy pogańskich wierzeniach Słowian bylibyśmy innym narodem, tak jak będziemy innym narodem niż Polacy, gdy ulegniemy laicyzacji.

W wyniku laicyzacji judaizm przestał integrować Żydów, więc stworzono religię holocaustu, która jest laickim substytutem judaizmu i pozwala Żydom w diasporze i w Izraelu utrzymać jedność. Istnieją opinie, że to niejedyny w naszej historii przykład niespontanicznego stworzenia religii w celu integracji wspólnoty politycznej. Tak też miało stać się w wypadku islamu, w opinii francuskiego księdza katolickiego Abbe Guy Pages autora (wydanej przez wydawnictwo AA) 536 stronicowej książki „Prawdziwe oblicze islamu”.

Podczas gdy katolicy twierdzą, że Biblia została napisana przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego i należy odczytywać jej moralne przesłanie, a nie traktować jako podręcznik nauk ścisłych (pamiętając, w jakim kontekście kulturowym powstała), muzułmanie wierzą, że arabski tekst Koranu, jakim obecnie dysponują muzułamnie, jest tekstem danym od Allaha (oryginał Koranu został spisany przez Allaha po arabsku przed powstaniem świata, i ma być strzeżony w niebie).

Koran, jakim dziś dysponujemy, nie miał być spisany przez Mahometa, treść świętej księgi islamu mieli zapamiętać uczniowie Mahometa, z ich wspomnień treść tą miał spisać kalif Usman – poprawność wersji Usmana miał potwierdzić archanioł Gabryjel – tekst miał uzupełnić sam Allah. W opinii autora pracy „Prawdziwe oblicze islamu” Koran został stworzony kalif Usman, który bez ładu i składu zebrał pisma żydowskiej sekty nazarejczyków – pisma te nazwane zostały Koranem. O tym, że są to przypadkowe teksty, mają świadczyć liczne powtórzenia, brak związku między poszczególnymi zdaniami i brak jasności tekstu.

Podczas gdy katolicy przykładają ogromną wagę do krytycznych badań nad Biblią, wśród muzułmanów analiza krytyczna Koranu jest zakazana – dogmatem jest to, że Koran jest jasny, jednoznaczny i zrozumiały. Zdaniem autora pracy naukowcy ustalili dzięki analizie tekstu świętej księgi muzułmanów, że „Koran jest dziełem przynajmniej trzydziestu różnych autorów, którzy działali na przestrzeni dwu wieków”.

Autor pracy uważa, że dzieje Mahometa, w które wierzą muzułmanie, są fikcją. Kiedy źródła niechrześcijańskie (pogańskie i żydowskie) szokująco często potwierdzają istnienie Jezusa, to źródła poza muzułmańskie przez kilka wieków po Mahomecie nie wspominają o jego istnieniu. Zdaniem autora naukowa analiza tekstu Koranu wskazuje, że imię Mahometa do Koranu zostało dopisane jakiś czas po jego stworzeniu.

W opinii autora pracy uważany przez muzułmanów za proroka Mahomet był członkiem żydowskiej seksty Nazarejczyków, którzy „nauczali Biblii […] posługują się wyjątkami i komentarzami zebranymi w lekcjonarzu, jak tłumaczy się termin ''Koran''”. Również i spadkobiercy Mahometa byli Nazarejczykami. Dopiero po wiekach powstał islam, który zaadaptował wiele różnych tradycji w tym i te pogańskie, jak rytuały pielgrzymki do Mekki.

Zdaniem autora pracy dopiero po kilku wiekach po swojej śmierci będący wodzem zwycięskiej armii arabskiej Mahomet w celach integracji politycznej arabów został uznany za proroka. Podobnie Koran miał zostać stworzony, by politycznie zintegrować arabów. Również dopiero po wiekach uznano Mekkę za miasto święte — w historii Mahometa główną rolę miała odgrywać Jerozolima (to w kierunku Jerozolimy pierwotnie muzułmanie się modlili).

Jan Bodakowski

Komentarze

Jan Radziszewski2020.07.26 23:22
Należy pamiętać, że na tym słynnym proroku wysłanniku naib rasul Mahomecie ciąży przecież największy grzech „Grzech Pierworodny” podobnie jak na Talmudystach, stąd Mahomet żyjąc na ziemi podlegał jego złej demonicznej władzy, był niewolnikiem Lucyfera, jego poddanym, bo był niewolnikiem grzechu. (J. 8,34) A jak powiedział Pan, niewolnik grzechu nie mieszka w domu Ojca, tylko jedynie Syn mieszka na wieki. (J. 8,35) W domu Ojca Niebieskiego mogą jedynie zamieszkać tylko ci, których Syn Boży wyzwolił, wyzwoli z tej haniebnej niewoli grzechu, z poddaństwa Lucyferowi. (J. 8,36) Jeżeli postawi się pytanie co tak istotnie różni się w doktrynie wiary? Izrael – Żydzi którzy pokładają swą nadzieję Mojżeszu (J. 5,24) wybranego przez Boga Adonai, aby wyprowadził lud z niewoli Egipskiej, którego czczą jako Bożego Prawodawcę, natomiast Islam – Muzułmanie, pokładają swą nadzieję i wielką cześć mają dla nowego Bożego Prawodawcy, proroka, wysłannika Allacha - Mahometa, prowadzącego nowy naród wybrany też potomków Abrahama, Islam do budowy światowego Imperium dla Allacha. Tzn. Żydzi kochają, miłują i czczą Mojżesza a Muzułmanie Mahometa. I Żydzi podobnie tworzą podobne Imperium Globalne, światowe dla swego oczekiwanego (wbrew Prawdzie) do dnia dzisiejszego Mesjasza. Antychrysta którego koronują w odbudowanej tj Trzeciej świątyni w Jerozolimie!
Jan Radziszewski2020.07.26 23:18
Co podobnie jak w wyższych stopniach zjednoczenia w Gnozie Talmudu, prowadzi do podobnego zjednoczenia, w wyższych stopniach zjednoczenia w objawionej wierze prorokowi Mahometowi przez Dżibrail z przebywającym w wieczności Mahometem. Jest to bezpośrednią przyczyną, która powoduje, że nie prawdziwy Bóg - Allach jest czczony - przez wierzących bezgranicznie w tę jakoby nadzwyczajną misję proroka Mahometa, a stworzenie Mahomet jako światłość i oświecenie „Iluminacja” Islamu, za którym stoi i ukrywa się nie anioł Gabriel a Lucyfer który udaje anioła światłości, (2 Kor. 11,14) przed Mahometem. „I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.” (2 Kor. 11,14) Jaką wieczną przyszłość zapowiada wszelkim fałszywym prorokom i apostołom podszywającym się pod sprawiedliwość św. Paweł; „Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.”(2 Kor 11,15) I dlatego też zgodnie z zapowiedzią św. Pawła odnoszącą się do jego niewolników, sług, fałszywych apostołów i wszelkiej maści podstępnych działaczy udających apostołów Chrystusa Naib Mahomet marnie skończył. Podobnie jak w „Gnosis” Talmudu przez Iluminatów – nie jest czczony Bóg Adonai a stworzenie opętane złem i nienawiścią identyfikujące się jako uosobione kłamstwo i źródło wszelkiego grzechu. Dlatego również nie należy się dziwić, że Mahometanie są bardzo drażliwi na wszelkie słowa które jakoby zniesławiają proroka, wywołując histeryczną reakcję otumanionych tłumów – fanatyzm religijny który prowadzi do agresji wobec wyznawców innych religii. Bo wg nich rasul Mahomet jest nawet ważniejszy niż Allach. Dlaczego? Bo przecież gdyby nie naib Mahomet, to kto by znał i słyszał w świecie o Allachu, ponadto także Allach nie miałby takiego poszanowania wśród ludzi tj. nie byłby znany, chwalony i szanowany przez ludzi na świecie. Przede wszystkim sami Muzułmanie, by nie znali, nie widzieli, że Allach jest, że Bóg Istnieje i nie oddawaliby tej czci Bogu. Dlatego z tego tytułu są bardzo wdzięczni rasul Mahometowi za pozostawioną przez niego naukę o Bogu - Koran! Prorok Mahomet swoją wieczność już wybrał, „co siał w swoim ciele to i zebrał” - podobnie jak wszyscy do tej pory zmarli, stając na sądzie Syna Człowieczego Boga Wcielonego Jezusa Chrystusa i już nic nie zmieni się w jego statusie wiecznym, nawet gdyby miliardy wiernych religii Islamu próbowało go wynieść na niebiosa, nie zdołają tego dokonać. Czas chwalenia proroka kończy się, zbliża się do nieuchronnego końca, po oczyszczeniu świata nikt nie będzie chwalił i czcił proroka Mahometa, podobnie jak i Iluminaci i Masoni nie będą czcili z miłości z miłością twórcy tej czystej i prawdziwej religii filozoficznej przebywając w piekle
Jan Radziszewski2020.07.26 23:14
Stąd ani Żydzi ani Muzułmanie nie mogą składać Panu Bogu ofiar wynagradzających za grzechy ludu, bo została złożona jedyna najdoskonalszy ofiara miła Bogu, którą złożył Syn Boży Jezus Chrystus - Bogu na drzewie Krzyża św. Nawet ten słynny Naib Rasul Mahomet nie jest kapłanem dla całego Islamu, aby składać jakiekolwiek ofiary wobec Boga – Allacha za grzechy wyznawców Islamu. + Ale jeżeli bliżej rozważy się, to jednak są kapłani ofiarnicy - składający demonom mordu - krwawą ofiarę. I czyni to każdy wyznawca Islamu, uczestniczący w wojnie religijnej. Każdy „dżihad” święta wojna z niewiernymi, w której zabija się tych, którzy nie chcieli i nie zostali muzułmanami, tj. nieczczących Mahometa, jest taką mówiąc wprost: najlepszą, najczystszą, tj. doskonałą ofiarą, składaną – bogowi Islamu - Allachowi. + Koran zezwala na rozwody – talak – rozwiązanie małżeństwa, podobnie jak źle rozumiana przez Żydów Tora-Prawo; Obowiązuje również podobnie jak i Żydów na których wzorują się również Protestanci, zakaz malowania obrazów lub ustawiania posągów w meczecie, ale oddaje się tak jak było wcześniej w pierwotnej religii Arabów – w czasach przed Mahometem także cześć bałwochwalczą Czarnemu Kamieniu w świątyni Kaaba. Mahomet jako swoich bezpośrednich poprzedników - proroków wymienia Adama, Noah - Noe; Ibrahim – Abraham; Jakub Izrael; Jusuf – Józef; Musa – Mojżesz; Harun – Aaron; Daud – Dawid; Sulejman – Salomon; Jahije – Jan Chrzciciel; Isa – Jezus: Ta lista poprzedników w pradawnej wierze Abrahama ma Mahometa uprawomocnić jako proroka i wysłannika Allacha. Jest stosowana jako jeden ze sposobów głoszenia ludom, swoich podstaw władzy nadanej przez Boga lub bogów-demonów. Bo królowie starożytności pogańskiej, herosi, wywodzili swoje mityczne korzenie od bogów, bogiń. Można również powiedzieć, że Islam to arabska wersja Talmudyzmu, bo wyznawca proroka Mahometa nawet nie zauważa, że wyznaje wiarę w „Dualizm” znany z religii Staroirańskiej Mazdaizmu, Zaratustranizmu, bo chwali Boga - Allaha i chwali Mahometa potomka syna: Izmaela syna Abrahama. Oddaje hołd i cześć Bogu – Allahowi i oddaje hołd i cześć Mahometowi – stworzeniu. „La illaha ilallach Muhammadum rasul allahi”. Podobnie jak to czyni Masoneria, Iluminaci bo wierzą że Adonai „Ja „Jestem” jest i wierzą w święte posłannictwo boga-demona Lucyfera stworzenia zbuntowanego; tj. - Ormuzda i aktywną przyczynę zaistnienia wszystkiego co istnieje - Arymana przebywającego ciemnościach boga ciemności i zła jw. w religii staroirańskiej jak jest napisane w ich świętej księdze Awesta, Apastak, Awistak. Należy również zauważyć, przypomnieć, że Mahomet swą świętą misję otrzymuje od Dżibrail - stworzenia anioła, podobnie jak Masoneria „Illuminati” swą świętą misję ma także od stworzenia Lucyfera.
Jan Radziszewski2020.07.26 23:12
Na czyjej liturgii i nauce wzorował się prorok Mahomet? Prorok Mahomet w swoim postępowaniu wzorował się na nauce, doktrynie Gnozy Talmudu tj. Iluminacji Judaizmu antychrześcijańskiego. W swojej nauce nie wykracza ponad Prawo ST tj. stosujące prawo przyjaźni wzajemnej, popierania się - miłości, naukę miłości tylko swoich: rodu, plemienia, nacji narodowej, współwyznawców religii. Podobnie jest w religiach – pogańskich bałwochwalczych: Hinduizmie, Buddyzmie, Szintoizmie, itp.; judaizmie i jej sektach: Talmudzie, do jej sekt zalicza się także Islam, Świadków Jehowy. Bowiem Muzułmanów obowiązuje podobnie jak Żydów obrzezanie; obchodzą święto Aszury odpowiednik żydowskiego Jom Kippur Sądnego Dnia - Dzień Pojednania, Dzień Przebłagania; Kurban bajram – święto na pamiątkę ofiary Abrahama z Izaaka, jest również obowiązek czystości – tahara; musi także spełniać określone obowiązki religijne - przepisane praktyki religijne ibadat; Brak kapłaństwa i dlatego nie jest składana Allachowi żadna ofiara, tak jak jest u Żydów, bo po zburzeniu świątyni przez Rzymian nie jest składana Bogu Adonai, ofiara zgodnie z przepisami liturgii ST . Imam zwierzchnik, przełożony religijny, również mułła, podobnie jak rabin nie jest kapłanem, nic Bogu nie ofiarowuje jako dar ofiarny, tylko prowadzi dua - modlitwę, lub recytację Koranu. Dlatego też Imam podobnie jak również Rabin w synagodze, odmawia chutba - modlitwy zbiorowe w której wymienia się imię władcy lub kalifa, recytuje chutba stojąc na podwyższeniu zwanym minbar; Dlaczego nie jest składana ofiara ST? Z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa Pana na Krzyżu św. – składanie ofiar z kozłów i cielców straciło jedyny sens, straciło znaczenie i przestało obowiązywać (Hbr. 7,7-12) i od tej pory tylko kapłaństwo NT kapłaństwo ustanowione przez Syna Bożego sprawuje ofiarę Bożą NT wg obrządku Melchizedeka. „Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności.” (Hbr. 7,15-18) Dlatego brak jest Bożej zgody na inny rodzaj kapłaństwa: ofiara ST się skończyła, bo jest składana nowa ofiara - ofiara NT. „
Taka prawda2020.07.26 20:09
TAK SAMO JAK WYMYŚLONY PRZEZ CWANIACZKO JUDAIZM BAJECZKA W KTÓREJ NIC NIE TRZYMA SIĘ KUPY NAUKOWCY JUZ WYŚMIALI I OBALILI WYTŁUMACZYLI PRAWIE WSZYSTKO CO TAM ... ZMYŚLONE, KPOTEM WYMYŚLILI INNE BAJECZKI KAŻDY DLA SWEGO CELU
Jan Radziszewski 2020.05.13 15:30
za wszelką destrukcją i zbrodnią zawsze stoi Synagoga Szatana /Ap 2,9 3,9) w tym korzenie Islamu są także żydowskie np na mównicy tu stoi Raabe a tam Iman Pouczenia Pan poniedziałek, 11 maja 2020 11 V 2020 - Tak, górników celowo infekują coronawirusem. Rozpylili go w kopalniach. Poniedziałek, 11 maja 20.54 Zapisz dziecko - Tak, górników celowo infekują coronawirusem. Rozpylili go w kopalniach. - Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste. - Opublikuj. Autor: CyprianPolakWiara
Jan Radziszewski 2020.05.10 10:37
NMP 02.05.2020 Wierne Moje dusze jesteście pod Moją opieką, jesteście pod opieką Królowej Polski, Królowej waszego narodu. Teraz żyjecie w ciągłej niepewności lecz pamiętajcie, że w Bogu jest pewność, że pewność jest w Moim Sercu i Mojego Syna. Rząd Polski nie działa dla dobra Polskiego Narodu i wprowadza ustawy nie tylko niezgodne z prawem. Ale i takie które prowadzą do zniszczenia kraju i Polskiego narodu. Nie wierzcie politykom, nie wierzcie Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu gdyż stracili swą wiarygodność i zaprzedali się rządowi światowemu. Tak naród Polski nie ma przywódcy co jak król przez Boga wybrany przeprowadzi naród Polski do wolności nowego świata, gdzie będzie Boga królowanie. Tak drogie dzieci, wiele bólu już przeszedł Polski naród. Lecz teraz nadszedł czas oczyszczenia każdej duszy i całego narodu Polskiego. Czyż w cierpieniu nie oczyszcza się dusze, czyż nie w ogniu Ducha Świętego? Dlatego bądźcie gotowi i zbrójcie swą duszę, by mężne wasze serca przeszły zbawienny ogień oczyszczenia. Drogie Moje dzieci, wyście naród wybrany i dobry Bóg da wam Pomazańca Bożego co przeprowadzi Polski naród do zwycięstwa. Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/pokrzywa/02052020r-oredzie-anna-od-jezusa
Jan Radziszewski 2020.05.10 10:20
Pan " Pokój wam, Pokój wam nie bójcie się. Jak Ja Zmartwychwstałem tak i wy zmartwychwstaniecie, ci którzy zasnęli w Panu , to jest we Mnie. Teraz jest wielka walka, ostatni bój na ziemi i niebie w przestworzach i Bóg w Trójcy Jedyny posłał swoich Aniołów pod wodzą św. Michała Archanioła księcia wojsk niebieskich, by opieczętowali swoje sługi wierne. Antychryst Mój przeciwnik oznaczył już swoich sługusów, pachołków, którzy dla mamony zdradzili, jak Judasz Mistrza, wątpiąc w potęgę Boga Najwyższego Miłosierdzie Syna Człowieczego, nieposłuszni pouczeniom Ducha Świętego. Więc sąd musi się dokonać, to jest ten czas. Tak, wielka nierządnica jak powiedziałem przez proroka Cypriana Polaka rozpuściła swoje korzenie, żądna krwi niewinnie mordowanych dzieci i męczenników tych czasów, którzy z miłości do Mnie Swojego Króla Pana – Oblubieńca godni są oddać życie, niejednokrotnie w torturach, poniewierani jak św. Paweł, który bieg ukończył w dobrych zawodach wystąpił, wiarę ustrzegł i otrzymał wieniec chwały. Pytam, ile jest dusz w Polsce, uczniów Moich, by w takich zawodach wystąpić, ilu jeszcze godnych kapłanów mądrych, którzy widzą to co dzieje się w Kościele świętym, który idzie na zatracenie? I nic już tej kary Boga Ojca Przedwiecznego nie powstrzyma. Ratować trzeba jeszcze jednostki, módlcie się za swoich pasterzy, bo nie wszyscy zachowają swoje dusze. Nie rozpoznali pasterze czasu łaski Nawiedzenia, nie służą już dla Boga w Trójcy Jedynego, ale dla świata, jak by się nie nazywali, jaki tytuł by mieli. Ich milczenie, złe decyzji wydane wg nie Ducha Świętego pouczeń, wołają o pomstę do nieba. I ta klątwa jest ważna dana przez wybranego syna mojego proroka Cypriana Polaka
Jan Radziszewski2020.04.22 15:17
ot talmudyści żydowscy z zazdrości że szerz się wiara Chrześcijańska opracowali dla potomków Abrahama nie z głównej linii tj Jakubowej - Pisma Koranu tj Talmud dla nie Izraelitów i praktycznie nie różni się + Bowiem Muzułmanów obowiązuje podobnie jak Żydów obrzezanie; obchodzą święto Aszury odpowiednik żydowskiego Jom Kippur Sądnego Dnia - Dzień Pojednania, Dzień Przebłagania; Kurban bajram – święto na pamiątkę ofiary Abrahama z Izaaka, jest również obowiązek czystości – tahara; musi także spełniać określone obowiązki religijne - przepisane praktyki religijne ibadat; Brak kapłaństwa i dlatego nie jest składana Allachowi żadna ofiara, tak jak jest u Żydów, bo po zburzeniu świątyni przez Rzymian nie jest składana Bogu Adonai, ofiara zgodnie z przepisami liturgii ST . Imam zwierzchnik, przełożony religijny, również mułła, podobnie jak rabin nie jest kapłanem, nic Bogu nie ofiarowuje jako dar ofiarny, tylko prowadzi dua - modlitwę, lub recytację Koranu. Dlatego też Imam podobnie jak również Rabin w synagodze, odmawia chutba - modlitwy zbiorowe w której wymienia się imię władcy lub kalifa, recytuje chutba stojąc na podwyższeniu zwanym minbar; Dlaczego nie jest składana ofiara ST? Z chwilą śmierci Jezusa Chrystusa Pana na Krzyżu św. – składanie ofiar z kozłów i cielców straciło jedyny sens, straciło znaczenie i przestało obowiązywać (Hbr. 7,7-12) i od tej pory tylko kapłaństwo NT kapłaństwo ustanowione przez Syna Bożego sprawuje ofiarę Bożą NT wg obrządku Melchizedeka.
STANISLAW2020.04.21 15:56
Czy nie ma tu żadnego śmiałka, który by wyraźnie napisał, że Koran jest tylko tak zwaną świętą księgą, bo faktycznie objawienia Bożego w niej nie ma. Bóg nie mógłby objawiać siebie przeciw Ewangelicznemu Bogu w Trójcy, objawionemy w Synu Jezusie Cjhrystusie, który umarl i zmartwychwstał dla naszego zbaweienia, Bóg z Boga! To trzeba pisać!
Polak2020.04.22 10:18
Ależ biblia jest dokładnie taką samą "tak zwaną świętą księgą" służącą jedynie stworzeniu sztucznego tworu ekonomiczno-politycznego, nie ma tutaj żadnej różnicy.
Jan Radziszewski2020.04.22 15:38
pisałem ci fałszywy polaczku żeś Ruski Durak który nie zna nawet pism Lenina a o Marksie nie doczytłeś że do PIEKŁA się wybierał W jednym z wierszy tak pisze „Tak więc Bóg wydarł mi moje wszystko, w nieszczęściach, ciosach losu. Te wszystkie jego światy, rozwiały się bez powrotu. I nie zostaje mi nic do tej pory, jak tylko zemsta. Chcę sobie zbudować tron na wysokościach. Jego szczyt będzie lodowaty i gigantyczny. Jego wałem ochronnym będzie obłąkańczy strach, jako szczyt najczarniejszej agonii. A kto podniesie na ów tron swój zdrowy wzrok, odwróci się od niego blady i milczący jak śmierć. Wpadnie w pazury ślepej, dreszczem przejmującej śmiertelności, aby jego szczęście znalazło grób”.
ToraToraTora2020.04.21 11:42
Czy mógłbym prosić o te "źródła niechrześcijańskie (pogańskie i żydowskie) szokująco często potwierdzają(ce) istnienie Jezusa"? I ile to jest dla autora "szokująco"?
Stępor2020.04.21 17:38
Nie ma żadnego dokumentu, powstałego w pierwszej połowie I wieku, wtedy kiedy miał on żyć, potwierdzającego w jakikolwiek sposób istnienie Chrystusa. Pierwsze wzmianki - z początków II wieku - poświadczają to wyłącznie pośrednio, bo wspominają o chrześcijanach - jako żydowskiej sekcie. Zatem byli w okolicach roku 100 ludzie, którzy wierzyli w opowieść o Chrystusie, sprzed ca 70-100 lat. Można to oczywiście traktować, jako dowód jego historyczności, ale - jak wspomniałem - pośredni. Dla porównania, wciąż żyją u nas tacy, co uważają, że 80 lat temu Churchill zorganizował zamach na Sikorskiego w Gibraltarze. Czy to dowodzi - pośrednio nawet - historyczności tej teorii? Tak pytam tylko...
Jan Radziszewski2020.04.22 15:46
Otumaniony człowieczek zawsze pod wpływem diabła dojdzie do PIEKŁA na pewno i to cię czeka niedowiarku ! a zastanawiałeś się dlaczego żydzi zostali wymordowani a Jerozolima i świątynia zniszczona "kamień na kamieniu nie pozostał na swoim miejscu" i rozproszeni zgodnie z zapowiedzią Pana i Króla naszego.który osądzi cię nie dalej jak za 3,5 roku bo Apokalipsa wtoku. wydarzeń końca świata
Branicki2020.04.21 11:38
Bardzo mi się podoba to zdanie ze wstępu: "będziemy innym narodem niż Polacy, gdy ulegniemy laicyzacji". Idąc tym tropem, Holendrzy przestali być Holendrami, gdy przeszli na protestantyzm a ostatnio, gdy sie zlaicyzowali, to pewnie przestali być tym czymś, czym zostali, gdy się odholendryzowali pierwotnie przez reformację. Bodakowski w całej krasie. Kabaret Fronda nie zawodzi. PS. Bardzo mi się też podoba ta pewność autora, że Polska sie zlaicyzuje (nie napisał - "jeśli", lecz "gdy" ulegniemy laicyzacji. Dzielę tę pewność.
Profesor2020.04.21 12:44
Holendrów w Holandii niewielu zostało.
Branicki2020.04.21 17:31
To znaczy ilu? Jakieś źródło? Czy tak spod grubego palca, panie profesorze?
Jan Radziszewski2020.04.22 15:30
ot głupi nie długo a Holendrów NIET bo pogibnu w falach oceanu atlantyckiego i ty pewnie wraz z nimi
Lateinos2020.04.21 11:04
Tomasz z Akwinu o Mahomecie: "Głosząc uwolnienie więzów rozkoszy, dał też przykazania zgodne ze swoimi obietnicami, którym to człowiek kierowany własną zmysłowością podporządkuje się bez oporu. Były to nakazy łatwe do przyswojenia, skierowane do ludzi o umysłach nawet niezbyt otwartych. Jednocześnie do swojego nauczania wprowadził wiele nieprawdy, bajek i doktryn najbardziej zakłamanych. Nie przedstawił przy tym żadnych dowodów nadprzyrodzonych, a tylko takie mogłyby służyć jako świadectwa na korzyść boskiej inspiracji jego nauki. Wprost przeciwnie - utrzymywał, że był posłany mocą sił zbrojnych - dowody które niezbicie sytuują go wśród rozbójników i tyranów. Zresztą, ci, którzy wierzyli w niego od samego początku nie mieli nic wspólnego ani z boskim ani też z ludzkim nauczaniem. Byli to ludzie dzicy, mieszkańcy pustyni, którym wiedza o Bogu była absolutnie obca. Ogromna ich liczba wspomagała go zbrojnie w podbojach innych ludów którym siłą narzucał swoje prawo. Żadna z boskich przepowiedni nie świadczy na jego korzyść: wręcz odwrotnie, deformuje on nauczanie Starego i Nowego Testamentu przez cytaty pochodzenia zgoła legendarnego. Równocześnie używając przeróżnych zabiegów uniemożliwia swoim adeptom ich czytanie, gdyż mogłoby wzbudzić ich podejrzenia i przekonać o fałszerstwie" (Summa Contra Gentiles).
ateusz2020.04.21 10:37
"Podczas gdy katolicy przykładają ogromną wagę do krytycznych badań nad Biblią" Ta, krytycznych. To może powiedzcie na początek kto napisał te wszystkie Ewangelie, kiedy, gdzie i w jakim języku? Acha, i dlaczego akurat te 4 konkretne są uważane za prawdziwe, a cała reszta za fejki? Bo wygrały głosowanie? xD
czekista2020.04.21 11:16
Dokladnie, wiekszoscia glosow zostaly usuniete z Ewangelii, bo nie pasowaly do tych wybranych czterech.
Polak2020.04.22 10:16
Nie proste głosowanie, tylko fascynująco skomplikowaną skomplikowaną kampanię agitacji i walk ulicznych.
Jan Radziszewski2020.04.22 15:27
Ruski Durak zawsze się wymądrza i wyje jak wilk jakby napił się szaleju
aspiring educationalist2020.04.21 9:43
Sami oczywiście Koranu nie przeczytaliście, Bodakowski?
Jan Bodakowski2020.04.21 10:00
szyickiej wersji nie, ani po arabsku,
J.P 2020.04.21 10:23
Ale zapewne czytał Pan Pismo Święte, czy taki wniosek jak w tylule nie nasunie się z tej lektury?
Jan Radziszewski2020.04.22 15:25
a co już dobrnołeś na szczyty tzn. awansowałeś w Masonerii - bo na 32 stopniu Islamskie składa się wyznanie wiary tj La illaha ilallach Muhammadum rasul allahi - to wyznanie wiary szahady - której przyjęcie i częste odmawianie, należy do podstawowych obowiązków jakie musi wypełniać każdy wyznawca. Można powiedzieć, że jest to główny dogmat wiary, dla wyznawców proroka Mahometa. Tj. żydzie dla którego Koran również ważny jak Talmud dla żydów