19.04.20, 18:45fot. Cahaya Maulidian, lic. CC BY-SA 4.0 via Wikipedia, zdj. edytowane

Jan Bodakowski: Czy muzułmanie wierzą w tego samego Boga co katolicy?

W ramach ekumenizmu hierarchowie organizują wspólne modlitwy z innowiercami (monoteistami i politeistami). Islam jest niewątpliwie monoteistycznym wyznaniem, jednak czy muzułmanie wierzą w tego samego Boga co my katolicy?

Na to pytanie negatywnie odpowiada francuski ksiądz katolicki Abbe Guy Pages w swojej (wydanej przez wydawnictwo AA) 536 stronicowej książki „Prawdziwe oblicze islamu”. Zdaniem autora pracy muzułmanie wierzą w innego Boga niż katolicy.

Bóg katolików objawia się jako logiczny, racjonalny i sensowny – daje się poznać ludziom w Jezusie, chcąc, by poznawano go rozumem. Bóg muzułmanów nie daje się poznać, jest tajemnicą, jego natura nie jest poznawalna dla ludzi. Islam zakazuje poznawanie Boga na drodze rozumowej, tylko nakazuje ślepe posłuszeństwo wobec Allaha.

Z pracy „Prawdziwe oblicze islamu” wynika, że Bóg katolików stworzył ludzi wolnymi. Allah stworzył ludzi swoimi niewolnikami. Z szacunku dla wolności ludzi katolicki Bóg zbawia tych, którzy dobrze czynili, a potępia tych, którzy grzeszyli i odrzucili miłosierdzie Boże. Allah zbawia lub potępia niezależnie od uczynków.

Islam odrzuca katolicką prawdę, że Jezus był Bogiem wcielonym w człowieka. Autor pracy „Prawdziwe oblicze islamu” uważa, że „Allah nie tworzy relacji osobistej z człowiekiem”, podczas gdy katoliki Bóg, tworząc człowieka inteligentnym i wolnym, na swój obraz i podobieństwo, tworzy z człowiekiem osobistą więź.

Wbrew faktom islam neguje to, że Jezus jest Bogiem, co ciekawe Koran zgodnie z faktami głosi niepokalane poczęcie Jezusa i jego narodziny z dziewicy (choć według Koranu Allah miał spłodzić Jezusa, podczas seksu z Maryją, przybrawszy postać mężczyzny, po stosunku Maryja pozostała dziewicą). Według fałszywej opinii muzułmanów Jezus był tylko prorokiem, który zapowiedział przyjście Mahometa, którego muzułmanie uważają za proroka. Koran zapowiada też, że na końcu świata Jezus zstąpi z nieba, by pokonać siły zła.

Święta księga muzułmanów ma głosić, że Jezus jako niemowlak miał już mówić i namawiać swoją matkę by kłamała. Jezus jako dziecko miał czynić cuda.

Koran neguje śmierć Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie, choć nawet poganie i Żydzi w swoich pismach z epoki potwierdzali fakt ukrzyżowania Jezusa. Koran podobnie jak manichejczycy i dokeryści głosi, że Jezus nie umarł na krzyżu. Według Koranu Jezus po swej śmierci miał być wzięty do nieba. Zdaniem autora pracy muzułmanie głoszą, że to nie Jezus a (będący tajnym agentem Rzymu) święty Paweł założył Kościół.

Kiedy prawdą wiary katolickiej jest to, że Trójca Święta, Koran wbrew faktom głosi, że chrześcijańska Trójca, to Bóg, Jezus i Maryja (w rzeczywistości Trzecią Osobą jest Duch Święty, a nie Matka Boska). Takie stwierdzenie w Koranie świadczy, że ma on związki z żydowską sektą Nazarejczyków – w języku aramejskim duch jest rodzaju żeńskiego, a Nazarejczycy, negując boskość, Jezusa wierzyli, że jego matką jest właśnie Duch Święty (przekonanie takie obecne jest też w apokryfie ''Ewangelia według hebrajczyków”'). Zdaniem muzułmanów chrześcijanie z powodu wiary w Trójcę będą potępieni.

Zdaniem autora pracy Matkę Boską Koran utożsamia z żyjącą 1200 lat wcześniej siostrą Mojżesza. Rodzice Maryi mieli być ze sobą spokrewnieni. W opisach Jezusa i Maryi widać, że autorzy Koranu inspirowali się takimi apokryfami obecnymi u Nazarejczyków jak: ''Protoewangelia Jakuba'', ''Ewangelia Hebrajczyków'', ''Ewangelia dzieciństwa Jezusa według Tomasza Apostoła''.

Według autora pracy islam głosi, że Allah stworzył zło i czyni zło, wyznaczył od początku każdemu jego los (na który ludzie nie mają wpływu), ludzie od początku przeznaczeni do zbawienia lub potępienia – zbawienie jest niezależne od grzechów, a liczy się tylko wiara w Allaha (podobny pogląd głosili niektórzy protestanci), piekło nie jest wieczne, ludzie i aniołowie nie będą żyli wiecznie, wskrzeszone zostaną zwierzęta. W opinii „Prawdziwe oblicze islamu” wśród 99 imion Allaha tworzących islamski różaniec są i te mówiące, że Allah zniewala i jest panem podstępu.

Zdaniem autora pracy islam jest fałszywą religią, przed którą przestrzegał Jezus. Muzułmanie nie mając żadnych dowodów i wbrew opinii biblistów głoszą, że chrześcijanie sfałszowali Biblię (w opinii autora pracy, w Koranie nie ma nic na ten temat, są tylko sierdzenia, że niektórzy z chrześcijan wypaczają sens Biblii).

Gdy Mahomet rozpoczynał swoją działalność cały region Morza Śródziemnego, to te reny, w tym i obszary Afryki i Bliskiego Wschodu, były chrześcijańskie. Likwidacje chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie poprzedziło, to, że chrześcijanie porzucili katolicyzm i popadli w herezje. Syria i Palestyna stały się nestoriańskie, Egipt monofizycki, Afryka Północna popadła w herezje donatyzmu, Hiszpania stała się ariańska. Herezje negowały boskość Jezusa i to, że Bóg stworzył ludzi wolnymi. Podobnie schizma wschodnia poprzedziła upadek Bizancjum.

Jan Bodakowski

Komentarze

Fatim2020.04.21 6:19
Jaki ten pan Bodakowski mądry !!! On wszystko wie ! Niech jeszcze załatwi aby Bóg wykopał niejakiego Allaha z przestrzeni publicznej.Przecież dla pana Bodakowskiego to nic trudnego.Allelluja i do przodu.
sylwe2020.04.20 9:36
NIEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sylwe2020.04.20 9:38
NIEEEEEEEEEE !!!!!!!!
Sympatyk 2020.04.20 3:11
Jan Bodakowski redaktor, napisał artykuł czysto popularyzatorski wykazując tym samym swój bardzo słaby warsztat dziennikarski. To własnie dzięki takim wieszczom dochodziło do nieporozumień, wypatrzeń a co gorsza błędnych interpretacji tekstów źródłowych. A szkoda, bowiem wystarczyło sięgnąć do wspaniałych opracowań z tematów podejmowanych przez ów autora i napisać prawdę. Temat jest tak dalece ambitny, że nawet teza w tytule została fałszywie sformułowana a sam tekst stawia muzułmanów i ich relację do Boga w sposób ekstremalnie radykalny, co można zrobić z każda religią. Tekst zawiera mnóstwo błędów, za które jest mi bardzo wstyd i przykro...
kat2020.04.19 22:41
Allacha - muzulmanskiego Boga przedstawil Tolkien we "Wladcy pierscieni". To Saruman - upadly aniol. On stworzyl sobie armie - muzulmanow - Uruk hai, ale najpierw objawil sie Mahometowi...
A może by tak OBOJĘTNEGO-gośke osr*ć? 2020.04.19 21:27
Moja natura, sierpem obrzezanego skoorvysyna, jest silniejsza od przyzwoitości, więc sr*ć na forum muszę. Już lece, lece, już zadzieram kiece i po forum sr*c lece ░░░░░░░░░░░█▀▀░░█░░░░░░ ░░░░░░▄▀▀▀▀░░░░░█▄▄░░░░ ░░░░░░█░█░░░░░░░░░░▐░░░ ░░░░░░▐▐░░░░░░░░░▄░▐░░░ ░░░░░░█░░░░░░░░▄▀▀░▐░░░ ░░░░▄▀░░░░░░░░▐░▄▄▀░░░░ ░░▄▀░░░▐░░░░░█▄▀░▐░░░░░ ░░█░░░▐░░░░░░░░▄░█░░░░░ ░░░█▄░░▀▄░░░░▄▀▐░█░░░░░ ░░░█▐▀▀▀░▀▀▀▀░░▐░█░░░░░ ░░▐█▐▄░░░░░░░░░▐░█▄▄░░░ ░░░▀▀▄░░░░░░░░▄▐▄▄▄▀░░░ Ty OBOJĘTNY, ta "gośka" to ta na Wyspach na respiratorku, ciągle?
gośka2020.04.19 21:18
wg moich odczuć Duch woli tolerancję niż nienawiść wobec innych wyznań...Bóg dopuszcza różnice w poznaniu Go...Arabowie mają po prostu mniejszą ujawnioną prawdę...my katolicy poznaliśmy Boga całego jako 3-osobową Rodzinę
komandor2020.04.19 20:07
Krótko.Islam to ideolodia.Islam to religia szatana.Niech ich piekło pochłonie.
A może by tak OBOJĘTNEGO osr*ć?2020.04.19 19:54
Moja natura, sierpem obrzezanego skoorvysyna, jest silniejsza od przyzwoitości, więc sr*ć na forum muszę. Już lece, lece, już zadzieram kiece i po forum sr*c lece ░░░░░░░░░░░█▀▀░░█░░░░░░ ░░░░░░▄▀▀▀▀░░░░░█▄▄░░░░ ░░░░░░█░█░░░░░░░░░░▐░░░ ░░░░░░▐▐░░░░░░░░░▄░▐░░░ ░░░░░░█░░░░░░░░▄▀▀░▐░░░ ░░░░▄▀░░░░░░░░▐░▄▄▀░░░░ ░░▄▀░░░▐░░░░░█▄▀░▐░░░░░ ░░█░░░▐░░░░░░░░▄░█░░░░░ ░░░█▄░░▀▄░░░░▄▀▐░█░░░░░ ░░░█▐▀▀▀░▀▀▀▀░░▐░█░░░░░ ░░▐█▐▄░░░░░░░░░▐░█▄▄░░░ ░░░▀▀▄░░░░░░░░▄▐▄▄▄▀░░░ Właśnie wydalam ostatnie szare komórki.
anonim2020.04.19 19:54
Bodakowski masz mały problem - Pan Jaweł Drugi odwiedził meczet honorując innego boga i jego proroka mahometa, trudno coś wam ustalić jedną linię i twoje uwagi przy takim ałtorytecie psu na dudę.
Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY2020.04.19 19:36
Totalny bełkot teologiczny. Np. jak można twierdzić, że "muzułmanie wierzą w innego Boga niż katolicy", równocześnie mając w swojej doktrynie, że Bóg jest TYLKO JEDEN. Logiczne zatem jest, że albo to ten sam Bóg, albo nie istnieje. A skoro nie istnieje to trzeba to wyraźnie napisać, no i nie pisać imienia nieistniejącego boga z dużej litery. Dalsze "rozważania" których przedmiotem jest nieistniejący bóg, w sposób oczywisty są pozbawione sensu.
Styki2020.04.19 20:27
Należy porównać Boga w Trójcy Jedynego z Allahem, aby wyciągnąć stosowne wnioski. Ja wiem ,ze to nie na Twoja glowe , ale staraj sie.
Styki2020.04.19 20:31
Troche Ci jeszcze podpowiem zebys nie bladzil Przykładowo muzułmanie twierdzą, iż szanują Jezusa jako proroka. Ale czy koraniczny Isa ma coś wspólnego z Jezusem Chrystusem (po arabsku: Yasu al-Masih يسوع المسيح)? Otóż: – Isa nie jest Synem Allaha; – Isa nie jest Allahem; – Isa nie został ukrzyżowany; – Isa nie zmartwychwstał; – Isa nie odkupił grzechów.
Styki2020.04.19 20:37
Jesli to zrozumiales to jeśli porównamy doktryny, zauważymy, że islam stoi w kontrze do chrześcijaństwa. Wiara chrześcijan w Trójcę i bóstwo Jezusa Chrystusa to szirk, najgorszy czyn według islamu
Styki2020.04.19 20:41
Słowa Jezusa Chrystusa nie pozostawiają wątpliwości: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). „Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie” (J 14,11). „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).
Styki2020.04.19 20:43
Jak to ogarniesz to zglos sie , pomoge Ci dalej.
Marek2020.11.1 19:57
Dlatego właśnie, że Bóg jest jeden to Allah jest bożkiem, bóstwem fałszywym a raczej złym duchem pod niego podszytym.Objawił się tylko jednemu facetowi i to o wątpliwym morale. Kościół katolicki nie uznaje objawień prywatnych gdy nie są potwierdzone przez podobne u innych osób na przestrzeni wieków
Mordka2020.04.19 19:33
Brawo panie Janie ,ja pan pisze to mi stanie, Głębia i przenikliwość tego artukułu powala Naukowcy i duchowni różnych wyznań w potężnych Księgach starali sięwyjaśnić różnice w podejściu d o Boga w islamie i chrześcijaństwie a Pan szast-prast I wszysko proste...... Brawo Mistrzu 🕌🕌🕌.
Lew Nikołajewicz2020.04.19 19:26
"Bóg katolików objawia się jako logiczny, racjonalny i sensowny" - powiedział ksiądz katolicki "Wbrew faktom islam neguje to, że Jezus jest Bogiem" - ciekawe jakie to "fakty"? Równie dobrze muzułmanin mógłby powiedzieć: "Wbrew faktom chrześcijaństwo wynosi Jezusa do rangi boga". "Zdaniem autora pracy islam jest fałszywą religią" - No pewnie, tylko autor dowodzi tego na podstawie chrześcijańskich dogmatów "Muzułmanie nie mając żadnych dowodów i wbrew opinii biblistów głoszą, że chrześcijanie sfałszowali Biblię" - ojojoj! Źli muzułmanie nie szanują "prawd wiary" naszej religii. Niby my nie szanujemy ich "prawd wiary", ale nasze są przecież prawdziwe, bo tak mówi nasza religia i nasz papież (nie ten franciszek-lewak)
J.P2020.04.20 7:55
Zobacz ile masz minusów a ile kontrargumentow, to świadczy o tym, że masz rację. Bo nie da się z tym dyskutować, te minusy to wyrazy złości i niczego więcej.
Purim po \\305\\274ydowsku2020.04.20 8:55
Bzdura. Totalna bzdura.
legrandbleu2020.04.20 10:42
Jak to - a gdzie Brama, Wisznu i Siwa ? A to oni nie są tymi najprawdziwszymi ?:) A Swarożyc ? A gdzie Perun ?
man.of.Stagira2020.04.19 19:24
Odpowiedź jest prosta i nie wymaga głębszych ANALIZ. NIE wierzymy w tego samego Boga! POWÓD jest ten sam dla którego w islamie i judaizmie rabinicznym n i e ma TEOLOGII. . tyle
Vivian Darkbloom2020.04.19 19:00
Bardzo głęboki artykuł. Jak jednak odnosi się to kwestii wyborów forsowanych przez kurdupla, która to kwestia jest przecież zdecydowanie najważniejsza dla polskiego katolicyzmu? Niech autor nie sieje zamętu i pozwoli ludziom skupić się na tym, co ważne! Polaku i Katoliku: idź na wybory!
Leszek2020.04.19 18:54
W Lucyfera wierzą, co w nocy nie widzi. Wymysł gawiedzi żydowskiej.