20.01.20, 18:00(fot. pixabay)

Jan Bodakowski: Poznaj najpopularniejsze antykatolickie mity

Środowiska antykatolickie nieustannie w swojej propagandzie szerzą te same antykatolickie mity, pomimo że wielokrotnie udowodniono, że są one nieprawdziwe. Owe mity antykatolickie są popularne dzięki temu, że sieć lewicowych kłamstw oplotła media, popkulturę, a nawet ''edukację''. Dodatkowo wiele osób w wyniku swojej ignorancji, wynikającej z posoborowej polityki ukrywania prawdy o nauczaniu Kościoła przez hierarchów, wierzy w te antyklerykalne zabobony. Warto więc nieustannie przypominać jak jest prawda i jak są z nią sprzeczne antykatolickie mity. Pomóc w tym może wydana staraniem inicjatywy ewangelizacyjnej „Wejdźmy na szczyt” książka „Kościół oskarżony” autorstwa Marka Piotrowskiego.

 

Popularnym antykatolickim kłamstwem, rozpowszechnianym w celu wykreowania nieprawdziwego wizerunku katolicyzmu jako religii przeciwnej nauce jest kłamstwo o tym, że Kościół katolicki zabraniał sekcji zwłok – w rzeczywistości sekcje nie były zakazane, sekcje prowadzono w celach naukowych i w postępowaniu sądowym. Zakazano tylko gotowania ciał rycerzy zmarłych podczas krucjat – trupy gotowano, bo łatwiej było do Europy przetransportować wygotowane szkielety. Karani byli też ci, którzy kradli zwłoki z cmentarzy.

 

Jeden z antykatolickich mitów głosi, że Kościół katolicki jest wrogiem wolności. Dowodem na to ma być rzekomo Syllabus Błędów Piusa IX. W rzeczywistości w tym (pastoralnym, a nie dogmatycznym — czyli takim, którego nieoficjalną doktryną Kościoła) dokumencie nie ma potępienia „wolności słowa, prasy, odkryć naukowych. Nie ma też tam postulatów […] władzy papieża nad wszelką władzą cywilną i państwową”. Według Syllabusa Kościół uznaje za szkodliwe, ale nie zakazane, wierzenie w fałszywe religie. Wbrew kłamstwom lewicy Kościół nie chciał narzucać wiary, tylko był za wolnością wyznania i likwidacją przymusu państwowego w kwestiach wiary.

 

Kolejny antykatolicki mit głosi, że dogmat o nieomylności papieża w katolicyzmie oznacza, że papież we wszystkich dziedzinach ma zawsze rację. W rzeczywistości tak nie jest (papież Franciszek nie jest nieomylny w kwestii klimatu czy uchodźców). W rzeczywistości taki dogmat dotyczy kwestii prawd wiary i moralności, a nie innych tematów. Wbrew antyklerykałom ogłoszenie tego dogmatu w 1870 roku nie było rewolucją, taka wiara w Kościele istniała od czasów apostolskich.

 

Należy też pamiętać, że „nieomylność papieska nie oznacza, iż cokolwiek papież powie, jest nieomylne. Przeciwnie — formuła nieomylności (tzw. ex cathedra) jest wykorzystywana bardzo rzadko (w ciągu ostatnich 150 latach papieże wykorzystali ją zaledwie dwa razy)”.

 

Mity antykatolickie głoszą, że katolicy mają na sumieniu straszliwe zbrodnie. Jedną z nich miała być rzeź hugonotów. W rzeczywistości od 1562 do 1598 trwała we Francji wojna religijna. W noc świętego Bartłomieja 24 sierpnia 1572 roku zabito 3.000 hugonotów. Lud spontanicznie wybił kilka kolejnych tysięcy. Francuskim katolikom trudno się dziwić. Wcześniej hugonoci zniszczyli 20.000 kościołów, 2.000 klasztorów, oraz kilka katolickich szpitali. Hugonoci zamordowali też 4.000 zakonników i zgwałcili 2.000 zakonnic. Ich celem było przejęcie władzy i wymordowanie katolików. W swej nienawiści do katolików nie byli odosobnieni wśród protestantów – Kalwin nauczał, że kto nie chce zabijać katolików, ten jest zdrajcą.

 

Jedną z rzekomo niewinnych ofiar katolików miał być Jan Hus (skazany na śmierć na soborze zwołanym przez antypapieża Jana XXII). Warto pamiętać, że Jan Hus prześladował odmiennie myślących od niego wykładowców uniwersyteckich, wypędził z Pragi wykładowców cudzoziemców i 5.000 studentów cudzoziemców. Namówił też króla Wacława, by ten grabił majątki biskupów, więził, okradał i torturował proboszczów krytykujących przeskandowania, oraz zabijał przeciwników husytyzmu. W czasie wojny z husytami husyci sadystycznie mordowali księży katolickich.

 

Heretykom nie podoba się w między innymi w Kościele katolickim to, że Kościół opiera się na Tradycji. Role tradycji starają się też podważać heretycy posoborowi działający wewnątrz Kościoła. Ograniczenie się do Biblii jest jednak sprzeczne z nauczaniem pierwszych chrześcijan. Apostołowie tradycje otrzymali od Jezusa, od początku była podstawą i źródłem wiary oraz zasad postępowania. Wbrew posoborowym heretykom Drugi Sobór Watykański potwierdził „zadanie autentycznej interpretacji Słowa Bożego spisanego czy przekazywanego przez Tradycje, powierzone zostało Urzędowi Nauczycielskiemu Kościołom, który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa”.

 

Jednymi z bardziej wymyślnych antykatolickich mitów są te, które zarzucają Kościołowi katolickiemu wrogość wobec polskich aspiracji niepodległościowych. Tymczasem w czasie powstania styczniowego w 1863 roku papież polecił, by modlono się za Polskę, uznawał naród polski za katolicki, krytykował Rosję za prześladowanie Polaków i Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim – co spotkało się z potępieniem ze strony Rosji i Prus. Pożywką dla antykatolickich mitów jest to, że papież zabronił kapłanom udziału w walkach, potępił działania lewicy, wątpił, że powstanie może przynieść Polakom pozytywne skutki.

 

Jan Bodakowski

Komentarze

Jan Radziszewski2020.01.22 12:04
A nie przyszło ci do głowy że Nierządnicą jest Pogański bałwochwalczy Rzym czy obecnie Satanistyczne państwa ROSJA i USA Izrael UE Islam żydzi /J 19,15) ect tj wszyscy którzy są Niewolnikami Lucyfera /Ap 12,3 nnn ; Belzebub Bestia z morza 13,1 nn) Ap 17:8 8. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć
RHQQ22020.01.22 4:14
Sprawdzam dalej: Bodakowski: "Jednymi z bardziej wymyślnych antykatolickich mitów są te, które zarzucają Kościołowi katolickiemu wrogość wobec polskich aspiracji niepodległościowych." Pomijajac fakt, że nic by nie byłoby polskich aspiracji niepodległościowych gdyby nam wczesniej Kosciół niepodległości nie odebrał, ale jak ktoś sie zastanawia jak nas później wspierał to polecam zapoznanie się z encykliką Cum primum Grzegorzaa XVI, który potępił nasze powstanie i nakazał posłuszeństwo carskiej Rosji, w której łapy wepchnął nas jeden z poprzedników: "Nie ma bowiem władzy, jak tylko od Boga, te zaś które są, od Boga ukształtowane są. Dlatego kto władzy opór stawia, Bożemu rozkazowi opór stawia." Jak to literacko napisał w Kordianie Słowacki: "No, mój synu, idź z Bogiem, a niechaj wasz naród Wygubi w sobie ogniów jakobińskich zaród, Niech się weźmie psałterza i radeł i sochy… [...] Na pobitych Polaków pierwszy klątwę rzucę. Niechaj wiara jak drzewo oliwkowe buja, A lud pod jego cieniem żyje"
leszczyna2020.01.22 12:19
Kościół nam niepodległości nie odebrał. Parafraza: "Jeszcze Polska nie zginęła, ale mówiąc szczerze, co nam własna niemoc wzięła, nigdy nie odbierzem."
Darek2020.01.22 15:05
No nie mogę się zgodzić i popieram tezę @RHQQ2. Niepodległość straciliśmy przez konfederację targowicką której pomysłodawcami byli między innymi przedstawiciele ludzi kościoła, a główną rolę odegrał papież poprzez swoją nuncjaturę i biskupów. Przecież konfederaci to prawie sami biskupi i nuncjatura apostolska działająca w imieniu papieża. Po ogłoszeniu rozbiorów we wszystkich dotąd polskich kościołach zabiły dzwony i odbyły się msze dziękczynne. Papież poparł rozbiory nie tylko przez swoich przedstawicieli ale także osobiście w liście do carycy Katarzyny.
Janka2020.01.26 8:36
Rola Kościoła, papieża i biskupów w utracie naszej niepodległości była bardzo duża jednak, choć zgadzam się że Kościół był jednym z beneficjentów i prowodyrów ale nie jedynym.
RHQQ22020.01.22 3:54
Sprawdzam: Bodarkowski pisze: "Wbrew kłamstwom lewicy Kościół nie chciał narzucać wiary, tylko był za wolnością wyznania i likwidacją przymusu państwowego w kwestiach wiary." Papież Pius VII pisał za to tak: "Nowym źródłem silnego bólu zadanego Naszemu sercu, który przyznajemy, sprawia Nam najwyższą udrękę, przygnębienie i mękę, jest dwudziesty drugi artykuł konstytucji. Nie tylko zezwala się na wolność wyznania i sumienia, by użyć słów samego artykułu, ale obiecuje wsparcie i ochronę tej wolności, oraz sług tego, co nazywa się kultami. (...) Jest to wyraźnie tragiczna i zawsze godna potępienia herezja" (List apostolski do biskupa Troyes) Grzegorz XVI w encyklice Mirari vos: "Z tego to zatrutego źródła indyferentyzmu pochodzi owa fałszywa i absurdalna maksyma, albo raczej majaczenie, że wolność sumienia winna być nadana i zagwarantowana każdemu. Błąd ten należy do najbardziej zaraźliwych, a drogę mu przeciera owa wolność wyrażania opinii, absolutna i bez ograniczeń, która, dla zniszczenia Kościoła i państwa, wszędzie się szerzy, a którą pewni ludzie, poprzez swoje zuchwalstwo, nie boją się przedstawiać jako korzyść dla religii. [...] ponieważ z doświadczenia wiadomo, że od najdawniejszych czasów państwa, które słynęły z bogactw, potęgi i chwały, jedną tą chorobą, nieograniczoną wolnością słowa, samowolą zgromadzeń i żądzą nowości, przywiedzione zostały do upadku." Pius IX w encyklice Quanta Cura: "Dokładnie wiecie, Czcigodni Bracia, że nie brakuje dziś ludzi, którzy wnoszą do społeczeństwa bezbożną i absurdalną zasadę naturalizmu, jak to nazywają, i mają odwagę nauczać: „że najlepsze urządzenie państwa i w ogóle postęp społeczny wymagają tego, by społeczność ludzka była zorganizowana i rządzona bez żadnego względu na religię, tak jakby ta w ogóle nie istniała, lub przynajmniej, bez czynienia żadnej różnicy między różnymi religiami, między religią prawdziwą a fałszywymi”. Co więcej, wbrew nauczaniu Ewangelii, Kościoła i świętych Ojców, nie boją się oni twierdzić, że „najlepszym rządem jest ten, który nie nakłada na władze obowiązku powstrzymywania gwałcicieli religii katolickiej sankcjami karnymi, chyba że wymaga tego porządek publiczny." Raz jeszcze przypomnijmy słowa Bodakowskiego, bo to epickie: "Wbrew kłamstwom lewicy Kościół nie chciał narzucać wiary, tylko był za wolnością wyznania i likwidacją przymusu państwowego w kwestiach wiary."
Mnie nie ugotowali2020.01.22 1:19
Jakim debilem trzeba być żeby pisać, że "popularnym kłamstwem jest" to, że katolicy się gotowali w rosole? Wszyscy wiedzą, że krucjaty ustały bo krzyżowcy nawzajem się ugotowali i zjedli. Ciekawe tylko skąd mieli na to opał i wodę na pustynnych terenach? Ten pan Bodakowski miał chyba jakąś wizję po zażyciu większej ilości wody ognistej. ... Bo jak inaczej tłumaczyć głupoty, które wypisuje?
katolik2020.01.22 1:23
Po prostu polemizować on potrafi tylko z własnymi urojeniami, a co ma zrobić? Z faktami już się nie da więc ich nie przytacza, proste.
leszczyna2020.01.22 11:48
To się fachowo nazywało Mos Theutonicus, to nie brednie Bodakowskiego.
Darek2020.01.22 15:12
koledze/koleżance chyba chodziło jednak o to że ten zwyczaj już i tak nie był praktykowany za bardzo, ale oczywiście masz rację że tego przede wszystkim dotyczył zakaz. Z kolei sobór laterański IV już zakazał chirurgii - ok nie całkowicie, ale zakazał takich praktyk wśród duchownych, a trzeba pamiętać że wówczas większość lekarzy stanowiły właśnie osoby duchowne, sekcja zwłok to rodzaj zabiegu chirurgicznego więc to też dodatkowe ograniczenie dla medycyny. Na szczęście dosyć często te zakazy ignorowano.
katolik2020.01.22 0:27
https://www.eprawda.pl/zbrodnie-kosciola/ To najczęstsze realne zarzutym a nie urojone mity mitomana Bodakowskiego.
leszczyna2020.01.22 1:01
Szkoda, że tak mało jest tam materiałów źródłowych, a w roli śródtytułów pojawiają się teksty niewiadomego pochodzenia. To obniża wartość tego elaboratu. Np. dlaczego Pius V i bitwa pod Lepanto to zbrodnie Kościoła? Rzeź Konstantynopola to rozumiem, choć nie znalazłam tego przypadku w polecanej pracy, ale Lepanto? Znikoma jest wartość informacyjna poniższego fragmentu, raczej świadczy o autorze "Zbrodni Kościoła" niż o rzeczonych jego zbrodniach: "Co zaś czynili papieże, to powtarzali biskupi, opaci. Byli oni synami, braćmi, kuzynami świeckich przedstawicieli szlachty, nie mniej pazernymi i żądnymi władzy niż ta ostatnia, zapewne też równie znienawidzonymi, o czym świadczą częste w średniowieczu morderstwa spotykające biskupów i opatów, wojny przeciw klechom i polowania na nich, a także niezliczone dokumenty literackie." I ani jeden dokument literacki nie tylko nie przytoczony, ale nawet nie wskazany. Koniec komentowania. Przedstaw coś lepszego w antykatolickiej materii.
katolik2020.01.22 1:21
To tylko opracowanie na podstawie samej książki, w której znajdziesz już fragmenty tekstów źródłowych. Informacja jest przecież jasno podana pod artykułem. Autor udowadniał nawet te zarzuty przed sądem w Norymberdze i sąd uznał jego racje. Ale sądy wiadomo - kasta, więc najlepiej weryfikować samemu jak się ma jakiekolwiek wątpliwości. Jednak jeśli interesuje cię bardziej naukowe wydanie to wraz z pełną bibliografią znajdziesz w innym dziele tego samego autora "Kryminalna historia chrześcijaństwa", niestety w Polsce wydano dotąd tylko pierwszych 5 tomów z różnej jakości tłumaczeniem. Ja przeczytałem 3 z 10 tomów w wersji angielskiej i chyba pozostałe 7 sobie odpuszczę, bo z bólem się to czyta ogromnym. Nie stworzono chyba dotąd lepszego i bardziej kompleksowego opracowania, więc raczej nie przedstawię nic lepszego, a tego jest aż nadto. Pozdrawiam serdecznie i spokojnej nocy życzę!
leszczyna2020.01.22 12:16
Witam po nocy spędzonej nad fizyką z synem, gdzie wszystko trzeba było wyliczyć, wykazać, dokładnie uzasadnić i sformułować. Tak powinno też być w publicystyce. Miałam wiele razy do czynienia z materiałami źródłowymi zwłaszcza z historii, i wiem, że twierdzenia należy rzetelnie uzasadniać. Nie znam dzieł Deschnera, czytałam natomiast komentarz do nich na Apologetyce, gdzie są negatywnie ocenianie ze względów warsztatowych. I tu jest problem znany mi niejednokrotnie z ideologicznych polemik: rzetelność wykorzystania bazy źródłowej. Jeśli Deschner przytacza jakiś cytat, a jego oryginalna treść znaczy co innego, to mamy kłopot. Jego antykatolicyzm jest dominujący. To nie znaczy, że posługuje się wyłącznie fałszem, ale taki kryształowy nie jest. Z kolei wyrok sądowy to jedno, a ocena jakości publikacji to drugie. Ja mam swoje spostrzeżenia co do zbrodni kościelnych, to, co pisze wyżej Bodakowski, jest wodą na młyn antykatolików, ja bym inaczej temat ujęła, choć zapewne oberwałabym od obu stron, jak niejeden raz już było. Wzajemnie pozdrawiam!
katolik2020.01.22 15:52
Niestety nie istnieja ludzie obiektywni to i ich dzieła nie mogą byc w 100% obiektywne, jednak nie spotkałem się z bardziej rzetelnej i kompleksowej pracy od obszernego opracowania Deshera. Zawsze jeśli pojawią się wątpliwości co do rzetelności to w dobie internetu w parę minut, czasem kilkanaście można zweryfikować niemal każdy fragment czy zarzut. omawianie zbrodni zawsze jest wodą na młyn obu stron - zwolenników sprawców po równi ze zwolennikami ofiar, którzy owe zbrodnie potępiają - to normalne.
leszczyna2020.01.22 23:33
Owszem, zbrodnia to temat obustronnie angażujący, ale mnie bardzo złości prymitywne podejście katolickich apologetów, którzy ślizgają się po temacie zamiast go jasno przedstawić. Przykładem wpis Bodakowskiego o rzezi hugenotów, która jawi się jako incydent wieloletniej wojny ze stosunkowo niedużą, bo tylko 3-tysieczną liczbą ofiar. I dalej: "Lud spontanicznie wybił kilka kolejnych tysięcy. Trudno się dziwić francuskim katolikom." Bo tamci też mieli wiele na sumieniu. Tymczasem brak informacji, jak to tego doszło, i na ile Kościół ponosi za to odpowiedzialność, a jaki był udział katolickiej władzy królewskiej, która postępowała zgodnie z wolą Kościoła albo nie. Po prostu, należało się paskudnym hugenotom. Ani historii, ani refleksji nad nią, tylko tępa apologetyka po stronie "naszych".
Yoshka2020.01.23 14:15
Co do jednej rzeczy stanę w obronie Bodakowskiego - brak informacji, jak to tego doszło jest zrozumiały w tak krótkim artykule traktującym o złożonej historii, oczywiście konkluzja "Trudno się dziwić francuskim katolikom" to odrażające draństwo.
Yoshka2020.01.22 0:18
"Nie jestem kacerzem, bo mam żonę i śpię z nią, mam dzieci i jem mięso, kłamię, przeklinam i jestem wierzącym chrześcijaninem, tak mi dopomóż Bóg!" Oto słynne katolickie wyznanie wiary lojalnego Kościołowi sprzed niespełna 2 stuleci. Kłamstwo i przeklinanie rozumiem, definiują katolika z zasady, ale powiedzcie mi o co wam katolicy chodzi z tymi wegetarianami?
Urszula2020.01.21 13:54
""Przepraszamy za wszelkie krzywdy wyrządzone przez Kościół. Przepraszamy w imieniu wszystkich chrześcijan za wyrządzone przez nas zło w każdej formie. Żałujemy, że przedstawiciele Kościoła złamali przysięgę posłuszeństwa wobec Bożych przykazań" - głosi przesłanie, które zostało w niedzielę odczytane w parafiach w całym kraju. Chodzi o parafie w Rwandzie. Gdyby KK nie był winien to nie przepraszałby bo do przepraszania jest bardzo oporny.
Janka2020.01.21 13:58
Ale gdyby papież miał przeprosić za wszystkie zbrodnie Kościoła Katolickiego to na same przeprosiny nie starczyłoby mu pontyfikatu, nie miałby kiedy przyjmować datków.... To znaczy tych... pielgrzymów, oczywiście pielgrzymów.
Darek2020.01.21 14:01
Irlandczyków i Indian obu Ameryk przeprosił w 2015 roku, ale tylko ogólnie. Odmówił przeprosin wobec Indian Kanady, bo tam sprawa kościelnych zbrodni jest najwyraźniej zbyt świeża - ostatni katolicki ośrodek eksterminacji Indian zamknięto dopiero w 1996 roku.
Dell2020.01.21 14:59
Zwłaszcza polski Kościół jest oporny. Ileż to lat musiało minąć od 1 września 1939 zanim polscy biskupi, przeprosili niemieckich, nieprawdaż? A ruskich do tej pory nie przeprosili...
Darek2020.01.21 15:55
Też mi się nie podoba, że jak już przepraszają to zawsze w czyimś imieniu i tych którzy sami powinni przepraszać. Ale to o czym piszesz nie miało formy przeprosin, a przyznania się w nieswoim imieniu do rzekomej winy "wybaczamy i prosimy o wybaczenie" - tu słowo przepraszam nawet nie padło, choć sam fakt uwazam za haniebny i niestosowny. Ale nic nowego, kościół katolicki zawsze działał przeciwko Polsce i Polakom, taka juz tradycja, a cięzko o bardziej konsekwentną w tradycji organizację.
leszczyna2020.01.21 17:16
Co wrogiego Polsce widzisz w liście biskupów do niemieckich w latach 60-tych?
Yoshka2020.01.21 18:22
Jakkolwiek ciężko mi się z komuchami utożsamiać, to mam podobne zarzuty jakie kierowali komuniści. Cóż Hitlera narodowy (a jakże) program walki z rakiem płuc i zakaz palenia w miejscach publicznych też popieram, jakoś muszę z tym żyć. Nie uważam żeby Polacy byli zobligowani do przepraszania Niemców za konsekwencje II wojny światowej po prostu - nie umniejszając cierpień wysiedlonych Niemców to jednak w tym starciu Polska była ofiarą nazistowskiej III Rzeszy i Słowacji oraz ZSRR, a nie sprawcą. Zrozumiałbym jeszcze gdyby to było skierowane do Żydów, ale do Niemców? Po prostu nie mieści mi się to w głowie - choć doceniam pozytywne skutki polityczne to uważam ten list za nieetyczny, nawet jeśli politycznie korzystny to nadal nieetyczny.
leszczyna2020.01.22 0:28
Ale to była odpowiedź na wcześniejsze niemieckie przeprosiny z 1961r. i prośbę o pojednanie, kierowanie do polityków niemieckich wezwań do zaprzestania negowania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Poza tym rzecz rozgrywała się między uczestnikami Soboru Watykańskiego II. Dzięki polskiemu listowi otworzyła się droga do dyplomatycznego załatwienia granicy w 1970r. Czy Polska poniosła realną stratę przez ten biskupi list z 1965 r.? Czy uprawiony jest sąd @Darka, że "kościół katolicki zawsze działał przeciwko Polsce i Polakom"? Jako Polka nie czuję się poszkodowana działaniami biskupów zarówno niemieckich, jak polskich.
Yoshka2020.01.22 2:33
Wiem to wszystko. I nie "realnej" straty Polska nie poniosła, w sensie materialnej. Po prostu uważam że prośba o wybaczenie, a tym bardziej w imieniu Polaków, z którymi nie było to w żaden sposób uzgodnione była nie na miejscu w tej konkretnej sytuacji. Wiem, mnie na historii też uczono że to był milowy krok na drodze ku pojednaniu itd. Nie wierzę w to po prostu. Milowym krokiem była ekonomia i polityka która to wymusiła. A sprawa granicy nadal nie jest załatwiona. Układ o przyjaźni i granicach to nie to samo co traktat pokojowy, a takiego nie mamy. Po II wojnie św. tylko Polska-Niemcy i Rosja-Japonia nie mają uregulowanej sprawy granic. A co do opinii Darka "kościół katolicki zawsze działał przeciwko Polsce i Polakom" wydaje mi się jak najbardziej uprawniony. Nawet w czasach PRL Wyszyński i Kościół zdradził nas i przehandlował z komunistami w zamian za nieruchomości i pieniądze. Biedna ta Polska że w okół sami wrogowie, ale żaden wróg nie był nam nigdy tak straszny jak Kościół Katolicki. Nie utożsamiaj proszę tylko KK z religią bo to zupełnie różne pojęcia. Uważam, że wiara człowiekowi sama w sobie nie tylko pomaga, ale wielu ludziom jest niezbędna do normalnego funkcjonowania. Samo chrześcijaństwo w ujęciu biblijnym jest przecież pozytywne. Niestety KK to organizacja nastawiona tylko na zysk i władzę, wykorzystująca tak wiernych jak i porządnych kapłanów, bo takich też wielu spotkałem. Najgorszą rzeczą prócz zagłady cywilizacji europejskiej jaką według mnie uczynił Kościół to nie te niezliczone mordy, inkwizycja itd, ale zawłaszczenie dziecięcych umysłów i wdrukowanie dziesiątkom już pokoleń ślepej, dogmatycznej wiary, co ma przełożenie na całokształt naszej mentalności. Gdyby chrzczono ludzi dorosłych i świadomych sam bym temu przyklasnął, ale zbrodnia na umyśle i rozumie jest według mnie większą niż te wszystkie masowe mordy, wywołane epidemie, antysemityzm i inne -izmy katolicyzmu, protestantyzmu zresztą również. Dobranoc.
leszczyna2020.01.22 11:40
Dzień dobry! Dziękuję za post o bardzo późnej porze, za kontynuację dyskusji. Ja zupełnie inaczej widzę dzieje Europy. Nie wiem, jaką cywilizację zniszczył chrześcijański Kościół, którego zakonnicy jako skrybowie uratowali wiele antycznych dzieł, np. benedyktyni mają tu wielkie zasługi. Chrzest dorosłych jest często popierany przez przeciwników Kościoła, ale to właśnie wtedy, gdy chrzczono dorosłych, w starożytnych czasach, chrześcijaństwo stało się religią panującą, a reprezentowali je zwykle ci, którzy przeszli z pogaństwa i stali się jego wrogami. Edukacja jest ważna, i dlatego każda grupa ideologiczna się o nią bije. To nie chrzest dzieci je wypacza, ale treści, jakie są potem przekazywane. Jeśli wychowywane jest w ślepej wierze, to nieważne, jaka to wiara, ale jej ślepota. Jeśli komuś się wpiera, że człowiek pochodzi od małpy i że nie warto wydawać pieniędzy na debili, co słyszy np. Anna Dymna z powodu opieki nad ludźmi upośledzonymi, to bez znaczenia, czy to głosi religijny fanatyk czy zaciekły ateista. Fanatyzm, zaciekłość, wrogość, szczucie, to jest problem, nie wiara czy niewiara w Boga takiego czy innego. Zagrożenia katolickiego w dziejach Polski nie widzę. Nie sądzę, że gdybyśmy byli muzułmanami i poddanymi sułtanowi, w razie klęski pod Wiedniem, wiodłoby się nam jako Polakom lepiej. Trafna wydaje mi się za to sentencja z Kaczmarskiego: "Wymienimy na walutę honor i pokutę". Jakość katolicyzmu to problem, nie sam katolicyzm jako taki. Dla mnie. Pozdrawiam i dziękuję :)
Yoshka2020.01.22 16:14
Dzień dobry! Na początek pozdrawiam, Równa z Ciebie Kobitka ;) Mało z kim tu się da merytorycznie podyskutować, traktuję frondę raczej jako portal humorystyczny niż platformę dyskusyjną, jesteś bardzo miłym zaskoczeniem i świetną rozmówczynią. Ja tam najchętniej rozmawiam z ludźmi o innych niż moje poglądach, bo gotowanie się we własnym sosie to nie dyskusja tylko prawie jak gadanie do siebie - bezproduktywne.
Yoshka2020.01.22 16:16
Jaką cywilizację zniszczył kościół? Rzymską - kulturę i filozofię grecką oraz rzymskie prawo. część zostawił, bo sam nic lepszego nie umiał stworzyć, ale to co zostawił popsuł niestety. Oczywiście że kiedy zdominował wszystkie dziedziny życia to i w kosciele znalazły sie dobre dusze.
leszczyna2020.01.22 23:14
Ojej, widzę, że opozycja antykościelna dzieli się wewnętrznie: Ty twierdzisz, że Kościół zniszczył Rzym, inni twierdzą, że go przejął i chrześcijaństwo jest konkretnym dziedzictwem Cesarstwa Rzymskiego. Co więcej, jest tworem tegoż, bo za głównego animatora chrześcijańskiego uznaje się cesarza Konstantyna, par excellence twórcę papiestwa.
Yoshka2020.01.23 3:06
Konstantyn jest postacią zagadkową i niejednoznaczną, tak jak motywacje, które nim kierowały. Nie jest prawdą twierdzenie, jakoby Konstantyn ochrzcił Imperium i uczynił chrześcijaństwo religią państwową, choć zainicjował ten proces i niejako wymusił kodyfikacje doktryny, ale nie podniósł ręki na pogaństwo (jakos mi nie leży ten termin bo jest nacechowany pejoratywnie). Do samego końca prowadził politykę tolerancji religijnej. Chrześcijanie też byli w sporej części Rzymianami, co nie przeszkadzało im walczyć z Rzymem. Kościół najpierw osłabił i kompletnie zdestabilizował Cesarstwo, potem je przejął, a na koniec zniszczył. Ciężko sobie wyobrazić jak mogłoby sprawnie funkcjonować państwo, targane wszechobecnymi zamachami terrorystycznymi, którego urzędnicy nie posiadają praktycznie żadnego wykształcenia a władza to połączenie dyktatury wojskowej z fanatyzmem religijnym, bez szkół, bilbiotek, uniwersyetów, bo większość spaliły hordy dzikich chrześcijan oczekujcy rychłego końca świata, a uczonych wymordowano. Po zniesieniu wolności wyznania, sumienia i wolności słowa, powrotu do niewolnictwa i wprowadzeniu niewolnictwa dożywotniego jako stanu zgodnego z naturą, wymordowaniu większości uczonych i wprowadzeniu kary śmierci dla homoseksualistów w 390 roku wieczne i potężne Cesarstwo przetrwało już tylko 5 lat. A z tym twórcą papiestwa bym się nie zgodził. Podejrzewam że opierasz się na słynnej fałszywce z z IX wieku, tzw. Donacji Konstantyna. A sam Konstantyn, cóż... ochrzcić się pozwolił dopiero na łożu śmierci, kiedy był sparaliżowany i raczej nie był w stanie zaprotestować - nie wiemy czy wyraził jakąkolwiek wolę zostania chrześcijaninem nawet. Dziedzictwem Cesarstwa Rzymskiego w sporej mierze stał się islam, który w porównaniu z ówczesnym chrześcijaństwem był światły i tolerancyjny - jeszcze przed jego ci, którzy zdołali uciec przed terroryzmem chrześcijańskim znaleźli schronienie w krajach arabskich, co z jednej strony uratowało przed kompletnym zniszczeniem matematykę i wiele nauk ścisłych, z drugiej dało w późniejszym czasie znaczącą przewagę techniczną nad chrześcijaństwem czego skutki znamy niestety doskonale i nadal odczuwamy.
leszczyna2020.01.23 12:27
Nie opieram się na żadnej fałszywce, ale przedstawiłam Ci wersję wydarzeń poznaną w dyskusjach z ateistami, szukającymi "haków" na Kościół. Inny taki przykład to twierdzenie, że podczas potopu paulini dali Szwedom łapówkę i stąd Jasna Góra ocalała. Przedstawiłeś niezgodną z faktami historię Rzymu, a ukazywanie jako dziedzictwa Rzymu islamu, który powstał wieki po upadku Cesarstwa Zachodniego to już science fiction. Pisz powieści typu "Kod da Vinci". Dzięki za dyskusję.
Yoshka2020.01.23 14:03
Fałszerstwo donacji Konstantyna to fakt historyczny, z którego podważaniem nigdy się nie spotkałem, jeśli znasz jakiekolwiek źródło naukowe lub encyklopedyczne które poddaje choćby w wątpliwość fałszywość dokumentu. O Paulinach to się nie wypowiem, raz że pierwsze słyszę o tej teorii i nie znam żadnych jej źródeł, no i nie wiem czemu miałbym odpowiadać za cudze twierdzenia o których słuszności ani autorze nie mam nawet pojęcia. Rozumiem odpowiedzialność zbiorową w obrębie zinstytucjonalizowanej organizacji o dobrowolnym członkostwie, jak odpowiedzialność moralna członków NSDAP, czy PZPR za działania tych partii, ale już odpowiedzialności za zbieżność poglądów z kimś innym to dla mnie absurd. Niczego niezgodnego z faktami nie opisałem, opieram się na faktach przecież - nie na jakiś obiektywnych, bo takie nie istnieją, po prostu na faktach. Ty również pisałaś przecież o faktach, po prostu inaczej je interpretujemy. Nie napisałem o niczym co nie byłoby zgodne z dzisiejsza wiedza historyczną. Co do islamu i science fiction - mocne słowa, jak na katoliczkę która w katolickim kraju większość swojej edukacji uczyła się z podręczników przetłumaczonych z języka arabskiego i do dziś używa cyfr arabskich (choć tak na prawdę indyjskich). Takie wyrazy jak cyfra, ale także algebra, algorytm, pierwiastek, sinus to terminy także pochodzące z języka arabskiego - czasami to bywało paradne, jak w przypadku sinusa. Arabowie wzięli nazwę od cięciwy w języku greckim. Kiedy europejczycy średniowieczni tłumaczyli na łacinę podręczniki matematyki korzystali z podręczników arabskich i popełnili błąd w tłumaczeniu nazwy sinus i zamiast przeczytać "cięciwa" przeczytali "biust" i tak przetłumaczył, może po prostu tłumaczący wszędzie widział "cycki" :) Pozdrawiam!
leszczyna2020.01.24 0:02
Nie twierdzę, że donacja Konstantyna to nie fałszywka, ale się na ten materiał nie powołuję. Przytaczam cudze poglądy, że Konstantyn to twórca papiestwa, a Ty się domyślasz, że ja tak twierdzę odwołując się do donacji. Islam to dla mnie nie science fiction, ale wg Ciebie to spuścizna po Rzymie, a to jako żywo prawdziwe nie jest. Ja Ciebie nie rozliczam z cudzych głupot, przytaczam je tylko pokazując różnorodność repertuaru antykatolickiego. Twoim zdaniem Cesarstwo upadło w 400r. - to inaczej niż wg podajże 100% historyków, którzy dają tu rok 476. Może wiesz więcej od nich. A nazwy funkcji trygonometrycznych są łacińskie, grecka "cięciwa" to "khordos". Natomiast określenie Boga - "Deus est esse ipsum subsistens - św. Toamsza zaczerpnął od Awicenny, uczonego arabskiego. Nie był więc antyislamistą. W jego czasach trwało Cesarstwo Wschodnie, którego mieszkańcy nazywali siebie Romanoi - Rzymianie oczywiście. To rzecz jsna Bizancjum, sporo wiec czasu wpłynęło od kary Teodozjusza za homoseksualizm do końca Rzymu,więcej niż 5 lat i na Zachodzie, i tym bardziej na Wschodzie... Też pozdrawiam!
Yoshka2020.01.24 1:51
Islam jest dla mnie spuścizną po Rzymie w następującym zakresie: - islam jest religią synkretyczną wywodzi się z chrześcijaństwa. Początkowo traktowany nawet przez sam kościół był zwalczany nie jako inna wiara czy pogaństwo ale jako herezja, a Koran wiele czerpie z Biblii i chrześcijaństwa. Tradycja sunnicka daje nam pewne wytłumaczenie tych zbieżności - Mahomet wiedzę o chrześcijańskiej teologii posiadł podczas spotkań i romów z chrześcijańskim mnichem Bahirą (prawdopodobnie chodzi o świętego Sergiusza). Skoro chrześcijaństwo cherpie ze spuścizny Rzymu a islam z chrześcijaństwa to de facto islam czerpie takze ze spuscizny Rzymu. - prześladowani przez chrześcijan mieszkańcy Cesarstwa znajdowali schronienie wśród arabów, którzy chętnie absorbowali ich wiedzę a nawet ją rozwijali. kiedy arabowie przyjęcli islam to się nie zmieniło. Chrześcijanie aż do średniowecza raczej nie iteresowali się specjalnie nauką, kiedy się to zmieniło tłumaczyli wiele z arabskiego, gdyż wersje łacinskie i greckie juz dawno zostały zniszczone. Ludy arabskie, potem islam przejął wiele z zakresu medycyny, matematyki, geografii, astronomii i innych nauk starozytnej Grecjii i Rzymu. Upadek Rzymu - chodziło mi o datę 395, czyli śmierć Teodozjusza Wielkiego ostatniego cesarza Rzymu przed podziałem. Po jego śmierci Rzym został ostatecznie podzielony na wschód i zachód, choć oczywiście proces kruszenia jedności państwa rozpoczął Konstantyn (również Wielki, przypadek?). Zatem Cesarstwo Rzymskie przestało istnieć - w jego miejsce powstały 2 nowe byty państwowe. Ostateczny upadek części zachodniej nastąpił raptem 81 lat po tym podziale. Myślę że jakieś 100% historyków zna te fakty. nazwy funkcji trygonometrycznych są łacińskie, ale np sinus tłumaczony był na łacinę z języka arabskiego, na który uprzednio przetłumaczono nazwy greckie. Podobnie jak słowo cyfra (i same cyfry, a także zero), algebra, algorytm, pierwiastek - wszystko to z tłumaczeń z arabskiego. Gdzie ja niby twierdziłem że św. Tomasz był antyislamistą? - kara śmierci za homoseksualizm to rok 390 - rozpad Cesarstwa na wschodnie i zachodnie to rok 395 - 5 lat później - upadek Części zachodniej, która jeszcze do Konstantyna stanowiła serce Imperium to rok 476 - 81 lat później Nie wiem co Ci się nie zgadza z tego co napisałem, ale miło że się odniosłaś. Pozdrawiam.
Yoshka2020.01.22 16:17
Co do klęski pod Wiedniem to nie wydaje mi się mozliwym aby islam miał szanse w ogóle powstać w takiej formie gdyby nie kościół i chrześcijaństwo. Nadal prawdopodobnie trwał by Rzym, a islam był na tyle oświecony w swoich początkach że zostałby wchłonięty w ramach rzymskiej wolności religijnej i nie stanowiłby zagrozenia. Ale mozemy tylko sobie gdybac co by było gdyby. Ja za koniec cywilizacji europejskiej uważam śmierć Juliana Apostasty - ostatniego cesarza Rzymu posiadajacego wykształcenie, który zginął z ręki chrześcijańskiego terrorysty który przeniknął do jego straży przybocznej, choć i ta wersja jest często podważana i mógł to być jeden z saracenów, a chrześcijanie tylko jak to maja w zwyczaju do dziś rozmaite grupy terrorystyczne wzięły na siebie sprawstwo tego zamachu bo dla nich to powód do dumy. Od śmierci Juliana mamy epokę chrześcijaństwa aż do roku 1777 czyli kataklizmu w Lizbonie, w wyniku którego ogłoszono śmierć Boga i powstały 2 głowne nurty: - Bóg umarł - Bóg przestał się nami interesować - Bóg jest zły na Kościół W każdym wariancie Bóg przestał być gwarantem włądzy kościelnejk, władza Kościelna skoro nie ma umocowania w Bogu jest nielegalna to nie moze legalizować włądzy monarszej. Skoro włądza monarsza nie pochodzi od Boga to jest nielegalna. Zatem suwerenem przestał być Bóg i znaleziono nowego suweren w postaci narodu. Skutki oczywiste: - rewolucja francuska - demokratyzacja - wolność sumienia i wyznania - naturalizm i niczeanizm jako konsekwencja śmierci Boga - darwinizm społeczny, marksizm i nazizm jako skrajne konsekwencje i wypaczenia niczeanizmu będące naturalną konsekwencją siły rozpędu nowych idei, dosłownie rewolucyjnych Tak czy inaczej od 1777 postępuje proces sekularyzacji, który poetycko nazwał socjolog Max Weber "odczarowywaniem świata". To co mamy po wojnie czyli normalizację i refleksję nad wypaczeniami - już bez rozpędu łatwiej o refleksje: - denazyfikacja - Vaticanum II - powstanie Izraela (inna sprawa że na zagrabionych terenach) - 1995 uznanie przez Watykan prawa żydów do własnej państwowości i potepienie antysemityzmu oraz nawiazanie stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Izraelem W miedzyczasie jeszcze idee marksizmu w Europie nadal były na tyle rozpędzone że wciąż prześladowano homoseksualistów i innych LGBT, ale po woli i tu przyszła pora na refleksję od około lat 80-ych i ten proces również ma się ku zakończeniu. Niestety jak to zwykle bywa wszystkie procesy nie są wolne od wypaczeń - jak się przykręca czy odkręca śrubki zbyt gwałtownie i bezmyślnie łatwo cos rozgwintować - i tak naszym głównym problemem jest dziś tzw poprawność polityczna, ale tak już ludzie mają nie od dzisiaj z wszelkimi idealizmami.
Yoshka2020.01.22 16:54
Dla mnie chrześcijaństwo to po prostu największa katastrofa cywilizacyjna w dziejach ludzkości (znanych). Jednak nie jestem wrogiem Kościoła - historii się nie cofnie, chrześcijaństwo obróciło w pył to co zastało, i gdyby nagle zniknęło to nie mamy już do czego wracać. 1800 lat zajęło nam odbudowanie ze zniszczeń chrześcijaństwa, ale dzisiaj jest ono wdrukowane w nowy ład i obecną cywilizację zachodnią. Chciałbym tylko aby Kościół skuteczniej się reformował i oczyścił z patologii. A patologia jest normalna przy dążeniu do ideału. Jak pisał Novalis (cytuje z pamięci i tłumaczę po swojemu na polski, wiec sorry jeśli coś przekręcę: "istnieje szereg zjawisk natury idealistycznej biegnacych rownolegle do rzeczywistosci, ich drogi niestety sie nie przecinaja. Ludzie i okoliczności modyfikują zjawiska idealistyczne wywołując nieprawidłowości. Tak było z reformacją, zamiast protestantyzmu (idealistycznego) powstał luteranizm (nieprawidłowy/zniekształcony)." Dzis mamy to samo z poprawnością polityczną i szeroko pojętą tolerancją - komuniści/socjalisci wszelkiej maści dostrzegli swe błędy i zrehabilitowali mniejszości etniczne, spoleczne, LGBT itd, ale jak to zwykel bywa siłą rozpędu ich działania naprawcze przybierają niekiedy postać patologiczną. Nauka o płci kulturowej gender to taki novalisowy protestantyzm, a przebieranie chlopcow w sukienki to novalisowy luteranizm, itd Ale wszelkie prądy w końcu wyhamowują i przychodzi czas na refleksje i niwelowanie patologii więc jestem dobrej myśli. Źyjemy (przynajmniej w świecie zachodnim) w najwspanialszych czasach w znanej nam historii ludzkości. nawet jak rządzi PiS, Trump, czy socjalisci we Francji - nigdy w tych krajach nie było przecietnemu człowiekowi tak dobrze jak obecnie pod kazdym względem wiec cieszmy się z tego co mamy, nie ustając w wysiłkach by było jeszcze lepiej - wszystkim. Pozdrawiam!
katolik2020.01.22 22:47
Wow, ale się rozpisaliście... Podpisałbym się pod każdym słowem @Yoshka i większością @leszczyna. Nie zestawiał bym tylko twierdzenia że człowiek pochodzi od małpy z wrogimi wpisami czy słowami o "pieniądzach dla debili". Twierdzenie że człowiek pochodzi od małpy to zwyczajne nieuctwo nic więcej, nie ma w tym dobrej ani złej woli, może tylko brak woli zdobywania wiedzy. To co miało miejsce w przypadku fundacji Anny Dymnej to zupełnie inna kategoria, to jest draństwo. Z drugiej strony jeżeli ktoś tak myśli, to nie musi tego mówić, bo dopiero te mysli wypowiedziane krzywdzą i obrażają - jak ktoś nie chce dawac pieniedzy na "debili" to niech nie daje - proste. Sam jestem satanistą, więc jak to u nas w zwyczaju staram się co miesiąc 10% swojego dochodu po opodatkowaniu przekazywac na cele dobroczynne, i znam z codziennosci ten dylemat, na kogo tu wpłacić. Środki są ograniczone, byłyby nawet gdybym i 100% dochodu rozdał, więc podstawowa kwestia co uczyni czyjes życie lepszym bardziej, czy dać na "debili" (oczywiscie nawiazujac do FAD) czy na rozwój nauki, stypendia dla najzdolniejszych, z ktorych moze ktos wynajdzie w przyszlosci jakis cudowny lek, albo usprawni inaczej zycie milionow ludzi? To powazny dylemat i z logicznego punktu widzenia tez powinienem nie dawac na "debili". Jednak sam się sobie dziwię, ale najczęściej właśnie tak czynię, w grudniu zasililem szlachetna paczke, w listopadzie były dzieci z zespolem downa, poprzednio tez jakies dzieci chore a nie wybitnie uzdolnione. Pomaganie tym chorym ("debilom" według oponenta Anny Dymnej) daje jakąś gwarancję że realnie poprawiamy świat, natomiast nie ma pewności czy ta sama kwota przekazana na uzdolnionych przyniesie jakikolwiek pożytek. Jednak nie uważam aby sam wybór nie wspierania "debili" był z gruntu rzeczy moralnie zły. Złe było gadanie o tym i używanie tego pejoratywnego terminu. Czyńmy wiec dobro.
Dell2020.01.21 13:16
Yoshka" powtarza idiotyzmy niejakiego Kevina D. Annetta. Nie jest prawdą, że to MTS (międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - agenda ONZ) sądził Benedykta i Franciszka (Franciszek też ma wyrok). Nota bene Królową Elżbietę także... Wszyscy skazani. Przykro to pisać ale "Yoshka" jest po prostu prowokatorem lub świrem podobnym do Kevina. Szkoda czasu na dyskusje z nim. Dobrze by jednak było zamieszczać w odpowiedzi na jego wpisy linki do stron mówiących czym jest ITCCS. Kevin założył go w 2010 roku. The International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS) jest prowadzonym przez jedną osobę blogiem. https://rationalwiki.org/wiki/International_Tribunal_into_Crimes_of_Church_and_State The International Tribunal into Crimes of Church and State or ITCCS (allegedly est. on June 15, 2010)[1] is a one-man blog that pretends to be a tribunal established to enforce common law.[2] Kevin D. Annett (born in 1956)[3][Note 1] of the Nation of Kanata Canada is the founder and operator of a series of crank one-man blogs and phony organisations, the most famous among these being the above mentioned juridical quagmire[Note 2] of nonsense and pseudolaw, the ITCCS.
Darek2020.01.21 13:56
Masz rację co do Trybunału, choć jest on nielegalny, to nie ma nic wspólnego z MTS, mnie bardziej interesują jednak zarzuty - uznanie trybunałów i wyroków, szczególnie w naszym kraju to o niczym nie świadczy. Zarzuty za to są falsyfikowalne, i to do konkretnych zarzutów bym się odniósł. Stalina też żaden MTS nie skazał tylko prywatne "blogi", a nie mam najmniejszej wątpliwości co do słuszności zarzutów wobec niego. Bardzo dobrze że odczarowujesz mitologię ITCCS, szkoda tylko że uznanie czy nie takich "trybunałów" czy ich wyroków nie przywróci życia ani zdrowia poszkodowanym, w tym przypadku dzieciom kanadyjskich Indian, a papież Franciszek wzorem poprzedników umywa ręce niczym Piłat: https://deon.pl/kosciol/serwis-papieski/kanada-papiez-nie-przeprosi-za-przymusowe-szkoly-dla-indian,473618
Yoshka2020.01.21 10:06
W dniu 25.02.2013 Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni Kościoła i Państwa wydał wyrok skazujący głowę kościoła katolickiego Josepha Ratzingera (i poniekąd sam kościół katolicki jako organizację) oraz Stephen-a Harper-a - premiera Kanady na 25 lat bezwarunkowego pozbawienia wolności oraz na konfiskatę dóbr. W przypadku papieża konfiskata ma dotyczyć dóbr Watykanu, dlatego papież musiał ustąpić, gdyż wiedział o spodziewanym wyroku karnym. Wyrok uprawomocni się 4 marca 2013 roku, stąd abdykacja w trybie nagłym z dniem 28 luty 2013, przed uprawomocnieniem się wyroku karnego. Jest to wyrok na mocy orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) z siedzibą w Brukseli nr. 022513-001.
leszczyna2020.01.21 11:41
A co ze spadkiem po Benedykcie? Franciszka nie dotyczy? Jak się przejmuje majątek skazanego, to co długiem spadkowym po skazańcu? Dlaczego Franciszek nie abdykuje?
Dell2020.01.21 13:14
"Yoshka" powtarza idiotyzmy niejakiego Kevina D. Annetta. Nie jest prawdą, że to MTS (międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - agenda ONZ) sądził Benedykta i Franciszka (Franciszek też ma wyrok). Nota bene Królową Elżbietę też... Wszyscy skazani. Przykro to pisać ale "Yoshka" jest po prostu prowokatorem lub świrem podobnym do Kevina. Szkoda czasu na dyskusje z nim. Dobrze by jednak było zamieszczać w odpowiedzi na jego wpisy linki do stron mówiących czy jest ITCCS. Kevin założył w 2010 roku The International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS), który jest prowadzonym przez jedną osobę blogiem. https://rationalwiki.org/wiki/International_Tribunal_into_Crimes_of_Church_and_State The International Tribunal into Crimes of Church and State or ITCCS (allegedly est. on June 15, 2010)[1] is a one-man blog that pretends to be a tribunal established to enforce common law.[2] Kevin D. Annett (born in 1956)[3][Note 1] of the Nation of Kanata Canada is the founder and operator of a series of crank one-man blogs and phony organisations, the most famous among these being the above mentioned juridical quagmire[Note 2] of nonsense and pseudolaw, the ITCCS.
Yoshka2020.01.21 16:03
Franek nie abdykuje bo ten wyrok nie ma żadnej mocy prawnej - trybunał legalny, ale bez mocy wykonawczej więc tylko moralnie może sobie wyrokować niestety.
leszczyna2020.01.21 17:09
I dlatego Benedykt abdykował? Ciekawe.
Yoshka2020.01.21 22:50
Nie sądzę że dla tego, raczej nie miał już siły dzwigac wciaz wychodzacych na jaw skandali.
leszczyna2020.01.22 0:16
Sam wyżej napisałeś, że "W przypadku papieża konfiskata ma dotyczyć dóbr Watykanu, dlatego papież musiał ustąpić, gdyż wiedział o spodziewanym wyroku karnym. Wyrok uprawomocni się 4 marca 2013 roku, stąd abdykacja w trybie nagłym z dniem 28 luty 2013, przed uprawomocnieniem się wyroku karnego." Ja czytałam to, co w ostatnim poście napisałeś, że Benedykt XVI padł pod ciężarem rozmiaru moralnego zepsucia duchownych, szczególnie Kurii Rzymskiej, którą powinno się rozwiązać natychmiast, ale jest to niewykonalne. Ja uważam, że Teodozjusz zrobił Kościołowi najgorszą, niedźwiedzią przysługę czyniąc chrześcijaństwo religią panującą, plus Pepin Mały z Państwem Kościelnym. Duchowieństwo nie poradziło sobie ze świecką władzą, stając w jednym szeregu z długim korowodem zbrodniarzy różnych ras, wyznań czy epok. Straszna jest religia w roli ideologii, to nie jej miejsce, ale jej kompletne wypaczenie.
Yoshka2020.01.22 2:11
To był tekst z artykułu, a nie moja opinia. Sam trybunał nie ma przecież ciała egzekucyjnego, więc nic ani papieżowi ani majątkowi kościelnemu nie grozi i nie groziło. Jednak zarzuty są jak najbardziej zasadne i to nie o jakiś śmieszny wyrok chodzi, ale o te zarzuty.
Moly2020.01.21 2:10
Ciekawi ile teraz wroci na lono. jak sie juz dowiedzieli, kawa na lawe, ze KK czysty jak lza, wbrew pomowieniom. Ja mysle : zero osob. Wiara musi ruszac serca, wyobraznie. Miec dobrych " amabsadorow". A nie ma. Szczegolnie wersja Polska; glownie odstarsza.
Dell2020.01.21 1:07
"Darek" pisze: "(…) Ofiary samego papieża Grzegorza IX to 200 000 000 trupów." Grzegorz IX papieżem był 13 lat i 5 miesięcy (9 marca 1227 – 22 sierpnia 1241). To daje 161 miesięcy. Z powyższego wynika, że miesięczna liczba ofiar to 1 242 236 (milion dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć), a dzienna 41 407 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedem). Ile osób miesięcznie zabijano cyklonem B? A ile liczyła populacja Europy za Grzegorza (1 stycznia 2018 było w Unii 512,6 mln ludzi)?
Szmaja2020.01.21 2:26
A kiedy przestały obowiązywać przepisy wprowadzone przez Grzegorza IX? Funkcjonowały przez kilkaset lat, a te najbardziej zabójcze 150 lat jakoś.
leszczyna2020.01.21 11:37
Jakie przepisy? Jak zabójcze? Funkcjonowały "jakoś"? Ty chyba jesteś z PiSu, skoro przedstawiasz sprawę "jakoś". Zamiast "jakoś" powinna Ci przyświecać "jakość".
Ogolnopolski komitet obrony przed sekta katolicka2020.01.20 22:09
Jak zwykle klamiecie bo wasza sekta jest zbudowana na klamstwie. Klamiecie na temat waszej wyssanej z palca tradycji i Jana Husa. Wy sekciarze katolicy slyniecie z tego ze zamiast prawdy ukochaliscie klamstwo
stan2020.01.21 0:27
Jezus jest prawdą i każdy katolik powinien być wierny Jego nauce. A jaką Ty wyznajesz, można poznać?
Szmaja2020.01.21 2:28
Gdyby katolicy byli wierni nauce Jezusa to nic bym do katolików nie miał. Jezus był spoko, czemu katolicy tacy nie są, ani trochę podobni w postępowaniu ani w poglądach...
Ogolnopolski komitet obrony przed sekta katolicka2020.01.21 16:03
Nie naleze do zadnego zwiazku wyznaniowego a katolicy cala swoja nauka zaprzeczaja naukom NT,
Jan Radziszewski2020.01.22 12:17
powiedzcie żydy masony co może nie czeka was PIEKŁO?
Asia2020.01.20 21:34
Nie myli się tylko fronda. Amen.
Janek2020.01.20 21:30
A mordowanie indian w Ameryce Południowej, czy popieranie ludobójstwa w Rwandzie to tez mity? A może Giordano Bruno to sam się na stosie spalił? Kościół jako instytucja był jest i będzie źródłem zabobonu i ciemnoty bo głupimi sie najlepiej rządzi Amen.
taro2020.01.20 21:51
co ciebie Giordano Bruno interesuje, nalezysz do rodziny czy co?
Darek2020.01.20 22:54
heh, jak Ci pokazał konkretny przykład to odpowiadasz że jak nie rodzina to mordowanie jest spoko - no specyficzna ta wasz "etyka" katolicka.
taro2020.01.20 22:27
kto mordowal indian w ameryce poludniowej- kosciol? skad mial miec taka kontynentalna armie? pomysl ciemnoto. Wojny prowadzili krolowie ,cesarze. Ameryka poludniowa, lacinska, polnocna- krol hiszpanii, portugalii prowadzili podbijanie ameryk . Kosciol nawracal, a w pewnym momencie historii wstawil sie za indianami u krola hiszpanii, by ukrucic mordy konkwistadorow. Prawda zawsze zre w oczy.
Janka2020.01.20 22:30
"Nawracał" jak to mawiali misjonarze "żelaznym prętem i mieczem" - skończyli to nawracanie na katolickich obozach koncentracyjnych w Kanadzie za pontyfikatu Wojtyły. Mało kto przeżył to katolickie nawracanie.
Darek2020.01.20 22:32
Kto mordował Indian - katolicy, inspirowani przez jezuickie kreatury, z których Wojtyła zrobił świętych - każdy morderca dla Jana Pawła II jak miał koloradkę lub habit to święty.
taro2020.01.20 22:59
ty masz braki w mozgownicy, na poczatku myslalem, ze to poluzowane srubki, ale tobie brakuje calych plytek.
Janka2020.01.20 23:08
No tak, jak ci brak argumentów ad meritum przechodzisz do ataku ad personam - jakie to u was typowe.
leszczyna2020.01.21 1:23
Jezuickie kreatury? Jakie konkretnie?
Szmaja2020.01.21 2:31
Najsłynniejsza kreatura jezuicka i nie tylko to José de Anchieta, chyba nie trzeba przedstawiać tego śmiecia, podobnie jak Hitlera i Stlana.
Yoshka2020.01.21 3:57
Dodać należy że 1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez wojska katolickiego księdza Józefa Tiso, niedoszłego katolickiego księdza Adolfa Hitlera, a 17 września wkroczyły wojska niedoszłego księdza prawosławnego - Stalina, a Watykan oddelegował do SS księży niemieckich którzy zajmowali polskie diecezje i nieruchomości niekatolickie. Duchowni katoliccy koordynowali i prowadzili obozy koncentracyjne w katolickiej nazistowskiej Chorwacji.
taro2020.01.21 9:42
ze tobie z klamstwa nie wypadna zeby.
leszczyna2020.01.21 11:26
Kogo zamordował ten Anchieta?
Dell2020.01.21 2:07
Daj jakiś namiar na te obozy. Trzeba o tym donieść królowej Elżbiecie - anglikance.
Szmaja2020.01.21 3:13
W Kanadzie na osoby, które ukończyły katolickie szkoły z internatem, nie mówi się dziś "absolwenci", ale "ocaleńcy". Podobnie jak nazywamy ocalonych z Holocaustu. Ostatni katolicki obóz koncentracyjny dla indiańskich dzieci zwany przewrotnie "katolicką szkołą z internatem" zamknięto dopiero w 1996 roku.
taro2020.01.21 11:30
to rzad kanadyjski wykanczal indian, ostatnie ich demonstracje zostaly krwawo stlumione nie przez kosciol katolicki,tylko rzad, a bylo to pod koniec lat 60-tych. Nie pamietam nazwiska tego polskiego partyzanta z AK,pol Indianina pol Polaka, ktory jako marynarz floty handlowej odwiedzil zaraz po wojnie swoich braci i siostre w Kanadzie. Z tego co przekazywal to namawiali go do walki z rzadem kanadyjskim o prawa indian, odmowil im,mial dosyc walki z niemcami i sowietami. Jak pozniej pisal w swoich ksiazkach, jego rodzenstwo zostalo zamordowane przez sily porzadkowe rzadu kanadyjskiego.
Urszula2020.01.21 13:47
Ale historia działa się znacznie wcześniej i to KK ma największe "zasługi" w eksterminacji Indian. Z najnowszej historii udział KK w mordach w Rwandzie. Siostry katolickie i duchowni brali czynny udział w mordach Tutsi. Kiedy Tutsi schronili sie do kościoła byli wydawani przez zakonnice. Kościół katolicki przeprosił za udział w ludobójstwie w Rwandzie: "Przepraszamy za wszelkie krzywdy wyrządzone przez Kościół. Przepraszamy w imieniu wszystkich chrześcijan za wyrządzone przez nas zło w każdej formie. Żałujemy, że przedstawiciele Kościoła złamali przysięgę posłuszeństwa wobec Bożych przykazań" - głosi przesłanie, "
leszczyna2020.01.21 17:06
No widzisz, ci zbrodniczy katolicy byli zbrodniczy dlatego, że złamali Boże przykazania, a nie dlatego, że Kościół jako instytucja wywołał ludobójstwo w Rwandzie i do niego podżegał.
Maria Blaszczyk2020.01.21 18:54
Byli zbrodniarzami nie dlatego, że złamali boże przykazania. Tylko dlatego, ze zabrania tego prawo. Takie zupełnie ludzkie, stworzone po to, by chronić ludzi. Nikt też nie twierdzi, ze kościół wywołał tę masakrę. Tylko o to, że jak się już zaczęła, stanął po jednej konkretnej stronie. Podżegał do dalszych morderstw, a nawet wydawał ludzi na śmierć. Boskie przykazania mało mają tu do rzeczy. Więcej przyzwoitość. Tak jak w tym polskim kościele, gdzie księża uważali, że trzeba ratować hostię, a ludzi pozostawili na wybicie. Pewnie postępowali zgodnie z tymi przykazaniami - ale jakoś nie znajduje to mojego zrozumienia - choć akurat ci chyba nic ze sprawcami wspólnego nie mieli. Czy abp Hoser opowiadający o wojnie w Rwandzie - o ile wiem, boże przykazania nie odróżniają wojen od ludobójstw. Ale dla mnie sytuacja, że morduje się niemowlęta rozbijając im główki, a kobiety najpierw gwałci, potem zabija, a następnie bezcześci ich zwłoki jest czymś jakościowo różnym od wojny.
leszczyna2020.01.22 0:05
Z tekstu przeprosin, przytaczanego przez @Urszulę, wynika, że wyrządzone zło nie wynikało z nauk kościelnych, ale ze złamania przykazań Bożych, że gdyby ich przestrzegano, nie doszłoby do zbrodni ze strony "przedstawicieli Kościoła". Nie znam przypadku księży broniących hostii i zostawiających ludzi na śmierć - możesz coś o tym napisać?
Yoshka2020.01.23 14:35
Zbrodnie stalinowskie również nie wynikały z nauk marksizmu, być może gdyby ich przestrzegano, nie doszłoby do zbrodni ze strony "przedstawicieli ZSRR". Nikt tu nie zrzuca winy na przykazania - oskarżani są jedynie sprawcy.
Yoshka2020.01.21 3:34
A co ma królowa Elżbieta (II) - anglikanka - do katolickich obozów?
Dell2020.01.21 11:26
Elżbieta jest królową Kanady. Rzekome katolickie obozy są jej sprawą, nieprawdaż? A skoro jest anglikanką (i głową tego kościoła) to trudno ją posądzać o próby zacierania naszych "katolskich" win. Niech się w tej sprawie wypowie. I niech się wypowie dżenderowiec Justin - ten będzie jeszcze bardziej obiektywny, nieprawdaż? Proszę więc jeszcze raz, podaj link do informacji o tych obozach.
leszczyna2020.01.21 11:31
Elżbieta II jest głową państwa kanadyjskiego, więc powinna być zainteresowana tym, co się działo i dzieje wśród jej poddanych. Czy nie?
Darek2020.01.21 13:44
Może i powinna, ale to rząd Kanady odpowiada z a te decyzje polityczne. Nawet w samej Brytanii rola monarchii jest bardzo ograniczona - a kanada to nie terytorium zamorskie UK. Sama królowa nie interesuje się ani tym, ani pozostałymi 15 Państwami których jest "głową". W Kanadzie namiestnikiem królowej jest Gubernator generalny, a i on posiada funkcje głównie tytularne i honorowe, choć w wyjątkowych sytuacjach mógłby użyć swoich uprawnień konstytucyjnych, ale się to nigdy jeszcze nie wydarzyło.
leszczyna2020.01.21 17:02
Owszem, monarchia Elżbiety II to twór martwy politycznie. Ale dlaczego premier Kanady jakoś mało na ten temat mówi? Chyba nie kryje sprawców, którzy aż do lat 90-tych mordowali dzieci indiańskie? Jakas dokumentacji tych czynów powinna się zachować, to nie sprawa sprzed tysięcy lat.
katolik2020.01.22 16:10
Przecież po to powołano w Kanadzie specjalna komisję chyba "Prawdy i Pojednania" sie ona nazywała i rząd Kanady po dziś dzień wypłaca odszkodowania (marne ale jednak), tak samo jak kościoły protestanckie, jedynie katolicy umywaja rece. Oczywiście głównym odpowiedzialnym i beneficjentem tych zbrodni był rząd Kanady a nie Kościół, to jednak ludzi kościoła tak aktolików jak i protestantów w zden sposob nie usprawiedliwia.
leszczyna2020.01.22 22:56
Jasne, że zło nikogo nie usprawiedliwia, ale czy protestanci płacą odszkodowania po dobroci czy ktoś im zasądził choćby jakąś formę i wysokość tych odszkodowań? Kościół Katolicki umywa ręce, tzn. odmawia, buntuje się, nie można od niego wyegzekwować prawa?
Dell2020.01.21 15:58
Coś jednak musiała mieć wspólnego skoro Kevin skazał ja na 25 lat i przepadek mienia za ludobójstwo w Kanadzie. :) Mówię o Kevinie D. Annetcie ( w mianowniku Annett) kanadyjskim świrze, który prowadzi blog "International Tribunal into Crimes of Church and State". Zabawia się w sędziego i wydaje "wyroki". Jesteś prowokatorem, prawda?
Iza2020.01.20 23:14
Kościół współpracował w tej materii z władzą świecką, a żołnierze zabijali Indian także na polecenie kościoła - takie to było nawracanie.
Darek2020.01.20 22:57
Mordowanie Indian w Ameryce północnej praktykowani księża katoliccy w Kanadzie jeszcze w latach 90-tych XX wieku.
Yoshka2020.01.21 0:51
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/nawracanie_konkwista.html
Jan Radziszewski2020.01.22 12:23
Janeczku co powiesz jak do PIEKŁA wpadniesz a diabeł się do ciebie dobierze
Maria Blaszczyk2020.01.20 20:22
"Papież Franciszek nie jest nieomylny w kwestii klimatu" - nieomylny to może nie, ale jest chemikiem, zna się na właściwościach gazów, ma pojęcie o fizyce, nie boi się liczb...
taro2020.01.20 20:37
zycie pokazalo, ze najwieksze bledy popelniali naukowcy, poswiecajac niejednokrotnie setki mln ludzi w imie swych poronionych idei,czy wpogoni za noblem. Tak ze papiez jako chemik rowniez moze sie mylic
anonim2020.01.20 21:20
Którzy naukowcy "niejednokrotnie" "w pogoni za Noblem" poświęcili życie setek milionów ludzi? Proszę o jednoznaczną odpowiedź.
taro2020.01.20 22:16
,,nauka, ktora zabila tysiace marynarzy, flota brytyjska zostala w portach z braku zalog XIXw. -wykonczyly ich obowiazkowe szczepienia. XXw. szczepienia us-zolnierzy,ktory przyniosly smierc ponad 20mln ludzi na obu kontynentach. III Rzesza, obowiazkowe szczepienia-smierc ok. 600 tys dzieci. Jesli tylko wezmiesz pod uwage szczepienia ostatnie 140 lat, to juz mozesz spokojnie zebrac ponad 200 mln zamordowanych w imieniu nauki. Dolicz do tego chemie ,fizyke i zwiazane z nia wszystkie wojny w ostatnich 100 latach, to bedziesz mial kilkaset mln dodatkowych ofiar. Medyczni naukowcy majacy wplyw na ideologie, mozesz ofiary w tysiacach ton liczyc.
Janka2020.01.20 22:34
Poproszę o źródło (naukowe) tych "danych".
Darek2020.01.20 22:51
Skąd tyś wziął te rewelacje? 200 000 000 NOP i to jeszcze śmiertelnych to nawet na 140 lat się kupy nie trzyma. Jakikolwiek NOP występuje raz na 10 000 szczepień. załóżmy teoretycznie że każdy NOP jest śmiertelny, choć ostatni taki przypadek na naszej planecie miał miejsce 20 lat temu, statystycznie więc przez 140 lat mogło umrzeć 7 osób na całej planecie, ale pomińmy i to, bo się robi matematycznie interesująco. 200 000 000 * 99 999 = 19 999.8 miliardów zaszczepionych ludzi (bez NOP) na przestrzeni 140 lat. Zatem liczba zaszczepionych według Ciebie kilkanaście tysięcy razy przewyższa liczbę ludzi którzy się w tym czasie w ogóle urodzili bądź żyli na całej planecie w tym okresie :)
taro2020.01.20 23:14
przeczytaj sobie cos z historii medycyny, a dojdziesz do tego. Jak sie czyta tylko raporty ze spotkan czlonkow KC PZPR, to sie takie bzdury opowiada,jak je piszesz
Janka2020.01.20 23:30
No to się popisałeś nieuku, gratuluje samozaorania. Przypominam że miałeś podać naukowe źródło swoich rewelacji i tej nietypowej matematyki, czekamy nadal niecierpliwie. Dajesz!
taro2020.01.21 9:30
ja nie mialem obowiazku nic podac, to ty zadalas tego.
acotomadorzeczy2020.01.21 11:03
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99%C5%BCar_dowodu
acotomadorzeczy2020.01.21 10:58
Z przyjemnością poczytam. Podaj źródła swoich informacji.
Maria Blaszczyk2020.01.21 10:28
No i gdzie te setki milionów? Pomijając już, że żadne szczepienia nie zabiły 20 mln ludzi. Ani 600 tys. Chyba się naczytałeś czegoś w internecie. 20 mln ludzi to umarło od grypy po I wojnie. A nie od szczepień. A naukowcy nie wywołuja wojen... Do tego napisałeś, że "poświęcając niejednokrotnie setki milionów ludzi". A tu nie masz przykładów, ani jednego, tylko sumujesz jakieś trupy w sposób zupełnie przypadkowy. zdaje się przy tym, że nie wiesz, czym są szczepienia. A sczepienia to taki wynalazek, który uratował więcej żyć, niż jakikolwiek inny.
Dell2020.01.21 1:13
Ci od aborcji i 'in vitro'. Nawet jeśli to jeszcze nie setki milionów to przecież "nobla" ciągle jeszcze gonią.
Yoshka2020.01.21 3:49
in vitro prowadzi do narodzin a nie do zabijania, nie słyszałem żeby lekarze od in vitro kogoś zabili i to jeszcze intencjonalnie - możesz podać imię i nazwisko choć jednej ofiary takiego przypadku? Co do aborcji - no to nie wiedziałem że jest jakaś licytacja i to na pojedyncze komórki czy grupy komórek nawet :) No to niech będzie, człowiek ma 30 bilionów komórek, pigułka dzień po nie pozwala na zapłodnienie, umiera więc komórka jajowa i plemnik, czyli 2 ofiary do 30 bilionów ofiar licząc komórki. Jakbyśmy mówili o embrionie, np z in-vitro to 3 dniowy embrion ma koło 6 komórek. Ale temat in-vitro i aborcji to coś co jest poza dyskusją, bo nie da się na razie ustalić kiedy zaczyna się człowiek, a więc każdy będzie miał swoją wersję. Na prawdę według różnych teorii możemy albo wyprawiać pogrzeby każdemu plemnikowi z osobna, albo przeprowadzać aborcję na rocznym dziecku - więc może nie ruszajmy kwestii które są z natury nie rozstrzygalne na gruncie obecnej wiedzy.
leszczyna2020.01.21 16:52
Taka słaba obecna wiedza, że nie wie, kiedy zaczyna się człowiek? A wie, kiedy się kończy? Akty zgonu dobrze urzędy wystawiają? Pigułka dzień po nie pozwala na zapłodnienie, gdy nie doszło do owulacji, wtedy ją faktycznie zatrzymuje i ciąży nie ma. Gdy kobieta przyjmie pigułkę po owulacji, zarodek nie ma się jak zagnieździć i ginie we wczesnym poronieniu. Nie wiedziałeś?
Maria Blaszczyk2020.01.21 19:04
Nauka nie zajmuje się tym, kiedy zaczyna się człowiek. Bo to zależy od przyjętej definicji "człowieka". A co do pigulek dzień po - to zwłaszcza progesteron i jego analogi znane są z tego, ze zarodki nie mają się jak zagnieździć... Dlatego co druga baba bierze go w początkach ciąży. Więc wystarczy stosować stary dobry Postinor czy Escapelle, by wszelkie tego typu obawy zlikwidować. Dlatego zastanawia mnie, czemu, zamiast upadlać kobiety, odmawiać im tych pigułek, nie ma silnego lobby, by dostępne były te starszego typu - tylko że rzeczywiście wszędzie, w kazdym sklepie, na stacji benzynowej i automacie przed urzędem gminy, bo to okienko jest mniejsze, trzeba je szybciej przyjąć, nie można czekać na kuriera z tabletką z sąsiedniego kraju trzy dni... Obawiam się, że nie dlatego, by ktoś rzeczywiście uważał bruzdkujące jajeczka za ludzi. Tylko żeby kobietom pokazać, jak bardzo są niczym.
Janka2020.01.21 21:26
Nauka nie tylko ma obecnie problem z określeniem kiedy zaczyna się człowiek, ale kiedy się kończy również. Śmierć mózgu która nadal obowiązuje jako definicja tego końca, jest coraz częściej przez naukę kwestionowana. Także nie wszystko jest takie proste i prymitywne jak sądzisz. Zastanawia mnie jak podłym trzeba być, aby popierać zablokowanie dostępu do tabletek dzień po. Te nowe katopatoligiczne przepisy zakazujące sprzedaży antykoncepcji awaryjnej bez recepty są kompletnie niemoralne. Tabletkę trzeba przyjąć jak najszybciej najpóźniej w ciągu 48 godzin (zależnie od rodzaju), na wizytę u ginekologa w Łodzi czeka się obecnie około 4 miesięcy, zmusza się więc kobiety do późnej aborcji lub ogromnych kosztów pilnego wyjazdu za granicę na taką okoliczność. To upodlanie nas kobiet przez katolicką sektę rządzącą tym biednym krajem.
Maria Blaszczyk2020.01.20 21:28
??? Naukowcy popełniali największe błędy? Nie sądzę. Któryż to naukowiec poświęcił "setki mln ludzi w imie swych poronionych idei"? Ale nie twierdzę, że papież nie może się mylić. W ogóle nie mam o nich - papieżach - dobrego zdania. Twierdzę jedynie, że w tej akurat kwestii szansa jest wyjątkowo mała.
Darek2020.01.20 22:02
Dawaj nazwiska tych naukowców, czekamy!
taro2020.01.20 22:19
poswiec troche czasu i wyszukuj projekty ,ktore przyczynily sie do smierci ludnosci, a nie podszczekuj.
Darek2020.01.20 22:36
Znalazłem taki projekt - chrześcijaństwo, jak dotąd nie do pobicia, Hitler, Stalin i Mao razem wzięci nie dali rady robić tego rekordu zbrodni
taro2020.01.20 23:05
mysle, ze cie ta nienawisc do chrzescijanstwa zeżre od srodka i to juz niedlugo. Wielkiej straty po tobie nie bedzie.
Janka2020.01.20 23:26
Miłość do oprawców swoich przodków jaką przejawiasz to objaw indolencji i kapitulacji resztek moralności. Katolicy są jak polscy czy żydowscy neonaziści wielbiący Hitlera, to po prostu paranoja. Wrogość wobec morderców i tyranów jest naturalna i normalna.
taro2020.01.21 9:38
jak siedzisz w izraelu, to dla ciebie sa wszyscy nazistami.Zapomnialas dopisac, ze dla Polakow istnieja dwie grupy nazistow, niemieccy i osobno zydowscy w stosunku do Polakow i Arabow.
acotomadorzeczy2020.01.21 11:00
"Co cię tak żydzi interesują? Masz w rodzinie żydów?"
Asia2020.01.20 21:32
Człowiek na poziomie, dlatego go tutaj nie lubią. Amen.
anonim2020.01.20 20:17
Proponuję zacząć od ogarnięcia podstaw obsługi edytora. Demaskowanie mitów później. "Gdy naciśniemy klawisz Enter, edytor automatycznie utworzy nowy akapit. Czasem jednak nie chcemy tworzyć nowego akapitu, a jedynie rozpocząć pisanie od nowej linii (na przykład po to, aby pomiędzy tymi liniami nie było tak dużego odstępu, jak pomiędzy akapitami). W takim przypadku zamiast klawisza Enter naciskamy kombinację Shift + Enter." https://wpzen.pl/10-rzeczy-ktorych-nie-wiesz-o-edytorze-wizualnym-w-wordpressie/
andrzejhahn32020.01.20 19:18
SRAM NA WSZYSTKIE koscielne parszywe kreatury.......na wojtyle, rydzyka ,jedraszewskiego i im podobnym bydlakom......SRAM po tysiac kroc
taki2020.01.21 6:22
Uważaj by ci stolec reszty rozumu nie pomieszał........
Chory Portier2020.01.21 8:19
W istocie to srasz na siebie i całą swoją wieczność
andrzejhahn32020.01.20 19:15
kosciol katolicki jest to obrzydliwa zbrodnicza instytucja i ..............DLATEGO ......SRAM NA NIEGO
Ozon512020.01.20 19:35
Jak na Jandę?
espada2020.01.20 20:33
Kosciol katolicki jest jedyny prawdziwy,wszystkie inne "koscioly" to klamstwo.
kacpi2020.01.20 21:38
Taaa... Apokalipsa sw Jana dokladnie opisuje ten ,,jedyny prawdziwy,, kosciol
Darek2020.01.20 18:55
Haha, nie ma to jak zastąpić autentyczne zarzuty spreparowanymi samodzielnie i je "obalać". Z Hugenotami to trochę autor sie zapędził - najpierw twierdzi że w sumie to tak, katolicy mordowali, ale tamci też mordowali. Zapomniał napisać, że zanim hugenoci mordowali katolików (a w zasadzie prymitywni żołdacy) to wcześniej katolicy wymordowali katarów na tych terenach, bo Francja za nic nie chciała dobrowolnie przejść na katolicyzm. Co do samych Hugenotów ciekawi mnie też źródło liczby ofiar - może i tyle było nie wiem, ale w porównaniu z prawie 300 000 000 ofiar katolicyzmu to chyba i tak w granicach błędu statystycznego, no i licytacja kto zabił więcej nic nie wnosi - choćby to i był jeden zabity lub okaleczony to wystarczy by mieć pogląd jak ta religia działa.
Styki2020.01.20 19:23
Nö cos ty 300 mln, lepiej by wygladao 300 mld
Darek2020.01.20 20:14
Może i "lepiej" by wyglądało, ale by nie było zgodne z prawdą. Ofiary samego papieża Grzegorza IX to 200 000 000 trupów.
leszczyna2020.01.21 0:19
Jak policzyłeś ofiary Grzegorza IX?
Dell2020.01.21 1:00
1. "Ofiary samego papieża Grzegorza IX to 200 000 000 trupów". 2. Grzegorz IX papieżem był 13 lat i 5 miesięcy (9 marca 1227 – 22 sierpnia 1241). To daje 161 miesięcy. Z powyższego wynika, że miesięczna liczba ofiar to 1 242 236 (milion dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć), a dzienna 41 407 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedem). Ile osób miesięcznie zabijano cyklonem B? A ile liczyła populacja Europy za Grzegorza (1 stycznia 2018 było w Unii 512,6 mln ludzi)?
Yoshka2020.01.21 1:10
Przepisy wprowadzone przez Grzegorza IX i ich zgubne dla ludzkości skutki obowiązywały przez około 150 lat, a nie tylko w czasie pontyfikatu. Faktyczną liczbę tak ofiar jak i ludności ciężko ocenić precyzyjnie bo nie było wtedy statystyk, szczególnie jeśli chodzi o północną Afrykę. Więc jak powiesz, że nie było to 200 mln tylko 180 mln, albo 220 mln to też możesz mieć rację, tylko o co się tu kłócić. Przy ówczesnej populacji uśmiercenie prawie połowo populacji kontynentu w ciągu 150 lat jakby nie liczyć stanowi nie lada "wyczyn" i nie da się tego usprawiedliwiać. Podobnie jak 70 mln Indian z Ameryki, ale to już lata późniejsze, choć te mordy też w imię i za zgodą papieża, polecam artykuł: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/nawracanie_konkwista.html
Dell2020.01.21 1:39
W jedenastym wieku żyło w Europie około 60 milionów ludzi. Sto lat później około 70 mln. Chcesz powiedzieć, że można zabić trzy razy więcej niż "jest do dyspozycji"? Grzegorz IX papieżem był 13 lat i 5 miesięcy (9 marca 1227 – 22 sierpnia 1241) Zacytuję wpis "taro" 20.1.20 20:30 Ludnosc Europy, szacunkowe wyliczenia historykow (taka ciekawostka dla takich jak ty mitologow) ok. 20,5 Mio - 500 przed Ch. ok. 18 Mio. - 650 po Ch. od 38,5 do 42 Mio. - 1000 po Ch. ok. 61 Mio. - 1200 po Ch. ok. 73 Mio. - 1300 po Ch. na ok. 73,5 Mio. - 1340 po Ch. od 53 do 55 Mio. -1450 po Ch. od 76 do 80 Mio. - 1500 po Ch." Zamiast "Mio" powinno być "mln".
leszczyna2020.01.21 1:43
Niezupełnie artykuł pokazuje to, co piszesz. W imię i za zgodą papieża wymordowano 70 mln Indian? Akurat wbrew woli papieża Pawła III. Dane też bez podania źródła. Może prawdziwe, może nie. I są tam słowa Jana Pawła II, które się pomija przypisując mu jakoś współudział w mordowaniu Indian w Kanadzie do lat 90-tych XX wieku: "Ci mężczyźni, kobiety i dzieci stali się ofiarami haniebnego procederu, w którym brali udział ludzie ochrzczeni, ale nie żyjący według zasad swej wiary." To jest właśnie dramat zbrodni popełnionych przez chrześcijan - traktowanie religii jako politycznej ideologii, w imię której wiara jest na usługach polityki i biznesu.
taro2020.01.21 9:25
nie wymagam od ciebie,bys sobie mogla wyobrazic dzungle jak wyglada w dzisiejszych czasach i wtedy, w ktorych to miano by mordowac takie ilosci ludzi. To moze byc za trudne dla ciebie. Ale matematyka moze tobie to ulatwic. Jesli te 70mln domniemanych ofiar podzielisz przez 200 lat i jeszcze raz przez 365 dni w roku to wyjdzie ci okolo 1000 ludzi dziennie. Do tej liczby mozesz doliczyc pewna ilosc ludzi,ktorzy umierali ze starosci,na normalne choroby,czy z jednostronnego odzywiania, co tez niejednokrotnie prowadzi do smierci. Najwazniejsze jest to,ze w tamtych czasach nie mialas tyle siedlisk ludzkich co dzisiaj.Jesliby bylo ich tylko 5% dzisiejszej miary, to zwloki by musialy kazdego dnia lezec w setkach,kazdego nastepnego dnia nowe dokladane i tak przez 200 lat. Taka ciekawostka historykow z USA z ktorymi zgadzaja sie rowniez uczeni z innych kontynentow do tematu podboju obu Ameryk i unicestwiania tubylcow. - Podboj Ameryki Polnocnej przez kolonizatorow brytyjskich byl kierowany zdobyciem jak najwiekszej ilosci ziem, gruntow, nie potrzebowali ,,glupich indian,, oni chcieli wreszcie cos posiadac na wlasnosc, bo tego nigdy,by nie otrzymali w Wielkiej Brytani,gdzie byly braki w zaopatrzeniu w kazdym towarze. Indianie stali im w drodze, dlatego zostali wymordowani przez niemieckich,angielskich, holenderskich protestantow. -Podboj Ameryki Poludniowej poszedl w innym kierunku. W tych temperaturach i wilgotnosci biali nie mieli ochoty pracowac, sila robocza byla bardzo wazna,jesli ja przez glupote stracilas, to wylatywalas z rynku. Zmuszanie indian do oddawania zlota skonczyl sie bardzo szybko, powyciagano to co bylo w swiatyniach indianskich, ze stawow i jezior jako ofiary zlozone i tylko garstka indios pracowala w kopalniach zlota ,srebra. Rozwijaly sie plantacje, Europa potrzebowala zywnosci. Dlatego nie wierze w twoje klamstwa oparte tylko na nienawisci,a nie na pewnych faktach historycznych,czy nauce.
Dell2020.01.21 10:09
Mam nadzieję, że twoja odpowiedź nie jest skierowana do "Leszczyny" tylko do "Yoshki". Piszesz: "bys sobie mogla" - stąd wątpliwości, bo dla mnie "Joszka" to imię męskie jak na przykład Joschki Fischera. Hołubionego przez "wyborczych" pedofila-eurodeputowanego. Jeśli się mylę i masz rację co do rodzaju gramatycznego imienia "Yoshka" to wybacz, że się "czepiłem". :)
taro2020.01.21 12:53
masz racje , przepraszam. Cos mi sie pokrecilo z forma, ale przekaz jest dla ignorantow plujacych na historie ludzkosci, kosciola,tojest tak jak sie kilka tekstow rownoczesnie czyta i pisze odpowiedzi.
Yoshka2020.01.21 10:04
Celowo podałem w źródle artykuł z katolickiej opoki, gdzie zarówno liczba ofiar jak i rola Kościoła są umniejszane, ale fakt że każdy ciągnie dzisiaj w swoją stronę. Jednak skoro papież Benedykt XVI został za te zbrodnie skazany na 25 lat więzienia przez trybunał międzynarodowy w Brukseli daje do myślenia.
leszczyna2020.01.21 10:40
Benedykt XVI wymordował 70 mln ludzi w Ameryce? Coś więcej podaj, jakieś szczegóły jego zbrodniczej działalności znasz?
taro2020.01.20 20:09
300 mln, ja pier...le, skad takie jelopy jak ty takie liczby biora. To w dzisiejszych czasach, dobrym odzywianiu, medycznej opiece i regularnym dymaniu,takie europejskie ,,imperium,, ma tylko 500 mln mieszkancow.
Janka2020.01.20 20:18
Katolicyzm nie ogranicza się do jednego kontynentu ani jednego momentu, na przestrzeni ostatniego tysiąca lat zdołał pozbawić życia ponad 300 mln ludzi, to niepodważalny fakt. Ale tak jak pisał @Darek, jedna ofiara śmiertelna tej ideologii to już wystarczy.
taro2020.01.20 20:31
nie opowiadaj bzdur.
Darek2020.01.20 20:40
No tak jak fakty nie pasują katomatołkom do ich bajek, tym gorzej dla faktów - jakie to typowe.
taro2020.01.20 20:57
mozesz po wszystkich kontynentach chodzic i podsumowywac co chcesz, ale te liczbe mozesz sobie w tylek wlozyc propagandzisto. To nie kosciol najezdzal ameryke lacinska i poludniowa, tylko krolestwo hiszpani, portugali. Ksieza,mnisi byli przedstawicielami kosciola rzymskiego, hiszpanskiego, portugalskiego. Takie sa wlasnie fakty. Konkwistadorzy zajmowali te tereny dla krola hiszpanskiego, a nowi poddani mieli byc ochrzczeni. Krol Hiszpanii Karol V wysylal nie tylko swoich oficerow, ale rowniez tysiace zolnierzy na nowy kontynent. Jak myslisz po co, by uczyc ich hiszpanskiego?
anonim2020.01.20 21:22
Którzy to naukowcy "niejednokrotnie" "w pogoni za Noblem" "poświęcili życie setek milionów ludzi" ? Proszę o jednoznaczną odpowiedź - najlepiej o podanie nazwisk owych naukowców.
Janka2020.01.20 22:28
Hiszpanie i Portugalczycy to według ciebie byli protestanci, komuniści, czy naziści, bo się pogubiłam. Jezuita misjonarz Anchieta, morderca Indian autor słynnej katolickiej maksymy "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje" to był eskimoskim komunistą czy kim? A nazista ksiądz Józef Tiso, skazany za zbrodnie przeciw ludzkiości, czy twórcy obozów koncentracyjnych jak biskup Stepniac "nawracający" prawosławnych norzem rzeźnickim to kim był? A katolickie obozy koncentracyjne dla Indian w Kanadzie, w których wynaradawiano, torturowano i mordowano jeszcze do lat 90 XX wieku za pontyfikatu JP2 to kto prowadził? Przeżywalność "podopiecznych" tych katolickich przybytków była porównywalna jak w Oświęcimiu, choć tortury były bardziej wymyślne. Wymieniać katolickich zbrodniarzy można w nieskończoność. Rzeź w Rwandzie też była prowadzona przez katolickich księży i zakonnice.
stan2020.01.21 0:24
Niezły odlot! Jak radio Erewań. Bardzo proszę, wymieniaj w nieskończoność tych z Rwandy, tylko nie pomyl szczepów.
Yoshka2020.01.21 0:31
Wymienię za Jankę, skoro tak cie temat Rwandy interesuje: - ojciec Athanase Seromba za zamordowanie 2,5 tysiąca swoich wiernych skazany na śmieszne karę 15 lat więzienia - ksiądz Wenceslas Munyeshyaka skazany został na dożywocie zaocznie, uniknął kary - zakonnice benedyktynki Consolata Mukangango i Julienne Mukabutera skazane na karę 12 i 15 lat więzienia za współudział w zabójstwie ok. 7 tys. ludzi
leszczyna2020.01.21 1:56
Szanując każde życie, należy zauważyć, że wskazane przez Ciebie liczby to znikomy procent ponad miliona ofiar. Tymczasem wpis @Janki "Rzeź w Rwandzie też była prowadzona przez katolickich księży i zakonnice" sugeruje, że Kościół Katolicki spowodował ludobójstwo w Rwandzie i nim kierował. Owszem, katoliccy duchowni wzięli udział w zbrodni, ale to nie była robota Kościoła jako takiego.
Szmaja2020.01.21 3:28
Równie dobrze możesz powiedzieć że Auschwitz to nie była robota III Rzesz jako takiej, przecież udział Kościoła w masakrze w Rwandzie był znaczny. To bez znaczenia bo Yoshka po prostu odpowiedział na pytanie o nazwiska tych z Rwandy i otrzymał odpowiedź. A te liczby - to liczba ofiar pojedynczych osób, a w masakrze czynny udział brało tysiące księży i zakonnic, choć oczywiście nie tylko duchowni, powiedziałbym że oni głównie - tak jak w Ameryce południowej - inspirowali mordy, sami starając się nie brudzić rąk za bardzo. OK, już od ponad 20 la Kościół nikogo nie morduje samodzielnie, teraz ogranicza się do prześladowań i szczucia, no jest to niewątpliwy postęp. Ale czy z tego powodu mamy nagle zapomnieć o zbrodniach poprzednich półtora tysiąca lat? Do wybaczenia potrzebne jest przyznanie się sprawcy i skrucha, a tej nie widać ani nie słychać. Protestanci potrafią przeprosić za swe zbrodnie i już na nikogo nie szczują, a co robi Watykan? Nawet papież Franciszek umywa ręce, tu przykład: https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1114753,kanada-papiez-nie-przeprosi-za-przymusowe-szkoly-dla-indian.html
leszczyna2020.01.21 11:05
Jak to Auschwitz to nie była robota III Rzeszy? W takim razie czyja? Kościół Katolicki nie spowodował rzezi w Rwandzie, chociaż jego duchowni brali w niej udział. Podobnie jak państwo ukraińskie nie spowodowało rzezi wołyńskiej, chociaż wielu Ukraińców w zorganizowany sposób ją wykonało. Jan Paweł II zbiorczo przeprosił za grzechy Kościoła w 2000 roku. Franciszek ma zająć stanowisko w kwestii szkół w Kanadzie podczas wizyty w tym kraju, sprawa jest otwarta, co wynika z przywołanego artykułu.
leszczyna2020.01.21 11:08
Jak w świetle twierdzenia @Darka, które przytaczasz, wygląda Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela Rewolucji Francuskiej z XVIII wieku?
Janka2020.01.21 16:01
A co ma piernik do wiatraka? W sensie do twierdzenia Darka, który ocenia ideologię po jej owocach? DPCiO potępiła wszelkie formy ucisku, zatem automatycznie także i katolicyzm i jego zbrodnie.
leszczyna2020.01.21 16:41
Rzeź Wandei jak się ma do rewolucyjnych Praw Człowieka i Obywatela?
taro2020.01.20 20:30
Ludnosc Europy, szacunkowe wyliczenia historykow (taka ciekawostka dla takich jak ty mitologow) ok. 20,5 Mio - 500 przed Ch. ok. 18 Mio. - 650 po Ch. od 38,5 do 42 Mio. - 1000 po Ch. ok. 61 Mio. - 1200 po Ch. ok. 73 Mio. - 1300 po Ch. na ok. 73,5 Mio. - 1340 po Ch. od 53 do 55 Mio. -1450 po Ch. od 76 do 80 Mio. - 1500 po Ch.
Janka2020.01.20 20:37
A co z Azją, Amerykami i Afryką? No i przez półtora tysiąca lat to się chyba ktoś też rodził, czy próbujesz nam wmówić, że ludność to constans.
Styki2020.01.20 20:56
On pisze, ze ofiary samego papieza Grzegorza XI to 200mln. Przez ile lat rzadzil Grzegorz? Mode idzcie sobie juz na sanki.
Darek2020.01.20 22:05
Skutki działalności Grzegorza IX Europa i północka Afryka odczuwały przez 150 lat, dopiero potem zmieniono przepisy. Władcy nigdy nie zabijają osobiście tylko przez ukazy, zarządzenia, czasem encykliki. Hitler, Lenin i Stalin też do nas nie strzelali osobiście.
Dell2020.01.21 1:09
"(…) Ofiary samego papieża Grzegorza IX to 200 000 000 trupów." Grzegorz IX papieżem był 13 lat i 5 miesięcy (9 marca 1227 – 22 sierpnia 1241). To daje 161 miesięcy. Z powyższego wynika, że miesięczna liczba ofiar to 1 242 236 (milion dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć), a dzienna 41 407 (czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedem). Ile osób miesięcznie zabijano cyklonem B? A ile liczyła populacja Europy za Grzegorza (1 stycznia 2018 było w Unii 512,6 mln ludzi)?
taro2020.01.20 22:53
W Azji (chiny,idnie, tereny pakistanu, mniejsze,wieksze karaje + wyspy - mordowali protestanci angielscy,holenderscy, francuscy masoni, pozniej dolaczyli niemieccy ,amerykanscy. Bliski-Daleki Wschod -protestanci angielscy, francuscy masoni. Australia- mordowali protestanci. Afryka?- wiekszosc ziem w posiadaniu protestantow +mordy, handel niewolnikami. Ameryka Polnocna- wiekszosc w lapach protestantow, automatecznie wymordowali prawie wszystkich indian. Francuzi masonscy w kanadzie nie byli lepsi- ,mordowanie do lat 50 XXw. Ach tak ,,mordy kosciola katolickiego,, na bliskim wschodzie? to byla wojna pomiedzy islamem i chrzescijanstwem. Odwrocimy to troche, mordy islamskich hien na chrzescijanach - kilkanascie wiekow, podbojow, najazdow, niewolnictwa, mordow. jeszcze cos?
Janka2020.01.20 23:13
Nikt nie twierdzi że inni chrześcijanie nie mordowali, generalnie całe chrześcijaństwo to jedna wielka rzeź, ale katolickie zbrodnie trwały jednak najdłużej i były najdotkliwsze. Nawet jakby i ie były - co to za argument na obronę morderców ma być że inni też mordowali? Stosujesz argumentację Putina - no tak Stalin mordował, ale Hitler też mordował, wiec Stalin był super hero i święty.
leszczyna2020.01.21 0:27
Nie chodzi o obronę morderców, ale o podawane liczby: Kościół Katolicki miał wymordować 300 mln ludzi, w tym papież Grzegorz IX 200 mln. Skąd takie dane?
Dell2020.01.21 1:51
Tak Janko, z powyższego wynika, że w jedenastym wieku ludność Europy wzrosła o 12 milionów ludzi (73 miliony było około roku 1300 a 61 około 1200). Czyli: przed Grzegorzem było 61 milionów, po nim 73, a w tym czasie, my "katole" zabiliśmy 200 milionów. Jak sama widzisz nie wszystkich powinno posyłać się do szkoły, bo czasami to daremny trud.
Szmaja2020.01.21 3:01
Stosujac Twoją matematykę (nie wiem czemu się trzymasz tak tej Europy, a o Afryce i Azji kompletnie cicho sza i zamiast 150 lat obierasz 66% tego okresu, ale niech ci będzie skoro taki masz fetysz: Hitler we spół ze Stalinem mordowali w XX wieku. Osczczędzę Ci zmiany demograficzne całego wieku, więc sam okres przedwojenny i wojnę zbadajmy: 1916 rok - czyli przed Hitlerem - 330 mln ludności 1950 rok, czyli po Hitlerze - 549 mln czyli według Ciebie Hitler nikogo nie skrzywdził, a zbrodnie Stalina to propaganda? W końcu dzięki nim liczba ludności nie w ciagu wieku a ledwie 34 lat się prawie podwoiła. Za sprawą Grzegorza IX przyrost przez 100 lat wyniósł ledwie 19%. Za to za Hitlera przez ledwie 34 lata ludności przybyło o 66% rozciągając to na 100 lat dla pełnego porównania, jakby wojna trwała wiek, mielibyśmy przyrost rzędu 198% za Hitlera i Stalina zestawiony z marnymi 19% za Grzegorza IX. Tym samym twoja argumentacja wykazuje niezbicie, że Grzegorz IX był 10.42 razy bardziej śmiercionośny niż Hitler i Stalin razem wzięci. Jak sam widzisz nie wszystkich powinno posyłać się do szkoły, bo czasami to daremny trud, skoro ty nadal nie potrafisz liczyć.
leszczyna2020.01.21 11:15
To może konkretnie: kto i jak policzył ofiary Grzegorza IX? Gdzie one były, jakie źródła historyczne je wskazują?
Dell2020.01.21 12:40
Dziękuję, "Leszczyno". :)
KleroLizusBodakowskiCzekaNaResztkiZWymiotówGłódzia2020.01.20 18:32
Pogromca mitów pasterzy kóz znad Jordanu, bezrobotny Bodakowski aspiruje do fuchy w Episkopacie. Zapomniał zapewnić, że kleruchacze nie gwałcą ministrantów po zakrystiach, tylko to ministranci gwałcą kleruchaczy.
To My2020.01.20 18:28
ANI SŁOWA O KRUCJATACH, W TYM O KRUCJATACH POŁABSKICH SKIEROWANYCH PRZECIWKO NAM SŁOWIANOM, CZY KRUCJATOM DZIECIĘCYM. Dalej także nie ma słowa o współpracy kościoła z przeróżnymi reżimami nawet w XX wieku. Nie ma słowa o zwalczaniu nauki, postępu, rejestrze ksiąg zakazanych, o głupotach które zniszczyły życie wielu ludziom, np o tym co powiedział jeden papież, że prezerwatywy powodują aids. Ani słowa o tym jak w ameryce kościół nawracał indian. A no tak, bo to nie mity.
bunia 2020.01.20 18:47
Jeszcze wspomnijmy o inkwizycji a był czas, że zakazano czytać Biblię. No co zostało tylko tradycja.
Darek2020.01.20 18:56
O klątwie papieskiej rzuconej na Polaków też ani słowa, o targowicy i pierwszym w historii rozbiorze Polski też cicho sza, obalanie rzekomych mitów które sam sobie Bodakowski wymyślił jest łatwiejsze niż zmierzenie się z faktami - ot cała tajemnica tych braków.
leszczyna2020.01.21 0:16
Jaką naukę Kościół zwalczał? Który papież powiedział, że prezerwatywy powodują AIDS?
Dell2020.01.21 2:00
Jak to jaką naukę? Wszelką! Żeby mu było łatwiej ją zwalczać to tworzył obozy koncentracyjne nauki zwane uniwersytetami. :)
Yoshka2020.01.21 3:51
każdą nie ma za co
leszczyna2020.01.21 10:43
Każdą naukę Kościół zwalczał? Jak zwalczał, powiedzmy, nauczanie Grzegorza Mendla o dziedziczeniu? Albo jak Kościół rozprawiał się z geometrią Euklidesową?
Yoshka2020.01.23 14:30
Mendel urodził się dziesieciolecia nie tylko po tzw śmierci Boga, ale nawet po rewolucji francuskiej w okresie kiedy Kościół stracił już większość swojej władzy, nie wiem skąd wzięłaś ten przykład. Geometria Euklidesowa faktycznie nie była zwalczana, była niezbędną do budowania nowych świątyń. Jednak większość antycznej wiedzy matematycznej zostałą całkowicie zapomniana i wrócono do jej poznawania dopiero w średniowieczu. Nie było już od kogo w Europie jej przyswoić, to też tłumaczenia podręczników i kodeksów matematycznych i dzieł starożytnej Grecji dokonywano z języka arabskiego, i do dzisiaj posługujemy się tzw. arabskimi cyframi (nawet to słowo jest wyrazem arabskim) i używamy arabskich terminów matematycznych, wśród nich: wspomniana już cyfra, ale także algebra, algorytm, pierwiastek, sinus. Pozdrawiam.
Urszula2020.01.21 13:29
Uwięzienie Galileusza za jego prace naukowe niezgodne z tym co podawał kościół, a "O obrotach sfer niebieskich" Mikołaja Kopernika znalazło się na liście "Ksiąg zakazanych".
leszczyna2020.01.21 16:37
Czy to znaczy, że Kościół zwalczał astronomię? PS. Gorliwym geocentrystą był Marcin Luter. Czemu jemu nie zarzuca się ciemnoty?
Elias2020.01.21 6:50
Właśnie widać braki w edukacji
Bolek Sikał do Kropielnicy2020.01.20 18:25
Dedykowane dla "Emeryt" Cytujesz Apokalipsę (17:6), ale kontekst Ci się zupełnie popieprzył. Na przyszłość najpierw wytrzeźwiej, bo jesteś pijany nienawiścią do Kościoła, a potem dopiero pisz.
anonim2020.01.20 20:18
Jaki jest właściwy kontekst? Proszę go przytoczyć.
Chory Portier2020.01.20 20:51
Chodzi o Wielką Nierządnicę - Babilon: https://pl.wikipedia.org/wiki/Nierządnica_z_Babilonu
antypoko2020.01.20 18:20
Żaden lewak nie przestanie być sobą, jeżeli, dzięki modlitwom innych za niego, nie zostanie uwolniony przez diabła ze smyczy!
man.of.Stagira2020.01.20 18:13
Oczernianie i publiczne bezczeszczenie symboli religijnych, osób wyznających religię chrześcijańską, szczególnie k a t o l i k ó w, zostało w Polsce przez ludzi kulturalnych wywodzących się z elit intelektualnych (kasta Immanuela Kanta et.al) oficjalnie uznane za dyscyplinę sportową. W związku z tym może znaleźć się w programie I g r z y s k Olimpijskich. Komentarz; ‘Naukowcy s u g e r u j ą, że TO jest dowód (czegoś!)’, d l a t e g o proponuję Nobla w dyscyplinie jadem waszem (copyright m.o.S) w to co polskie albo, jako to mówią, za ‘przekraczanie wyobraźnią granic kultur i tradycji’. Pod warunkiem, oczywiście, że t a k i Nobel został kiedyś ODWOŁANY –co nie sądzę. .
Felek2020.01.20 19:08
Mylisz ze ktos zrozumial ten belkot ktory tu splodziles swoja wyobraznia
anonim2020.01.20 19:16
Inteligenty zrozumie ,widocznie do nich nie należysz.
emeryt 2020.01.20 18:10
Zapomniał Bodek o „Kościele jako wielkiej nierządnicy pijanej krwią świętych”.
ktoś tam2020.01.20 18:33
A skąd wziąłeś ten cytat, Misiu? Z resztki Twoich szarych komórek? Proponuję zapoznać się jednak z rozdz. 17 Apokalipsy św. Jana w całości kontekstu i nie kombinować "jak łysy koń pod górę". I dobrze jest podać wersję tłumaczenia, np. Biblia Tysiąclecia, jak już chcesz się bawić w znawcę...
za dużo kropek2020.01.20 20:19
Aha, czyli jak "niewłaściwy kontekst" nie wystarczy, to będziemy się zasłaniać "niewłaściwym przekładem" ?
Urszula2020.01.21 13:18
Dlaczego Biblia Tysiąclecia? A nie może być Biblia Warszawska?
stan2020.01.21 0:16
To żaden mit. Przypisujesz Kościołowi to, co dotyczy antykościoła. Coś gdzieś dzwoniło, ale nie wiadomo gdzie? Świadkowie Jehowy chyba ci zatruwają umysł.Szkoda, że nie przeczytałeś(na Onecie!) szokującej wypowiedzi dziewczyny zbałamuconej przez nich.
Jan Radziszewski2020.01.22 11:47
A nie przyszło ci do głowy że Nierządnicą jest ROSJA i USA Izrael UE Islam żydzi /J 19,15) ect tj wszyscy którzy są Niewolnikami Lucyfera /Ap 12,3 nnn ;13,1 nn) Ap 17:8 8. Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.
zimny klecha ze sterczącym bolcem2020.01.20 18:07
Haha no tak kości jest nieskazitelny. A gdzie antykatolicki mit dotyczący wykorzystywania dzieci przez księży katolickich? Bo ma się rozumieć, ze pedofila wsrod duchownych to tez nagonka wyssana z palca?
anonim2020.01.20 19:21
Ale ci się to raczej podoba sadząc po nicku,nikt normalny tak się nie podpisze .
taro2020.01.20 20:02
spytaj sie rezyserow i aktorow w hollywood na temat pedofili, to na 100% daja ci wyczerpujaca odpowiedz.
guess who2020.01.20 20:20
W jaki sposób zamiatanie pod dywan pedofilii w szeregach kleru pomoże w zwalczaniu pedofilii w Hollywood?
Krakremijakretmaryja2020.01.21 13:15
Przebierasz się za księdza i gwałcisz małe dzieci, a potem mówisz, że to "kościół molestuje"? Oj ty zbereźniku, oj ty kłamczuszku, oj ty manipulatorze malutki.