07.09.19, 12:40

Jarosław Kaczyński: Poza Kościołem jest tylko nihilizm

W Lublinie odbywa się konwencja programowa PiS. Otwierające przemówienie wygłaszał prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kluczowe elementy to:

- polskie wartości to ochrona życia, heroizm, wolność, równość, solidarnośc i sprawiedliwość;
- Polska pozostanie wyspą wolności, nikt nie będzie tu ograniczał wolności słowa etc.;
- w Polsce rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci - nie ma mowy o żadnych ideologiach;
- rodzina to absolutna podstawa życia i funkcjonowania w Polsce;
- naród jest kluczowym wymiarem istnienia Polaków;
- państwo musi być silne i spełniać bardzo konkretne zadania;
- Polska w Europie jako państwo narodowe;
- odrzucenie postkomunizmu;
- demokracja, czyli autentyczny udział Polaków w rządzeniu Polską poprzez wybranych przedstawicieli;
- stanowcze odrzucenie lewactwa obyczajowego.

"Podstawą naszych wartości jest przyrodzona godność człowieka. Kluczowa jest ochrona życia. Ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed ideologiami, wszystkim, co temu życiu zagraża. To są wartości niepodważalne. Pamiętamy także o komplikacjach życia narodowego i międzynarodowego. Dlatego cenimy także wartości heroiczne" - mówił.

"Wiemy, że funkcjonariusze różnych służb muszą narażać swoje życie, niekiedy je tracąc. Szanujemy to, w najwyższym stopniu szanujemy. Bez tych heroicznych wartości nie mogłaby być realizowana inna wartość, którą bardzo wysoko cenimy. Tą wartością jest wolność. Wolność. Człowiek, by być godny, musi być wolny - i to na dwa sposoby" - dodawał.

Musi być wolny od różnego rodzaju niepotrzebnych zakazów i opresji, ale także musi mieć prawo do innej wolności, wolności "do": działania, współuczestnictwa, współdziałania. Ta wolność jest w naszych dziejach niezwykle ważna. Można powiedzieć, że ona konstruowała nasze dzieje. Ta właśnie wolność pozytywna. Ta wolność była kiedyś przypisana tylko jednej grupi społecznej, jednemu stanowi. Potem w długim procesie to się rozszerzało. Wydaje mi się, że wielkim finałem tego procesu była nasza "Solidarność". Tej wolności trzeba bronić. Dlatego wspominałem o tych heroicznych wartościach" - mówił.

Dalej prezes PiS mówił o równości.

"Równość traktujemy jako brak przywilejów, równość szans. Nie przeczymy naturalnym różnicom między ludźmi, talentu. Cenimy te talenty, cenimy przedsiębiorczość. Ale naszym dążeniem w życiu społecznym jest zwiększanie poziomu równości - i to uzyskujemy" - kontynuował. 

"Równość i solidarność tworzą razem sprawiedliwość" - dodał. 

"My chcemy sprawiedliwości. My chcemy Polski sprawiedliwej. 

"Dwie wspólnoty uważamy za fundamentalne i najważniejsze. Pierwsza z nich to rodzina. Rodzinę uważamy za komórkę społeczną o zupełnie fundamentalnym znaczeniu. Rodzinę widzimy tak, jak tutaj: jedna kobieta, jeden mężczyzna, w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina" - kontynuował prezes PiS.

Dzisiaj taka rodzina ma wielu wrogów. Jest atakowana, atakowane są różnice między kobietami i mężczyznami. W przeważającej większości wypadków ludzie rodzą się mężczyznami i kobietami. I tak niech zostanie. Tak ma w Polsce zostać.

Dalej prezes PiS mówił o drugiej wspólnocie - o narodzie.

"Naród to podstawa istnienia i działania człowieka w warunkach cywilizacji, naszej cywilizacji, tej najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji. To podstawa organizacji, którą nazywamy państwem. Naród jest nam potrzebny. Jest potrzebny Europie i światu. Dla nas narodem jest Polska, polskość. I tę polskość cenimy bardzo wysoko. Ona buduje podstawy naszych programów, naszych nadziei. W niej lokujemy wszystko, co ma wiązać się z naszą przyszłościa. Chcemy, by Polska trwała. Wiemy, że warto być Polakiem!" - wskazał.

"W dziejach naszego narodu sytuacja, niekiedy bardzo skomplikowana, układała się tak, iż wielką rolę w jego kształtowaniu, w jego obronie, także w tym ostatnim okresie zniewolenia, odgrywał Kościół katolicki. Chrześcijaństwo jest częścią naszej tożsamości narodowej. Kościół był i jest głosicielem i dzierżycielem jedynego, powszechnie znanego w Polsce systemu wartości. Poza nim mamy tylko nihilizm. Dlatego Kościół jest dla Polaków ważny. Jest ważny dla polskich patriotów. Niezależnie od tego, czy ktoś wierzący czy też jest agnostykiem czy nawet jest zupełnie niewierzący. Każdy dobry Polak musi wiedzieć jaka jest rola Kościoła. Musi wiedzieć, że poza nim jest nihilizm. Ten nihilizm my odrzucamy, bo nihilizm nic nie buduje, ale wszystko niszczy" - dodawał.

"Polska historia potoczyła się tak, że samo pojęcie narodu, a już szczególnie narodu polskiego, bywa kwestionowane. I to nie tylko przez naszych zewnętrznych wrogów, ale i wewnętrznych przeciwników. Przeciwstawia się narodowi polskiemu i polskości - europejskości. Europejskość to jest wielka kultura i cywilizacja oparta o chrześcijaństwo, grecką filozofię i prawo rzymskie. I my w tej cywilizacji od wielu wieków coraz mocniej uczestniczymy. Jesteśmy pełnoprawnymi Europejczykami - w każdym sensie. Ale Europa jest bogata różnorodnością. Jest bogata tym, że składa się z wielu odmiennych narodów, o różnych kultura. Jednym z tych narodów, dumnych narodów, jest naród polski. Nie ma żadnych racjonalnych powodów, żeby przeciwstwiać europejskość polskości. Polskość jest jednym z wariantów europejskości - i to szczególnym, szczególnie związanym z wolnością. A pamiętajcie Państwo, że wolność jest dziś w Europie często kwestionowana. My to odrzucamy. Polska pozostanie wyspą wolności" - wskazywał. 

Kaczyński mówił dalej o państwie.

"Państwo jest instytucją bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa od zewnętrznych wrogów, bezpieczeństwa własności. Państwo jest potrzebne. Jest to instytucja niezastąpiona. Jest potrzebne także dlatego, że tylko państwo może być sferą wolności, w obu rozumieniach. Tylko państwo narodowe może być demokratyczne. A my chcemy demokracji - i to jest nasza kolejna wielka wartość. Chcemy demokracji skonstruowanej prosto, czyli przedstawicielskiej. W dużych narodach jest ona jedynie możliwa, tak na poziomie lokalnym jak i ogólnonarodowym" - wskazał.

Nawiązał też do sądów.

"Władza sądowa ma wykonywać ustawy, w tym tę najważniejszą, zasadniczą. Proponowany dzisiaj przez niektórych ustrój trybunalski, w istocie władza sądów, nie ma z demokracją nic wspólnego. To jest system, który służy najlepiej oligarchii. Chcemy polską demokrację umacniać i będziemy to czynić" - powiedział.

Dalej prezes PiS mówił o tym, co robiła jego partia. Jak powiedział, to przede wszystkim odrzucenie postkomunizmu.

Jak wskazał, po 1989 roku nie zbudowano nowego aparatu państwowego ani nowej hierarchii społecznej.

"Skutek tego był taki, że w Polsce, mówiąc w największym skrócie, nomenklatura komunistyczna, która w ciągu lat 70. i 80. zmieniła się w grupę zwartą o uświadomionym interesie ekonomicznym, zaczęła własność przejmować. Jednocześnie kooptując do siebie różnego rodzaju grupy, niestety także te wywodzące się z "Solidarności". Powstał mechanizm, który premiował cechy społeczne nie zawsze najbardziej pozytywne, a nawet mechanizm negatywnego doboru kadr został w zupełnie innych realiach społecznych utrzymany, ze wszystkimi tego konsekwencjami. I w sferze rynku, który był fikcją w dużej mierze, jak i demokracji, która również była w niemałej mierze pozorna. Ten system był trwały i coraz bardziej się ukorzeniał, uzyskiwał coraz większe podstawy. Poprzez tworzenie warstwy miliarderów o ogromnych możliwościach, poprzez wejście tu kapitału, poprzez związki elit tego systemu z różnymi elementami zewnętrznymi. System trwał, a w sensie ekonomicznym mógł trwać tylko dzięki ciężkiej pracy wielu milionów ludzi, którzy zaryzykowali wówczas tworzenie własnych, najczęściej małych, przedsiębiorstw. To oni stworzyli 6 mln miejsc pracy" - powiedział.

Jak wskazał Kaczyński, dopiero afera Rywina, która ujawniła kulisy tego systemu, doprowadziła do szoku i oczekiwania, by to się zmieniło.

Polityk podkreślił, że powstała wskutek tego Platforma Obywatelska nie chciała wcale zmiany, ale "restauracji", czyli powierzchownej zmiany, tak, by utrzymać istotę rzeczy. Ta restauracja dokonała się w ocenie Kaczyńskiego w latach 2007-2015.

"Jego twórcy i realizatorzy uznali, że utrzymanie się przy władzy jest celem samym w sobie. Wyciągali z tego różne wnioski.Najważniejszy był taki, że trzeba zaspokajać potrzeby potężnych grup interesu i nacisku, zewnętrznych i wewnętrznych, a społeczeństwo można ignorować. Ale ponieważ istniały pewne mechanizmy demokratyczne, to nie było można go całkowicie ignorować. Dlatego była socjotechnika, czyli polityka wizerunkowa" - mówił.

Kaczyński zaznaczył, że ta socjotechnika miała dwa oblicza: po pierwsze, wielkiego ataku na jego obóz polityczny, a po drugie - kreowania przywódcy, dezorientowania społeczeństwa.

"Wszystko to była nieustanna manipulacja społeczeństwem. Manipulacja zamiast demokratycznego dialogu. Rzeczywiste interesy społeczeństwa miano za nic. Bardzo charakterystyczny był stosunek tej formacji do państwa. Państwo było traktowane, mówił o tym bezpośrednio w czasie afery Amber Gold Donald Tusk, jako zespół instytucji niezależnych od siebie i w gruncie rzeczy niezależnych także od społeczeństwa. Tusk odrzucał zarzuty, że różne instytucje zawiodły w czasie tej afery. Mówił, że demokracja na tym polega, że władza demokratycznie wybrana nie interesuje się społeczeństwem" - powiedział.

Kaczyński dodał, że drugim elementem tego systemu było "ujednolicenie" - cała władza miała być w rękach jednej formacji.
Prezes PiS powiedział też o "prywatyzacji państwa". Jak przypomniał, używano wówczas prywatne spółki do pacyfikowania różnych miejsc, np. hali na placu Defilad w Warszawie.

Powiedział dalej, że różne zadania państwa wyprowadzano też do firm prywatnych, tak, by ograbiać państwo.

Był też uprawiany niezwykły klientyzm w polityce międzynarodowej. Premier Donald Tusk, mówił Kaczyński, sam parł do tego klientelizmu, co było dla Polski skrajnie szkodliwe. Rządy PO cechowały się też zwijaniem państwa, wycofywaniem go z prowincji. "Państwo zanikało, bo państwa ta władza po prostu nie lubiła" - powiedział Kaczyński.

Jak dodał, władza Donalda Tuska była "w niemałej mierze po prostu zabawa, zabawa we władzę, zabawa w rządzenie". "Dobre wina, cygara, haratanie w gałę, jak to oni mówili. To wszystko bardzo miło robić, tyle tylko, że do tego trzeba umieć jeszcze dobrze rządzić, a to jest to, czego oni kompletnie nie potrafili" - stwierdził.

"Ten system, późny postkomunizm, jeszcze na koniec skręcił w stronę obyczajowego lewactwa" - podkreślił.

bsw

Komentarze

Jerzy Sędziak2019.09.17 15:00
Jaki nihilizm? Już sam ten tytuł mówi, że Kaczyński jest kompletnym ignorantem. Na świecie jest multum religii których wyznawcy są ludźmi bardziej oświeconymi i cywilizowanymi od katolików. Nawet w krajach w większości ateistycznych notuje się mniejszą przestępczóść. Polecam tekst
qwerty2019.09.9 13:00
Jedna kobieta + jeden mężczyzna i ich dzieci ? A co na to jego bratanica ? - Weź się wujek puknij w łeb !!!
gosc2019.09.9 10:20
Znow piekne slowa, a slowa nic nie kosztuja: - a od 2015 roku PiS nie zrobil nic w sparwie zatrzymania aborcji (800tys podpisow), - nie wypowiedzial konwencji Stambulskiej, - pozwala na szkodliwe dla Polski homo parady, - nic nie robi aby zatrzymac gender. - nic nie zrobil aby zatrzymac GMO (wrecz zliberalizowal przepisy), - nic nie zrobil aby zatrzymac przymus szczepien (a wrecz sanepidy realizuja program wrogich kartelow farmaceutycznych) Ja juz nie wierze tym panom, glosowanie na POPiS to poparcie dla aborcji, gender, homoparad.
Moly2019.09.8 15:22
Osoby ktore nie maja zadnych zwiazkow z kosciolem musza z wlasnej kieszeni( podatki) utrzymywac organizacje ktora je obraza. To sie nazywa dewiacja i brak moralnosci. I totalne dno. Nastepnye krok to chyba juz bedzie inkwizycja bo jak to zwalczanie "lewackiej obyczajowosci" sie ma odbywac ? Na pokrzepienie serc: Kazdy rezim wczesniej czy pozniej zaczyna pozerac wlasne dzieci.
JanZ2019.09.8 14:55
Tylko PiS i dalej pustka,dla lewactwa to nie do przyjęcia.
Klapaucjusz2019.09.8 13:40
"Rodzinę widzimy tak, jak tutaj: jedna kobieta, jeden mężczyzna, w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina". I tak oto Prezes wykluczył z rodziny własną bratanicę.
vgweist2019.09.8 23:41
wykluczył również samego siebie...
Foster2019.09.8 12:12
Jestem praktykującym katolikiem ale jak słyszę bluzgi Kaczyńskiego przeciwko innym religiom albo przeciwko nihilistom to mam ochotę zapaść się pod ziemię ze wstydu.
moherowy kaczor2019.09.8 11:28
byłeś nikim jesteś nikim i zdechniesz bedąc nikim
Wybrany 2019.09.8 9:17
Czemu biali ludzie wciąż żyją w jakiejś betonowej skorupie nie idą z nowoczesnością demokracją teraz normalna rodzina to dwóch ojców dwie mamy dwóch transwestytów a niebawem 2 pedofilii i nic tego nie zatrzyma zachód jest już odpowiednio wytresowany a i na wschód przyjdzie pora .Na kolana przed świętym boskim Izraelem .
anonim2019.09.8 0:10
Kadzenie starca 😕
anonim2019.09.7 22:19
LUDZIE UCIEKAJCIE OD TOTALNYCH i TĘCZOWYCH - NAWRACAJCIE SIĘ !! POPIERAJĄC ICH BĘDZIECIE WSPÓŁODPOWIEDZIALNI ZA ZŁO KTÓRE ONI PLANUJĄ (homomałżeństwa, adopcja dzieci przez homo, aborcja, deprawacja dzieci WHO-ideologia gender) - WYBORY już 13 października 2019 a - FATIMA OSTRZEGA - CUD SŁOŃCA - 13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się trojgu portugalskim pastuszkom. Dzieciom towarzyszył ogromny tłum. Ludzie pobożni przyszli z nakazu sumienia, inni ze zwykłej ciekawości. Niektórzy znaleźli się tam z obowiązku służbowego. Trzy miesiące wcześniej Maryja zapowiedziała: W październiku powiem wam, kim jestem i czego chcę oraz dokonam cudu, który wszyscy zobaczą, aby uwierzyli. Wezwania Matki Bożej skierowane do ludzi oraz tajemnice, które otrzymały dzieci miały uzyskać potwierdzenie, które powinno przekonać każdego co do prawdziwości objawień. SURSUM CORDA - POLACY CHWYĆMY ZA RÓŻANIEC i DO URN, POGONIĆ TĘCZOWĄ ZARAZĘ - JEZUS JEST PANEM POLSKI a MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI !!!
Foster2019.09.8 12:19
To jest jeżyk nienawiści. Nie godzi się.
Lukasz2021.01.15 15:09
A Matka Boska to nie ma lepszych platform komunikacyjnych z ludzkością niż niepiśmienni pastuszkowie w Portugalii? Takie ważne sprawy dla ludzkości i taki kiepski interfejs. Wstyd!
Dariusz Andrzej2019.09.7 20:25
George Soros nie zyje.
violencja2019.09.7 21:23
Skąd wiesz , daj link . Póki co , to ma jeszcze syna:(
To \054\054 \" nie jest cudzys\305\202\303\263w2019.09.7 20:03
• "Ten system, późny postkomunizm, jeszcze na koniec skręcił w stronę obyczajowego lewactwa" - podkreślił. Ja bym to podkreślił inaczej. I użył wykrzyknika: VAT 18%, hej!
KONFEDERACJA2019.09.7 19:40
JE bp Jan Tyrawa obleśnym sodomitą? Nie wierzę Lider partii Szczęść Boże (partia Szczęść Boże wchodzi w skład komitetu wyborczego Konfederacja) Grzegorz Braun o biskupie Janie Tyrawie: https://www.youtube.com/watch?v=wqWP9Db9tJQ
Rozbawiona2019.09.7 19:24
A w kościele pedofilia pijaństwo buta i czczenie MAMONY
Spoko2019.09.7 19:18
Polacy, mieliśmy wielkie szczęście, dane od Boga, że będąc na granicy katastrofy państwa po 8 latach rządów PO i PSL, zorientowaliśmy się, że to nie tędy droga, i w 2015 roku wybraliśmy zjednoczoną prawicę na czele z PIS-em, aby rządzili Polską i Polakami. Obecnie, po 4 latach wiemy, że wybraliśmy polityków prawdomównych i wiarygodnych, i mamy pewność na wspaniałą, bezpieczną ojczyznę i nadzieję dla nas i naszych rodzin na szczęśliwą przyszłość ! Obietnice wyborcze z 2015 zrealizowane, a dodatkowo piątki Kaczyńskiego i Morawieckiego w realizacji. 7.09.2019 został przedstawiony program wyborczy PIS: Plan Kaczyńskiego – polska wersja państwa dobrobytu !!! Program wyborczy: minimalna pensja na koniec 2020=3000 zł, a na koniec 2023=4000 zł, od 2021 14-tka dla emerytów, pełne dopłaty do 1 ha dla rolników, reforma sądownictwa będzie kontynuowana, fundusze: modernizacji szpitali, inwestycji dla szkół i 100 obwodnic, remonty 150 dworców kolejowych, ZUS liczony od dochodów firm, podstawa ryczałtu od dochodu a nie przychodu. Już niedługo dogonimy zachód, a krótko po tym Niemcy ! Podziękujmy im i podziękujmy Bogu !
jozef2019.09.9 11:46
Odstawiłeś lekarstwa, a to błąd. Jeżeli jest tak dobrze to dlaczego jest tak drogo.
Sprytny ninja 2019.09.7 18:52
Tak wygląda przemowa męża stanu. RESZTA, jak PO, K15,... jak dukanie ledwo po maturze i to z promptera. Żal.pl.
12342019.09.7 18:08
Izraelska firma chowa Schetynę, Vega chciał przyłożyć rządowi, a przywalił opozycji. Mocny materiał. serdecznie zapraszamy :-) https://youtu.be/LesqFJ9zX7w
Maria Blaszczyk2019.09.7 17:30
"polskie wartości to" -> ochrona życia czy pan prezes widział kiedyś polską ulicę albo inną drogę? -> heroizm No rzeczywiście, a pan prezes jak wykazuje heroizm? -> wolność np. wolność chodzenia po ulicy osób nieheteronrmatywnych bez ryzyka, że ktoś ich zaatakuje? -> równość czy wobec tego "gorszy sort" jest równy panu prezesowi? -> solidarnośc Dobrze to widac, jak ludzie inkasujący grubą kasę ciągniętą od podatników, a niektórzy także nagrody, co się należały, skazują osoby opiekujące się bliskimi z niepełnosprawnością na nędzę -> sprawiedliwość - czy sprawiedliwe jest, gdy pewien poseł, który wbrew prawu zajmował się deweloperką, przez ponad pół roku nie jest nawet przesłuchany; albo gdy człowiek, który skręcał w lewo zgodnie z prawem jest w absurdalny sposób oskarżony o spowodowanie wypadku; albo gdy pan minister sprawiedliwości, który w przypadku pana Ćwiąkalskiego uważał, że nie upilnowanie więźnia za czasów jednego z jego poprzedników to powód do dymisji, a sam nie widzi problemu w łamaniu prawa przez ścisłe kierownictwo własnego resortu? "w Polsce rodzina to mężczyzna, kobieta i dzieci" - a ja znałam swojego czasu kilka rodzin - pardon, nie rodzin, tylko? jak to pan nazwie? gdzie była np. mama, babcia i jedno dziecko. "naród jest kluczowym wymiarem istnienia Polaków"? No serio, "naród"? Przecież to słowo nie bardzo coś znaczy... Ono nawet nie ma definicji. Nie ma granic. I jeszcze - w jaki sposób odrzuci pan lewactwo obyczajowe? Tzn. że wszyscy będziemy musieli jak poseł Pięta seks pozamałzeński w hotelu utrzymywany z podatków uprawiać? Jak pan senator Bonkowski tłuc i zastraszać współmałżonków? Jak pan prezes Jacek Kurski okradac własne dzieci z należnych im pieniędzy? Jak pani posłanka Kruk upijać się publicznie? Wszyscy muszą żyć jak Wy? I jak planujecie osiągnąć ten cel?
Guzik wiesz co to wartości! 2019.09.7 18:14
Nie wszyscy muszą żyć jak my ale o tym jak chcemy żyć zadecydujemy wszyscy 13 X. I jeśli nie będzie to Twoja tęczowo-lewacka wizja to co? Wysadzisz się w tramwaju?
Maria Blaszczyk2019.09.7 18:17
Nie, nie wysadzę się. Jestem przeciwna przemocy. Ale pytanie brzmi inaczej, co jasno zaznaczyłam - jeśli wygra Wasza wizja, to jak zamierzacie zmusić mnie do stosowania przemocy, seksu pozamałżenskiego i okradania moich dzieci?
Guzik wiesz co to wartości!2019.09.7 18:34
Gdzie niby chcemy Cię zmuszać do przemocy nie bardzo wiem o czym mówisz.Seks polecamy małżeński a na Twoje dzieci dajemy 500 na łepka. Jak się boisz ,że ten socjal po plajcie PIS padnie to nie konsumuj go tylko odkładaj, nic nie stracisz zapewniam Cię.
Maria Blaszczyk2019.09.7 21:26
No jak to? Jeśli odrzucicie "lewactwo obyczajowe" wraz z doktryną non violence, pozostaną nam prawackie wzorce. Prawackie wartości prezentowane przez pana senatora Bonkowskiego, pana posła Zbonikowskiego, pana radnego Piaseckiego... A ten seks małżeński jak u wyżej wymienionych panów? Czy może jak u pana marszałka Kuchcińskiego? A moje dzieci nie dostają od Was ani grosika, więc się nie troszcz o to. Ale też nic z tego nie odłożę, skoro nic nie dostaję...
leszczyna2019.09.8 0:09
Czy możesz podać przykład ataku na osoby, jak się wyrażasz nowomową "nieheteronormatywne" - w pracy, w tramwaju, na plaży, w kościele, na szlaku czy gdzieś indziej? Słyszałam o pobiciu w tramwaju polskiego profesora, który mówił do innej osoby po niemiecku, o pobiciu zagranicznego właściciela baru z kebabem, ale nie słyszałam o aresztowaniach i wyrokach za ataki na "nieheteronormatywnych".
ZERR02019.09.9 13:58
ależ "osoby" LGBT maja pełne prawo do chodzenia po ulicy. Nikt, żadna Policja nie sprawdza "orientacji" i nie wymierza mandatów karnych za chodzenie przez osoby nieposiadające takiego prawa. Domyslam się, że chodzi ci o to, ze normalni ludzie reagują niechęcia na manifestowanie zezwierzęcenia "Osób" LGBT oraz na przejawy homopropagandy. No cóż, gdy jakiś narkoman namawia albo reklamuje trawkę, to zgarnia go Policja (nie pytając, czy udało im sie skutecznie reklamować towar). Szkoda że nie zgarnia "osoby" LGBT reklamujące zboczenia.
PrzedśmiertneRozdawnictwoObietnicToOkrutnaZabawa2019.09.7 16:49
Państwowe rozdawnictwo to żaden program. Ten człowiek nie ma pojęcia o przedsiębiorczości, bo żyje życiem sztucznym. Bezdzietnie, bezrodzinnie, bezpotomnie. Bezsensownie. Jednak zarazem czyni ogromne szkody społeczne. Ale widać Polacy zasługują sobie na takie przywództwo. Uprawiane z kawalerki, z tylnej kanapy, oparte na zakulisowym sterowaniu, skrytych manipulacjach i podżeganiu. Nieobywatelskie, nieprzejrzyste, nieudaczne. Zapłacimy za to utratą niepodległości.
KZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ ORGANISTÓW i ASC2019.09.7 16:44
Nie tylko JAREK ma WOLNO ROSNĄCEGO GUZA MÓZGU. NIE WIERZYCIE? https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/u-48-latki-podejrzewano-schizofrenie-winny-okazal-sie-guz/gddjwlx
lol2019.09.7 15:57
a w kosciele pedofila
moher2019.09.7 15:31
Redaktor Terlikowski na twitterze zaorał Kaczyńskiego.
Stach-Albert-Nowak-LechKeller vier dumme Atheisten2019.09.7 14:50
𝐒𝐭𝐚𝐜𝐡-𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭-𝐍𝐨𝐰𝐚𝐤-𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤 𝐝𝐮𝐦𝐦𝐞 𝐀𝐭𝐡𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐝 𝐒𝐜𝐡𝐰𝐮𝐥𝐞𝐧 aj am 𝐝𝐳𝐢𝐞𝐥𝐧𝐢𝐜𝐨𝐰𝐲 end aj lajk suk dyks aj am 𝐍𝐨𝐰𝐚𝐤-𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐳𝐞𝐤 end aj law to sak putins dyk aj am 𝐫𝐨𝐛𝐚𝐜𝐳𝐞𝐤-𝐍𝐨𝐰𝐚𝐤 end aj am from staten ajlend end kambrydz aj am 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐬𝐢𝐤 end aj lajk smeling szit aj am 𝐒𝐭𝐚𝐜𝐡 end aj lajk tu put maj fingers in old cunts end esols aj am 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐍𝐨𝐯𝐚 end maj inglisz is most ekslent aj am 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐫𝐞𝐬 𝐍𝐨𝐯𝐚 end aj łud lajk tu hef mucio dineros, bat aj am tu stupid aj am 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭 end aj am a cunt
Agnieszka2019.09.7 14:42
Poza Kościołem jest też hipokryzja Kaczyńskiego i jego formacji. Dostałam mdłości jak usłyszałam te stare zagrywki z przypominaniem sobie o elektoracie katolickim, gdy potrzeba paru jego głosów i kpieniem w twarz, gdy dzięki nim dochodzi do władzy. Weź już się pan Kaczyński oficjalnie obrzezaj ze swoimi i wstydu oszczędź Polsce, że niby katolik jesteś i wartości katolickie ze swoimi wyznajesz. Najwyższy czas przestać chyba świętokradczo Eucharystię przyjmować. Człowiek, który lata walczy o utrzymanie prawa do zabijania chorych dzieci i podstępem chciał współprowadzić legalność aborcji w Polsce jest w ekskomunice i grzech do grzechu dodaje, przyjmując Komunię.Kiedy w końcu Episkopat wypowie się na ten temat, ze to nie żarty, co wyprawiają z przyjmowaniem Komunii proaborcyjni politycy?!
Reytan2019.09.7 14:49
Obrzezany Kaczynski wraca do izraela. Polska WOLNA !
leszczyna2019.09.7 23:08
Ekskomunika dotyczy tych, którzy dokonali skutecznie aborcji bądź współdziałali, nakłaniali, wymuszali. Nie dotyczy innych osób, nawet tych, którzy aborcję robili, ale im się nie udało. Episkopat nie wypowie się przeciwko PiSowi, bo PiS smaruje ks. Rydzyka, a ten daje biskupom kościelną tubę propagandową w Radiu Maryja, TV Trwam i Naszym Dzienniku. To zamknięty układ interesów.
Agnieszka2019.09.8 0:01
Ekskomunika dotyczy tych, co ustanawiają prawo umożliwiające aborcję i tych, którzy z tego względu na nich głosują i zaczyna się od momentu, gdy na mocy tego prawa zostaje zabite pierwsze dziecko. Czyli w przypadku pana Kaczyńskiego i PiS-u ekskomunika zaczęła się (bez względu czy ją ogłosili biskupi, choć ostrzec powinni) - od pierwszego zabitego dziecka, które mogło nie zginąć, gdyby Kaczyński z resztą nie uwalili prawa, które mogło to dziecko uratować. Jako prawodawcy mają współudział w legalnych morderstwach nienarodzonych dzieci od 4 lat co najmniej.
leszczyna2019.09.8 0:13
Zachęcam do lektury Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Sariel2019.09.7 14:20
Tanio się sprzedaliście, Polacy. wystarczy pomachać wam pieniędzmi przed oczami, pokazać 500 zł i już głosujecie na PiS, nie zważając na to, ile afer i ile oszustw trawi tę partię. Głosujecie na Premiera, który traktuje obywateli Polski jak plebs, któremu rzuca się resztki jedzenia. Głosujecie na Kaczyńskiego, który nie ogarnia podstaw życia, nie umie nawet posługiwać się komputerem, ale uważacie, że człowiek jest na tyle odpowiedzialny, żeby zarządzać całą Polską. Głosujecie na kolejnych Misiewiczów, Kuchcińskich i Ziobrę, którzy balują za wasze pieniądze albo pozwalają na tworzenie siatki hejterów w swoich szeregach. Ludzie z PIS traktują was jak bydło a wy na nich głosujecie. Masochizm i syndrom Sztokholmski w czystej postaci
Beno2019.09.7 14:37
Sariel, - nie narzekaj. Europa jest bez granic, więc wypad. A jak chcesz do Izraela, wizę też dostaniesz.
Maria Blaszczyk2019.09.7 17:57
To jedyna odpowiedź, na jaką Cię stać? Jeśli ktoś nie jest zadowolony z obecnej władzy, to wypad? Żadnej woli poszukania rozwiązania, by Polski tak nie drenować z ludzi? W tej chwili prawie 2,5 miliona ludzi jest już na emigracji. Wg badań kolejne 12% - czyli drugie tyle - rozważa wyjazd. Poważnie uważasz, że to jest cel, do jakiego należy dążyć?
Grzegorz2019.09.7 15:30
Nie wystarczy . Trzeba jeszcze Boga
Sariel2019.09.7 14:15
Żaden podstarzały facet nie będzie mi mówił, co jest a czego nie ma poza kościołem Nihilizm to jest w PiS. To tam są ludzie pozbawieni moralności, oszuści, manipulanci, którzy kompromitują nasz kraj, bawią się za nasze pieniądze, udają, że wierzą w Boga, podczas gdy ich celem jest tylko wzbogacić się na swoich stanowiskach i utrzymać władzę.
Beno2019.09.7 14:40
Masz bardzo trafny obraz PO razem PSL: złodzieje, nicponie, nieroby, patrzyli, by napchać swoje kieszenie, skorumpowani politycy. Tak wtedy rządziła ta hołota, a naród mieli w pogardzie.
anonim2019.09.7 18:41
Nic nowego. Typowa diagnoza totalnych.
Grzegorz z Domaradza2019.09.7 13:54
Trolusy pakujcie manatki i na Madagaskar. Kaczyński zapowiedział dwie 13 emerytury. Już dziś wygrał wybory. Aha niezapomnijcie zabrać ze sobą całej tej złodziejskiej platformerskiej hołoty ze sobą i tego sodomity Biedronia z tęczową ekipą. Zresztą niektórzy uciękną sami bo Cela Plus zbliża się wielkimi krokami.
2019.09.7 15:34
Wiesz co robić w półprzysiadach?
Jarek2019.09.9 10:01
To kto będzie pracował, ja Ci wyjadą?
Grzegorz z Domaradza2019.09.7 13:33
Padają tu ciągle zarzuty że PiS jest dalej za aborcją eugeniczną. Tak to prawda że nie zmienili tej ustawy ale czekam aż wzmocni się jeszcze bardziej Morawiecki bo on tego napewno zakaże. Jednak jako katolik będę głosował za PiS bo powrót tej platformerskiej i tęczowej hołoty do władzy to by była zupełna katastrofa.
Naczelny2019.09.7 13:38
Buahahhahahahaha
JaKi2019.09.7 13:52
Kłamiesz jak Kaczyński. Zabijanie dzieci jest dla ciebie bez znaczenia,liczy się kasa z 500+.Oto prawdziwy katolik.
2019.09.7 15:33
Europośle, masz muchy w nosie.
go\\305\\233\\304\\2072019.09.7 13:22
pis nie ma programu oprócz pincet plus dlatego ceny i podatki pójdą po wyborach ostro w góre bo przecież trzeba nazbierać 40 miliardów na te obietnice! czyli mamy program nowych podatków o jakich się nam nie śniło a ja pytam o gospodarkę!
anonim2019.09.7 18:39
Oczywiście myślałeś o PO, tylko ci się źle napisało?
I'm from Londres Nova2019.09.7 13:20
aaa.... i zastanawiam się: Ile czasu Jarosław Kaczyński przepracował na etacie? W jakimkolwiek przedsiębiorstwie. Bo jego brat z tego co pamiętam był pracownikiem naukowym. A Prezes? Czy przypadkiem nie było tak, że z mamusinych kanapeczek przeskoczył od razu do "polityki" w kancelarii prezydenta Wałęsy? I tak z kwiatka na kwiatek aż do dzisiaj.
Oloo2019.09.7 13:20
Jeżeli politycy PiS są przeciwko aborcji to dlaczego tej haniebnej ustawy nie zmienią? Maja większość parlamentarną i mogą to zrobić w 2-3 godziny. Ściema dla ciemnego ludu,może katolicy to kupią przed wyborami.
Maria Blaszczyk2019.09.7 17:35
Każdy człowiek jest przeciwko aborcji. W aborcji nie ma nic dobrego. Ale odebranie zupełnie podstawowych praw kobietom jest jeszcze gorsze. I nawet nienawidzący wszystkich i wszystkiego PiS nie jest aż tak nieracjonalny. PiS nie zrobi nic, by dostęp do aborcji jakkolwiek utrudnić. Bo i tak w Polsce jest on bardzo utrudniony. Polki nie zniosą już więcej upokorzeń.
violencja2019.09.7 21:33
Myślący katolicy tego nie kupią i nie poprą .Czekam na innego kandydata, będącego za życiem całkowicie.Jeśli taki się nie pojawi to fałszuję wybory.Tak nakazuje mi sumienie i żadne 500+ inne rozdawnictwa mnie nie przekonają. Słowa "Jarosław Kaczyński: Poza Kościołem jest tylko nihilizm"nie maja pokrycia w czynach.
fdf2019.09.7 13:18
W reżimowej TVP wolności pod dostatkiem.
ruiny2019.09.7 13:15
Co za klasa w PiS. PO to partia miernot. Różnicy nie widzą tylko ci co nie chcą np. warszamingi.
Grzegorz z Domaradza2019.09.7 13:14
Zamknijcie pyski trolusy i przestańcie ujadać. Choć rozumiem że zarabiacie na karmę w misce. Jeszcze nierozumienie że PIS już wygrał. Stare już nie wróci co by Donek i Schetynka niewyrabiali. Polska też tęczową nie będzie o to możecie być pewni. Ale po wyborach będzie na pewno rozwijany program Cela Plus także zachowajcie ślinotok obelg na okazję jak będą pisać o skazaniu Donka i ekipy.
Oloo2019.09.7 13:22
Oczywiście że Pis wygrał,bo ciemny katolicki lud (J. Kurski-2014) kupuje takie bajki i farmazony. Politycy PiS dopuszczają aborcję,bo ustawy do dziś nie zmienili,pomimo większości parlamentarnej.
E2019.09.7 17:02
Brawo towarzyszu, zarobiłeś na swoją miskę ryżu od premiera
szcze na PiS i rydzykowi w ryj2019.09.7 13:13
no i gdzie jest episkopat,jędraszewski, rydzyk itp. czemu nie wytkną i nie potępią kłamstw kaczyńskiego o ochronie życia gdy cały czas można zabijać dzieci w okresie prenatalnym!
anonim2019.09.7 18:37
Sądzisz zaszczańcu, że oprócz ciebie i tobie podobnych ktoś jeszcze tak myśli?
sisi2019.09.8 11:04
I w ten sposób wyszczałeś swój mózg... Pij dalej...
MYMŁON2019.09.7 13:05
To, że komuch - wiadomo - bo rozdaje nie swoje!!! Ale - że ZGRYWUS!!! prawie jak URBAN - własnie się dowiedziałem. - POLSKA WYSPĄ WOLNOŚCI - tego nikt nie przebije.
anonim2019.09.7 18:34
Przemyślenia typowe dla menela na kacu spod budki z piwem
Andrzej2019.09.7 13:05
Ciekawe że p Kaczyński nie zauważył że wartości o których mówi nie można budować na kłamstwie i nienawiści ( tak to się robi w ustrojach totalitarnych) . A skoro nie można to dlaczego toleruje jednego z najbardziej mroczych typów ostatnich lat żałosnego "prezesa" TVP, który z kłamstwa, manipulacji i hejtu uczynił narzędzie pracy i oddziaływania na rzesze Polaków? Zrobił z telewizji szambo? Dlaczego toleruje żałosną p Pawłowicz przykład braku kultury, chamstwa i nienawiści? Takich przykładów można by mnożyć Dlaczego?
MYMŁON2019.09.7 13:37
Bo pracują dla niego, a to co czynią - czynią z jego woli.
leszczyna2019.09.7 22:56
Właśnie po to PiS przejął telewizję publiczną i zrobił z niej rządową, jak Radiokomitet za Maciusia Szczepańskiego. Kurski robi za politycznego naganiacza i wywiązuje się z tej roli z nawiązką. A Pawłowicz, jak mówiła, że Komisja Wenecka wyszła na żer, to jakoś kryła problem z tą Komisją, którą ściągnął Kaczyńskiemu na łeb były minister Waszczykowski. Bardzo proste.
Polak Ateista Dumny Gej2019.09.7 12:58
Hahahahaha karzełek dowcipniś... Katotaliban nie ma nic wspólnego z wolnością, a to wam się śni po uzyskaniu większości konstytucyjnej.
Grzegorz2019.09.7 15:29
Znowu robisz dupę Z mordy
Patriota 2019.09.7 21:10
Dlaczego jednokomórkowy zboku używasz angielskiego słowa gej. Używaj polskiego pederasta, które pięknie definiuje twoje śmierdząco - brązolubne zboczenie. Widocznie sperma, którą systematycznie pompują ci od tylca dotarła w końcu do twojego łba i uszkodziła ci tą jedyną komórkę, którą posiadasz, ty głupia amebo. Brzydzę się tym, że muszę dzielić z taką kreaturą jakiekolwiek wspólne mianowniki, jak chociażby Polski język,którego choć trochę się wstydzisz. Dla mnie jesteś pedalskim trollem, śmierdzącym ruskimi onucami.
BiegunkaProrocza2019.09.8 0:58
Jeśli jesteś polskim patriotą to masz obowiązki polskie. Dmowski chyba to powiedział. Więc umyj siusiaka jak na Polaka przystało. A z czci dla swoich przodków umyj też odbyt. Polak nie może mieć skwarów przy odbycie. To nie jest polska tradycja.
anonim2019.09.7 12:58
O czym pier_oli ten szczerbaty dziadyga? przecież cały czas pod rządami PiS legalna jest aborcja!!! Kaczyński jak i reszta jego przyd_pasów ma krew nienarodzonych dzieci na rękach!!!
anonim2019.09.7 18:30
Nie szukaj dziury w całym zboczony hipokryto
Spoko2019.09.7 19:16
Ty milicjant, jak nie było internetu to tylko twoja rodzina wiedziała żeś debil !
violencja2019.09.7 22:02
Czy jesteś przeciwny aborcji?Opowiedz się szczerze.
BiegunkaProrocza2019.09.8 0:53
On nie gada tylko furczy swoim odbytem na Polaków
LGBT2019.09.7 12:56
W takim sensie, ze jak sie nie podoba to droga wolna?
Reytan2019.09.7 14:43
Paszol Won.
BiegunkaProrocza2019.09.8 0:48
Umyj siusiaka Reytanie.
I'm from Londres Nova2019.09.7 12:56
Sam przyznał, że nie zna programu. A śmiejecie się ze Schetyny. Po drugie nie powiedział o "ochronie życia" tylko o niedopuszczalności "aborcji na życzenie". Czyli jak nienarodzone dziecko jest chore - to pod rządami PiS można je zabić?
Agnieszka2019.09.7 15:06
Najważniejsze, co robił a głosował z masą swojej kliki 9w tym "ultrakatolickim" tarczyńskim) za przepuszczeniem społecznego projektu dopuszczającego aborcje na życzenie. Projekt nie przeszedł pod dalsze prace dzięki głosom posłów opozycji, których PiS i jego tuby w mediach za to prześladowały i wyśmiewały gorzej niż ich elektorat, bo według PiS-u najgorszym grzechem był wtedy "grzech niewierności oczekiwaniom swojego elektoratu". A potem wbrew swojemu elektoratowi, głoszonym wartościom i Bogu uwalili projekt społeczny, który przeszedł do dalszych prac - chroniący poczęte chore dzieci. Ci co to w komisjo sejmowej robili dostali w nagrodę posadkę ministra spraw społecznych (Borys-szopa) i rzecznika PiS (Anita Czerwińska). Upadł więc argument, że pan Kaczyński, głosując za przepuszczeniem proaborcyjnego projektu zrobił to przez szacunek dla głosu społecznego, bo przez 4 lata zdeptał głos społeczny i to własnego elektoratu, nie dopuszczając do czytania nad projektem przeciwnym aborcji. Wyjaśnienie głosowania pana Kaczyńskiego i innych za przepuszczeniem do dalszych prac projektu proaborcyjnego pozostaje więc wiarygodne jedno - starali się wprowadzić aborcję na życzenie. Głosowałaby za tym większa część opozycji i znaczna część posłów prawicy - jedni, bo to ich przekonanie a reszta, bo "Oj się pomyliłem/-łam. Jakże mi przykro... Spać po nocach nie mogę. Przebacz ojcze Rydzyku - może jakaś dotacja na coś?" Pan Kaczyśnki jest dla mnie jednym z największych i najbardziej perfidnych politycznych aborcjonistów w Polsce, który siedzi na prawicy tez po to, by jak najmniej dzieci objęła ochrona prawna i by wszystkie można było legalnie zabijać, gdy będzie dobry moment, by to wprowadzić pod pozorem, że to inni temu winni.
Agnieszka2019.09.7 18:49
Cieszę się, że tylu osobom fakty, o których piszę się nie podobają. Mi też.
violencja2019.09.7 21:21
Agnieszko , więcej osób myśli tak jak Ty . Ja też.Nie przejmuj się głosami opłacanych troli, starych i niespełnionych , nieszczęśliwych facetów i kilku kobiet. Słowa Kaczyńskiego , cyt.' polskie wartości to ochrona życia' nie tyle mnie rozbawiły , a bardziej zasmuciły . Te słowa powiedział Herod wielu lat , z krwią niewiniątek na rękach. Wielu z nas jest zniesmaczonych , prowadziłam rozmowy, nie jesteś osamotniona .Kibicuję Tobie. Masz bogatą wiedzę , ja mam o wiele uboższą. Pis jest partią z pozoru prawicową , to partia socjalistyczna , rozdająca . Nam należą się godne płace , emerytury i wiele innych rzeczy , nie rozdawnictwo. Powiem jeszcze , że pamiętam publiczną wypowiedz pani Marii Kaczyńskiej ówczesnej pierwszej Damy-opowiadała się za aborcją. Polityka jest brudna i obrzydliwa , garną się do niej ludzie bez wyobrażni , bez honoru...no dobrze więcej nie chcę się wyzłośliwiać .
leszczyna2019.09.7 22:51
Ks. Rydzyk swego czasu określił Marię Kaczyńską jako czarownicę, którą publicznie wzywał do dokonania na sobie eutanazji. Po katastrofie smoleńskiej i Rydzyk i Kaczyński poczuli wspólny interes w nadawaniu na tych samych falach.
violencja2019.09.7 23:15
Kłamiesz towarzyszu leszczyna ,łżesz, ksiądz nigdy nie namawia do eutanazji. Plujesz na kościół , a Go nie znasz. Ile Tobie płacą towarzyszu , za durnowate wypowiedzi? 500 na miesiąc , oj, oj mizernie
leszczyna2019.09.7 23:56
A do aborcji ksiądz namawia czy nie wg Ciebie? Są tacy, co namawiają, np. ten skazany chrystusowiec, który odbywał rzecz cielesną z nastolatką, domagająca się obecnie miliona złotych odszkodowania. Księża do różnych złych czynów namawiają, przez wieki w tej sprawie były instrukcje papieskie pn. Crimen Sollicitationis, ostatnia z 1962r. promulgowana przez Jana XXIII. Zachęcam do lektury. Żadnym towarzyszem nie jestem, na Kościół nie pluję. Kościół pisze się z dużej litery, gdy chodzi o wierzących, a z małej, gdy chodzi o budynek. "Go" z dużej litery piszemy w Kościele, gdy mamy na myśli Pana naszego Jezusa Chrystusa czy ogólnie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Poniżej przykładowe materiały na temat, o którym wyżej: 1.Rydzyk i Eutanazja - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ouh__Tx353w 2.O. Rydzyk o prezydentowej: czarownica, która powinna się ... https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/109812/O-Rydzyk-o-prezydentowej-czarownica-ktora...