05.10.21, 14:49fot. yt/tvp3 rzeszow

Jest akt oskarżenia za nieprawidłowości i upadek SKOK-u

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach zakończyli 5-letnie śledztwo w sprawie szeregu nieprawidłowości, które wystąpiły w jednej ze Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych na Śląsku, a które miały istotny wpływ na jej upadłość w 2016 roku. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oskarżyć prezesa zarządu i dwóch wiceprezesów instytucji finansowej. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie oskarżonych o wartości ponad pół miliona złotych.

Śledztwo w sprawie występujących w latach 2011-2014 nieprawidłowości w jednym ze śląskich SKOK-ów zostało wszczęte na skutek zawiadomienia złożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kontrolerzy KNF-u w listopadzie i grudniu 2014 roku przeprowadzili skrupulatną kontrolę w wymienionej instytucji finansowej. W wyniku kontroli ujawniono między innymi: złą jakość całego portfela pożyczkowo-kredytowego, nieewidencjonowanie na kontach pozabilansowych warunkowych zobowiązań o charakterze finansowym, nieprawidłową wycenę oraz wysokość utworzonych odpisów aktualizacyjnych wartość pożyczek/kredytów, jak i zawyżanie wartości skryptów dłużnych i sprzedawanych wierzytelności.

Decyzją KNF-u w październiku 2015 roku w SKOK-u ustanowiono zarządcę komisarycznego. We wrześniu 2016 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowił ogłosić jego upadłość, na którą istotny wpływ miały ujawnione nieprawidłowości.

Zgłoszeniem KNF-u zajęli się śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. W toku postępowania przygotowawczego policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt segregatorów dokumentacji. Część materiału dowodowego zabezpieczono podczas realizacji na terenie Warszawy i Sopotu. Analizę zabezpieczonej dokumentacji przeprowadził biegły sądowy z zakresu finansów i ekonomii. Stróże prawa przesłuchali szereg osób, w tym pracowników SKOK-u oraz prześledzili akta sądowe dotyczące upadłości instytucji finansowej.

Uzyskana opinia biegłego sądowego jednoznacznie wskazała, że prezes zarządu nadużył udzielonych mu uprawnień z racji pełnionych funkcji i sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej na szkodę SKOK-u poprzez prowadzenie akcji kredytowej do bardzo ryzykownej grupy klientów, którzy nie otrzymaliby ich w bankach komercyjnych. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa nadużycia udzielonych mu uprawnień, co sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej (art. 296 par. 1a k.k.).

Ponadto materiał dowodowy jednoznacznie wskazał, że zarówno prezes zarządu, jak i dwaj wiceprezesi nie dopełnili ciążących na nich obowiązków z racji pełnionych funkcji i poprzez zawarcie niekorzystnej umowy sprzedaży portfela wierzytelności z niekompetentnym podmiotem wyrządzili szkodę majątkową o wielkich rozmiarach SKOK-owi, która wynosiła nie mniej niż 5 mln złotych. W następstwie miało to istotny wpływ na ogłoszenie upadłości instytucji finansowej. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty nadużycia udzielnych uprawnień, wyrządzając szkodę majątkową w wielkich rozmiarach (art. 296 par. 1 i 3 k.k.). Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.

Na poczet przyszłych kar policjanci ujawnili i zabezpieczyli mienie podejrzanych o wartości 595 tys. złotych w postaci gruntów, nieruchomości, oszczędności i mienia ruchomego.

 

mp/policja.pl

Komentarze

Anonim2021.10.5 21:02
Bo pis siedzi w SKOK ACH od lat
Dell2021.10.5 17:16
Wołomiński skok na SKOK, to dzieło WSI. Wojskowych Służb Informacyjnych gdyby ktoś już nie pamiętał jak nazywało się "stowarzyszenie" kolegów Bronisława z Ruskiej Budy.
SZOK!!! ZAORANIE I ZMIAŻDŻENIE!!!!2021.10.5 16:32
Amber Gold przy SKOKACH to kapiszon. Dlaczego PiS nie pozwalał na kontrolę SKOKów???
jle_ffm2021.10.5 16:19
Frondel przezornie ne podaje o który to SKOK chodzi, zapewne aby nie epatować ukradzionymi kwotami? Ale łącznie chodzi o 4,9 MLD zł i tyle w sumie ukradziono we wszytskich 'skoczych' aferach. Przy nich AmberGold oraz zegarek Nowaka to mogą się schować. Za to jest odpiwedzialny PIS i jego ludzie, latami skutecznie unimożliwiającymi kontrolą KNF. Teraz wiadomo dlaczego.
WołomińskiSKOKukradłKilkaMiliardów2021.10.5 16:08
Media propagandy PiSocjalizmu skwapliwie rozgłaszają, ze upadek bezimiennego SKOK-u, to szkoda na parę milionów a "na poczet" zabezpieczono paręset tysięcy złotych. To celowe działanie, żeby wywołać wrażenie, że skala nieprawidłowości, oszustw, wyłudzeń i defraudacji w systemie SKOK jest znikoma. SKOK Wołomin upadł, a wyłudzenia sięgają tam 3-4 MILIARDÓW złotych, zarzuty w sprawie SKOK Wołomin objęły postawiono 900 (dziewięćset!)osób, w stan oskarżenia postawiono 300 a skazano prawomocnie już 150. Pożyczki w SKOK Wołomin brali celebryci, artyści, partyjniacy, parlamentarzyści. Marian Banaś bierze się za SKOK Wołomin, który jest aferą finansową większą od FOZZ, ART-B i Amber Gold razem wziętych.
PILNE!!! TYLKO U NAS!!!! SAMOZAORANIE!!!2021.10.5 15:27
Niemcy zwrócą polskim przewoźnikom drogowym nadpłacone myto w łącznej wysokości aż kilku miliardów euro.
Anonim2021.10.5 15:24
Jak to dobrze, że sprawa zagarnięcia 285 mln z Funduszu Sprawiedliwości przez niejakiego Zbigniewa Z. będzie badana przez prokuratora generalnego Zbigniewa Z. Dodatkowo uspokaja mnie fakt, że całość będzie nadzorować minister Zbigniew Z. To gwarantuje, że potencjalny przestępca i złodziej Zbigniew Z. zostanie potraktowany w sposób prawy i sprawiedliwy!😁😁😁
Anonim2021.10.5 16:01
Hehhehe nie masz złodzieja nad pisowca i cwaniaka nad pisowiaka!:)
PILNE!!! TYLKO U NAS!!!! SAMOZAORANIE!!!2021.10.5 15:12
Przecież SKOKi są KRYSZTAŁOWE!!!!!!!!