20.03.18, 14:00kadr z filmu Mela Gibsona Pasja

Jezusa w Ogrójcu kusił dwupłciowy szatan

„Przykro mi, ale to jest ... po prostu się zawiodłam” – pisze androgyniczna kobieta.

Wielu było zaskoczonych takim pomysłem reżysera i zadawało pytanie, czy szatan może być kobietą ? Widzimy na filmie postać o bladej cerze, jasnych oczach, której głowa okryta jest kapturem. Twarz pozbawiona jest ekspresji i znaków szczególnych, do tego stopnia, że nie posiada także brwi. Trudno określić, czy ciało należy do mężczyzny, czy do kobiety. Zło jest nijakie, zło jest dwupłciowe!  

Co wiemy z Ewangelii

Aby zastanawiać się nad tym co pokazał Mel Gibson, najpierw musimy zastanowić się nad źródłem tej sceny jaka jest w Ewangelii. „Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Łk 22, 39–46). Jak widzimy nie ma tu nic wspomniane o tym, żeby szatan kusił Jezusa w Ogrójcu. 

Władca tego świata

Jest zapowiedź tego faktu w innym miejscu Ewangelii, gdzie sam Jezus mówi o wydarzeniach jakie mają nastąpić. „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał. Wstańcie, idźmy stąd!” (J.14.30). Możemy zatem z tych słów wnioskować, że „Władca tego świata”, czyli szatan, zbliżał się do Jezusa podczas Jego ostatnich chwil. Szatan jest kilkakrotnie w Biblii nazywany „władcą tego świata”, „Książę świata”, który nie chce naszego zbawienia „Princeps huius mundi” „Pan (książę) tego świata”. W innym miejscu czytamy:  „Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.”  J.12,31

Męski Chrystus i kobieca Maryja jako przeciwnicy androgyniecznego szatana 

Interpretujący symbole z filmu Pasja zauważają, że Mel Gibson pokazał zło jako dwupłciowe. Natomiast dobro, które symbolizuje nam Maryja jest zdecydowanie kobiece. Maryja w filmie Gibsona śmiało wchodzi w tłum, jest bardzo odważną kobietą, która pomimo bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej zachowuje trzeźwość. Maryja chodzi w tłumie, jakby niewidoczna, przeżywa swój ból indywidualnie. Jakże jest różna od kobiecego szatana, który pojawia się tylko na chwilę, niosąc ze sobą kłamliwy przekaz !

Gender a androgyniczny szatan

Środowiska promujące zamazywanie różnić pomiędzy płciami atakowały Gibsona za tego typu przekaz. „Przykro mi, ale to jest po prostu się zawiodłam” pisze Brit McGinnis  z portalu freedomrequireswings.com. Zauważając że w Ewangeliach Archanioł Gabriel nazwał Maryję „Błogosławioną między niewiastami”, czyli obdarzoną pełnią kobiecości. Jak mógł! Czemu tak nie genderowo się zachował. Takie słowa Anioła jej zdaniem przyczyniają się do stereotypu myślenia o tych, jak oni, którzy nie czują się w pełni obdarzeni kobiecością, że brakuje im także błogosławieństwa. Brit McGinnis uważa, że Mel Gibson pokazując kobiecą Maryję i bezpłciowego szatana powtórzył, że ten kto jest androgyniczny, jest zły.

Dlaczego „władca tego świata” w symbolice chrześcijańskiej jest niekiedy przedstawiany jako dwupłciowy

Androgynia (gr. ανδρóς (andrós) – „mężczyzna” i γυνή (gyné) – „kobieta”) – to połączenie cech męskich i kobiecych, obupłciowość. Brak wyraźnej płciowości, czyli brak przeciwieństw, jest to symbol „równouprawnienia wszelkich przeciwieństw”, na które chrześcijaństwo nigdy nie pozwala. Nie ma w chrześcijaństwie żadnej  „Równości dobra ze złem”! Między złem a dobrem nigdy nie będzie jedności !

Maria Patynowska