Sejm skierował dziś do dalszych prac w komisji prezydenckie projekty dot. wprowadzenia sędziów pokoju. Niemal wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszym procedowaniem projektów. Wyjątkiem była Koalicja Obywatelska, która chciała ich odrzucenia w pierwszym czytaniu.

Proponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, wypracowane wspólnie ze środowiskiem Pawła Kukiza przepisy przewidują wprowadzenie nowej kategorii sądów powszechnych – sądów pokoju. Orzekać w nich mają sędziowie wybrani na sześcioletnie kadencje w powszechnych wyborach. Do kompetencji sądów pokoju ma należeć rozstrzyganie spraw o wykroczenia, niektórych spraw cywilnych i części spraw dot. występków z Kodeksu karnego, np. jazdy pod wpływem alkoholu, naruszenia miru domowego czy uchylania się od alimentów. To odpowiedź m.in. na problem zbyt dużego obciążenia sądów.

Dziś Sejm zdecydował się na skierowanie propozycji do dalszych prac w komisji. Taką decyzję poparła większość posłów, z wyjątkiem parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej. Ci nie potrafili odejść od doktryny „opozycji totalnej” i wnieśli o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu.

kak/tvrepublika.pl, gazetaprawna.pl