09.12.17, 07:10Screenshot YouTube - Defence 24

Komunikat MON ws. gen. Kraszewskiego

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez niektóre media w sprawie wyniku postępowania kontrolnego wobec gen. bryg. Jarosława Kraszewskiego, Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśnia, że postępowanie to zostało opatrzone w uzasadnienie.

Uzasadnienie w jego części jawnej zostało dołączone do przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 30 § 4 ustawy o ochronie informacji niejawnych uzasadnienie pełne w części zawierające informacje niejawne podlega ochronie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

W przypadku złożenia odwołania przez gen. bryg. J. Kraszewskiego od wydanych przez SKW decyzji, całość uzasadnienia decyzji o cofnięciu poświadczeń bezpieczeństwa w jego części niejawnej i jawnej będzie dostarczona do organu odwoławczego wraz z aktami postępowania. Kwestie dostępu do tych materiałów reguluje ustawa o ochronie informacji niejawnych.

ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz

RZECZNIK PRASOWY MON

dam/mon.gov.pl