- Rząd na rozpoczynającym się o 12:00 posiedzeniu zajmie stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy, zakładającego zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu państwa. Sejm zajmie się nim w tym tygodniu. - informuje 300polityka.pl

Jak zapisano w projekcie, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, natomiast szkoły ponadgimnazjalne na życzenie samych uczniów.

Według projektu, koszty związane z organizacją nauki religii nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

Wnioskodawcy twierdzą, że lekcje katechezy w szkołach to 1,35 mld zł rocznie. W uzasadnieniu napisano także, że zgodnie z sondażem „Newsweeka”, 62% Polaków opowiada się za tym, żeby lekcje religii nie były finansowane z podatków.

Pomysłodawcą zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy był Leszek Jażdżewski.

3-dniowe posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w najbliższą środę, tj. 27 stycznia.

kz/300polityka.pl

<<< KUP ENCYKLOPEDIĘ .... KOŃCA ŚWIATA! WARTO SIĘ PRZYGOTOWAĆ! >>>