22.10.21, 16:13fot. yt/screen

Krzyże pozostaną w szkole – skuteczna interwencja Ordo Iuris

· Dyrekcja Zespołu Szkół nr 20 we Wrocławiu poinformowała, że nie usunie krzyży z przestrzeni szkolnej.

· Wniosek w tej sprawie został złożony przez rodzica jednego z uczniów.

· Jeden z pracowników placówki i jeden z rodziców niezależnie od siebie powiadomili o tym Instytut Ordo Iuris, który przekazał dyrekcji opinię prawną na ten temat.

· Prawnicy zawnioskowali również o udostępnienie informacji dotyczących m.in. podstawy prawnej działań szkoły.

· Dyrekcja przyznała, że opinia Ordo Iuris pomogła im w podjęciu decyzji o pozostawieniu krzyży w placówce.

*****

W połowie października do Instytutu Ordo Iuris wpłynęło zgłoszenie od pracownika wrocławskiej szkoły. Poinformował on, że dyrekcja zamierza rozpatrywać wniosek rodzica jednego z uczniów o usunięcie krzyży z pomieszczeń szkolnych na podstawie głosowania, które ma być przeprowadzone wśród nauczycieli.

Z uwagi na charakter sprawy, jak również wątpliwości, które budził sposób procedowania powyższego wniosku przez dyrekcję, prawnicy Ordo Iuris postanowili przesłać do szkoły opinię prawną w sprawie prawnych regulacji ekspozycji krzyży w szkole. Wystąpili również o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej potwierdzenia faktu złożenia tego wniosku, jak również wykazania podstawy prawnej oraz trybu jego rozpatrywania przez dyrekcję i przejrzystości w procedurze głosowania przez pracowników szkoły nad wnioskiem.

Dodatkowych informacji o sytuacji w szkole i działaniach dyrekcji i rady rodziców dostarczyło drugie zgłoszenie pochodzące od jednego z rodziców, który interweniował w obronie krzyży w szkole. W przesłanej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, dyrekcja wskazała, że krzyże nie zostały usunięte z pomieszczeń szkolnych. „W swojej decyzji kierowałam się przede wszystkim obowiązującymi przepisami prawa. Pomocna była też opinia prawna Ordo Iuris z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie ekspozycji krzyży w szkole” – stwierdziła dyrektor placówki.

- Władze publiczne, w tym dyrekcja szkoły, pozostając bezstronne w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, powinny umożliwiać realizację wolności sumienia i religii także poprzez dopuszczalną prawem ekspozycję symboli religijnych.  Zdjęcie krzyża na wniosek jednostki czy niewielkiej grupy osób, może zostać uznane za opowiedzenie się dyrekcji szkoły za światopoglądem laickim, który nie znajduje potwierdzenia w przepisach Konstytucji RP – podkreśla Łukasz Bernaciński, dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Ekspozycja krzyży w przestrzeni szkolnej jest zgodna z prawem, zaś brak ekspozycji może stanowić naruszenie praw chrześcijan, a ponadto, w przypadku wykazania osobistych motywacji światopoglądowych dyrekcji, będzie stanowić złamanie art. 7 i art. 25 ust. 2 Konstytucji RP. Co za tym idzie, może to narażać dyrekcję na odpowiedzialność prawną wynikającą z przekroczenia uprawnień.

- Ważne jest, aby władze szkół, które stają bądź staną w obliczu problematyki zawieszenia na wniosek osoby lub grupy osób krzyży, bądź ich usunięcia z przestrzeni szkolnej, miały wiedzę o treści przepisów regulujących ten obszar, jak również treści orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, czy sądów powszechnych – zauważa Witold Łukasik, analityk Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

 

mp/ordoiuris.pl

Komentarze

rebeliant2021.10.23 11:16
Nie dla ścigania zdejmujących symbole religijne z przestrzeni publicznej. Czym się różni wiara od religii ? Otóż religią trzęsą guru, którzy opanowali umysły owieczek zaś prawdziwa wiara nie da się otoczyć religią.
AAAtomek2021.10.23 9:33
"Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione." -------> Czyli można powiesić obok krzyża katolickiego - gwiazdę Dawida, krzyż prawosławny oraz wiele innych symboli religijnych.
rebeliant2021.10.23 9:45
Oraz postawić figurkę Światowida albo teraz co jest na topie, czyli Pachamamę
hehehe2021.10.23 10:06
ale pentagramu już sobie powiesić nie wolno... DYSKRYMINACJA w pierdołologii!!!!!
AAAtomek2021.10.23 9:30
"Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym." ------------> To oznacza, że nie mogą zajmować się sprawą krzyży w szkołach.
Kaczka basta!2021.10.23 8:45
"Ekspozycja Gwiazd Dawida w przestrzeni szkolnej jest zgodna z prawem, zaś brak ekspozycji może stanowić naruszenie praw judaistów, a ponadto, w przypadku wykazania osobistych motywacji światopoglądowych dyrekcji, będzie stanowić złamanie art. 7 i art. 25 ust. 2 Konstytucji RP. Co za tym idzie, może to narażać dyrekcję na odpowiedzialność prawną wynikającą z przekroczenia uprawnień".
rebeliant2021.10.23 7:58
Forsowanie obowiązku krzyża na ścianach i traktowanie go na specjalnych przywilejach prowadzi do czynienia z krzyża osłony dla nadzwyczajnych uzurpatorów, którzy tym krzyżem zasłaniają swoja napaść i naciski. Krzyż nie może być uprzywilejowany i nie może być wpisywany w prawo "świeckie". Krzyż jako symbol/wizerunek odwołujący się do wiary (a nie do systemu przywilejów/nacisków) albo się utrzyma na tej ścianie albo i nie. I zarówno ten krzyż MOŻE wisieć na ścianie ale również ta ściana MORZE być uwolniona od wiszącego na niej krzyża. Z racji, że publiczne szkoły są z publicznych pieniędzy więc wszelkie sekty (a zwłaszcza te na przywilejach podatkowych) nie powinny mieć prawnej ochronki dla swojej propagandy. A zatem jeśli ktoś krzyż zawiesi, to ktoś inny może ten krzyż zdjąć i żadne prawo nie może go za to ścigać. Religie i wiary muszą bronic się same. Państwo jedynie co ma zapewnić, to ochronę w przypadku napaści na osoby lub mienie (a najlepiej to mienie, które ludzie posiadają z jasnych źródeł dochodów - własnej pracy).
rebeliant2021.10.23 9:43
Aby zabezpieczyć myśl przed kombinatorami: żadne symbole religijne nie zasługują na to, aby chroniło je państwo. Poza terenem wyznaczonym na świątynie/budynki religijne wszelki symbol może być umieszczony jak i może być zabrany - i ten kto taki symbol zdejmuje ze ściany publicznej nie może podlegać karaniu ani też wszczynaniu przeciwko niemu postępowaniu. Państwo swojego ramienia przemocy nie może używać w interesach religii oraz ich propagandy. Za bilbordy się płaci i dlatego jest to czyjaś własność, zatem należy mu się jakaś tego ochrona - jak religie chcą ochrony państwa to niech płacą za swoje ekspozycje. Za te nieopłacone nikt nie powinien być ścigany jeśli je zdejmie - nie dla totemów manipulacji nieuzasadnionymi lękami. Kościółek niech lepiej policzy dziecięce szkielety w irlandzkich szambach. Będą pewnie p...ć, aby policzyć pomordowanych przez ateistycznych komuchów, jednak wniosek jest prosty - ani z krzyżem, ani bez krzyża (jako wymachiwanym symbolem) ludzie pazerni na władzę i dobre biznesy (a zwłaszcza medyczne i eksperymentalne) nie cofną się przed mordowaniem. Aż nachodzi taka myśl, że te całe rewolucyjne ludobójstwa były tylko po to, aby udowodnić ludziom co takiego się stanie bez religijnego opakowania... i rozmaita eminencja zapewne się postarała, aby ludzie pozostawali między "niebem", a piekłem.
Stały czytelnik2021.10.23 9:48
Nieprawda, nieprawda i po trzykroć nieprawda. Czynisz lewackie założenia aksjologiczne i milcząco zakładasz, że są one bezdyskusyjne. Państwo musi być oparte na wartościach. I prawo świeckie również. Ty chcesz je oprzeć na wartościach wynikających z rewolucji francuskiej. To droga donikąd, co widzimy dzisiaj we Francji, która jest skrajnie laicka, właśnie w sposób, w jaki ty postulujesz, aby była Polska. Tymczasem nasz kraj był potęgą wtedy, kiedy był oparty na Wartościach Chrystusowych. To z wiary w Chrystusa, dodam z wiary opartej nie tylko na Piśmie św., ale i na Tradycji, która była przed Pismem, wynikał zawsze nasz ustrój społeczny, prawo państwowe i na Wierze Chrystusowej opierały się relacje międzyludzkie. Na tej podbudowie zawsze tworzyliśmy lepsze państwo niż inni. Lepsze niż barbarzyńcy ze Wschodu, lepsze niż państwa zachodnie. U nas tolerancja była zawsze prawdziwa, mimo iż katolikom zarzuca się rzekomy dogmatyzm i nieumiejętność znoszenia odmiennych poglądów i zwyczajów. U nas nie był możliwy kolonializm, chęć do podbijania innych, do ich wyniszczania - fizycznego i psychicznego - do ich zniewalania. Wszystkie nasze ideały opieraliśmy na Krzyżu Chrystusowym! Dlatego Krzyż jest i ma być w Polsce symbolem uprzywilejowanym! To nie jest symbol równy symbolom fałszywych religii. Z bardzo prostych powodów: Zbawienia, Prawdy i Dobra można, należy i trzeba szukać tylko w Chrystusie. Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym Znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem! Krzyż ma powrócić w urzędach i sądach. Urzędnicy państwowi i sędziowie powinni ślubować na Krzyż. W sądach świadkowie również powinni ślubować na Krzyż. Prawo stanowione i służba państwowa zawsze będzie ułomna, jeśli człowiek nie będzie bał się potępienia wiecznego, nie doczesnego, i jeśli człowiek nie będzie pragnął Wieczności i Łaski Bożej.
rebeliant2021.10.23 10:50
Co Ty kręcisz ? Jakie ślubowanie na krzyż ? Jakie strachy wiecznych potępień ? Raz, że religijne rozmyślania są rozległe i podległe manipulacjom kapłanów. Dwa człowiek ma się bać, ale dowodów na popełnione przestępstwo oraz policyjnej pały (a jak nie to społecznej, plemiennej). Trzy: Polska nie jest własnością kolesi, którzy najgłośniej wywijają krzyżem oraz pismami objawionymi. Cztery - to co Ty opisujesz to jest nic innego jak bałwanizacja Krzyża - czyli ludzie, którzy jeszcze nie zapoznali się (i w gruncie rzeczy nigdy się z tym ni zapoznają do końca) mają się dawać podlegać tresurze przysiąg na figurkę... ooo !!! to chyba nawet wasz nauczyciel coś mówił o przysięgach na ołtarz. Pięć - rewolucja Francuska, a także inne wynikały z agresji ludzi.
Mecenasie Kwaśniewski2021.10.23 0:00
Co roku przerywa ciążę co najmniej 60 tys. Polek: farmakologicznie, w prywatnych gabinetach w Polsce albo za granicą. ___________________________________________________________________________________________________ Wybudujecie kopułę z pleksiglasu, by chronić Polskę przed światem?
Anonim2021.10.23 1:13
Przed takim "światem" warto się bronić.
rebeliant2021.10.23 7:31
Przecież taki świat narzucił nam Jahwe. Będąc wszechmogącą istotą żaden Jahwe nie byłby w stanie nikomu narzucić ułomności prowadzących do potyczek lub krzywd - myślę, że każda osoba mając takie właściwości nie dopuściłaby do krzywdy swojej oraz swoich dzieci. To w niebiańsko-piekielnym ucisku zafundowanym przez Jahwe dochodzi do sytuacji aborcyjnych, patologicznych, a także pedofilskich. Wielkość Pychy Jahwe opisuje właśnie ten stan rzeczy - że on jako jedyny wszechmogący nie wytrzymał bez tego, aby inni (ale jak inni to koniecznie gorsi od niego) wzdychali do jego chfałki. Przy czym ma on nieustannie pretensje do tych innych gorszych takie jakby ci inni mieli być wszechmogący. - pretensja do roweru, że nie jest parowozem.
szethdfgh2021.10.22 23:49
Do was katolicy - jeśli macie problem z szyderczymi komentarzami, to zanim odpowiecie i dacie się wciągnąć w ich bluźniercze dyskusje, wspomnijcie na mękę Pana Jezusa, ile drwin, wyzwisk, kłamliwych kalumnii, szyderstw i krzyków, śmiechu, prowokacji na które odpowiadał cierpliwym milczeniem i modlitwą, czyż nie jesteśmy zobowiązani do naśladowania Go? szatan jest złośliwy i szyderca, w swej nienawiści chce chrześcijan wciągnąć w prowokacje, z nim się nie dyskutuje, jego się ignoruje, ucieka do Boga, w modlitwę, pokoju serca pilnujcie, jeśli cię te komentarze ruszają to ich nie czytaj, nie warto.
rebeliant2021.10.23 7:35
Ten oszust Jezus nie poniósł krzywdy gwałtu - ani w dzieciństwie, ani w więzieniu, a miał dać świadectwo. Jako półbożek, a nie autentyczny człowieka zaplanował swoje narodziny, sam też dobrał sobie talentów, a także zdrowie. Jak widać Bóg nie jest w stanie zbawić człowieka, a jedynie od czasu do czasu swój wizerunek w oczach owieczek do których ten uzurpuje sobie "opiekę".
Stały czytelnik2021.10.23 9:27
Oczywiście generalnie się zgadzam, że nie warto polemizować z trollami, szatańskimi pomiotami, ale czemu od razu mamy znosić drwiny i się poddawać? Należy nie polemizować z Szatanem, ale też i nie milczeć bezczynnie i bezsilnie. Należy tworzyć swoją narrację, głosić naukę Chrystusową, przypominać doktrynę katolicką, uczyć i wspierać modlitwą - zagubionych, bezradnych wobec szatańskich ataków. Czemu chcesz bez pomocy zostawiać tych, którzy myślą, że otaczają go sami zaprzańcy i wyjścia nie ma? Głoś! Świadectwo swoje dawaj! Nie mów do Szatana i jego sług, mów do zdezorientowanych, niezdecydowanych, ich wspieraj, ich nauczaj, im pomagaj osiągnąć zbawienie. Jesteś członkiem Kościoła walczącego. Nie Piekło ma Cię atakować! To Ty masz atakować Piekło, a bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Bramy piekielne, nie taran piekielny! Odwróć wektory, człowieku! Nie polemizuj z Piekłem, ale broni nie składaj, przypominaj narrację katolicką, za którą pójdą inni, jako i szli przez tyle tysięcy lat. Wtedy Piekło szczeźnie.
Anonim2021.10.22 22:20
Dziecko + krzyżyk = zdjęcie do fapfolderu kleruchów.😀😀😀
Anonim2021.10.22 21:34
tylko nie wmówicie mi ,że na krzyżu wisi Jarozbaw ...hahhahhhahahahah
Stały czytelnik2021.10.22 21:10
O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twemi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Królem bądź tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Królem bądź tych wszystkich, którzy jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa lub islamizmu, i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego. Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia Swego na synów tego narodu, który był niegdyś narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta Krew, którą oni niegdyś wzywali na siebie. Zachowaj Kościół Swój, o Panie, i użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które nam stało się zbawienie; Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
Macie swój "wyrok"2021.10.22 20:37
W Polsce odbywa się dziś 9 do 13 aborcji dziennie. W Holandii ciążę przerywa każdego dnia od 3 do 6 Polek.
Alan2021.10.22 20:01
Oczywiście na zdjęciu mała dziewczynka i krzyż, gogo katolickie pedofile.
Anonim2021.10.22 19:53
Dla mnie wszystkie religie monoteistyczne to zwyczajny faszyzm z bogiem na ustach.
Albert2021.10.22 20:01
A znasz jakiś faszyzm bez boga na ustach?
Anonim2021.10.22 20:03
w sumie to mnie masz, to synonimy. Religia = faszyzm.
W Bundesrepubilk są we wszystkich SĄDACH,2021.10.22 19:51
federalnych i lokalnych urzędach, w Bawarii i nie tylko, w szkołach i żaden gudłaj, mahomet czy jehowy mordy nie otworzy!
aaa2021.10.22 23:19
szkoła to sąd ?
w Bawarii i nie tylko, w szkołach2021.10.23 4:08
!!!!
w dpie byłeś2021.10.23 17:38
gwno widziałeś.
Albert2021.10.22 19:45
Pora więc obok krzyża powiesić symbol, który przez wiele tysiącleci był symbolem szczęścia i dobrobytu. Czyli kojarzył się z czymś dokładnie odwrotnym od krzyża. Ten symbol na ścianie jest o wiele bardziej adekwatny, jeśli mowa o szkole dla dzieci. Mam oczywiście na myśli swastykę.
Anonim2021.10.22 19:41
Tak dla przypomnienia, masowe morderstwa, targowica i 2 wś to zaszczytne osiągnięcia kościoła katolickie w stosunku do Polski.
NiechWisiWTowarzystwieRozkraczonegoKurczaka2021.10.22 19:26
Głupotą byłoby zdejmowanie. Kiedy krzyże wiszą stale na widoku, podświadomie stają się dla dzieci i młodzieży jak klamka, doniczka, parapet, lampa czy tablica. Normalnym, standardowym wyposażeniem szkoły. Częścią wieloletniej tresury i procesu przymusu. Elementem zła koniecznego. Powszechnie zbędnym i dekoracyjnie paskudnym, jak rozkraczony obrazek kurczaka przed oskubaniem.
Anonim2021.10.22 19:46
Lepiej uczyć dzieci myśleć samodzielnie niż uczyć je nienawiści do czegokolwiek. Tak zrobili moi rodzice i jakoś sam zacząłem gardzić katolikami.
Ateista2021.10.22 19:25
Konstytucja RP, Art. 25. ... 2. Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, ....
Anonim2021.10.22 19:21
z jakiej okazji katolickie symbole stoją ponad symbolami narodowymi ?
Lina2021.10.22 19:22
bo większość Polaków to marionetki watykanu.
xyz1232021.10.22 19:20
Jak długo parafialna ciemnota i fanatyzm religijny bedą będą terroryzować społeczeństwo?
Ordo Iuris won ze szkół !2021.10.22 19:13
I z polskiej polityki. OI powinno być zdelegalizowane.
SRAM NA KRZYŻ I JEZUSOWI W RYJ !2021.10.22 19:09
AMEN
Oj giwałt! Jeszcze nie w popielniku?!2021.10.22 19:53
Oj giwałt! Jeszcze nie jesteś mydełkiem?!
Anonim2021.10.22 21:38
Właśnie wybrałeś. Tak, mniej więcej wyglądać będzie twoja wieczność. Tyle, że to ty będziesz obsrywany.
A co jeśli po śmierci dowiesz się2021.10.22 22:23
że tą właściwą formą oddawania czci Bogu był i jest sunnizm?
Do Lecha Kellera, ...anonima itd..itd.!.2021.10.25 15:33
O Mój Jezu Przebacz mu jego winy, daj mu łaskę nawrócenia. ..On nie wie co pisze...?
mistrz2021.10.22 18:24
Od kiedy emanowanie symbolami religijnymi jest "zachowywaniem bezstronności w sprawach przekonań religijnych"? Czy Katolik Rzymski Jerzy Adam naprawdę uważa że połączone zaprawą cegły tworzące budynek szkoły mają przekonania religijne??
dsa2021.10.22 18:02
Brawo!!!
Anonim2021.10.22 19:49
jesteś niewolnikiem watykanu, twoje zdanie się nie liczy.
dr.M.A2021.10.22 17:39
A czas biegnie . I zrobi swoje. Będziecie MOCNO zdziwieni...!
XYZ2021.10.22 17:35
Dzieciaki tych szkolnych krzyży nie szanują.Wiszą bo wiszą,żadnego z niego pożytku.Krzyż powinien do klasy przynosić katecheta na lekcje religii.
das2021.10.22 18:04
juz takie praktyki panuja w ateistycznym kraju anglii. tyle ze juz mozliwosc przynoszenia krzyza "przez katechete" zastapiono zakazem okazywania uczuc religijnych....no chyba ze jestes muzlimem albo ogolnie nie chrzescijaninem.
Anonim2021.10.22 19:50
krzyż to symbol cierpienia i pogardy dla ludzkiego życia, fajny macie symbol katole.
Błażej2021.10.22 17:31
Proponuję dowiesić tam gwiazdę Dawida, półksiężyc i Yin-Yang. W końcu zgodnie z Konstytucją wszystkie religie są równoprawne.
mistrz2021.10.22 18:27
Przepis na który powołuje się Jerzy Adam i Jego Koledzy mówi o "przekonaniach religijnych". Należy więc do tego jeszcze dokleić baner "Boga nie ma". Ateizm nie jest religią ale na pewno jest przekonaniem na temat religii
nie masz klawiatury PL2021.10.22 17:12
Czy prawdziwy crux był taki jak się dzisiaj przedstawia czy kształtu litery T?
anonim2021.10.22 17:27
Ekonomika wskazuje, że prostsze jest zbicie krzyża w kształcie T.
Anonim2021.10.22 17:31
Ekonomika to wskazuje, że zamiast jednego krzyża można mieć dwie szubienice.😁😁😁
Historyk.2021.10.22 19:52
Historycznie był literą T.
Anonim2021.10.22 17:11
Prawie 40 lat temu w liceum, będąc bezwyznaniowym i niewierzącym, wyypowiadałem się (stan wojenny) przeciwko zdejmowaniu krzyży w jakiejś szkole w Kieleckiem. Z katolickiej w większości klasy tylko jedna koleżanka mnie poparła.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.10.22 17:11
zostawcie! nie zdejmujcie! obrazy lenina też wisiały w szkołach przez lata, nikt go przez to nie pokochał! a krzyż w tych czasach to symbol kleszej pedofili ich bezkarności i pazerności! coraz więcej osób spluwa na niego...
Dan2021.10.22 19:14
tobie już nic nie pomoże :P
qwert2021.10.22 19:22
Modlitwa jest jak drapanie się po jajach. Nie pomaga ale zajmuje czymś głowę.
Anonim2021.10.22 19:57
I jaja :D, mój profesor z filozofii nazywał to intelektualnym onanizmem :D
Pan Bug2021.10.22 17:10
W niektórych krajach wieszają na ścianie poroże np. jelenia.
Anonim2021.10.22 17:13
Poroże jelenia to jak ktoś chce czcić św. Józefa.😁😁😁😁
Ty "anonimowaty"! jeleniu!2021.10.22 17:28
To przecież u ciebie resztki rozumku są w porożach! --- Normalnie myślący człowiek, nawet niewierzący, tak nie pisałby jak ty! ... Jesteś już jakby półczłowiekiem, niemyślącym i omotanym przez demona! KAŻDY Z NAS WIE, ŻE ---- MASZ ZAWSZE WE WPISACH TYLKO DWA TEMATY: PEDALSTWO, /które znasz z własnego doświadczenia/ I NASZ KOŚCIÓŁ!
Anonim2021.10.22 17:33
Najśmieszniejsze jest to, że kleruchy najczęściej wiążą w sobie i jedno, i drugie....😁😁😁
"Anonimie".... Mylisz się!2021.10.22 17:43
A ty znów piszesz o sobie! Na podstawie własnej autopsji, wies, że to dotyczy ciebie pedofilu!... O sobie zawsze piszesz!... Myslisz, że jak ty jesteś "pedałem", to pozostali też?... Tu nie ma nikogo gorszego od ciebie! Opanuj się!, Wyluzuj! ...Zmień zdartą płytę! ... Widać, że masz wielki problem ze swoją psychiką! Nie dajesz sobie sam ze sobą rady! ... Masz wielkie wyrzuty sumienia, .. nad którymi nie daje ci się zapanować! --- Możesz i 100 razy przeczyć, ...ale prawdy o sobie nie zakrzyczysz!
Anonim2021.10.22 18:00
Buhahahahahaaaaaaaa 😁😁😁😁 ja nie mam sumienia!!!!
B522021.10.22 19:25
Bardzo dziękuję za ten „szturm modlitewny” pisowskich trolli w mediach społecznościowych. Im nas więcej, tym weselej.
Albert2021.10.22 19:48
"Tu nie ma nikogo gorszego od ciebie! " - chcesz mnie, ͏k͏u͏r͏w͏a, obrazić?
frondziarze są zabawni2021.10.22 17:34
Część, troliku. Jakie piwo dzisiaj szykujesz na wieczór?
*2021.10.22 17:35
Cześć
­2021.10.22 17:06
Czy krucyfiksy są antropomorficzne?
442021.10.22 17:06
Bez Boga człowiek nic nie znaczy. Bez krzyża nie będzie Polski.
4×11=442021.10.22 17:08
Bez plusa (+) nie będzie dodawania i wpisów Teofili Bepko z Forum Frondy (obecnie zamkniętego).
UWAGA KLERUCH!!!2021.10.22 17:16
Pilnujcie dzieci i portfeli!
No i co ty Lechu bredzisz?!!!2021.10.22 17:34
Używasz swojego, starego nazewnictwa!... A tymczasem powinieneś napisać:.. "UWAGA DZIECI, JESTEM PEDOFILEM"!
Anonim2021.10.22 18:01
Tak właśnie się oszukuj, kleszy pachołku. 😁😁😁
Francuz2021.10.22 18:10
2% Francuzów chodzi w niedzielę do kościoła. Czy to oznacza, że nie ma już Francji?
Anonim2021.10.22 19:59
bez religii człowiek jest wolny, taki szczegół.
rebeliant2021.10.23 11:07
A bez krzyża nie będzie Polaka, który tym krzyżem dostaje po łbie, a bez Polaka bitego po łbie krzyżem nie będzie syto zastawionego stołu... oczywiście kosztem tego Polaka.
Po 11 ...2021.10.22 16:58
A na zdjęciu dziewczynka prezentująca cnoty niewieście ... ramiona zakryte, ręce zakryte, obstawiam, że suknia do kostek, a na dupce pancerne reformy.
Anonim2021.10.22 17:01
+ pas cnoty, kluczyk u wikarego.😁😁😁
odp2021.10.22 17:12
Wam, zboczeńcy tylko jedno w głowie. W hierarchii potrzeb wg. Masłowa jesteście na poziomie zaspokojenia potrzeb fizjologicznych. Aspiracje niektórych zwierząt sięgają wyżej.
Anonim2021.10.22 17:19
Ale to dlatego, że mi staje, a wam katoprawiczki co najwyżej na widok ministranta.😁😁😁
Po 11 ...2021.10.22 18:04
Maslowa, przez "l" nie "ł".
Po 11 ...2021.10.22 16:55
Jak to jest możliwe, że ktoś w państwowej, świeckiej szkole może sobie powiesić na ścianie durszlak i twierdzić, że to magiczny symbol religijny i że wara go zdejmować? Zidiocenie.
W Bundesrepubilk są we wszystkich SĄDACH,2021.10.22 16:52
federalnych i lokalnych urzędach, w Bawarii i nie tylko, w szkołach i żaden gudłaj, mahomet czy jehowy mordy nie otworzy!
Komik z PiS-u2021.10.22 16:58
Kaczyński mówił, że zbuduje Drugą Bawarię na Podkarpaciu.
Karola2021.10.22 16:39
Rodzice mogą sobie życzyć krzyży ale w szkole katolickiej jak wiadomo.
Anonim2021.10.22 16:32
Trochę jak z portretem Stalina, też musiał wisieć w każdej sali.
" Aj, waj!...Atomku"!2021.10.22 16:53
A cóż ty porównujesz człowieka Stalinka - uzurpatora władzy, ... do Boga!?... To nawet nie ma żadnego porównania!.... Nie ma nikogo ponad Boga!
EWE2021.10.22 16:57
Jakiego Boga?
Do "EWE"..! Jesteś żałosny!2021.10.22 17:08
Widać, że ktoś tu ma wielkie problemy odnośnie Boga!??? Aż tak nie rozumiesz, dziwne?! NIE RŻNIJ GŁUPKA, DOBRZE WIESZ, ---ŻE PAN BÓG JEST JEDEN!... TO STWORZYCIEL NIEBA I CAŁEJ ZIEMI WRAZ Z LUDŹMI! ----- Nie udawaj, ręce opadają od twojej głupoty!---- Nie obchodzą mnie jakieś twoje wymyślone, gliniane bożki! --- A poza tym, to ty przecież jesteś ateistą żydowskim! --- Znane jest "wszem i wobec" twoje słownictwo i twoje nicki!
Albert2021.10.22 19:59
Ateista żydowski? O ͏k͏u͏r͏w͏a, komuś to już konkretnie nabrzeże odpłynęło.
Errata!2021.10.22 16:58
Napisałeś Lechu ten wpis ... pod nickiem "Anonim"! Ale to przecież to samo, ... "atomek", czy "anonim" i wiele twoich nicków,... to przecież zawsze jeden i ten sam Lech Keller-Krawczyk, czyli stary "pedzio"..! Jesteś z tego/ i nie tylko, tu znany!
Anonim2021.10.22 16:59
Oczywiście, że nie ma porównania, bo Stalin istniał naprawdę.😁😁😁😁
"Anonimie...! Przeczysz sobie!2021.10.22 17:15
LECZ NOGI, BO NA MÓZG MASZ JUŻ ZA PÓŹNO! ... No widzisz?... Stalin, jak piszesz, ... istniał... i nie istnieje!!! ...Dawno go niet! ... A BÓG BYŁ , JEST I BĘDZIE NA WIEKI! .... Nikt i nic tego nie zmieni!... Za "cienki w uszach" jesteś!
Anonim2021.10.22 17:30
Posiadanie wymyślonego przyjaciela jest charakterystyczne dla dzieci oraz niektórych chorób psychicznych.😁😁😁
Tak wiemy o tym, Lechu!2021.10.22 17:50
To ty "anonimie"... masz spore odchyłki paranoidalne! Jesteś też masochistą, to widać! Lubisz się nad sobą znęcać! ...I chcesz żeby cię chociaż trochę szanowano, chociaż na milimetr??? Nigdy!
Anonim2021.10.22 18:03
Naprawdę chcesz wiedzieć, gdzie mam szacunek katoprawiczków (i jak głeboko)???😁😁😁
Albert2021.10.22 20:00
Ej, ostrożnie z takimi tekstami, bo znowu paru ministrantów zostanie zgwałconych przez ciebie.
Albert2021.10.22 19:57
Nie ma porównania - Stalin nie wymordował aż tylu ludzi, co ten wasz bóg.
Anonim2021.10.22 16:22
Ordo Iuris to ci, o których nie można pisać, że biorą pieniądze od Putina?
Jurand2021.10.22 16:27
Nie. To ci co odmawiają pieniędzy od Niemców j.
janton2021.10.22 16:40
Jurand UE to nie Niemcy jak PiS to nie Polska......a ordo coś tam to mafia chroniąca pedofilów w sutannach
ordojurki to klon2021.10.22 16:44
brazylijskiej sekty.
#info2021.10.22 16:21
Dworczyk (D): No hej, jesteś? Pracownik PAP (P): No, jaka formuła? D: Formuła jest następująca. Otóż mój drogi, pani Anna Sabina Zalewska, czy jak tam jej pies mordę lizał... P: No, Zalewska. D: Tak. Wycofała dziś wieczorem, przesłała marszałkowi Sejmu pismo, w którym wycofuje swoją zgodę na kandydowanie na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. P: Przesłała pismo, w którym wycofuje... D: Do marszałka Kuchcińskiego, w którym wycofuje swoją zgodę... P: Yhym. D: Kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. P: Dobra i teraz tak. Kto to poinformował. Musimy dać coś takiego. "Dowiedziała się PAP", "poinformował PAP", czy coś takiego. Coś musi być. D: Źródła zbliżone do kręgów. Ze źródeł w Prawie i Sprawiedliwości, no, żartuję, no. P: Dobra, PiS. Dobra, do tych źródeł. Dobra, ok. Nie no, bo to ważne. Wiesz, bo to albo do Kancelarii Sejmu, bo to różne mogą być źródła, a to niech będzie to. Szerokie źródło. D: Dobra. P: Dobra, robimy. Zaraz będzie. D: Dobra. No to dzięki, na razie, hej, cześć.
Hola2021.10.22 16:26
Klasyka selekcji negatywnej.Przykładowe
­2021.10.22 16:19
Ordo Iuris jest jak komosa biała.
Anonim2021.10.22 16:18
Wchodzi gość do sklepu z dewocjonaliami i pyta: - Ile kosztuje ten samolocik? -Ależ proszę pana, to nie samolocik, to krzyż!!! - Aha, aha...a ten z pilotem?
Karol2021.10.22 16:17
Rodzice mogą sobie zyczyć ale w szkole prywatnej jak wiadomo.