19.11.20, 21:16Fot. screenshot - YouTube (Telewizja Republika)

Ks. prof. Kobyliński: Kościół w Polsce stanie się słaby i podzielony

W rozmowie z portalem DoRzeczy.pl ks. prof. Andrzej Kobyliński przekonuje, że Kościół katolicki w Polsce, w swojej tysiącletniej historii, jeszcze nigdy nie miał do czynienia z tak poważnym kryzysem, z jakim zmaga się dziś. Mówiąc o przyszłości, duchowny przewiduje, że polski Kościół stanie się nie tylko słabszy, ale będzie też trawiony wewnętrzną wojną współistniejących w nim środowisk konserwatywnych i liberalnych.

Nie ulega dziś wątpliwości, że Kościół katolicki w Polsce zmaga się z potężnym kryzysem. Wybuchają kolejne skandale dot. duchownych, w tym ważnych hierarchów, związane z pedofilią, homoseksualizmem czy współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa. Młodzi ludzie powszechnie deklarują swój ateizm i formalnie bądź nieformalnie dokonują apostazji. Na ulicy tysiące ludzi demonstruje swoją wrogość wobec Kościoła, a wielu spośród deklarujących się jako katolików Polaków prezentuje poglądy sprzeczne z nauczaniem dogmatycznym Kościoła.

Zdaniem ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego jest to kryzys, jakiego w historii polskiego Kościoła jeszcze nie było.

- „Nigdy przez ponad tysiąc lat Stolica Apostolska nie nałożyła na żadnego polskiego kardynała takich kar, jak stało się to w przypadku kardynała Henryka Gulbinowicza. Nigdy w naszych dziejach tak wielu młodych ludzi nie było ateistami, agnostykami lub osobami obojętnymi religijnie jak obecnie. Nigdy w przeszłości tłumy ludzi nie wykrzykiwały przed pałacami biskupimi wulgarnych słów na w czy j” – mówi duchowny w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

- „W przyszłości Kościół katolicki w naszym kraju będzie zdecydowanie słabszy, biedniejszy i bardzo podzielony na środowiska konserwatywne i liberalne, które będą prowadzić ze sobą bratobójczą wojnę religijną” – dodaje.

Odnosząc się do oskarżeń, jakie pojawiają się wobec św. Jana Pawła II, duchowny podkreśla, że potrzebna jest rzetelna analiza jego pontyfikatu. Jak zauważa, św. Jan Paweł II był człowiekiem i nie mógł nie popełniać błędów. Dodaje przy tym, że ogromną odpowiedzialność za decyzje papieża, zwłaszcza podejmowane w okresie jego zaawansowanej choroby, ponosi jego najbliższe otoczenie.

Jako „medialny mit” ocenia natomiast tzw. „pokolenie JPII”. Zdaniem ks. Kobylińskiego nie ma znaczącej grupy rzeczywiście ukształtowanej w oparciu o nauczanie moralne i religijne polskiego papieża. Rozmówca DoRzeczy.pl zauważa, że nie tylko w samym polskim kulcie św. Jana Pawła II, ale w ogóle w polskim katolicyzmie jest zbyt dużo infantylności i religijności opartej na emocjach. Przejawia się to m.in. w coraz bardziej rozpowszechniających się formach religijności zielonoświątkowej.

kak/DoRzeczy.pl

Komentarze

Magda Anna2020.12.19 22:16
Ksiądz Kobyliński zapomniał, ze powinien nosić sutannę, to po pierwsze. Po drugie, kiedy odprawia mszę sw, spowiada ada itp. Bo cały czas jest gwiazdą mediów. Agent wpływu..
kopyrda2020.12.19 22:09
Kobyliński mimo że ksiądz rozumuje jak socjolog lub politolog. Tak czysto po świecku. Nie wierzy, że Kościół się odrodzi. Kobyliński sprawia wrażenie syndyka masy upadłościowej - w sumie mało ciekawe są te jego wywody.
R2020.12.18 23:45
Po zmartwychwstaniu Jezusa kosciol byl w domach i dzis Bog chce aby do tego wrocic - nie chce cyrku dewocji i balwochwalstwa katolickich czy prawoslwwnych czy protestanckich piramidek=hierarchii ludzi ktorzy pod pretekstem posrednictwa zarabiaja na Bogu, gdy apostolowie utrzymywali sie sami. CZAS NA OSOBISTE RELACJE Z BOGIEM RODZIN bez posrednikow i okaze sie co masz do powiedzenia Bogu i jak Go sluchasz gdy zniknie kaplan ktory mowi za ciebie.
kaka2020.12.16 19:07
Mysle ze przyszly Kosciol bedzie imienny-tz male grupy zgromadzone wokol jakiegos czlowieka np bogatego gospodarza ktory sam bedzie na msze zapraszal takiego kaplana ktorego uzna za czystego .Natomiast ten maly Koscol bedzie BRDZO GORLIWY I CUDA I UZDROWIENIA BEDA NA PORZADKU DZIENNYM. Natomiast niezgadzam sie ze Kosciol sie podzioeli na tradycyjny i liberalny.Tylko moze przetrwac tradycyjny bo wnim jest Jezus i wnim bedzie moc,Liberalni pozmieniaja wszystko co sie da -a do tego cyrku ludzie nie beda chodzic bo beda wolec pojsc na piwo.
PIOTR2020.11.20 12:54
Kościół to Mistyczne Ciało Chrystusa. Biskupi i Księża homoseksualiści pogorszą wiernych
Natalja Siwiec2020.11.20 8:33
Ks. Kobyliński jest jednym z nielicznych dostrzegających to, co inni negują lub udają, że nie widzą.
Anonim2020.11.20 10:59
Może inni się boją? Patrzą co się będzie działo i jak ten skończy? ;)
Podróżnik2020.11.20 4:20
O Polsko! póki ty duszę anielską Będziesz więziła w czerepie rubasznym; Póty kat będzie rąbał twoje cielsko, Póty nie będzie twój miecz zemsty strasznym! Poty mieć będziesz hyjenę na sobie– I grób – i oczy otworzone w grobie. Zrzuć do ostatka te płachty ohydne, Tę – Dejaniry palącą koszulę: A wstań jak wielkie posągi bezwstydne, Naga – w styksowym wykąpana mule! Nowa – nagością żelazną bezczelna – Niezawstydzona niczem – nieśmiertelna!
Ku pokrzepieniu serc2020.11.20 16:13
Matka Boska Częstochowska Autorem wiersza jest JAN LECHOŃ Mat­ka Bo­ska Czę­sto­chow­ska ubra­na per­ła­mi. Cala w zło­cie i bry­lan­tach mo­dli się za nami. Anio­ło­wie pod­trzy­mu­ją Jej cięż­ką ko­ro­nę I Jej sza­ty, co jak noc są gwiaz­da­mi zna­czo­ne. Ona klę­czy i swe lice, gdzie są rany krwa­we, Ob­ra­ca­jąc, gdzie my wszy­scy, pa­trzy na War­sza­wę. O Ty, któ­rej ob­raz wi­dać w każ­dej pol­skiej cha­cie I w ko­ście­le i w skle­pi­ku i w pysz­nej kom­na­cie, W ręku tego co umie­ra, nad ko­ły­ską dzie­ci I przed któ­rą dniem i nocą wciąż się świa­tło świe­ci. Któ­ra per­ły masz od kró­lów, zło­to od ry­ce­rzy, W któ­rą wie­rzy na­wet taki, któ­ry w nic nie wie­rzy, Któ­ra wi­dzisz z nas każ­de­go cud­ny­mi ocza­mi, Mat­ko Bo­ska Czę­sto­chow­ska, zmi­łuj się nad nami! Daj żoł­nie­rzom, któ­rzy idą, śpie­wa­jąc w sze­re­gu, Chłód i desz­cze na pu­sty­ni a ogień na śnie­gu, Nie­chaj będą nie­wi­dzial­ni pły­ną­cy w prze­stwo­rzu I do kra­ju niech do­pły­ną, któ­rzy są na mo­rzu. Każ­dy ran­ny nie­chaj znaj­dzie opa­tru­nek czy­sty I od wszyst­kich za­gi­nio­nych nie­chaj przyj­dą li­sty. I weź wszyst­kich, któ­rzy cier­piąc pa­trząc w Two­ją stro­nę Mat­ko Bo­ska Czę­sto­chow­ska, pod Two­ją obro­nę. Nie­chaj dru­ty się roz­luź­nią, nie­chaj mury pęk­ną, Po­nad Pol­skę bło­go­sła­wiąc, pod­nieś rękę pięk­ną I od Twe­go łez peł­ne­go, Kró­lo­wo, spoj­rze­nia Niech ostat­nia kaźń się wstrzy­ma, otwo­rzą wię­zie­nia. Niech się znaj­dą ci, co z dala roz­dzie­le­ni giną, Mat­ko Bo­ska Czę­sto­chow­ska, za Two­ją przy­czy­ną. Nie­raz po­top nas za­le­wał, krew się rze­ką lała A wciąż klasz­tor w Czę­sto­cho­wie stoi jako ska­ła. I tyś była też mie­cza­mi po­gań­ski­mi ran­ną A wciąż świe­cisz po­nad nami, Prze­naj­święt­sza Pan­no. I wsta­je­my wciąż z po­pio­łów, z po­ża­rów co pło­ną, I Ty wszyst­kich nas po­wró­cisz na Oj­czy­zny łono. Jesz­cze za­gra, za­gra hej­nał na Ma­riac­kiej wie­ży, Będą sły­szeć Lwów i Wil­no krok na­szych żoł­nie­rzy. Pod­nie­sie­my to, co le­gło w wo­jen­nej ku­rza­wie, Zbu­du­je­my Za­mek, więk­szy, pięk­niej­szy w War­sza­wie. I jak w zło­tych dniach dzie­ciń­stwa bę­dzie­my słu­cha­li Ci­chy dzwo­nek sy­gna­tur­ki, co Cię wiecz­nie chwa­li.
AAAtomek2020.11.19 22:34
Bez przesady księże proboszczu, teraz to macie sanatorium w porównaniu z czasami Kościuszki. Dla przypomnienia, dnia 9 maja 1794 w Warszawie na szubienicy przed kościołem św. Anny nasi przodkowie powiesili biskupa Józefa Kazimierza Kossakowskiego za Targowice czyli zdradę na rzecz Rosji. Podobno przed egzekucją rozebrali go do brudnej bielizny?
verizanus2020.11.20 11:01
Coś w tym chyba jest trza patrzeć który usprawiedliwia komunę, trzyma z socjalistami jest w lewicowych mediach a gardzi katolickimi itd itp. ;)
"Kościół w Polsce stanie się słaby i podzielony"2020.11.19 22:21
Brawo Frondo! Wreszcie jakaś dorzeczna wizja/przepowiednia!
Anonim2020.11.19 22:16
Bez religii i kosciola katolickiego Polska stanie się silniejsza i mentalnie zdrowa, wbrew temu co klechy i katolstwo próbuje innym wmówić. Polska nie potrzebuje katolstwa!!!
Anonim2020.11.20 8:56
dziecko szatana i matki globalistki
iga2020.11.20 9:12
ciekawe, czy też taki będziesz na łożu śmierci? Ludzie myślą, że są nieśmiertelni, a kiedy śmierć nadchodzi żałują, że żyli, jakby Boga nie było.
verizanus2020.11.20 11:04
Tak jest a jak jeszcze przyjmie to co próbują wmówić z Berlina i z Moskwy (tak jak to robili w XX w.) to już w ogóle będzie potęgą mentalną i niementalną a zwłaszcza moralną itp ;).
Jak czytam komentarze2020.11.19 22:07
tu nawet na Frondzie, to nie mam wątpliwości, że Kościół czyli my jesteśmy baardzo podzieleni, czasem wręcz nie mamy nic ze sobą wspólnego, gość musi mieć rację
verizanus2020.11.20 11:06
Albo ktoś słucha mediów katolickich albo etatowych jawnych współpracowników w koloratkach w innych mediach ;). Stąd podziały, bo jednolity przekaz to chyba być nie może ;)
Polka2020.11.19 21:37
Bóg jedyny wie, jak będzie wyglądać Kościół w Polsce. Zadaniem katolików jest być wiernym Ewangelii i umacniać Kościół własną, nieskazitelną postawą. Parafrazując kardynała Millera, jeśli zachodzi sprzeczność pomiędzy słowem Bożym, a tym, co mówi osoba duchowna, należy zawsze wybierać słowo Boże. Ponadto nieustannie pamiętajmy o modlitwie za Kościół. SURSUM CORDA!
dilajla2020.11.19 22:09
no coś w tym jest,a,że katolików coraz mniej w Polsce, Panią właściwie powinno ucieszyć ,że Pani kościół będzie mały,biedny,ale przede wszystkim elitarny i mowa tej elity będzie tak tak,ja do tej elity wątpliwej jakości nie zamierzam się zaliczać,więć moja mowa jest nie,nie,,,,,,,,tak jest prościej
Po 11 ...2020.11.19 21:33
To smutne ... jak zabraknie katolików, to z kogo będziemy się nabijać? Kto będzie synonimem zacofanego buraka??? Błagam, brońmy KK za wszelką cenę. Bez was zmienimy się w nudny tolerancyjny, praworządny, sprawiedliwy kraj. Umrzemy z nudów ....
Anonim2020.11.20 8:59
dziecko szatana i matki globalistki
verizanus2020.11.20 10:56
Już Ty się nie bój z socjalistami jeszcze nikt się nudził. Taką będziesz miał tolerancję i praworządność, że ho ho ;)
DLACZEGO2020.11.19 21:30
wciąż mówimy , że Kościół to księża, to budynki kościelne.. Kościół to my, wszyscy wierni, to katolicy, protestanci, prawosławni... wszyscy ludzie wierzący w Trójcę i już od dawna są podzieleni.. CZY PAN BÓG NA SĄDZIE ZAPYTA NAS CZY JESTEŚMY KATOLIKIEM CZY ZIELONOŚWIĄTKOWCEM? CZY RACZEJ JAKIMI BYLIŚMY LUDŹMI I WYZNAWCAMI WIARY W NIEGO? CZY GO KOCHALIŚMY I SIEBIE NAWZAJEM?
Anonim2020.11.19 21:38
Już nie relatywizuj. Tak znaczy tak, nie znaczy nie. Koniec.
Anonim2020.11.19 22:08
czyli że co? jakieś konkrety?