17.05.20, 09:15

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje

PIERWSZE CZYTANIE

Apostołowie nakładali ręce, a wierni otrzymywali Ducha Świętego

Dz 8, 5-8. 14-17

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.

Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Oto słowo Boże.

DRUGIE CZYTANIE

Znaczenie śmierci Chrystusa

1 P 3, 15-18

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najdrożsi:

Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.

A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc.

Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

J 14, 15-21

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Kilar T.2020.05.17 17:05
R"..! Nie bluźnij ! Bóg nie eliminuje Katolicyzmu! To Pan Jezus sam utworzył Ten Kościół w Wielki Czwartek, czyli na "Ostatniej Wieczerzy", mówiąc do Piotra,jak do Opoki!;..." ...Oto tworzę Mó Kościół, a bramy piekielne Go nie przemogą...." ! Więc jak może być fałszywym kościołem, to co sam Pan Jezus Utworzył! Pomyśl i opanuj się !
R2020.05.17 12:06
Bóg eliminuje katolicyzm i inne fałszywe religie faktami - publicznie ukazuje nam zachowanie biskupów i ich wiernych ich obłudę i głupotę na czele z papieżami, i to jak fałszywa jest wiara w instytucje ludzi ... Czas na osobiste relacje z Bogiem Jezusa oparte na biblii - bo z łaski Jego Ducha możemy się codziennie zachowywać tak jak Bóg chce i nie potrzebujemy do tego żadnych rytuałów ani pośredniczących ludzi ! skończmy z usprawiedliwianiem się głupią wiarą ojców oszukanych przez rządzących tym światem
Uwaga !2020.05.17 11:55
Ludzie, zobaczcie, jak wzmacniam moją odporność na walkę z koronawirusem. Piszę о tym na moim blogu ---> yourblogg.info/covid
POLECAM JAN PAWEŁ II2020.05.17 9:29
https://www.youtube.com/watch?v=T0ym5kPf3Vc&feature=emb_logo